Муніципальне право

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 16:45, реферат

Описание работы

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища або міста. (ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування")
Сільські, селищні, міські, районні у місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. (Ст. 14 Закону України "Про місцеве самоврядування").

Содержание

Вступ 3
1. Органи самоорганізації населення, їх завдання 4
2. Процедура створення органів самоорганізації населення 6
3. Функціонування органів самоорганізації населення 12
4. Припинення повноважень органів самоорганізації населення 14
Висновки 15
Література 16

Работа содержит 1 файл

реф.docx

— 21.26 Кб (Скачать)

Вступ 3

1. Органи самоорганізації  населення, їх завдання 4

2. Процедура створення  органів самоорганізації населення  6

3. Функціонування  органів самоорганізації населення  12

4. Припинення повноважень  органів самоорганізації населення  14

 Висновки 15

 Література 16

Вступ 

У системі місцевого  самоврядування значне місце посідають органи самоорганізації населення. Саме вони відіграють важливу роль у створенні умов для залучення найширших кіл громадян до безпосередньої участі у прийнятті та реалізації рішень з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій. Саме через них будуються довірчі взаємовідносини , співпраця влади та населення у вирішенні окремих питань місцевого значення. Нарешті, без органів самоорганізації населення неможливо здійснювати ефективне місцеве самоврядування, так саме, як неможливо розвивати місцеву інфраструктуру без врахування очікувань, інтересів та побажань мешканців територіальної громади.

 Органи самоорганізації  населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів,  які тимчасово або постійно  проживають на відповідній території  в межах села, селища або міста. (ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування")

 Сільські, селищні,  міські, районні у місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. (Ст. 14 Закону України "Про місцеве самоврядування"). 

1. Органи самоорганізації  населення, їх завдання 

До органів самоорганізації  населення належать будинкові, вуличні, квартальні комітети, ради мікрорайонів, житлових комплексів та ін. Вони діють  винятково в межах частини  території громади й об’єднують населення на основі спільної роботи з виконання певних задач у  галузі обслуговування суспільних потреб громадян, задоволення їх культурно-побутових  і інших запитів. Ці представницькі органи місцевого самоврядування максимально наближені до населення і сприяють оптимальній децентралізації влади. Вони покликані максимально оперативно реагувати на локальні потреби громадян і насамперед забезпечувати створення належних умов їх проживання на відповідних ділянках населеного пункту.

 Органи самоорганізації  населення діють на підставі  Конституції України, Закону “Про  органи самоорганізації населення”  та інших законів України, актів  Президента України, Кабінету  Міністрів України, центральних  та місцевих органів виконавчої  влади (а в Автономній Республіці  Крим - також нормативно-правових  актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень місцевого референдуму, статутів територіальних громад, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які їх обрали.

 Основними завданнями  органів самоорганізації населення є:

1) створення умов  для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації  соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм. 

2. Процедура створення  органів самоорганізації населення 

Органи самоорганізації  населення створюються на основі закону України "Про органи саморганізації населення".

 На сьогоднішній  день найбільш пекучими проблемами  багатоповерхових будинків є  надзвичайно низька якість житлово-комунальних  послуг, розтрощені під'їзди тощо. Спільними проблемами, як секторів приватної забудови, так і секторів багатоповерхової забудови є поганий вивіз сміття, неохайні вулиці тощо. І дуже важливо, щоб люди знали, як організувати органи самоорганізації населення, що вони можуть зробити самі для вирішення тих чи інших проблем. Адже, чим швидше будуть вирішуватися такі проблеми, тим швидше жителі ОСН зможуть перейти до творчих задач - робити свій спільний дім, свою вулицю або мікрорайон привабливими, красивими, зручними тощо. представлена схема створення органів самоорганізації населення. І хоч процедура не з легких, але коли життя вимагає реальних кроків для того, щоб вибратися з зачарованого кола проблем відносно ЖЕКів або щодо проведення благоустрою та озеленення території, або щодо майданчиків для дітлахів і так далі, то треба братися і робити все це разом (хоч звичайно, ніхто не забороняє робити всі ці добрі справи і просто за доброю волею не чекаючи створення ОСН).

 Отже, органи самоорганізації  населення формуються шляхом  виборів на загальних зборах  або конференціях громадян за  місцем їх проживання з дозволу сільських, селищних, міських, районних у містах рад. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників. 

 Питання про  створення органу самоорганізації  населення, внесене на розгляд  сільської, селищної, міської, районної  у місті (у разі її створення) ради, розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

 Вибори органів  самоорганізації населення проходять  на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

 Орган самоорганізації  населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

 Члени органу  самоорганізації населення можуть  бути достроково відкликані за  рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

 Утворюються органи  самоорганізації населення на  строк повноважень ради, якщо  інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення. Функціонують ці органи на основі їх статутів або положень, що затверджуються загальними зборами. Структура, штати, витрати на утримання можливого апарату також установлюються загальними зборами.

 Органи самоорганізації  населення підлягають обов’язковій легалізації відповідними виконавчими комітетами місцевих рад, що здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи. З дня легалізації орган самоорганізації населення набуває власних повноважень. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

 Згідно з Законом  “Про органи самоорганізації  населення” названим органам  під час їх утворення можуть надаватися наступні власні повноваження:

 – представляти  разом з депутатами інтереси  жителів будинку, вулиці, мікрорайону,  села, селища, міста у відповідній  місцевій раді та її органах,  місцевих органах виконавчої  влади;

 – сприяти  додержанню Конституції та законів  України, реалізаціїактів Президента  України та органів виконавчої  влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

 – вносити  у встановленому порядку пропозиції  до проектів місцевих програм  соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

 – організовувати  на добровільних засадах участь  населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

 – організовувати  на добровільних засадах участь  населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

 – здійснювати  контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

 – надавати  допомогу навчальним закладам, закладам  та організаціям культури, фізичної  культури і спорту у проведенні  культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої  та виховної роботи серед населення,  розвитку художньої творчості,  фізичної культури і спорту; сприяти  збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні  пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

 – організовувати  допомогу громадянам похилого  віку, інвалідам, сім’ям загиблих  воїнів, партизанів та військовослужбовців,  малозабезпеченим та багатодітним  сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

 – надавати  необхідну допомогу органам пожежного  нагляду в здійсненні протипожежних  заходів, організовувати вивчення  населенням правил пожежної безпеки,  брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

 – сприяти  відповідно до законодавства  правоохоронним органам у забезпеченні  ними охорони громадського порядку;

 – розглядати  звернення громадян, вести прийом  громадян;

 – вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

 – сприяти  депутатам відповідних місцевих  рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

 – інформувати  громадян про діяльність органу  самоорганізації населення, організовувати  обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

 Крім того, сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням. 

3. Функціонування  органів самоорганізації населення

Формою роботи органу самоорганізації населення є  засідання, які скликаються його керівником або заступником керівника  в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

 Для забезпечення  роботи орган самоорганізації  населення може утворювати комісії,  робочі групи, інші свої органи  в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

 Орган самоорганізації  населення з питань, віднесених  до його повноважень, може приймати  рішення організаційно-розпорядчого характеру. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

 Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

Информация о работе Муніципальне право