Рефераты по товароведению

Time Quality Managment в России

03 Марта 2013, реферат

В современном бизнесе конкурентоспособность компании зависит от качества менеджмента организации. В России с каждым годом все большее число руководителей видят стабильность своих предприятий в отлаженной системе управления, отвечающей мировым стандартам. Проблема качества менеджмента тем более актуальна в свете планируемого вступления России в ВТО и появления конкуренции со стороны иностранных компаний. В современном конкурентном мире уже недостаточно, чтобы предприятие было просто хорошим, оно должно стать совершенным и производить отличные товары при оптимальном использовании всех имеющихся ресурсов и преимуществ.

Tекстильні нитки

28 Февраля 2013, контрольная работа

Текстильними нитками називають отримувані з волокон гнучкі, міцні тіла з малими поперчнимі розмірами і невизначено великою довжиною. В залежності від способу здобуття всі текстильні нитки можна підрозділити : непряднє і пряденє(пряжа). Непрядні нитки бувають у вигляді монониток, комплексних, текстурованих, фасонних ниток.

«Анализ структуры ассортимента чистящих средств»

22 Ноября 2011, курсовая работа

Сейчас мы не представляем свою жизнь без бытовой химии. Нас окружает огромное количество химических средств, которые мы используем везде: дома на работе. На приусадебном участке. С помощью химических средств намного легче стирать, чистить ковры, мыть автомобили, окна.
Спрос на бытовую химию растет. Расширяется их применение, увеличивается выпуск.
Удивительное быстрое развитие химическая промышленность в1990 годы и , вместе с тем рост потребностей и запросов населения, привели к резкому увеличению выпуска продукции бытовой химии.

Ідентифікаційна експертиза фаянсового посуду

03 Апреля 2013, статья

В даній статті представлені результати проведення ідентифікаційної експертизи фаянсового посуду, а саме відповідність фактичних даних тим даним, що зазначені у товаросупровідних документах та визначення коду товару за УКТЗЕД. Наведено критерії, засоби та методи ідентифікаційної експертизи та оцінки якості даного посуду при переміщенні через митний кордон України.

Ідентифікація і оцінка відповідності продовольчих товарів

18 Февраля 2013, курсовая работа

Проблема багатогранного вивчення властивостей товарів на сучасному етапі формування вільного ринку в Україні, встановлення їх натуральності, виявлення фальсифікованих товарів є занадто актуальною. Незважаючи на те що в Україні прийнято Закон «Про захист прав споживачів», а в кожній області створено товариства споживачів, фактично індивідуальний споживач залишається один на один у протистоянні з виробниками й підприємцями різного рівня.

Ідентифікація парфумерних виробів

31 Марта 2013, статья

В статті визначено поняття ідентифікації, охарактеризовано методи, критерії та засоби ідентифікації, етапи її проведення. Вивчено та охарактеризовано індикатори фальсифікації парфумерних виробів. Проведено ідентифікаційну експертизу маркування парфумерної продукції.

В статье определенно понятие идентификации, охарактеризованы методы, критерии и средства идентификации, этапы ее проведения. Изучены и охарактеризованы индикаторы фальсификации парфюмерных изделий. Проведена идентификационная экспертиза маркировки парфюмерной продукции.

Індекси на коробках з фарбою

02 Ноября 2011, статья

Натуральні кольори складаються з десяти тонів
Також існує шкала основних відтінків

Інформаційні ресурси електронних бібліотек

14 Февраля 2013, курсовая работа

Мета дослідження - створення та обгрунтування цілісної концепції електронної бібліотеки як чинника вдосконалення бібліотечногоь обслуговування користувачів.
Виходячи з мети, основними завданнями є:
1. Проаналізувати терміносистему, пов'язану з поняттям «електронна бібліотека».
2. Дослідити сутнісні аспекти сучасної електронної бібліотеки.
3. Виявити варіанти структур електронних бібліотек різного призначення.
4. Досліджувати нові форми та методи використання ЕБ для ефективного бібліотечного обслуговування користувачів.
5. Сформулювати практичні рекомендації, спрямовані на широке впровадження ЕБ в бібліотечну практику в цілях підвищення ефективності бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

Історія виникнення стандартизації

20 Января 2012, реферат

Відібрані зразки продукції (процесів, робіт, послуг) повинні відповідати сучасному досягненню науки та техніки, практичному досвіду і задовольняти потреби людини та суспільства.

історія виникнення фарби для волосся

02 Ноября 2011, доклад

Історія фарби для волосся налічує століття і навіть тисячоліття. Здавна люди,бажаючи бути красивішими і слідувати витонченим віянням моди, прагнули змінити природний порядок речей.
Згідно з історичними даними, першими, хто почав фарбувати волосся, були, як не дивно, чоловіки. Причому не всі підряд, а тільки найбагатші і знатні ассірійці і перси мали право фарбувати волосся і бороду. Римляни запозичили цей звичай у східних народів, але віддавали перевагу дуже світлому відтінку волосся - швидше за все, їм послужило зразком біляве волосся варварських німецьких племен.

Автоматизація лінії виробництва морозива

21 Марта 2012, курсовая работа

Можна зробити висновок, що процеси автоматизації та монтажу засобів виробництва крокують поруч і взаємопов'язані. Розглядаючи проблему підвищення ефективності виробництва перше про що говорять - це автоматизація. При цьому не слід забувати про важливість правильності монтажу засобів, що автоматизують той чи інший процес.

Автомобили

14 Декабря 2011, дипломная работа

Стремительный прогресс товарного насыщения затронул и такой, ранее дефицитный, рынок как автомобильный. Его изучение не просто интересно, но и крайне важно для крупных городов, транспортные возможности которых существенно осложняются с его развитием.

Автомобильные бензины

19 Января 2012, курсовая работа

Физико-химические, экологические и другие свойства автомобильных бензинов зависят от марки бензина. Основными физико-химическими свойствами бензинов являются *фракционный состав, *давление насыщенных паров, *детонационная стойкость, *октановое число, *химическая стабильность, а также содержание механических примесей и воды в бензине.

Автомобильные масла. Основные марки. Назначение

15 Декабря 2011, контрольная работа

Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). В зависимости от назначения их разделяют на автомобильные и авиационные.
Существенным показателем, классифицирующим автобензины, является октановое число топлива, который является показателем детонационной стойкости автомобильных бензинов. Октановое число определяется двумя методами: моторным (по ГОСТ 511-82) и исследовательским (по ГОСТ 8226-82).

Акт обследования торгового предприятия ОАО «Заднепровье» магазин № 42

19 Декабря 2010, контрольная работа

Магазин № 42 ОАО «Заднепровье» розничной торговли. Открытое акционерное общество «Заднепровье» создано путём преобразования арендного торгово-производственного предприятия «Заднепровье» в соответствии с законодательством об акционерных обществах, о разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь.

Акционерное общество является коммерческой организацией, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, товарный знак, расчётный, валютный и иные счета в учреждениях банков.

Активізація продажу товарів в роздрібному підприємстві

28 Ноября 2011, курсовая работа

Продаж товарів є завершальною ланкою у складному і багатоплановому ланцюгу комерційної діяльності. Його здійснення потребує умілої організації, керування, координування, мотивування, обліку та контролю за усіма стадіями доведення товару до покупця, включаючи після продажне обслуговування. Мистецтво продажу полягає у вмінні продати товар для своєї користі, та безпосередньо користі покупця з урахуванням перспектив, своєчасному і гнучкому реагуванні на зміну кон'юнктури. Така думка вперше була висловлена представниками Гарвардської школи управління комерційною діяльністю,на думку яких «комерційна діяльність існує для того, щоб з прибутком задовольнити потреби

Актуальные вопросы товароведения

06 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является освещение актуальных вопросов товароведения на современном этапе становления рыночной экономики.
Для достижения намеченной цели в работе поставлены следующие задачи:
рассмотреть понятие товар и сущность товароведения;
выделить основные цели и задачи товароведения на современном этапе развития рыночной экономики;
дать характеристику объектам и субъектам товароведения;
проанализировать методы и принципы товароведения, а так же ознакомиться с основными направлениями работ в области товароведения.

Алкогольні товари

19 Апреля 2013, реферат

Міцні алкогольні напої — питний спирт, горілка, лікеро-горілчані вироби, виноградні і плодові вина і коньяки — містять достатньо високий відсоток етилового спирту, який негативно діє на організм людини, особливо нервову систему. Наслідками такої дії є народження неповноцінних дітей, зміна психіки людини, деградація особи. Проте населення недостатньо обізнано про шкоду алкоголю. З метою зменшення споживання алкогольних напоїв учені спільно з працівниками харчової промисловості розробляють рецептури низькоспиртозних напоїв, коктейлів.У світовій спільноті, особливо в розвинених країнах, спостерігається зниження споживання міцних алкогольних напоїв. Горілку, бальзам, пунш і інші міцні алкогольні напої вживають в розбавленому (з водою, мінеральною водою, чаєм, соками) вигляді, у складі коктейлів невисокої фортеці.

Алкогольные напитки

30 Октября 2011, курсовая работа

С целью уменьшения потребления алкогольных напитков ученые совместно с работниками пищевой промышленности разрабатывают рецептуры низкоспиртуозных напитков, коктейлей. В мировом сообществе, особенно в развитых странах, наблюдается снижение потребления крепких алкогольных напитков. Водку, бальзам, пунш и другие крепкие алкогольные напитки употребляют в разбавленном (с водой, минеральной водой, чаем, соками) виде, в составе коктейлей невысокой крепости. Спиртовая отрасль в настоящее время модернизируется, особенно в вопросе повышения качества сырья.

Алкогольные напитки

10 Апреля 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы: провести анализ ассортимента крепких алкогольных напитков и виноградных вин.
Задачи курсовой работы:
 сгруппировать ассортимент крепких алкогольных напитков и виноградных вин на примере конкретной торговой организации;
 определить факторы, влияющие на качество алкогольных напитков;
 произвести идентификацию алкогольных напитков и показать виды возможной фальсификации этих напитков и виноградных вин;
 расширить знания, полученные по дисциплине «Товароведение однородных групп товаров продовольственных товаров» за счёт информации, собранной из дополнительных источников.

Алмаз

06 Декабря 2011, реферат

АЛМАЗ, мінерал, кристалічна кубічна поліморфна модифікація самородного вуглецю, по блиску, красі і твердості перевершує всі мінерали.
Різновиди алмаза — баллас, карбонадо, борт. Кристалізується в кубічній сингонії. Безбарвні або забарвлені октаедричні кристали. Найтвердіший мінерал (твердість 10 по мінералогічній шкалі); густина близько 3,5 г/куб.см, високий показник заломлення (2,417). Напівпров

Аналiз ринку виробництва i торговлi фарфоровим посудом

13 Марта 2012, курсовая работа

За радянських часів Україна забезпечувала фарфоро-фаянсовим посудом увесь Радянський Союз. До розпаду Радянського Союзу, в 1989 р., у республіці діяли 23 заводи, в тому числі 17 фарфорових, що були розміщені у 12 областях (переважна їх кількість – у Житомирській області 9 заводів). Протягом останніх років виробництво фарфорового посуду в Україні постійно скорочується: у 2006 році воно склало 27% випуску 1990 р. та лише 23% показників 1980 р.

Аналіз сучасної кoн’юнктУpи світового ринку текстильної промисловості

23 Ноября 2011, реферат

Ціни на бавовну оновили історичний максимум, впритул наблизившись до $ 2 за фунт, що поставило перед інвесторами питання про можливість ослаблення попиту на цю сировину при зростанні витрат.
Як пише The Wall Street Journal, вартість березневих ф'ючерсів на бавовну на InterContinental Exchange в п'ятницю досягала максимальних $ 1,9445 за фунт. Пізніше в рамках фіксації інвесторами прибутку ціни опустилися до $ 1,8997 за фунт.

Аналіз асортименту і структури продукції

04 Марта 2013, курсовая работа

На даному етапі розвитку вітчизняної економіки все більше і більше значення у свідомості споживачів здобуває структура продукції і наявність можливості вибору "свого" товару з пропонованого асортименту. Саме тому керування асортиментом і структурою - один із самих головних напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливу важливість цей напрямок здобуває зараз, коли до товару з боку споживача висуваються підвищені вимоги, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації і займана їй ринкова частка. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати.

Аналіз асортименту будівельних сумішей в Україні

07 Декабря 2010, курсовая работа

Метою даної роботи є дослідження споживчих властивостей будівельних сумішей, аналіз ринку та класифікації асортименту будівельних сумішей технології їхніх продаж і вироблення рекомендацій, покликаних стимулювати збут та підвищення якості даної продукції.

Аналіз асортименту та вимоги до якості керамічної цегли

02 Мая 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є визначення комплексної оцінки якості,а саме виявити вагоміші показники оцінки та наприкладі зразках оцінити більш якісний зразок, характеристика асортименту та визначення вимог до якості керамічної цегли.

Аналіз асортименту та споживчих властивостей жіночого швейного одягу

21 Марта 2012, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є вивчення асортименту та споживчих властивостей жіночих швейних виробів.
Необхідне рішення наступних завдань, а саме:
- Визначити промисловий асортимент жіночих швейних виробів та характеристику застосовуваних матеріалів;
- Визначити чинники формування якості жіночих швейних виробів;
- Дати характеристику нормативних документів;
- Охарактеризувати об’єкт дослідження,методи дослідження .
- Дати оцінку якості гігієнічних показників.

Аналіз асортименту та якості виробів шкіряної галантереї

12 Октября 2011, курсовая работа

Метою дослідження є характеристика асортименту та оцінка якості виробів шкіряної галантереї. Об’єктом вивчення є вироби шкіряної галантереї.

Виходячи з мети роботи були поставлені та вирішувалися наступні завдання:

◦проаналізувати стан ринку України виробів шкіряної галантереї;
◦навести класифікацію та асортимент виробів шкіряної галантереї;
◦провести аналіз асортименту шкіргалантерейних товарів на підприємстві;
◦дослідити перевірку якості на підприємстві.

Аналіз асортименту, якість і конкурентноздатність чаю, кави і прянощів

21 Февраля 2011, дипломная работа

Метою дипломної роботи є вивчення ринку чаю, кави і прянощів в Україні, факторів, що впливають на формування асортименту, а також факторів, що формують споживні властивості даних товарів. Крім цього велика увага буде приділятися вимогам до якості вищезгаданих смакових товарів та вадам, які можуть бути їм притаманні. Неменш важливим буде питання про фальсифікацію даних товарів та її види, з якими найчастіше доводиться стикатися на сьогоднішній день будь-якому споживачеві.

Аналіз вітчизняного ринку хлібобулочних виробів

20 Октября 2011, реферат

про ринок хлібобулочних виробів україни