Отчет по практике в судового органу

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2012 в 22:09, отчет по практике

Описание работы

Метою проходження практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих в коледжі з предметів спеціальних дисциплін , формування навичок практичної роботи, необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, здатності працювати в колективі.
Основними завдання виробничої практики є:
 закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення юридичної документації;
 застосування на практиці знань, здобутих під час теоретичного навчання;

Содержание

Вступ ---------------------------------------------------------------------------------------3-4
Розділ 1. Діяльність судового органу
1.1. Характеристика напрямів діяльності суду-----------------------------------5-6
1.2.Взаємовідносини Державної судової адміністрації з судовими органами щодо яких вона здійснює організаційне забезпечення .-------------------------7-8
Розділ 2. Цивільне судочинство
2.1. Облік цивільних справ та матеріалів------------------------------------------9-10
2.2. Процес розгляду цивільної справи в суді, у тому числі із застосуванням засобів фіксації судового процесу -------------------------------------------------11-12
2.3. Звернення до виконання судових рішень у цивільних справах--------13-15
Розділ 3. Адміністративне судочинство
3.1. Облік адміністративних справ та матеріалів ------------------------------16-17
3.2. Процес розгляду адміністративної справи в суді, у тому числі із застосуванням засобів фіксації судового процесу-----------------------------17-18
3.3.Звернення до виконання судових рішень у адміністративних справах18-19
Розділ 4. Кримінальне судочинство
4.1.Облік кримінальних справ та матеріалів-------------------------------------20-21
4.2Процес розгляду кримінальної справи в суді, у тому числі із застосуванням засобів фіксації судового процесу-----------------------------21-23
4.3. Звернення до виконання судових рішень у кримінальних справах—23-24
Розділ 5. Судочинство у справах про адміністративне правопорушення
5.1. Облік судових справ та матеріалів про адміністративне правопорушення ---------------------------------------------------------------------25-26 5.2. Процес розгляду справ про адміністративне правопорушення----------26 5.3. Звернення до виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення.----------------------------------------------------------------------27-29
Висновки----------------------------------------------------------------------------------30
Використана література -------------------------------------

Работа содержит 1 файл

звыт про проходження практики.doc

— 158.50 Кб (Скачать)


 

                                                     

 

                                      ЗВІТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           План

Вступ ---------------------------------------------------------------------------------------3-4

Розділ 1. Діяльність судового органу

1.1.           Характеристика напрямів діяльності суду-----------------------------------5-6

1.2.Взаємовідносини Державної судової адміністрації з судовими органами щодо яких вона здійснює організаційне  забезпечення .-------------------------7-8

Розділ 2. Цивільне судочинство

2.1. Облік цивільних справ та матеріалів------------------------------------------9-10

2.2. Процес розгляду цивільної справи в суді, у тому числі із застосуванням засобів фіксації судового процесу -------------------------------------------------11-12

2.3. Звернення до виконання судових рішень у цивільних справах--------13-15

Розділ 3. Адміністративне судочинство

3.1. Облік адміністративних  справ та матеріалів ------------------------------16-17 

3.2. Процес розгляду адміністративної справи в суді, у тому числі із застосуванням засобів фіксації судового процесу-----------------------------17-18

3.3.Звернення до виконання судових рішень у адміністративних справах18-19

Розділ 4. Кримінальне судочинство

4.1.Облік кримінальних справ та матеріалів-------------------------------------20-21

4.2Процес розгляду кримінальної справи в суді, у тому числі із застосуванням засобів фіксації судового процесу-----------------------------21-23

4.3. Звернення до виконання судових рішень у кримінальних справах—23-24

Розділ 5. Судочинство у справах про адміністративне правопорушення

5.1. Облік    судових   справ  та   матеріалів   про   адміністративне    правопорушення ---------------------------------------------------------------------25-26                                                                                                                      5.2. Процес розгляду справ про адміністративне правопорушення----------26                      5.3. Звернення до виконання  судових рішень у справах про адміністративні правопорушення.----------------------------------------------------------------------27-29

Висновки----------------------------------------------------------------------------------30

Використана література    -----------------------------------------------------------31

Додатки

    Вступ

    Я, такойто такойто, студент коледжу морського і річкового флоту проходив практику в період з по в районному суді м. Києва.

   Практика, безперечно необхідна кожному студенту, тому що вона  підвищує професійний рівень, рівень володіння юридичною лексикою, для правильного точного і лаконічного формулювання думок та висловлення своїх поглядів та переконань. А це в свою чергу є чи не основним фактором успіху у роботі юриста. Саме тому практика має досить важливе і невід’ємне значення для нас, оскільки вона може безпосередньо впливати на подальший процес формування  студентів – юристів як фахівців в обраній галузі.

    Мені було створено всі умови для проходження правозастосовної практики. Весь трудовий колектив має великий стаж роботи і високу фахову та теоретичну підготовку. Тому я мав змогу детально ознайомитись із діяльністю адміністративної, та цивільної канцеляріями, ознайомитись з документацією по справах кожної із них, структурою та внутрішнім розпорядком  роботи, проходження документів в суді, правильності їх оформлення, та безпосередньо побачити процес судочинства.

    Метою проходження практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих в коледжі з предметів спеціальних дисциплін , формування навичок практичної роботи, необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, здатності працювати в колективі.

    Основними завдання виробничої практики є:

                  закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення юридичної документації;

                  застосування на практиці знань, здобутих під час теоретичного навчання;

                  системна підготовка до державних іспитів;

                  розвинення творчих здібностей, уміння самостійно приймати рішення;

                  ознайомлення з формуванням судової практики з розгляду справ певної юрисдикції;

                  своєчасне і якісне виконання дорученої студентам роботи;

                  оволодіння методами і навичками роботи за спеціальністю.

 

    Я вважаю, що проходження практики в таких організаціях, як суд, надає найбільш повного відання та знань у всіх галузях права, оскільки саме тут я зміг примінити всі отримані знання як з цивільного, адміністративного так і з господарського та кримінального законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Діяльність судового органу

1.2.Характеристика напрямів діяльності суду

    Перебуваючи на практиці в Оболонському районному суді м. Києва я мав змогу для себе визначити місце місцевого суду в судовій системі України.  

   Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, яка складається їз загальних і спеціальних судів.

    Отже, на практиці я чітко для себе визначив, що Оболонський районний суд міста Києва, в якому я проходив практику, є судом загальної юрисдикції першої ланки судової системи загальних судів, який розглядає будь-яку справу і вирішує її своїм вироком (у кримінальних справах), рішенням (у цивільних справах) або постановою (у адміністративних спра­вах або скаргах).

    Оболонський районний суд отримав свою назву в зв'язку з його місцем розташуванням, оскільки він розташований в Оболонському районі міста Києва по вулиці Тимошенко 2Є.

    Основними напрямками його діяльності є:

-         здійснення судочинства

-         організаційне забезпечення

    Оболонський районний суд здійснюють правосуддя шляхом роз­гляду і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних справ. До компетенції загальних судів Оболонського суду також належить розгляд скарг громадян на рішення і дії виконавчих органів та їх посадо­вих осіб, якщо вони, на думку скаржника, порушують його пра­ва, свободи або законні інтереси.

     Оболонським районним судом здійснюється:

      цивільне судочинство – здійснюється шляхом розгляду справи по спорам, що виникли з цивільних, трудових і житлових правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, також у справах окремого провадження.

      адміністративне судочинство – здійснюється шляхом розгляду справ у сфері державного управління і місцевого самоврядування.

      кримінальні справи місцевим судом розглядаються практично всі, окрім справ про навмисне вбивство, розкрадання в особливо великих розмірах, національної безпеки і деяких інших справ відведених законом до вищестоящих судів. 

    На практиці я мав змогу визначити спеціалізацію суддів щодо розгляду певних категорій справ. Кожен із суддів може розглядати адміністративні справи і справи про адміністративні правопорушення. Цивільні, кримінальні та господарські справи приймалися суддями  в залежності від їх компетенції.

 

    Кількісний склад суддівського корпусу (додаток 1) значний. В Оболонському районному суді працюють: 

1.      Голова суду

2.      2 заступники Голови Суду

3.      21 суддя

4.      Помічники суддів

5.      Секретарі суду

6.      Секретарі судових засідань

7.      Консультанти суду

8.      Діловоди суду

9.      Старші секретарі

10. Архіваріуси

11. Працівники загальної канцелярії

12. Працівники адміністративної канцелярії

13. Працівники цивільної канцелярії

14. Працівники кримінальної канцелярії

     15. Заступник керівника апарату

     16. Керівник апарату

 

1.2.Взаємовідносини Державної судової адміністрації з судовими органами щодо яких вона здійснює організаційне  забезпечення

  

Державна судова адміністрація України (далі - ДСА України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Державна судова адміністрація України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями вищих органів суддівського самоврядування, а також Положенням про Державну судову адміністрацію.

У межах своїх повноважень Державна судова адміністрація України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України.

Державна судова адміністрація здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, положення про державну судову адміністрацію, рішень з'їзду суддів України та Ради суддів України.

   ДСА в Оболонському районному суді проводить наступні заходи:

 

-         організовує кадрову роботу: забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів, створює систему підвищення кваліфікації, координує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів і працівників органів та установ судової системи, організовує проходження навчальної практики в судових установах і розробляє відповідні програми, бере участь у розробленні пропозицій та програм підготовки юридичних кадрів;

-         фінансову роботу: несе відповідальність за фінансове забезпечення діяльності кожного суду згідно із затвердженими нормативами, організовує планово-фінансову роботу та бухгалтерський облік у судах, готує матеріали для формування пропозицій до бюджету судів та здійснює заходи щодо їх фінансування, здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апаратів судів;

-         матеріально-технічне забезпечення: здійснює в установленому порядку заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, організовує впровадження в  Оболонському суді комп’ютеризації судочинства діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності;

-         організовує роботу з'їздів суддів;

-         затверджує: зразки бланків і печаток судів, підпорядкованих підприємств, установ і організацій та здійснює інші повноваження, визначені законом.

-         виконує інші функції покладені на них законом.

    Тобто узагальнюючи питання за якими будуються взаємовідносини ДСА та Оболонським районним судом міста Києва щодо здійснення організаційного забезпечення можна зробити висновки, що їх взаємовідносини є надзвичайно необхідними для функціонування суду в повному обсязі, оскільки ДСА виконує надзвичайно важливі функції щодо організації роботи суду, його матеріального забезпечення, підбору досвідчених кадрів та підвищення їх кваліфікації, тобто професійного рівня, організації з'їздів суддів, для того щоб вони могли поділитися досвідом і обговорити певні питання і вирішити питання які в них виникли.

    ДСА  України у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, кваліфікаційними комісіями та органами суддівського самоврядування, відповідними органами інших держав .(додаток2)

 

Розділ 2. Цивільне судочинство

2.1. Облік цивільних справ та матеріалів

    В Оболонському районному суді кожна цивільна справа яка надходить до суду підлягає реєстрації в цивільній канцелярії суду. Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до цивільного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках.

    Для реєстрації та обліку цивільних справ у цивільній канцелярії Оболонського суду встановлюється перелік індексів:

„2” – цивільні справи позовного провадження, позовні заяви;

„2-а” – адміністративні справи, адміністративні позови;

„2-в”– заяви про відновлення втраченого судового провадження;

„2-з” – заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах до       подання позовної заяви;

„2-к” – справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні;

„2-н” – цивільні справи наказного провадження, заяви про видачу судового наказу;

Информация о работе Отчет по практике в судового органу