Аналіз підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2013 в 17:50, контрольная работа

Описание работы

1. Проаналізувати підприємство по таким пунктам:
1. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедури. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення організації оцінювання персоналу.
2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 1. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення формування і організації роботи з кадровим резервом та планування кар’єри.

Работа содержит 1 файл

КР Управление персоналом.doc

— 120.00 Кб (Скачать)

3) перелік посад, займаючи які працівник може стати кандидатом на резервовану посаду;

4) граничні обмеження критеріїв (освіта, вік, стаж і т.п.) добору кандидатів на відповідні посади;

5) результати оцінки формальних вимог і індивідуальних особливостей кандидатів на резервовану посаду;

6) висновки і рекомендації останньої атестації;

7) думка керівників і фахівців суміжних підрозділів, ради трудового колективу;

   У даному підприємстві окрім ключових керівних посад таких як: директор підприємства, головний інженер, директор з економіки та головний бухгалтер, інсує безліч відділів робота яких відбувається суто під наглядом відповідальної особи, тобто, голови відділу, але на них кадровий резерв не поширюється оскільки у кожного керівника відділу є свій замснік, який у разі чого може вільно приступити до роботи. Кадровий резерв данного підприємства розглядається далі у таблиці  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за п.

Посада, на яку формується резерв

Особа, яка працює на посаді

Особа, яка зарахована до кадрового  резерву

прізвище,

ім’я, по батькові

рік народження

освіта, коли і що закінчив, спеціальність  за дипломом

стаж роботи на посаді

прізвище,

ім’я, по батькові

дата, з якої перебуває у кадровому  резерві

рік народження

освіта, коли і що закінчив, спеціальність  за дипломом

посада, яку займає, місце роботи

стаж роботи на посаді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Директор підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний інженер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор з економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

Примушко

Сергій Іванович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величко Володимир Феодосійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габур

Арнольд Омелянович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарчук Віктор Миколайович

 

1964р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964р.

 

У 1988 році закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

Геолого-географічний факультет, кафедра геології та гідрогеології.

Провідний геолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1974 році закінчив НТУУ „КПІ” на спеціальності  "Екологія та охорона навколишнього середовища"

 

Провідний геолог

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1975 році закінчив Київський національний економічний університет імені

Вадима Гетьмана, на спеціальності  „Управління персоналом та маркетингу”

 

 

 

 

 

У 1988 році закінчив Національний авіаційний університет, на спеціальності „Облік та аудит”

Провідний геолог

 

12 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 років

 

Романченко 

Віктор Олександрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Лариса Євгенівна

 

 

 

 

 

 

Коцур

Людмила Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишна Наталія Григорівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білошапська Тетяна Дмитрівна

 

07. 11.

2003 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 03. 2005

рік

 

 

 

 

 

20.

03.

2005

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 09.

2000

рік

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

12.

2002 рік

 

1971р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969р.

 

 

 

 

 

 

 

1970р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970р.

 

У 1992р. Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум на спеціальності „Розвiдування нафтових та газових родовищ”

Геолог І категорії

 

 

У 1990 році закінчила Київський геологорозвідувальний технікум, на спеціальності „Пошук та розвідка геологічними методами”

Геолог І категорії

 

У 1992 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, на спеціальності „географія”

Геолог ІІ категорії

 

 

 

У 1990 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет за спеціальністю „Економіко-географ”

Геолог І категорії

 

У 1993 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, на спеціальності „Облік і аудит”

 

Завідуючий відділу обліку ресурсів твердих паливних копалин

 

 

 

 

Завідувач сектора держкадастру родовищ  та проявів корисних копалин

 

Завідувач сектора розробки та впровадження прикладног програмног забезпечення

 

 

 

 

Завідувач відділу обліку ресурсів підземних вод

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектора системного програмного  забезпечення та адміністрування БД

 

7 років

 

 

 

 

 

 

 

6 років

 

 

 

 

 

9 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 років
Кадровий резерв організації на заміщення ключових посад

Кадровий резерв організації на заміщення ключових посад


Информация о работе Аналіз підприємства