Рефераты по товароведению

Асортимент іграшок

07 Февраля 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження асортименту та споживних властивостей іграшок.

Асортимент лакофарбових матеріалів

10 Октября 2011, курсовая работа

Мета роботи полягала в тому, щоб розглянути лакофарбові матеріали, їх склад, основи виробництва та асортимент.


Завдання курсової роботи:


дати загальну характеристику лакофарбових матеріалів;


розглянути технологічний процес виробництва лакофарбових матеріалів;


охарактеризувати технологічний процес нанесення лакофарбових матеріалів;


розглянути властивості лакофарбових покриттів;


проаналізувати асортимент лакофарбових матеріалів.

Асортимент продукції музичних інструментів. Гітари

18 Апреля 2013, реферат

Гіта́ра — струнний музичний інструмент сімейства лютен. Звук створюється вібрацією струн, і пiдсилюється резонатором — декою iнструменту. Гітарист, зазвичай, правою рукою смикає струни пальцями або медіатором, а пальцями лівої затискає струни на грифi, утворюючи акорди та змінюючи тональність звуку.
Гітари в цілому поділяються на акустичні, електричні та
напівакустичні. Класична акустична гітара має 6 струн. Різновид гітари із 7 струнами поширений у Росії.

Асортимент продукції музичних інструментів. Гітари

20 Апреля 2013, реферат

Звук створюється вібрацією струн, і пiдсилюється резонатором — декою iнструменту. Гітарист, зазвичай, правою рукою смикає струни пальцями або медіатором, а пальцями лівої затискає струни на грифi, утворюючи акорди та змінюючи тональність звуку.
Гітари в цілому поділяються на акустичні, електричні та
напівакустичні. Класична акустична гітара має 6 струн. Різновид гітари із 7 струнами поширений у Росії.

Асортимент хутряного напівфабрикату. Козеня, лоша, опойок

05 Ноября 2012, творческая работа

У хутряну та овчинно-шубну сировину включають хутро, хутряну сировину і невироблені шкурки морських звірів; у хутряні товари – шкурки вироблені зимово-весняних видів хутра, шкурки хутряні і вироблені шкурки морських звірів; у хутряні й овчинно-шубні вироби – хутряний і овчинно-шубний одяг, хутряні головні убори, коміри, хутра, пластини, скрій, жіночі хутряні убори (горжетки, пелерини), рукавиці, рукавички та інші хутряні вироби.

Асортимент ювелірних виробів

23 Декабря 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є аналіз асортименту та розробка пропозицій щодо його оптимізації.
У роботі будуть розглянуті наступні питання:
стан та перспективи розвитку ринку ювелірних виробів в Україні;
класифікація ювелірних виробів із золота;
експертиза ювелірних виробів із золота;
аналіз структури асортименту ювелірних виробів із золота підприємства “Diadema”;
шляхи оптимізації асортименту ювелірних виробів із золота підприємства “Diadema”.

Асортименту і експертиза якості майонезу, що реалізовується супермаркетом «Варус»

06 Ноября 2011, курсовая работа

Метою роботи стало вивчення асортименту і експертиза якості майонезу, що реалізовується супермаркетом «Варус».
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
Розглянути хімічний склад і харчову цінність майонезу;
Проаналізувати класифікацію і характеристику асортименту майонезу;
Визначити чинники, що формують асортимент та якість майонезу;
Визначити вимоги до якості майонезу; умови його транспортування й збереження;
Дати порівняльну характеристику якості відібраних зразків майонезу
Провести аналіз асортименту майонезу

Аспекты формирования ассортимента и качества синтетических моющих средств

20 Декабря 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы состоит в изучении структуры ассортимента, оцен-ке качества синтетических моющих средств, реализуемых магазином «Корзинка» ООО «Меркурий».
В соответствии поставленной целью определились следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты формирования ассортимента и качества синтетических моющих средств;
- провести анализ результатов торгового ассортимента и экспертизы каче-ства синтетических моющих средств, реализуемых магазином «Корзинка» ООО «Меркурий»;
- сделать выводы и предложить пути совершенствования ассортимента и качества синтетических моющих средств.

Ассортимент растительных масел

05 Января 2011, реферат

Основной масличной культурой в нашей стране является подсолнечник. Лучшие сорта подсолнечника отличаются высокой урожайностью, масличностью. В высокомасличных семенах подсолнечника содержание масла может составлять 54-57% их массы.

В Россию подсолнечник попал при Петре I в начале XVIII в., разводили его как декоративное растение. Только в конце XIX в. крестьянин Даниил Бокарев впервые начал добывать масло из семян подсолнечника.

Ассортимент галет и крекеров

10 Февраля 2012, реферат

Целью работы является составить современное представление о товарной экспертизе крекеров и галет, а также применить органолептический анализ на практике.
В задачи данной работы входит изучить порядок проведения и методы товарной экспертизы крекеров и галет, а также провести органолептический анализ представленных образцов крекеров.

Ассортимент гречневой крупы

18 Апреля 2013, курсовая работа

Родиной гречихи является Северная Индия, где ее называют «черным рисом». На западных отрогах Гималаев сосредоточены дикие формы растения. Гречиха выведена в культуру более 5 тысяч лет назад. В XV веке до н. э. она проникла в Китай, Корею и Японию, затем в страны Средней Азии, Ближнего Востока, на Кавказ и только потом в Европу. Во Франции, Бельгии, Испании и Португалии ее некогда величали «арабским зерном», в Италии и самой Греции — турецким, а в Германии — попросту языческим зерном. Гречневой ее стали называть славяне, и только потому, что к ним ее завезли из Византии в VII веке.

Ассортимент детского питания

05 Декабря 2010, дипломная работа

Целью исследования является анализ ассортимента и качества детского питания, реализауемого в магазине «Бэби» п. Агинское. т

Для реализации поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1. проанализировать состояние и развитие пищевой промышленности в условиях проведенных в России экономических реформ.

2. провести исследование рынка детского питания и выявление роли детского питания в системе национальной безопасности России.

3. исследовать ассортимент детского питания магазина «Бэмби».

4. рассмотреть факторы, формирующие качество детского питания.

Ассортимент и качество макаронных изделий производимых ОАО "МаКоПр"

26 Октября 2013, курсовая работа

Цель проведенного нами исследования - изучение ассортимента и качества макаронных изделий, вырабатываемых на ОАО "МаКоПр». Для достижения поставленной в курсовой работе цели нами решались следующие задачи:
- ассортимент и классификация макаронных изделий;
- свойства макаронных изделий;
- качество и безопасность макаронных изделий;
- ассортимент и повышение качества макаронных изделий;
- дать организационно-экономическую характеристика ОАО «МаКоПр»;

Ассортимент и качество мясных копченостей вырабатываемых и реализуемых в магазинах Адепт

26 Февраля 2012, курсовая работа

Задачи курсовой работы – описать доступный для объектов торговли ассортимент мясных копченостей и охарактеризовать их классификацию, раскрыть значение и роль в питании данной группы товаров, охарактеризовать процесс формирования и сохранения качества и потребительских свойств мясных копченостей на всех стадиях технологического процесса, например, при производстве, упаковке и хранении субпродуктов, а также описать виды и формы товарной информации, используемой для идентификации мясных субпродуктов и охарактеризовать методы определения показателей качества мясных субпродуктов, проанализировать новые направления в совершенствовании ассортимента и качества данной группы мясных товаров.

Ассортимент и качество пива (на примере сети магазинов ООО “БирМаркет”, структурное подразделение – магазин №5 г. Хабаровск)

10 Декабря 2010, курсовая работа

Тема курсовой работы: “Ассортимент и качество пива, на примере сети магазинов ООО “БирМаркет”, структурное подразделение – магазин №5 город Хабаровск”. Объём работы составляет 36 страниц, 10 таблиц, 14 использованных источников.
Целью работы являлось изучение ассортимента пива в отдельном фирменном магазине ООО «БирМаркет», определение качества, а также сделать выводы и рекомендации по устранению недостатков или усовершенствованию ассортимента и качества.
Объект исследования — ассортимент и качество пива в магазине “БирМаркет”
Цель работы — изучение ассортимента и качества пива, выявление проблем и разработка рекомендаций по расширению его в магазине “БирМаркет”.

Ассортимент и качество рыбных пресервов в масле реализуемых в торговой сети

13 Декабря 2011, курсовая работа

Цель моей курсовой работы – Товароведная оценка качества пресервов филе сельди реализуемых в торговой сети
При выполнении курсовой работы были поставлены следующие задачи:
- определение показателей качества пресервов, реализуемых в торговой сети.
сравнение полученных результатов с требованиями действующих нормативных документах.
определение соответствия или несоответствия пресервов данным документам.
- обоснование товароведной оценки исследуемого продукта.

Ассортимент и качество свежих плодов и овощей

25 Марта 2012, реферат

В работе рассмотрены общие потребительские свойства пищевых продуктов: пищевая ценность, калорийность, усвояемость и сохраняемость. Пищевые продукты должны быть безвредными и иметь характерные вкус, цвет, запах, консистенцию. Качество продуктов может быть измерено количественными показателями.

Ассортимент и качество сухарных изделий

17 Января 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение потребительских свойств и пищевой ценности сухарных изделий. Задачами курсовой работы являются: изучение роли сухарных изделий в питании, классификация и характеристика ассортимента сухарных изделий, изучение потребительских свойств, путей обеспечения качества изделий, изучение видов и форм товарной информации, новых направлений в совершенствовании ассортимента и качества.

Ассортимент и качество сыров на примере конкретного предприятия ОАО «Оршасырзавод»

15 Декабря 2011, курсовая работа

Сыр появился на Востоке еще за несколько веков до нашей эры. Кочевникам приходилось преодолевать большие расстояния в поисках сезонных пастбищ, поэтому они придумывали различные способы консервации продуктов.

Например, чтобы не портилось, они высушивали его на солнце. Получалась сырная масса.

Ассортимент и качество чипсов

16 Декабря 2010, курсовая работа

цель: изучение ассортимента и экспертиза качества ассортимента чипсов, реализуемых магазином «Пятерочка».


Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:


- провести литературный обзор по теме курсовой работы, использовав при этом не менее 20 литературных источников: учебников, журнальных и газетных статей, электронных ресурсов;


- дать характеристику объекту и методам исследования;


- провести экспертизу качества четырех наименований продукции;


- сделать заключение о проведенном исследовании.

Ассортимент и классификация игрушек

07 Ноября 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование ассортимента и качества игрушек, реализуемых в сетевом магазине «Мир Барби».
В соответствии с целью, в курсовой работе были поставлены следующие задачи:
· рассмотреть классификацию, ассортимент игрушек;
· изучить сырье, применяемое для изготовления игрушек;

Ассортимент и оценка качества бензина

03 Октября 2011, курсовая работа

в работе представляется описание ассортимента и оценка качества бензина согласно действующему законодательству

Ассортимент и показатели качества ржано-пшеничного хлеба. Сравнительная характеристика показателей качества Бородинского хлеба от разны

18 Ноября 2011, дипломная работа

В России с древних времен выпечка хлеба считалась почетным и ответственным делом. Во многих поселениях были хлебные избы для приготовления хлеба. В Москве самыми крупными в XII веке были избы в районе нынешнего Нового Арбата, в Измайлове и Кремле. Тяжелый труд пекарей Древнего Рима почти не отличался от изнурительного труда булочников царской России. И только в начале XX века начала создаваться отечественная хлебопекарная промышленность. Сегодня это тысячи хлебозаводов, оснащенных современным оборудованием. В настоящее время хлебопечение в России является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности.

Ассортимент и торговая номенклатура товара

12 Декабря 2011, реферат

Ассортимент товаров — совокупность их видов, разновидностей и сортов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку. Основными группировочными признаками товаров являются сырьевой, производственный и потребительский. Различают производственный и торговый ассортимент товаров.

Ассортимент и характеристика тканей

03 Января 2012, реферат

Приглядевшись, вы заметите, что ткани все разные: тонкие и толстые, с рисунком и без рисунка, защищающие от холода и от солнца. Да мало ли разных тканей! Чем же они отличаются? А отличаются ткани строением и свойствами. Свойств у тканей, как и у других творений человеческих рук, немало. И если для платьевой ткани необходимо сочетание каких-либо одних свойств, то для брезента требуются совершенно другие свойства. Разнообразие тканей, их расцветки и качество влияют на формирование направления моды, на ассортимент одежды.

Ассортимент и экспертиза виноградных вин

10 Ноября 2011, курсовая работа

Данная курсовая работа посвящена теме «Ассортимент и экспертиза виноградных вин» .Актуальность выбранной темы в том ,что вино - это сложный продукт брожения, имеющий в своем составе много веществ, природа которых пока еще мало известна, а количество их не поддается определению.

Ассортимент и экспертиза виноградных вин

15 Декабря 2012, курсовая работа

Основной вид культурного винограда имеет очень древнее происхождение, а виноградное вино тесно связано с историей человеческой цивилизации. В Древней Греции и Древнем Риме виноделие фактически было основной сельскохозяйственной отраслью. Уже в те времена технология изготовления вина достигла такой степени совершенства, что прошедшие тысячелетия мало ее изменили.

Ассортимент и экспертиза качества хлеба

22 Мая 2013, курсовая работа

Общая картина уровня механизации хлебопекарного производства позволяет сделать вывод, что отрасль в целом достигла, а порой и опережает аналогичный уровень многих зарубежных стран; отставание наблюдается разве что по упаковке и во внедрении технологии производства со стадией заморозки полуфабрикатов.
Цель: Рассмотреть ассортимент ржано-пшеничного хлеба. Провести контроль качества Бородинского формового хлеба и выявить, соответствуют ли показатели качества данных изделий требованиям ГОСТ. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические условия.

Ассортимент и экспертиза качества шоколада

07 Мая 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы анализировать ассортимент и оценить качество шоколада.
Задачи курсовой работы:
- изучить потребительские свойства шоколада и химический состав;
- изучить классификацию и ассортимент шоколада;
- провести анализ состояния рынка шоколада;
- изучить виды фальсификации шоколада;
- провести экспертизу качества шоколада.

Ассортимент и экспертиза качества шоколада, реализуемого в розничной торговой сети г.Гомель

06 Апреля 2011, курсовая работа

Шоколад — это кондитерское изделие, изготовленное из какао продуктов и сахара. Основным сырьём для производства шоколада и какао-порошка являются какао-бобы — семена какао-дерева. По происхождению какао-бобы подразделяют на три группы: американские, африканские и азиатские.