Шетелдегі халыққа білім беру жүйесі

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 17:33, реферат

Описание работы

Ќазаќстан Республикасыныњ білім ж‰йесі д‰ниеж‰зілік білім ж‰йесіне сєйкес болуы тиіс. Біз соѓан ±мтылуымыз керек. 1999 жылѓы Ќазаќстан Республикасыныњ білім туралы зањы осыны ескерген. Д‰ниеж‰зілік білімніњ, оныњ ж‰йесініњ дамуына негізінен тµрт факторлар єсер етеді. Олар: