Вдосконалення збуту продукції в сучасних умовах

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2013 в 22:44, курсовая работа

Описание работы

В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також треба застосовувати сучасні моделі і методи удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства.

Содержание

Вступ.............................................................................................................2
Розділ 1 Концепція збуту і планування збуту....................................................4
1.1 Прямий і непрямий метод збуту………………………………….....4
1.2. Канали розподілу товарів………………………………….……….12
Розділ 2 Методи стимулювання збуту товарів………………………………...15
2.1 Оптова торгівля…………………………………………...................15
2.2 роздрібна торгівля…………………………………………………...17
2.3 Основні напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств………………………………………………18
Розділ 3.Розрахункова частина………………………………………………...22
3.1 Організаційна частина………………………………………………22
3.1.1Встановлення норм часу...................................…………………22
3.1.2 Розрахунок чисельності основних робочих..............................24
3.1.3 Розрахунок середньомісячної заробітної плати........................26
3.2 Економічна частина.......................................................................27
3.2.1 Розрахунок повної собівартості виробу...................................27
3.2.2 Розрахунок планових накопичень, ПДВ,відпускної ціни одиниці виробута рентабельності................................................................................37
3.2.3Складання калькуляції до проекту відпускної ціни………… …39
Висновки..............................................................................................……...42
Список використаних джерел........................................................……..……...43

Работа содержит 1 файл

курсова економіка12.doc

— 211.00 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки  НАУ

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка промисловості»

 

на тему : «Вдосконалення збуту продукції в сучасних умовах»                      

 

 

 

 

Виконав студент групи Р-601-43

Піддубний Б.А.

 

_________________________

                                                                          Підпис студента

Керівники курсової роботи

 

________ Оцінка

 

                                              ________ Михайлова О.В.

                                           

                                              ________ Харченко І.Г.

                                              

                                    

 

2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ

 

Розглянуто

випускаючою цикловою комісією

обліково-економічних  дисциплін

Голова _____________Н.Б.Хмельницька

ЗАВДАННЯ  ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

з предмету       Економіка промисловості

 

студента  _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Спеціальність: 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»

Група  Р-601-43

Тема курсової роботи: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зміст курсової роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі           04.10.2013 р.           Строк закінчення          28.10.2013 р.

 

Керівник курсової роботи          ____________             О.В. Михайлова

 

    ____________            І.Г. Харченко

 

Зав. відділенням                         ____________             В.О.Гайворонський


Зміст

Вступ.............................................................................................................2

Розділ 1 Концепція збуту і планування збуту....................................................4

            1.1 Прямий і непрямий метод збуту………………………………….....4

            1.2. Канали розподілу товарів………………………………….……….12

Розділ 2 Методи стимулювання збуту товарів………………………………...15

            2.1 Оптова торгівля…………………………………………...................15

            2.2 роздрібна торгівля…………………………………………………...17   

            2.3 Основні напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств………………………………………………………………………18

Розділ 3.Розрахункова частина………………………………………………...22

           3.1 Організаційна частина………………………………………………22

           3.1.1Встановлення норм часу...................................…………………22

           3.1.2 Розрахунок чисельності основних робочих..............................24

           3.1.3 Розрахунок середньомісячної заробітної плати........................26

           3.2 Економічна частина.......................................................................27

           3.2.1  Розрахунок повної собівартості виробу...................................27

            3.2.2 Розрахунок планових накопичень, ПДВ,відпускної ціни одиниці виробута рентабельності................................................................................37

           3.2.3Складання калькуляції до проекту відпускної ціни………… …39      

 

Висновки..............................................................................................……...42

Список використаних джерел........................................................……..……...43

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В  умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим  питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також  треба застосовувати сучасні моделі і методи удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства.

Актуальність теми полягає результаті наукових досліджень у сфері удосконалення збутової політики підприємств це свідчить про те,  що для усунення проблем у збуті необхідним є їх виявлення за допомогою методу діагностики, який передбачає оцінку збутової діяльності, виявлення недостатньо використаних резервів і ресурсів та визначення можливостей їх покращення; застосування в діяльності підприємства імітаційної моделі управління збутом продукції дозволить здійснити формування загальної стратегії збуту на ринку  в цілому і пристосовано до кожного регіону поставки, а також розробити відповідну тактику збуту продукції; використання портфельної – матричного  та АВСD -  аналізу допоможе підприємству  проаналізувати як кожний аспект роботи с посередниками та обрати серед них тих, с ким співпраця буде найбільш вигіднішою, так і проаналізувати  наскільки стійким є положення самого підприємства на ринку.

Мета курсової  роботи: як при постійних мінливих  економічних умовах на ринку збуту,підприємству  необхідно використовувати у своїй практичній діяльності  нові моделі та методи по формуванню  збутової політики, що забезпечить своєчасне реагування на зміни дій як споживачів, посередників, так і конкурентів.


 

  Завдання курсової роботи:


1. Дослідити концепцію збуту і планування збуту в реальних умовах.

          2.Розглянути  методи   стимулювання збуту товарів.

3.Розгдянути всі методи збуту  товарів.

4.Проаналузувати  задачі оптової  торгівлі .

5.Порівняти прямий  і непрямий метод збуту.

6.Дослідити  напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств

в сучасних умовах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          Розділ 1 Концепція збуту і планування збуту

1.1 Прямий та  непрямий збут

         Підприємства, що орієнтуються на маркетинг, значну увагу повинні приділяти організації товарного руху від виробника продукції до споживача. Комерційний успіх підприємства багато в чому визначається тим, як вдало вибрані канали реалізації виготовлених товарів, форми і методи збуту або чи достатнім є асортимент і рівень якості наданих підприємством послуг, що супроводжують продаж продукції. Тому в цій галузі маркетинг має виключно велике значення.

Маркетингова організація  збуту передбачає найефективніше використання насамперед існуючих форм реалізації товарів. Тому щоб перейти до маркетингу, необхідно спочатку розглянути, які саме в сучасних умовах використовуються форми збуту засобів виробництва і предметів споживання.

Що стосується засобів  виробництва, то основною формою їх реалізації стає оптова торгівля. Існують такі форми оптової торгівлі: 1) продаж продукції за прямими зв'язками між виробником і споживачем; 2) торгівля через територіальні бази; 3) торгівля через фірмові магазини та інші торгові організації міністерств, відомств, підприємств; 4) торгівля через товарно-сировинні біржі.

Розвиток і вдосконалення  зазначених форм оптової торгівлі необхідно  враховувати при організації  маркетингової діяльності підприємства. Однак всі ці форми - лише один з  елементів маркетингу. У цілому ж  у концепції маркетингу в галузі збуту продукції можна виділити такі складові частини:

1. Вибір з перерахованих  вище органів постачання такого  типу, який найкраще відповідає  конкретним умовам реалізації  продукції з мінімальними збутовими  витратами (затрати на складування,  транспортування, комплектування і т. п.).

2. Прийняття рішення  про використання в кожному  географічному районі збуту: а)  одного збутового органу даного  типу; б) декількох посередників; в) усіх збутових посередників.

3. Вибір конкретного  збутового підприємства. Вирішення  першого питання залежить від різноманітних умов, які можна звести до декількох груп факторів.

При виборі конкретного  збутового партнера (третє питання  концепції) необхідно враховувати:

а) заінтересованість  посередника в торгівлі даним  товаром;

б) надійність оптового підприємства.

Про рівень його надійності можна судити за тривалістю роботи в галузі, динамікою різних звітних  показників за роками, професійним  рівнем керівників тощо;

          в) здатність посередника одержувати  замовлення, а також максимальний  рівень його складських запасів, зону дії (обслуговуючу територію);


г) забезпечення посередника при  збуті товарів виробничого споживання відповідним обладнанням, залізничними й автотранспортними під'їзними шляхами, вантажно-розвантажувальними й транспортними механізмами, майстернями для ремонту й догляду за продукцією постачальника.

Після розробки концепції  маркетингу в галузі збуту важливим завданням цього відділу на підприємстві є планування збуту продукції. Саме в процесі планування закладені  в концепції ідеї переносяться в сферу практичних дій. Основні стадії розробки плану збуту підприємства, що використовує маркетинг, можна представити так:

1. Підготовка прогнозів  загальногосподарської і ринкової  кон'юнктури.

2. Підготовка прогнозу  збуту підприємства.

3. Розробка фінансового кошторису збуту.

4. Установлення норм  збуту.

5. Вибір каналів розподілу  товарів.


6. Складання планів збуту.

        7. Розробка планів торгової інформації.

          8. Статистичний аналіз ходу продажу.

Отже, планування починається  з підготовки прогнозів ринкової кон'юнктури й збуту стосовно як галузі в цілому, так і підприємства. Можуть розроблятися прогнози: короткострокові - на 3-12 місяців, середньострокові - 1-5 років, довгострокові - на 5-25 років. Звичайно, такі прогнози можуть базуватися лише на глибоких маркетингових дослідженнях розвитку економіки, зокрема на прогнозах НТП на тривалу перспективу.

На третьому етапі  планування збутової діяльності підприємства визначається фінансовий кошторис збуту, в якому основне місце займають витрати обігу. Вони можуть бути розраховані на базі прогнозів обсягу продажу і торгових витрат. У результаті підсумовування окремих кошторисів на кожну товарну групу складається зведений кошторис збуту. Загальні торгові витрати включають: заробітну плату робітників збутового апарату, транспортні й складські витрати, торгові знижки і т. п. Відповідальність за складання кошторису і контроль за його дотриманням покладається на керівництво відділу збуту.

Важливим моментом у  плануванні є встановлення завдань  щодо збуту на певний проміжок часу, їх визначення не можна зводити до механічного поділу обсягу реалізації на число уповноважених, на яких покладається збут або окремої групи товарів, або в певному географічному районі чи секторі ринку. Найефективнішою системою стимулювання збуту є система виплат преміальних сум понад заробітну плату. Широко можуть використовуватися також системи групового заохочування, націлені на стимулювання діяльності товарних груп.

Вибір каналу збуту, що є  одним з етапів планування, здійснюється таким чином, щоб протягом тривалого часу продавати максимальну кількість продукції з найменшими витратами. При виборі необхідно керуватися:


  - розміром й доступністю ринку;

  - вартістю транспортування й зберігання запасів;

  - традиційним або переважаючим рівнем знижки для посередників;

  - обсягом спеціальних знань, необхідних для продажу товарів кінцевому споживачеві.     

Кожне підприємство намагається  скоротити шлях товару від заводу до споживача з метою збільшення продажу і зменшення витрат. З  цією метою і вибирається один з каналів збуту, які вище розглядалися.

Информация о работе Вдосконалення збуту продукції в сучасних умовах