Муніципальне право

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 16:45, реферат

Описание работы

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища або міста. (ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування")
Сільські, селищні, міські, районні у місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. (Ст. 14 Закону України "Про місцеве самоврядування").

Содержание

Вступ 3
1. Органи самоорганізації населення, їх завдання 4
2. Процедура створення органів самоорганізації населення 6
3. Функціонування органів самоорганізації населення 12
4. Припинення повноважень органів самоорганізації населення 14
Висновки 15
Література 16

Работа содержит 1 файл

реф.docx

— 21.26 Кб (Скачать)

 Всі члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах. Однак за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення.

 Наближеність  цих органів до населення, простота  порядку їх формування, тісний  зв’язок їх діяльності з повсякденними  життєвими інтересами громадян  забезпечують їх масовість і  визначають необхідність підвищення їх ролі в системі місцевого самоврядування.  

4. Припинення повноважень  органів самоорганізації населення 
 

Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка дала дозвіл на його створення;

2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

3) порушення Конституції  і законів України, інших актів  законодавства - за рішенням суду.

 Орган самоорганізації  населення припиняє свої повноваження  також у разі перебудови або  реорганізації будинків, вулиць, кварталів,  мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах яких  вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган. 
 
 

 Висновки 

Загально визнано  те, що місцеве самоврядування покликано  вирішувати питання місцевого значення, не звертаючись з кожною проблемою  до органів влади, а вирішуючи її самостійно в рамках законодавства і в межах повноважень, що надані йому державною владою.

 Так і органи  самоорганізації населення (ОСН)  можуть створюватись для вирішення  проблем і втілення свого бачення  розвитку окремих будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, сіл або  селищ в рамках повноважень,  що надані їм місцевою радою.

 Тобто органи  місцевого самоврядування створюються  на певній території для тих  задач, які вони будуть вирішувати ефективніше за органи місцевого самоврядування, бо краще знають свої проблеми і швидше можуть згуртувати для їх вирішення жителів, що проживають на цій території (будинку, вулиці, кварталу тощо). 

 Література 

1. Закон України  «Про місцеве самоврядування  в Україні» від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170.

2. Закон України  ''Про органи самоорганізації  населення'' від 11.07.2001 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 48, ст. 254.

3. Із брошури Г.  Парфьонової "Влада і МИ" // ХМГО "Розвиток", 2003 рік // http://www.hgi.org.ua/osn.htm

4. Біленчук П.Д., Кравченко  В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2000. — 304 с.

5. Ярмиш О.Н., Серьогін  В.О. Державне будівництво та  місцеве самоврядування в Україні:  Підручник. — Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002. — 653 c.

Информация о работе Муніципальне право