Ідентифікаційна експертиза фаянсового посуду

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 15:01, статья

Описание работы

В даній статті представлені результати проведення ідентифікаційної експертизи фаянсового посуду, а саме відповідність фактичних даних тим даним, що зазначені у товаросупровідних документах та визначення коду товару за УКТЗЕД. Наведено критерії, засоби та методи ідентифікаційної експертизи та оцінки якості даного посуду при переміщенні через митний кордон України.

Работа содержит 1 файл

Стаття 11 .doc

— 90.00 Кб (Скачать)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ФАЯНСОВОГО ПОСУДУ

 

Велiчанський Сергiй, 6 курс, ФТТП КНТЕУ

спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

 

 

В даній статті представлені результати проведення ідентифікаційної експертизи фаянсового посуду, а саме відповідність фактичних даних тим даним, що зазначені у товаросупровідних документах та визначення коду товару за УКТЗЕД. Наведено критерії, засоби та методи ідентифікаційної експертизи та оцінки якості даного посуду при переміщенні через митний кордон України.

 

В данной статье представлены результаты проведения идентификационной  экспертизы фаянсовой посуды, а именно соответствие фактических данных тем  данным, которые указаны в товаросопроводительных документах и ​​определение кода товара по УКТВЭД. Приведены критерии, средства и методы идентификационной экспертизы и оценки качества данной посуды при перемещении через таможенную границу Украины.

 

 

This paper presents the results of the examination of identity earthenware, namely the factual data by the data specified in the documents accompanying the product code and definitions for nomenclature. The criteria, means and methods for identifying expertise and the quality of the dishes when moving through customs border of Ukraine.

 

Сьогодні на ринку  України  представлено  широкий асортимент фаянсовиих виробів вітчизняних та закордонних виробників. В зв'язку з цим, споживачі висувають підвищені вимоги до якості та дизайну фаянсового посуду у певній ціновій групі.

           До основних споживних властивостей  фаянсових виробів відносяться: функціональні, ергономічні, естетичні, надійність в експлуатації, безпека та інші.

  Виготовлення фаянсового посуду здійснюється з глин та іншої мінеральної сировини. Так, як фаянсовий посуд за своїм хімічним складом,споживчими властивостями, видом декору та безпосередньо призначенням є подібним до фарфорового, актуальність нашої роботи заклечається у визначенні відмітних ознак фаянсової посуди від фарфорової, та проведення всіх необхідних заходів щодо його ідентифікації при перетині товару митного кордону України.

 Тому ідентифікація фаянсового посуду та дослідження показників його якості є досить актуальними.

Об'єктом дослідження  є фаянсовий посуд, який преміщується через митний кордон України. 

Предметом дослідження  є показники якості, критерії, засоби та методи ідентифікаційної експертизи фаянсового посуду.

Метою дослідження є  проведення ідентифікаційної експертизи шляхом встановлення відповідності задекларованій у митній декларації інформації фактичному товару – фаянсовому посуду та в подальшому визначення митної ставки на даний товар, також дослідження сутності, послідовності і особливостей проведення процедури ідентифікаційної експертизи фаянсового посуду.

Завданням даної роботи є перевірка та ототожнення експортного  товару – фаянсового посуду, що здійснюється на основі ідентифікаційній експертизи

Ідентифікакційна експертиза фаянсового посуду – це процедура  встановлення відповідності конкретного  виробу (об'єкта оцінки) наявній інформації про неї, зазначеній у поданій  інформації або прототипу (аналогу чи подібному виробу) та віднесення їх до групи однорідних предметів за визначеними ознаками класифікації, яка забезпечує довідність експертного висновку[3].

Реалізація поставленої  мети здійснювалась шляхом проведення  ідентифікації за критеріями та методами.

Для досягнення поставленої  мети було вирішено такі завдання:

1.  Визначення виду товару.

2. Встановлення відповідності  показників якості фаянсового  посуду вимогам нормативної документації.

3. Визначення групи  товарів, до якої вони належать згідно з  УКТЗЕД  та встановлення коду.

У процесі ідентифікації товарів  виявляють відповідність досліджуваного товару його найменуванню, що характеризується тією ж сукупністю показників, або  інформації про товар, що подається  в маркуванні, в товаросупровідних або нормативних документах[1].

Основою ідентифікації  є визначення індивідуальних ознак, що наведені в нормативних або  супровідних документах.

Послідовність ідентифікаційної експертизи можна  визначити такими етапами:

1) формулювання  мети ідентифікаційної експертизи;

2) перевірка товаросупровідних та нормативних документів;

3) вибір критеріїв  та показників ідентифікації;

4) вибір методів  ідентифікаціїї;

5) вибір засобів  ідентифікації;

6) встановлення  групи товару за УКТЗЕД;

7) визначення коду товару;

8) складання  висновку експерта.

До індивідуальних ознак  виробів відносяться критерії та показники ідентифікації. Критерії ідентифікації – характеристики товарів, що дозволяють ототожнювати найменування представленого товару з найменуванням, зазначеним на маркуванні або в нормативних, товаросупровідних документах.

 Фаянсовий посуд  можна ідентифікувати за зовнішнім  виглядом. Основними зовнішніми  відмітними ознаками виробів  з фаянсу від фарфорових є: колір черепка (білий з кремовим віддінком), наявність та колір глазурі (виріб повинен бути повністю покритий глазуррю), товщина стінок (більш товстостінний ніж у фарфоровому посуді), маса (виріб повинен бути легший ніж фарфоровий). Зовнішній вигляд, у свою чергу, є комплексною характеристикою, яку можна розглядати як сукупність, що об'єднує низку одиничних показників:  форму,  колір,  забарвлення,  структуру  поверхні тощо.

Отже, для здійснення  ідентифікації фаянсових виробів  було  обрано критерії ідентифікації, що  зазначені  в таблиці1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

Характеристика  критеріїв, засобів і показників ідентифікації фаянсових виробів

 

Критерії

Засоби ідентифікації

Показники     ідентифікації

Методи

 ідентифікації

Органолептичні критерії ідентифікації

   Назва виробу

Маркування, товар

   Зовнішній

вигляд

Аналітичний              

    Вид, тип  виробу,  функціональне 

призначеня 

  • ДСТУ 2084-92 Посуд фарфоровий i фаянсовий.

      Конструкція,  зовнішній

вигляд

Аналітичний, вимірювальний

Класифікаційна

група

       Класифікація  за УКТЗЕД

ДСТУ Б. В.2.5-1298

    Зовнішній

вигляд

Аналітичний

  Назва виробника

(завод, фірма)

Маркування на етикетці, ТСД

Зовнішній вигляд, зразки  типових випробувань

Аналітичний

     Відповідність  ТСД

     Маркування, ТСД (митна декларація,

Ра        рахунок-фактура, облікова карта та ін.),Номенклатура продукції

Зовнішній

вигляд

Аналітичний

       Галузь  застосування

НД

         Маркування, покажчик стандартів, НД

-

Аналітичний

Товарний знак

    Маркування, зразок-еталон, опис

-

Аналітичний

Відповідність

пакуванню

        Маркування, ТСД, НД, ГОСТ 15167-78

-

Аналітичний

 

 

Хімічний склад

матеріалу

        Білість, просвітлюваність, механічна  міцність, твердість, блиск глазурі,

во    водоглинання, вид структури матеріалу .

-

     Вимірювальний,

ДСТУ 

134.49-82[6].

 Вид фаянсового

матеріалу

       Вміст   хімічних елементів, що входять  до

складу фаянсового матеріалу.

-

     Вимірювальний


 

Оскільки фаянсові вироби належать до виробів із кераміки, критеріями ідентифікації можуть слугувати  показники кольорів глазурі, водопоглинання, вид черепка та наявність токсичних речовин .

Фаянсові вироби мають  простий черепок (на зламі землистого вигляду) білого кольору жовтим відтінком, який не просвітлюється навіть в тонких шарах, що мають меншу механічну міцність і термостійкість [4].

 Водопоглинання черепка   знаходиться в межах 9-12 %. Фаянс  при ударі по краю виробу  дає низький, глухий звук, який  швидко затихає. Фаянс буває твердий (польошпатовий)  і м′який (глиняний і вапняковий). Маса  польошпатового фаянсу становить 45-65% глиняних речовин, 25 – 40% кварцу і 5 – 15 % польового шпату.

У м'якому  глиняному  фаянсі більше глиняних матеріалів (75-85%) та менше кварцового піску. Вапняковий фаянс виготовлення з маси, яка містить 35-55% глиняних матеріалів, 30-40% кварцу, 15 -20% крейди і доломіту. Найбільш розповсюджений  твердий фаянс, який має найбільшу механічну міцність.   Фаянсові вироби піддаються першому випалюванні при температурі 1250-1280°С.  Глазурують  їх легкоплавкими глазурами методом занурювання. Таким чином, формування фаянсового черепка завершується у процесі першого випалювання.

 У зв'яку з невисокою  температурою випалювання та  незначним вмістом у масі плавнів скловидна фаза у фаянсовому черепку розвинена слабо. Основними структурними  складовими фаянсу є видозмінена в результаті випалювання глиняна речовина, кварц та незначна кількість скломулітової фази. Наявність значної загальної пористості – до 30%, в тому числі  відкритої (9-12%), також є результатом низьких температур випалювання, що різко відрізняється від фарфору, напівфарфору і тококам'яної кераміки.

Вплив підвищеної пористості і структури фаянсу відбувається не тільки на зниженні механічної міцності, але й на схильності до набрякання в результаті поглинання вологи черепком у процесі експлуатації і подальшого розширення, яке проявляється  появою цеку глазурного покриття. Склад гдазурі повинен бути добре підібраний за своїми властивостями до складу фаянсового черепка, інакше в процесі випалювання можуть виникнути такі дефекти як сухість і матовість глазурі, а також цек і відколення глазурі.

Згідно УКТЗЕД керамічні  вироби відносяться до розділу XIII, групи 69. Пояснення до товарної позиції 6912: посуд столовий, кухонний, господарські товари або інші туалетні вироби з кераміки, крім фарфорових: 6912 00 50 00 – із фаянсу або тонкої кераміки.

До цієї товарної позиції  включається:

  • Посуд столовий, такий як кавові чи чайні сервізи, тарілки, супниці, салатниці, блюда і підноси всіх видів, кавники, чайники, цукорниці, пивні глечики, чашки, соусниці, вази для фруктів, масельнички, сільнички, баночки для гірчиці, підставки для яєць, підставки під чайники та гарячі страви, для ножів, ложок і кільця для серветок.
  • Посуд кухонний, такий як сотейники, каструлі всіх озмірів і форм, блюда для смаження або випікання, миски, формочки для кондитерських виробів і желе, різні вази і скрині, лійки, ополоники, мірні посудини з поділками і качалки.
  • Вироби інші господарські типу попільниць грілок і сірничниць.
  • Вироби туалетні (для використання у ванних кімнатах і туалетах, як домашніх, так і громадського користування).

Нами була проведена  ідентифікаційна експертиза фаянсових  виробів господарського призначення.

Об’єктами цієї  експертизи є такі зразки товару:

  1. миска фаянсова, розмір (глибина) – 240 мм., Україна, ТОВ «Руна-Гарант»;
  2. миска фаянсова, розмір (глибина) – 220 мм., Україна, ТОВ «Руна-Гарант».
  3. миска фаянсова, розмір (глибина) -  230 мм., Україна, ТОВ «Руна-Гарант».

Проаналізуємо результати наших досліджень  трьох зразків  фаянсових виробів (табл. 3).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця3

 

Ідентифікація мисок  фаянсових

 

Показник

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Назва виробу

Миска фаянсова

Миска фаянсова

Миска фаянсова

Код УКТ ЗЕД

6912 00 50 00

6912 00 50 00

6912 00 50 00

Виробник

 Україна, ТОВ «Руна-Гарант»

 Україна, ТОВ «Руна-Гарант»

 Україна, ТОВ «Руна-Гарант»

Дата виготовлення

14.03.12 р.

17.07.12 р.

05.05.12 р.

Розмір (глибина виробу, мм.)

240

220

230

Матеріал виготовлення

фаянс

майоліка

майоліка

Пористість черепка, %

12

15

14

Товарний знак

присутній

присутній

присутній


 

При перевірці у зразка №1 таких показників як назва виробу, код УКТ ЗЕД, виробник, дата виготовлення, товарний знак, розмір, матеріал виготовлення, пористість черепка невідповідностей згідно ТСД виявлено не було, тобто інформація про продукцію в повному обсязі відповідає інформації, наданій в товаросупровідних документах.

Виходячи з таких  даних, цей зразок ідентифіковано як миска фаянсова.

При перевірці у зразка №2 було виявлено, що інформація про продукцію в частині «розміри (глибина виробу)» та «пористість черепка» не відповідає інформації, наданій в товаросупровідних документах.

Информация о работе Ідентифікаційна експертиза фаянсового посуду