Рефераты по товароведению

Аналіз виробництва пластмас в Україні

08 Ноября 2011, реферат

Деякі товари народного споживання виготовляють з плівкових, листових та шарових пластиків, а також з тканин з полімерним покриттям. Широко застосовуються пластмаси при виробництві електропобутової техніки (пилососи, пральні машини, холодильники тощо). Тара і упаковка з полімерних матеріалів задовольняють високим вимогам з точки зору транспортабельності, портативності, вартості і гігієнічності, дають можливість скоротити втрати товарів при їх транспортуванні, зберіганні та реалізації, підвищити культуру торгівлі та ширше впроваджувати прогресивні методи обслуговування населення.

Аналіз ринку і характеристика асортименту кави

08 Декабря 2011, курсовая работа

Якщо вірити одній із багаторазовій арабській легенді, каву відкрили … кози. Одного разу ефіопський пастух пригнав стадо кіз на пасовище, де росли невисокі дерева з великими листками і червоними плодами . Кози «віднайшли» ці плоди і до того спокійні і повільні почали бігати і стрибати, не спати всю ніч . Пастух був дуже здивований і про свої спостереження розповів муллі – проповіднику сусіднього монастиря . Той спробував на собі відвар листя і плодів і переконався , що відвар знімав втому . Це були кавові дерева.
З непам’ятних часів дерева росли в труднодоступній області Ефіопії- в Коффі . Звідси і назва дерева , плодів а головне напою сьогодні поширеного в усіх куточках землі .
Але напій признали не в себе на батьківщині , на Аравійському півострові . сталось це 5 віків назад .

Аналіз ринку кави в Україні

11 Января 2012, курсовая работа

Якщо вірити одній із багаторазовій арабській легенді, каву відкрили … кози. Одного разу ефіопський пастух пригнав стадо кіз на пасовище, де росли невисокі дерева з великими листками і червоними плодами . Кози «віднайшли» ці плоди і до того спокійні і повільні почали бігати і стрибати, не спати всю ніч . Пастух був дуже здивований і про свої спостереження розповів муллі – проповіднику сусіднього монастиря . Той спробував на собі відвар листя і плодів і переконався , що відвар знімав втому . Це були кавові дерева.

З непам’ятних часів дерева росли в труднодоступній області Ефіопії- в Коффі . Звідси і назва дерева , плодів а головне напою сьогодні поширеного в усіх куточках землі .

Аналіз ринкувіконно-дверної продукції

14 Декабря 2012, курсовая работа

Актуальність теми. Глобалізація економіки викликає посилення конкурентної боротьби за ринки збуту в усіх країнах світу. Швидкі зміни у технологіях, виникнення нових організаційних структур, глобалізація та нові очікування споживачів зумовлюють необхідність проведення постійного моніторингу головних параметрів ринку і маркетингового середовища. Важливу роль в управлінні маркетинговою діяльністю відіграють комплексні дослідження товарних ринків, які допомагають оцінити реальний стан ринку, виявити тенденції його розвитку, рівень конкуренції і тим самим краще оцінити позицію власного підприємства на ринку.

Аналіз світового целюлозно-паперового ринку

12 Ноября 2011, реферат

Лісосировинні бази світу характеризуються запасами та якістю деревини, транспортною забезпеченістю територій, природними умовами, розташуванням стосовно місць споживання.

Аналіз споживних властивостей промислових зразків томатного соку

11 Апреля 2011, курсовая работа

Напої виробляються і споживаються людиною багато років тому , зважаючи на їх властивості угамовувати спрагу , приносити свіжість , позитивно впливати на обмін речовин і т. д. Так з’явилися напої лікувальні , дієтичні , прохолодні , тонізуючі , такі , що бадьорять , освіжають. Про овочеві напої , або краще соки , живильну цілющу і смакову цінність овочевих соків і зокрима сирих овочевих соків , до цих пір багато хто недооцінює , хоча вона надзвичайно висока.

Аналіз стану ринку синтетичних миючих засобів в Україні

22 Ноября 2012, курсовая работа

Оєкт дослідження: Обєктом дослідження є магазин пральних порошків та мийних засобів "ДЦ"
Предмет дослідження: Синтетичні мийні засоби
Завдання курсової роботи:
1. аналіз стану ринку синтетичних миючих засобів в Україні
2.Класификація синтетичних мийних засобів
3.Товарознавча характеристика синтетичних мийних засобів за призначенням ; бальна оцінка якості синтетичних мийних засобів на базі торговельного підприємства; споживні властивості виробів, склад синтетичних мийних засобів; суть мийної дії.
4.Характеристика асортименту допоміжних засобів для прання; Характеристика пакування,маркування.
5.Вимоги нормативних документів до якості синтетичних мийних засобів. Висновки та пропозиції.

Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

18 Сентября 2012, курсовая работа

Актуальність даної теми визначена динамікою ринку квітів та його роллю в зовнішньоторговельній діяльності України. Мета дослідження – визначити основні складові зовнішньоторговельної угоди по імпорту квітів до України. Об’єкт дослідження – імпорт до України фіалом «Лонг вайф». Предмет дослідження - зовнішньоторговельна угода по імпорту квітів до України.

Аналітичний огляд літератури “Аналіз ринку та фактори формування споживних властивостей”

08 Апреля 2013, курсовая работа

Для газованих напоїв характерно штучне насичення вуглекислотою до концентрації 0,3-0,6%. Крім освіжаючого ефекту вуглекислота надає консервуючу дію при зберіганні напоїв шляхом зниження рН напою і бактерицидного впливу на деякі мікроорганізми. Освіжаючі і смакові властивості газованих напоїв найбільш повно проявляються, коли вони охолоджені до температури 10-12 оС. Біологічна цінність газованих напоїв може бути підвищена шляхом вітамінізації.

Анализ ассортимента и качества (на примере карамельных конфет, фруктово-ягодных и мучных) кондитерских товаров реализуемых в г. Минске (и

14 Июня 2012, курсовая работа

Цель данной работы: анализ ассортимента качества карамели, ассортимент карамели, реализуемый фабрикой «Коммунарка».
В этой работе представлена классификация карамели, видовой ассортимент карамели, вкусовые особенности карамели, пищевая ценность карамели, технология производства и способы обработки, а также история кондитерской фабрики «Коммунарка», ассортимент фабрики.
Автор работы подтверждает, что приведённые в ней расчётно-аналитичский материал, правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, заимствованные из литературных и других источников теоретические, методические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Анализ ассортимента кирпича и информации о нём для потребителей на примере продукции предприятия ОАО «Ревдинский кирпичный завод»

15 Ноября 2011, курсовая работа

Актуальность данной работы вызвана тем, что кирпич является одним из универсальных строительных материалов, отвечающий основным требованиям экологичности, надёжности и долговечности. Спрос на данный вид строительного материала был и остаётся очень высоким, что говорит о его востребованности на рынке, соответственно изучение данной темы имеет свою необходимость и актуальность.
Целью данной работы является проведение анализа ассортимента кирпича и информации о нём для потребителей на примере продукции предприятия ОАО «Ревденский кирпичный завод».

Анализ ассортимента рынка средств по уходу за волосами

25 Декабря 2011, курсовая работа

Целью работы является изучение и анализ ассортимента рынка средств по уходу за волосами, изучение ассортимента средств по уходу за волосами, реализуемых магазином «Семейный квартал».

Анализ издержек обращения в торговом предприятии

18 Ноября 2011, дипломная работа

Основной целью дипломной работы является анализ издержек обращения предприятия, а также выработка рекомендаций по их снижению для укрепления позиций предприятия на рынке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. дать определение издержкам как качественному показателю хозяйственной деятельности предприятия;
2. определить систему показателей издержек обращения предприятия; 3. рассмотреть факторы, влияющие на уровень и сумму издержек обращения; 4. оценить динамику издержек обращения;

Анализ структуры торгового ассортимента женской кожаной обуви

19 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является: структуры торгового ассортимента женской кожаной обуви.
Поставленная цель определила следующие задачи:
- определить состояние рынка кожаной обуви в Республике Беларусь;
- дать классификацию и характеристику ассортимента женской кожаной обуви;
- проанализировать структуру торгового ассортимента женской кожаной обуви на конкретном торговом предприятие.
Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения.

Анализ товароведных характеристик текстильных товаров – льняных тканей

23 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение полной ассортиментной характеристики (качественные и количественные показатели) льняных тканей и разработка исходной ситуации потребления товара для конечного продукта – полотенца махрового.

Анализ характеристик безопасности полётов самолета гражданской авиации. Ил – 76

15 Января 2012, курсовая работа

Анализ причин авиационных происшествий и особых полетных ситуаций, которые имеют место в ходе эксплуатации летательных аппаратов, составляет основу практической деятельности авиационных организаций и предприятий по созданию самолетов требуемого уровня надежности, безопасности, боевой и эксплуатационной живучести, ремонтопригодности и эксплуатационной технологичности. Все эти характеристики являются так же важными для самолета (рассматривается, как товар), как и летно-технические характеристики. Поэтому в этой работе особый акцент будет уделяться именно этим показателям.

Анализ ассортимента бумаги для черчения и рисования

16 Ноября 2011, курсовая работа

Историки считают, что русское слово бумага произошло от татарского слова "бумуг", что так же означает хлопок.
Бумага – это листовой материал из натуральных растительных либо искусственных волокон, и предназначение ее совершенно различное. В Большой Советской Энциклопедии дано определение бумаги, сказано: бумага – это материал из растительных волокон, которые обработаны соответствующим образом и соединены беспорядочно в тонкий лист, в котором в свою очередь волокна между собой связаны разным плетением [1]. Именно при помощи этих волокон и получается лист бумаги.

Анализ ассортимента вин

02 Декабря 2010, дипломная работа

Ассортимент вин магазина Гурман широкий но в малом объёме. В нём представлены вина Франции, Италии, Новой Зеландии, Болгарии, Испании, маленькая коллекция вин Молдавии например вино «Золотой Скит» это вино состоит из винограда лучших сортов Молдавии ярко выраженный приятный вкус с легка желтоватым вкусом.

Анализ ассортимента и качества вареных колбас,реализуемых в розничной торговой сети

05 Апреля 2011, курсовая работа

Целью дипломной работы является анализ ассортимента, и оценка качества колбасных изделий реализуемых магазином «Продукты».

Для реализации цели исследования в дипломной работе поставлены следующие задачи:

- исследование теоретических и методических аспектов факторов формирующих качество колбасных изделий;

- анализ ассортимента колбасных изделий, поступающих в реализацию населению;

- оценка качества колбасных изделий на торговом предприятии;

- ответственность торговых работников за качество и безопасность реализуемых колбасных изделий.

Анализ ассортимента и качества видеотехники реализуемой в магазине

24 Сентября 2011, курсовая работа

На потребительские свойства телевизоров оказывают влияние габариты, масса, наличие сервисных функций. Сервисные функции современных телевизоров: экранное меню на русском языке, таймер включения и выключения, игровые функции, калькулятор, автоматическое выключение при отсутствии сигнала, автоматический выбор напряжения и др. Большое значение имеют безотказность, надежность, безопасность, ремонтопригодность телевизора.

Анализ ассортимента и качества виноградных изделий

16 Января 2011, курсовая работа

Возможно, как никакое другое творение человеческих рук, вино вплетается в историю цивилизации с самого ее начала.
Вино на протяжении веков служило человеку основным источником, как утешения, так и мужества. Вино было лекарством и антисептиком, помогало в укреплении усталого духа. Были такие времена, когда вино считалось одним из наиважнейших предметов роскоши

Анализ ассортимента и качества керамической бытовой посуды

27 Февраля 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение анализа ассортимента и качества керамической бытовой посуды.

Задачами курсовой работы являются:

1.Изучение анализа рынка керамической бытовой посуды
2.Рассмотрение классификации и характеристики ассортимента керамической бытовой посуды
3.Ознакомление с контролем качества керамической бытовой посуды в целом и на предприятии
4.Ознакомление с деятельностью предприятия
5.Изучение анализа торгового ассортимента керамической бытовой посуды предприятия
6.Определение совершенствования ассортимента и сохранение качества керамической бытовой посуды на предприятии.
7.Сделать выводы.

Анализ ассортимента и качества мяса охлажденного, реализуемого в ООО «Усть-Бузулукском мясоперерабатывающем заводе»

15 Сентября 2011, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – анализ ассортимента и качества мяса охлажденного на примере продукции, выпускаемой в ООО «УБМПЗ».

Анализ ассортимента и качества хлеба и хлебобулочных изделий

03 Апреля 2012, курсовая работа

Основной целью курсовой работы является формирование и анализ ассортимента, статистическая обработка экспертных данных анализа ассортимента и качества хлеба и хлебобулочных изделий, производимых на Хлебозаводе № 3.
В соответствии с целью курсовой работы поставлены и последовательно решены задачи курсовой работы:
- рассмотрены факторы, формирующие ассортимент и качество хлеба и хлебобулочных изделий;
- произведена характеристика современного ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий;
- изучен вопрос: транспортирование, хранение, дефекты и болезни хлеба;
- рассмотрена организационная характеристика предприятия;
- произведен анализ ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, производимых на Хлебозаводе № 3;
- проведена экспертиза качества хлеба и хлебобулочных изделий, производимых на Хлебозаводе № 3;
- проведена статистическая обработка результатов анализа и экспертизы;
- определены пути расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности хлеба и хлебобулочных изделий.

Анализ ассортимента и качество фруктово-ягодных кондитерских изделий, реализуемых в розничной торговой сети

15 Декабря 2011, курсовая работа

Кондитерские товары - это изделия, большая часть которых состоит из сахара или другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, различных фруктов и ягод, молока, сливочного масла, какао-бобов, ядер орехов, муки и других компонентов. В основном это сладкие продукты, отличающиеся приятными вкусом и ароматом, красивым внешним видом, высокой пищевой ценностью, калорийностью и хорошей усвояемостью.

Анализ ассортимента и конкурентоспособности

21 Марта 2012, курсовая работа

Чай один из самых распространённых в России напитков. Он хорошо снимает утомление и головную боль, повышает умственную и физическую активность, стимулирует работу головного мозга, сердца, дыхания. Чайное растение синтезирует в больших количествах катехины (чайный танин), обладающие Р-витаминной активностью, а также витамины – аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин, никотиновую, пантотеновую и фолиевую кислоты, каротиноиды. Чай являйся богатым источником минеральных веществ.

Анализ ассортимента и оценка качества водки

04 Января 2012, курсовая работа

Хотя споры о том, где именно появилась водка, не утихают по сей день, «патентом» на это изобретение владеет Россия. Причем сегодня об этом заявляют как отечественные историки и производители сорокоградусной, так и авторитетные зарубежные издания. Например, в знаменитой «Британской энциклопедии» говорится, что впервые водка начала производиться в России в XIV веке, и даже название этого напитка происходит от русского слова «вода». Уже в XV веке в Московском государстве возникает промышленное производство «хлебного вина» (так в ту пору называли водку). Изначально для приготовления напитка применялись спирты различного происхождения, однако позже основным сырьем для их производства стали зерновые культуры – в основном рожь и пшеница. Кстати, по сей день, специалисты считают, что это самое лучшее сырье для производства спирта. Патент на водку, как смесь спирта и воды в отношении весов 40% и 60%, был взят российским правительством в 1894 году, на основе которого вскоре начал выпускаться сорт водки «Московская особая».

Анализ ассортимента и оценка качества кисломолочных товаров

21 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ ассортимента и оценка качества кисломолочных товаров.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
определить значение кисломолочных продуктов в жизнедеятельности человека;
2) рассмотреть технология производства кисломолочной продукции;
3) составить классификацию и рассмотреть ассортимент кисломолочных товаров;
4) изучить требования к качеству, упаковке и маркировке, пороки кисломолочных продуктов;
5) выбрать объекты для анализа ассортимента продукции и образцы для оценки качества;
6) провести товарную экспертизу при помощи образцов кисломолочной продукции;
7) сделать выводы о соответствии продукции установленным требованиям и рациональности ассортимента в выбранных объектах.

Анализ ассортимента и оценка качества макаронных изделий

28 Марта 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является проведение анализа ассортимента и оценка качества макаронных изделий реализуемых в торговой сети города Белгорода.

Для решения этой цели в курсовой работе сформулированы следующие задачи:

Дать краткую хозяйственно экономическую характеристику магазину «Игира».
Охарактеризовать основных поставщиков макаронных изделий, реализуемых в магазине «Игира».
Провести анализ ассортимента макаронных изделий, реализуемых в магазине «Игира».
Исследовать качество макаронных изделий, реализуемых в магазине «Игира».
Охарактеризовать организацию реализацию и хранение макаронных изделий в магазине «Игира».
Исследовать организацию приемки макаронных изделий в магазине «Игира».

Анализ ассортимента и оценка качества мясных полуфабрикатов, реализуемых филиалом «Коопзаготпром» Ивацевичского райпо

30 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является разработка рекомендаций по совершенствованию ассортимента и улучшению качества мясных полуфабрикатов, реализуемых филиалом «Коопзаготпром» Ивацевичского райпо.
В курсовой работе поставлены следующие задачи:
- охарактеризовать пищевую ценность мясных полуфабрикатов и факторы, ее определяющие;
- рассмотреть классификацию и характеристику современного ассортимента мясных полуфабрикатов;
- изучить формирование качества мясных полуфабрикатов в процессе производства, правовую основу, обеспечивающую качество и безопасность мясных полуфабрикатов;
- проанализировать структуру ассортимента мясных полуфабрикатов, реализуемых филиалом «Коопзаготпром» Ивацевичского райпо;