Шпаргалка по дисциплине "Педагогика"

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2014 в 18:02, шпаргалка

Описание работы

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Педагогика" на казахском языке.

Работа содержит 1 файл

кәсіптік педагогика.doc

— 169.00 Кб (Скачать)

“Азаматтық  тәрбие” концепциясын  кім  ұсынды:     Г.Кершенштейнер

“Әрекет  педагогикасын”  кім  ұсынды:   В.Лай   

“Дәстүрлі”  мектепке  қарсы  пікір  айтқан  кім : ДжДью

“Дидактика”  терминін  алғаш рет педагогикалық  әдебиетте  қолданған ғалым:      В.Ратке

“Дидактика”  терминін  қазір  қолданбайды : Англо-американдық  педагогикада

“Мектеп  адамды  біліммен қаруландыру керек, сонымен бірге ол  байлықты    пайдалана  білуге  үйретуі  керек” деген  пікірдің авторы: Я.А.Коменский  

“Мектеп адамды біліммен байытады және осы тұрғыда жиналған байлықты пайдалана білуге үйретуі  керек” деген  пікір кімге  тән:  К.Д. Ушинский

“Түсінушілікке  негізделген   есте  сақтау    ең  сапалы”  деген  пікір  кімге  тән: В.А.Сухомлинскийге

” Қара  сөздер”  атты   философиялық  шығармасының  авторы : Кұнанбаев

”Бөбек”  қорының  Президенті  С.А.Назарбаеваның жобасы: Оқу-тәрбие  процесі  курсына “Валеологияны” енгізудің

”Жоңғария  очерктері”, “ Қырғыздар  жайлы  қол  хаттар”  шығармасының     авторы ,қазақ  ғалымы , ағартушы-демократ  : Шоқан Уалиханов

”Көп  білім  ақылға  әкелмейді”деген  пікір  кімге  тән: Гераклитке

«Адам туралы», «Университеттің жоспары» деген еңбектің авторы: Д.Дидро

«Әйелдер тек үйде ғана тәрбиеленуі керек және ешқандай күрделі ақыл-ой тәрбиесімен шұғылданбауы керек» деген кімнің пікірі еді:  Руссо

 «Дидактикалық очерктер»  деген еңбектің авторы кім: Р.Г.Лемберг

 «Диуани лұғат ат-түрік»  деген шығарманың авторы: Махмұд Қашқари

 «Коллективтің құдіретті  күші» кітабының авторы: В.А.Сухомлинский

 «Қазақстан мұғалімдерінің (1917-1941) қоғамдық және мәдени ағартушылық ісі тарихынан» атты монографияның авторы: Қ.Бержанов

«Қазақстанда кәсіптік-техникалық білімді дамытыдың педагогикалық проблемаларымен айналысқан ғалым: Г.Уманов

«Қалың  мал», « Камар Сұлу», «Кім кінәлі:»    шығармаларының  авторы: С.Торайғыров

«Қара сөздің» авторы: А.Құнанбаев

«Мықты денеде мықты рух» деген пікірдің авторы кім: ДЛокк

«Тәрбиелей  отырып  оқыту»  терминін  енгізген : ЖЖ.Руссо

 «Ұлы  дидактика»  атты еңбектің авторы  кім: Я.А.Коменский

1922  жылы қазақ  тілінде   шыққан   «Педагогика»   оқулығының   авторы : М.Жұмабаев

А. Байтұрсыновтың еңбегі: Тіл құралы

А.С.Макаренко ұсынған ұжымның даму принципі: Жариялылық, жауапкершілік, перспектива, әрекет бірлігі

Автоматты  түрге  жеткен  іскерлік, жоғарғы  дәрежедегі  жетістік : Дағды

Адам   қоғамдық   бейне  ретінде : Жеке  тұлға

Адам  әрекетінің  өзіндік  түрі: Мақсатқа  жетуге  талпыныс

Адам ағзасының табиғи морфологиялық және функционалдық қасиеттерінің құрылуы  және өзгеріс  процесі Дене  дамуы

Адам қабілетінің  қалыптасуына  әсер  етуші  негізгі  фактор :  Тәрбие

Адамгершілік тәрбиесі – бұл: Тұлғаның адамзат және нақты қоғамдық моральдық құндылықтарды меңгеру процесі

Адамгершілік тәрбиесінің мазмұнын құрайтын моральдық сапалар: Адамдарға, еңбеке, Отанға деген сүйіспеншілік

Адамның    қажеттілігін   қамтамасыз  ету  процесі : Қызмет

Адамның   қоғаммен  өзара   әрекеті: Қарым-қатынас

Адамның   ұзақ  уақытқа   жұмыс  істеу  қабілетін  қамтамасыз  еткен  адамдар  денсаулығының   тарихи  жағдайы: Дене  білімі

Адамның қандай сапалары әлеуметтік есеюді сипаттайды: Жауапкершілік, шыдамдылық, өзін-өзі дамыту

Адамның қоғаммен өзара әрекеттестігі дегеніміз: Әлеуметтену

Акселерация дегеніміз: Тұлғаның бала және жасөспірімдік кезеңдегі биологиялық, дене және психикалық процестерінің қарқынды дамуы

Ақыл – ой тәрбиесі – бұл: Ақыл-ой мәдениеті, жалпы  ғылыми іскерліктер мен дағдылардың қалыптасуы

Ақыл-ой және дене еңбегінің арасындағы бөлінушіліктің пайда болуы неге байланысты: Қоғамның таптық сипатына

Алған  білімді  тәжірибеде  қолдана  алу  тәсілін  игеру: Іскерлік

Алынған   білімді   тәжірибеде  қолданудың  тәсілдерін   меңгеру: Іскерлік

Анкета  жүргізу  – ол: Сұрақ  беру  арқылы  көптеген  материалдар  жинақтау  әдісі

Арнайы әзірленген, мақсатқа байланысты және берілген жауаптар  арқылы информация  алудың  зерттеу  әдісі: Анкета

Ата - анадан балаларға қандай сапалар беріледі : ойлау тәсілдері, іс-әрекеттің зиялылық ерекшеліктері

Ата-анадан балаға белгілі бір қасиеттер мен ерекшеліктердің берілуі, тұлға дамуына әсер ететін фактор: Тұқым қуалаушылық

Ата-аналармен ұйымдастырылатын педагогикалық жұмыс формалары: Ата –аналар жиналысы

Ата-налардан балаларға берілетін генетикалық ерекшеліктер: Көздің, терінің түсі, қанның тобы, резус фактор

Әділеттілікті,ар-ожданды  жырлаушы   Исатай  Тайманұлының  оң  қолы  және  демеушісі: Махамбет

Әлемнің  екінші  ұстазы : Әль-Фараби

Әлеуметтік орта – бұл: Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдық, материалдық, рухани орта, оның өмір сүруінің шарты

Әлеуметтік орта: Адамның қоршаған ортасы (қоғамдық, материалдық, рухани, тіршілік

Әл-Фараби ілімі бойынша адамды тану неше сатыдан тұрады: 2- сатыдан

Әр  түрлі  экономикалық  формацияда   тәрбие  қандай  жағдайда  болды: Қоғамдық

Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы: Салыстырмалы педагогика

Әрекетке   талпыну : Қажеттілік

Базалық  оқу  жоспары  нені  болжамайды : Технологияны игеру

Бақылау – ол: Зерттеу  обьектісінің  арнайы  ұйымдастырылған  қабылдауы

Балалар құқығын қорғайтын Халықарлық құжат: БҰҰ  ’’Балалар құқығы туралы Конвенция’’

Балалар ұжымының түрлері: Мектепке дейінгі балалар тобы, оқушылар

Балалардың  ақыл-ой қабілеттерінің  дамуына  мен қалыптасу кезеңдері әсер ететінін кім  зерттеді Л.В.Занков:  

Балалардың  ақыл-ойының  дамуына  ой  әрекетінің  қалыптасуының  кезеңдік  әсерін кім  зерттеді:   П.Я.Гальперин,Н.Ф.Талызина

Баланың мінез-құлқын тәрбиелеуді қай жастан бастау керек : 1 жастан170A

Белгіленген  мақсаттың  іске  асу  дәрежесі :  Нәтиже

Белгілі бір  критерилері  бойынша  бөлінген   тұтас  білім  беру Дидактикалық   жүйе

Белгілі  критерилер  бойынша  дидактикалық  үрдісті  реттеу : Ұйымдастыру

Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың

Белсенді оқыту әдістерін құру мен пайдалану оқытуды  интенсификациялау тұрғысына  сәйкес  келеді: Дидактикалық

Білім  алу ,іскерлік , дағды ,ойлау  тәсілі  процесінде  алынған  жүйе : Білім  беру

Білім  беру  жүйесінің  түбегейлі    өзгеруіне  байланысты     мұғалімге  қойылатын  жаңа  педагогикалық   талаптар : Ұйымдастырушылық  іскерлік

Білім  беру  кеңістігінің  бірлігін  құрайтын  құжат : Білім  беру  стандарты

Білім  беру  кеңістігінің  бірлігін  құрайтын  құжат : ҚР білім  беру жүйесін дамыту тұжырымдамасы

Білім  беру  мен  оқыту  проблемаларын  өңдеуші  педагогиканың  бөлігі : Дидактика

Білім  беру  стандартында  қандай  талаптар  көрсетілмейді : Барлық  пәндер  мазмұнына    этнопедагогика  компоненттерін  енгізу

 Білім  беру  стандартында  қандай  талаптар  көрсетілмейді : Барлық  пәндер  мазмұнына    этнопедагогика  компоненттерін  енгізу

Білім  берудегі  ҚР  мемелекеттік  саясатының  принциптеріне  жатпайтындар : Ерлер  мен  әйелдердің  бөлек  оқытылуы

Білім  беруді  гуманизациялау  идеясын  ұсынады :  Жеке  бағдарлық 

Білім  көздеріне  байланысты  оқыту  әдістерін  топтап  бөлу Жаңа  білімдерді  зерттеу,бекіту  және  бақылау  әдістері

Білім  мазмұны  ілімін  құрған  кім: И.Я. Лернер, В.В.Краевский, В.С.Леднев

Білім  мазмұны  ілімінің авторы: В.Онищук

Білім  мазмұнының   негізгі  салалары : Гумандық, жалпы, арнайы

Білім  мазмұнының   негізгі  салалары : Жалпы,политехникалық,арнайы  (кәсіптік

Білім , іскерлік , дағды  игеру  арқылы  оқушы  жеке  басын  дамытудың  мақсат  көзделген   процесі Оқыту 

Білім беру , дамыту, тәрбиелеу – бұл : Оқыту  функциялары

Білім беру: Оқушының білім, іскерлік, дағды, ойлау тәсілдерін жүйелі түрде меңгеру көлемі

Білім берудегі негізгі  әлеуметтік функция: практикалық дағдылар мен іскерліктердің берілуі

Білім беруді гуманизациялау идеясын ұсынады: Тұлғалық-бағдарлы көзқарас

Білім берудің басты әлеуметтік функциясы турады: алдыңғы ұрпақтың тәжірибесін беруден

Білім, білік, дағдыны  игеру, оқушылар тұлғасын  қалыптастыру  мен дамытуға   мақсатты  бағытталған  процесс:  Оқыту

Білім, іскерлік, дағды  жүйесі : Оқыту  формасы

Білім,білік,дағдыны  игеру  арқылы  оқушылардың  жеке  басын  қалыптастыру  және   дамытуға   мақсатты  бағытталған  үрдіс:  Оқыту

Білім,іскерлік,дағды  жүйесі : Білім  беру  жүйесі

Білімдерді  бақылау  формасына  кірмейді: Пікірталаста  шығып  сөйлеу

Білімдерді игеруге төмендегідей талаптар қойылады: тәрбиелік

Білімді  неғұрлым  тиімді  жүйелей,қолдана ,  көрсете  білуді  мына  оқыту  әдісі 

Білімділік  функциясы  болжайды: Ғылыми  білім,іскерлік,дағдыны  игеруді

Білімділік , дамытушылық, тәрбиелеушілік – ол : Білім  беру  жүйесі 

Білімнің  міндетті  түрі Орта  білім

Білімнің басты әлеуметтік функциясы: ) практикалық іскерлікті және дағдыны беру

Бірлескен іс-әрекет, ортақ құндылық бағыты бар қоғамдық мақсаттар негізінде ұйымдасқан әлеуметтік топ: Ұжым

біріккен іс-әрекеттерінің сырт көрінісі: Оқыту процесі

Грек тілінен аударғанда педагогика: баланы жетектеу

Гумандық қатынас негізі: Тәрбиеленушілерге еркін әрекет ету бостандығын беру

Гумандық педагогика: Тәрбиеленушіні қаз-қалпында қабылдау

Гумандық педагогикаға қай тұрғыдан қарау тән : аксиологиялық

Гуманистік педагогиканың шығу кезеңі және оның көрнекті өкілдері: Қайта өрлеу дәуірі, Витторино де Фельтре, ФРабле, ТМор

Ғылыми - педагогикалық зерттеу  әдістері: Бақылау ,  әңгімелесу , эксперимент , анкета  жүргізу

Ғылыми педагогика қай ғасырда қаланды: ХVІІ

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: Бақылау, әңгіме, эксперимент, сауалнама

Ғылыми-танымдық әрекет тәсілдері формасы және құрылым принциптері жайлы  ілім Әдіснам

Ғылыми-танымдық іс-әрекет амалдары, құрылу қағидалары, формалары мен тәсілдері туралы ілім – бұл: Әдіснама

Ғылымның жаңа жетістіктері негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыруда   принцип  көзделеді  - ол : Ғылымилылық

Дамыта  оқыту  концепциясының  авторы : Л.В.Занков, З.И.Калмыкова 

Дене  тәрбиесі – ол: Міндетті  мектеп   тәртібі

Дене  тәрбиесінің   ғылыми-әдістемелік  негізінің  жиынтығы: Дене  тәрбиесінің  жүйесі

Дене тәрбиесі – бұл: ) Қоғам талабына сай денсаулықты сақтауға, нығайтуға, қимыл қозғалыстыдамытуға бағытталып ұйымдастырылған педагогикалық процесс

Дене тәрбиесінің міндеттері: Тұлға денесінің дұрыс жетілуіне және қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дамуына ықпал жасау

Дидактика – ол :   Оқыту  мен  білім  берудің  теориясын  меңгертетін   педагогиканың  бөлімі  

Дидактикада  неғұрлым  тарихи  ескі  зерттеу  әдісі  болып  саналатыны : Бақылау

Дидактикада ертеден қолданылып келе жатқан зерттеу әдісі: бақылау

Дидактикалық  материализмнің  ілімдік  негізін   не  құрайды: Бір  әрекет  аймағында  алған  білім  мен  іскерлікті  екінші  аймаққа  көшіру  жағдайы

Дидактикалық  тапсырмаларды  шешуді  ұйымдастыруға  байланысты  оқушы  мен  мұғалімнің  қарым-катынасы: Оқыту  әдістері

Дидактикалық  формализм  ілімін  кім  сынады: Я.А.Коменский

Дидактикалық принциптер тікелей анықталады және шығады: оқыту процесінің заңдылықтарынан

Дидактиканы  ғылыми  білім  жүйесі  ретінде  алғаш құрған  кім : Я.А.Коменский

Дидактиканың  әдістемелік  негізі: Материализм

Дидактиканың  әдістемелік  негізін  не  құрайды: Материализм

Дидактиканың  негізгі  категориялары : Оқыту әдістері, оқыту процесі, оқыту принциптері

Дидактиканың  негізгі  категориялары : Тәрбиелеу,оқыту, білім  беру

Дидактиканың  обьектісі :  Оқыту

Дидактиканың  түсінік  ерекшелігі :   Оқу  және  сабақ  беру

Дидактиканың оқу пәні болып табылады : оқу процесінің заңдылықтарын оқу жіне ашу

Дүниетаным  мәні –бұл Адам  санасының  ерекше  түрі,оның  қоршаған  ортаға  көзқарасы  және  осы  әлемдегі  өзінің  орны

Дүниетаным: Адам санасының ерекше айрықша формасы 

Дүниетанымның негізгі құрамды бөліктері: Ғылым-білім жүйесі, көзқарасы, сенімі, адам мұраты

Егер педагог жиі ашуланатын болса, онда: Сыныптан қуат алу қажет

Ежелгі  түрік   жазба  естеліктерінің  авторы Махмут Қашғари

Ежелгі Афинадағы тәрбие жүйесінің мақсаты: Жан-жақты дамыған  үйлесімді тұлғаны қалыптастыру

Ежелгі Грециядағы тәрбие жүйесінің мақсаты: Тұлғаның дербес қасиеттерін үйлесімді дамыту

Ежелгі Египеттегі оқыту формасы: Диспут

Ең алғаш рет мектепке дейінге мекемені ашқан ғалым: Р.Оуэн

Ең алғашқы ғылыми – педагогикалық еңбектің авторы мен аты: Я.А.Коменский «Ұлы дидактика»

Еңбек тәрбиесі - бұл: Қоғамдық мәні бар мақсатты, саналы, ерікті іс-әрекетке баулу процесі

Еркін тәрбие беру идеясын насихаттаған: Ж.Ж.Руссо

Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты:Жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру 

ету, іс-әрекеті, қалыптасу жағдайы  

Ж.Баласағұнның   педагогикалық  трактаты : Қудатгу-билиг (Благодатное знани

Ж.Ж.Руссоның «Эмиль немесе тәрбие туралы» романы қай жылы басылып шықты: 1762 ж

Ж.Ж.Руссоның баланың өмірін қанша кезеңге бөледі: 6

Жазалау –бұл: Балаға сөгіс беру

Жазалау дегеніміз : талап түрінде көрінетін тәрбиелеу әдісі

Жалпы  білім  беруде  арнайы  функция  тудырушы  білім  мазмұнының  белгілі  бөлігі: Нақты  әдістер  деңгейі

Жалпы білім беру келесі негізгі міндеттерді шешуге арналған: практикалық іс-әрекет, өнер, мәдениет ғылым саласында оқушыларды білімдердің кең шеңберімен қаруландыру

Информация о работе Шпаргалка по дисциплине "Педагогика"