Контрольная работа работа по "Экономике предприятия"

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2014 в 22:10, контрольная работа

Описание работы

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів.
2. Визначення річної потреби оборотних коштів підприємства.
3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції.
4. Розрахунок показників ефективності виробництва
5. Обґрунтування та вибір кращого варіанту інвестицій

Работа содержит 1 файл

ИНдивидуальная ЕП.docx

— 46.12 Кб (Скачать)

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна розрахункова робота

З дисципліни «Економіка підприємства»

 

вариант

№3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винокнав:

Студент 2 курсу

ФЕтаУ

Спец. 6601

Група ЕМП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2013

 

  1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів.

 

Види основних фондів

(тис. грн.)

Будівельні споруди (3 група)

2212

Передавальні пристрої (3 група)

316

Машини та обладнання (4 група)

3209

Транспортні засоби (5 група)

15121

Інструмент, виробничий та господарський інвентар та інші види основних фондів (6 група)

170

Електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення (4 група)

570

Споруди (3 група)

3282


 


 

                                                                            

I3 = (2212+316+3282/24880)*100%  = 5810/24880 = 23%

І4 = (3209+570)*100%  = 15%

І5  = (15121/24880)*100% = 60,7 %

І6 = (170/24880)*100% = 0,68%

 

  1. Визначення річної потреби оборотних коштів підприємства.

 

Оборотні фонди

(грн)

1.Виробничі запаси

 

1.1.Сировина, основні матеріали,напівфабрикати

1700

1.2.Допоміжні матеріали

1000

1.3. Паливо

900

1.4. Тара

1200

1.5.Запасні частини для ремонту

20

1.6.Малоцінні та швидкозношувальні  матеріали

14

2. Незавершене виробництво

450

3.Витрати майбутніх періодів

2200

Фонди обігу
 

1. Готова продукція на складі  та відвантажена продукція

1900

2.Гроші в касі та на рахунках

6000

          ОКріч =åРі * Тц

 

 

ОКріч = (1700+1000+900+1200+20+14+450+2200+1900+6000)*360 = 15384*360 = 5538240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Визначення кошторису витрат  виробництва готової продукції  та собівартості одиниці продукції.

 

Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства

 

№ п/п

Елементи витрат

Значення, тис.грн.

1

Матеріальні витрати

2769,1

2

Витрати на оплату праці

11235

3

Відрахування на соціальні заходи

4130

4

Амортизація основних фондів

4789, 95

5

Витрати на ремонт

1676, 5

6

Інші витрати

24600,5

7

Прямі витрати на виробництво

49201,0

8

Непрямі витрати

29520,6

9

Виробнича собівартість товарної продукції

78722

10

Невиробничі витрати

3936,1

11

Повна собівартість товарної продукції

82658


 

Розрахунки:

 

Смв=0,5*ОКріч

Смв=0,5*5538240=2769120 (грн.)

 

СОП = Q x Hn        

Обсяг продукції, О тис.од.

Норматив заробітної плати на одиницю продукції, грн/од.

350

32,1


 

Соп =350*32,1=11235 грн.

 

Сам= åВni•n/100

                                                                          

Сам=(2212*((1/20)*100%)+316*((1/10)*100%)+3209((1/5)*100%)+ 
+15121*((1/5)*100%)+170*((1/4)*100%)+570*((1/2)*100%)+3282* 
*((1/15)*100%))/100= 4354,1 (тис. грн.)

4354,1 * 1,1 = 4789, 95

 

Срем = Сам · Rрем

Срем= 4789, 95 * 0,35 = 1676, 5 (грн.)

 

Ссоц = Сon · Rсоц

Ссоц = 11235 *0,3676= 4129,986 ( грн.) = 4130 (грн.)

 

Сін = Rі (Смв + Сon + Сам + Срем + Ссоц )

Сін=0,2*(2769,1+11235+4789, 95+1676, 5+4130) = 24600,5 (грн.)

 

Спр = Смв + Соп + Сам + Срем + Ссоц + Сін

Спр= 2769,1+ 11235+4789, 95+1676, 5+4130+24600,5 = 49201,05 (грн.)

 

Снпр = Спр * Кнп

Снпр= 49201,05 *0,6= 29520,63 (грн)

 

Свир = Спр + Снпр

Свир= 49201,05+29520,63= 78722 (грн)

 

С = СB + СHB

С = 78722+78722*0,05 = 82658  ( грн.)

 

Сод = С / Q

Сод= 82658/350= 236,17 (тис.грн/од)

 

4. Розрахунок показників ефективності виробництва

Розрахунк:

 

Вод=Cод  * m

Вод=236,17*1,3=307,02 грн

 

В = ВодО

В=307,02 *350=107457 грн

 

Вч = В – ПДВ= В/1,2

Вч=107457/1,2= 89547,5 грн

 

П вал = Вч - Св, грн.

Пвал= 89547,5-78722= 108268 грн

 

П оп = П вал  - Снв

Поп=10826-3936,1=6889,9 грн

 

Пч = Поп – П= Поп *0,84

Пч=6889,9 *0,84=5787,5 (тис. грн

 

Рп = (Пч / С) ▪ 100%

Рп=(5787,5/82658)*100%6 =7%.

 

 

 

 

 

 

5. Обґрунтування  та вибір кращого варіанту  інвестицій

Показники ефективності діяльності підприємства

 

Показники

Роки здійснення інвестиційного проекту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг продажу продукції,тис.од. з врахуванням збільшення 1%

350

353,5

357

360,6

364,2

367,8

371,5

375,2

379

382,8

Ціна одиниці продукції,грн.

307,02

307,02

307,02

307,02

307,02

307,02

307,02

307,02

307,02

307,02

Валова виручка,тис.грн.

107457

108531,57

109606,1

110711,4

111816,7

112922

114057,9

115193,9

116360,6

117527,3

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн.

89547,5

90442,975

91338,45

92259,51

93180,57

94101,63

95048,28

95994,92

96967,15

97939,38

Собівартість одиниці продукції ( з урахуванням зменшення ), .грн.

236,17

229,0849

222,2124

215,546

209,0796

202,8072

196,723

190,8213

185,0967

179,5438

Повна собівартість продукції , тис.грн.

82659,5

80981,5122

79329,81

77725,88

76146,79

74592,49

73082,59

71596,15

70151,64

68729,35

Операційний прибуток, тис.грн.

6888

9461,46285

12008,64

14533,63

17033,78

19509,14

21965,68

24398,77

26815,51

29210,03

Чистий прибуток,тис.грн.

5785,92

7947,62879

10087,26

12208,25

14308,37

16387,67

18451,17

20494,96

22525,03

24536,42


 

Сума інвестицій, тис.грн.

45000

Зниження собівартості після впровадження проекту,%

0,3


 

Грошовий потік(ДП)= Пч+Сам

Розрахунок показників для оцінювання ефективності першого інвестиційного проекту при дискотній ставці 5%

 

Роки

Грошовий

потік

Інвестиції (кредит+відсоток)

Коефіцієнт дисконтування  1/(1+Е)t-1

Дисконтований грошовий потік

Дисконтовані інвестиції

1

10575,87

45000000

1

10575,87

45000000

2

12737,5788

 

0,952381

12737,579

 

3

14877,21

 

0,907029

14877,21

 

4

16998,2

 

0,863838

16998,2

 

5

19098,32

 

0,822702

19098,32

 

6

21177,62

 

0,783526

21177,62

 

7

23241,12

 

0,746215

23241,12

 

8

25284,91

 

0,710681

25284,91

 

9

27314,98

 

0,676839

27314,98

 

10

29326,37

 

0,644609

29326,37

 

Разом

 

48424550

 

1

200632,18

45000000 грн


 

 

Розрахунок показників для оцінювання ефективності першого інвестиційного проекту при дискотній ставці 20%

 

Роки

Грошовий

потік

Інвестиції (кредит+відсоток)

Коефіцієнт дисконтування  1/(1+Е)t-1

Дисконтований грошовий потік

Дисконтовані інвестиції

1

10575,87

45000000

1

10575,87

45000000

2

12737,579

 

0,833333

10614,64

 

3

14877,21

 

0,694444

10331,39

 

4

16998,2

 

0,578704

9836,926

 

5

19098,32

 

0,482253

9210,222

 

6

21177,62

 

0,401878

8510,82

 

7

23241,12

 

0,334898

7783,405

 

8

25284,91

 

0,279082

7056,563

 

9

27314,98

 

0,232568

6352,59

 

10

29326,37

 

0,193807

5683,656

 

Разом

200632,18

 

1

85956,09

45000000


 

Розрахунок показників для оцінювання ефективності другого інвестиційного проекту при дискотній ставці 5%

 

Роки

Грошовий

потік

Інвестиції (кредит+відсоток)

Коефіцієнт дисконтування  1/(1+Е)t-1

Дисконтований грошовий потік

Дисконтовані інвестиції

1

10575,87

21000000

1

10575,87

21000000

2

12737,579

10400000

0,952381

12737,579

9904762

3

14877,21

9600000

0,907029

14877,21

8707483

4

16998,2

8800000

0,863838

16998,2

7601771

5

19098,32

 

0,822702

19098,32

 

6

21177,62

 

0,783526

21177,62

 

7

23241,12

 

0,746215

23241,12

 

8

25284,91

 

0,710681

25284,91

 

9

27314,98

 

0,676839

27314,98

 

10

29326,37

 

0,644609

29326,37

 

Разом

200632,18

   

200632,18

 

47214016 грн

Информация о работе Контрольная работа работа по "Экономике предприятия"