Теорія розв`язання творчих задач з розробкою технології виготовлення

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Января 2012 в 19:24, дипломная работа

Описание работы

Розглянуто та проаналізовано видання книги Ю.М. Кузнєцова «Теорія розв`язання творчих задач». У виданні було помічено ряд недоліків, причиною яких був недосконалий поліграфічний процес. У дипломному проекті запропоновано оптимальні рішення для виконання поставлених завдань.
Було обрано технологію і обладнання, при виборі яких досягаються пріоритетні параметри видання. Виконано економічні розрахунки собівартісті тиражу книги при виготовленні на запропонованому обладнанні. Розділ охорони праці.

Содержание

1 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 3
1.1 Технічна характеристика видання 3
1.2 Визначення пріоритетних параметрів видання 5
1.3 Розробка конструкції видання 8
2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДРУКАРЯ ОФСЕТНОГО ДРУКУ 12
2.1 Вибір друкарського устаткування 12
2.2 Аналіз умов обслуговування робочого місця 16
2.3 Розробка алгоритму 18
2.4 Проектування плану робочого місця 20
3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 21
3.1 Вибір способу друку 21
3.2 Вибір технології виготовлення друкарських форм 24
3.3 Вибір додрукарського устаткування 29
3.4 Брошурувально-палітурні процеси 34
3.5 Вибір палітурно-брошурувального устаткування 35
3.6 Вибір витратних матеріалів 42
3.7 Загальна блок-схема технологічного процесу 45
3.8 Технологічні розрахунки 48
3.9 Циклограма виконання технологічного процесу виготовлення 61
3.10 Маршрутно-технологічна карта виготовлення видання 61
4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 64
4.1 Розрахунок витрат на матеріали 64
4.2 Розрахунок витрат на заробітну плату 65
4.3. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 66
5.4 Розрахунок собівартості виготовлення видання 73
5 ОХОРОНА ПРАЦІ 76
5.1 Вступ 76
5.2 Характеристика умов праці в офсетному цеху та на робочому місці бригади друкарів 76
5.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка заходів по нормалізації умов праці при виконанні роботи 79
ВИСНОВКИ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86

Работа содержит 1 файл

Розробка технології виготовлення книги у палітукці типу 3.doc

— 1.65 Мб (Скачать)
 
 
 
 
 

Тема

  «Видання Кузнєцова Ю.М.  
«Теорія розв`язання творчих задач»  
з розробкою технології виготовлення»
 

 

ЗМІСТ 

 

1 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

     1.1 Технічна характеристика  видання

     В дипломному проекті розробимо сучасний технологічний, реальний для виконання на виробництві, процес виготовлення книги Ю.М. Кузнєцова «Теорія розв`язання творчих задач»..

     Аналізуємо  по технологічно-якісним параметрам видання, встановлюємо пріоритетні параметри даного виду друкованої продукції та розробляємо проект його відтворення.

     Вихідними даними для розробки технологічного процесу слугують основні технічні характеристики обраного для тиражування  видання, що наводяться у його вихідних відомостях, а саме: формат аркушу, доля аркушу, обсяг, наклад. Інші технічні характеристики визначаються з детального аналізу видання,а саме: метод друку, відсоток ілюстративності, кількість фарб на елементах видання, тип обкладинки, тощо.

     Таблиця 1.1 - Технічна характеристика видання

№ п/п Найменування  показника Визначення
Реальне Проектуємо
1 2 3 4
1 Формат і  доля аркушу, см 60х84/16 60х84/16
2 Обсяг: фізичних друк. аркушів,

умовно-друк.аркушів,

18,5

17,205

18,5

17,205

3 Тираж (наклад), тис. примірників 1,0 3,0
4 Формат шпальти  набору, мм. 111х164 111х164
5 Розкладка, мм

у корінці

у головці

 
38

46

 
42

46

 

 

          Продовження таблиці 1.1

1 2 3 4
7 Титульні елементи (титул):

кількість фарб

 
1
 
 
8 Ілюстрації:

кількість фарб

 
1
 
1
9 Обкладинка, тип

характер  оформлення 
 

кількість фарб

матеріал

3

офсетний  друк 
 

1

крейдований папір

3

офсетний  друк, припресування плівки

4

крейдований папір

10 Блок

вид скріплення блоку

матеріал  скріплення

 
незшивне  клейове

термоклей

 
незшивне  клейове

термоклей

11 Друк:

текст з ілюстраціями

обкладинка

 
різограф, 1+1

офсетний, 2+0

 
офсетний, 1+1

офсетний, 4+0

 

      Згідно  з діючим в нашій країні стандартом дану книгу можна охарактеризувати за такими ознаками:

 • по матеріальній конструкції - книжкове видання;
 • по знаковій природі інформації - текстове видання;
 • по періодичності - не періодичне видання;
 • за цільовим призначенням і характером інформації – навчальне видання;
 • за категорією читача – для дорослих;
 • за строком служби – для довгострокового використання.

     Аналізуючи  якість даного видання було виявлено ряд недоліків (табл. 1.2.). Зважаючи на ці недоліки, можна стверджувати, що в цілому книга виготовлена не зовсім якісно.  

 

      Таблиця 1.2 – Недоліки та причини їх виникнення  

 
п/п
     Помічені  недоліки Ймовірна причина  виникнення недоліку

Додрукарські  процеси

     11 Наявність «висячих рядків» (стор.8, 23, 26, 28, 62, 65, 82, 177, 191 та інших) Низька  кваліфікація виконавців
     22 Колонтитул  занадто близько до полоси складання, що погіршує читабельність
               

Друкарські  процеси

3 Недостатня  насиченість відбитків Порушення режимів  друку
4 Погана якість фото на стор. 295 Невідповідність лініатури растру способу друку

Брошурувально-політурні  процеси

5 Косина та різна величина верхнього та інших полів (стор.170, 189) Є наслідком  похибок при фальцюванні

     1.2 Визначення пріоритетних  параметрів видання

     Для визначення пріоритетного параметру видання обрано метод евристичної стратегії. Об’єктом аналізу слугують технологічні характеристики видання, а також саме видання-взірець.

     Визначається  призначення видання, умови і термін його використання, вимоги до якості, довговічності ,надійності ,економічності. Визначаємо деякі орієнтовні квалілогічні, економічні, технологічні пріоритетні параметри оцінки видання, а саме: якість виконання (Я), довговічність користування (Д), трудомісткість виконання (Тр), собівартість (С), термінова необхідність виходу в світ (Т), читабельність(Ч) [17].

     Для визначення ваги того чи іншого параметру  для обраного видання можна скористатися методом розстановки пріоритетів  з точки зору «Достатньо –недостатньо» («Важливо – неважливо»). Для цього залучають колегію якості експертів. Вага параметру визначається за наступною методикою :

     «Найбільш важливий» позначається як «>»

     «Менш важливий» як  «<»

     «Еквівалентні»  як  «=»

     Сума  параметрів заноситься в матрицю експертних оцінок, яка наведена в табл. 1.2, за такими визначеннями кожної пари:

     1,5 при Хі>ХJ;

     1,0 при Хi = Хj;

     0.5 при Хi <Хj.

     Залучено  було п’ять незалежних експертів  для більшої об’єктивності опитування. Матриці всіх експертів складаються і визначається один найважливіший або декілька важливих пріоритетних параметрів. Результати опитування занесені в табл. 1.3

           Таблиця 1.3 – Матриця експертних оцінок 

Хі Хj Хj Хj Хj Хj Хj Σаj Вага  параметру, %
Ч C Я Тр Д Т
Ч 5,0 5,0 7,5 7,5 4,0 3,5 32,5 20
С 5,0 5,0 7,5 5,0 2,5 5,5 30,5 19
Я 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 29,0 18
Тр 7,5 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 27,5 17
Д 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 22,0 14
Т 2,5 2,5 2,5 5,0 3,0 5,0 20,5 13
Σаі             162,0 100
 
 

   На  підставі отриманих даних побудовано діаграму Парето, яка зображена на рис. 1.1.

 

   

 

     Рис.1.1 – Діаграма Парето 

     Проаналізувавши отримані дані, з табл. 1.3 та рис. 1.1 видно, що найважливішім показником при проектуванні технологічного процесу виготовлення книги обраної для розгляду в дипломному проекті є читабельність (Ч). Для забезпечення високих значень даного показника використовують наступні шляхи:

     - Вибір оптимальної гарнітури.

     - Вибір оптимального розміру шрифту.

     - Забезпечення достатньої контрастності  елементів на відбитку.

     Крім  читабельності важливими показниками є собівартість (С) та якість (Я).

 

      1.3 Розробка  конструкції видання

      Перевидання книги передбачає одержання більш  якісної та привабливої продукції. Для цього було вирішено змінити  деякі технічні характеристики видання, а саме:

  • збільшення накладу до 3 тис. примірників;
  • зміна способу друку аркушів блоку на плоский офсетний зі зволоженням;
  • збільшення фарбовості обкладинки;
  • припресування плівки до обкладинки.

      Книга Ю.М. Кузнєцова «Теорія розв`язання творчих задач» призначена для широкого кола студентів, магістрів, аспірантів та викладачів різного фаху і наклад 1000 примірників є явно недостатнім для забезпечення попиту на видання..

     Збільшення  фарбовості обкладинки і друкування її у чотири фарби. надасть виданню більш привабливого вигляду, а припресування плівки значно покращить його якість. Припресування плівки, останнім часом дуже часто використовують у поліграфічному виробництві. Воно дає кращий результат, ніж лакування. Плівкове покриття підвищує водостійкість, механічну міцність продукції, збільшує термін и використання, поліпшує зовнішній вигляд видань, надає їм блиску, робить їх яскравішими.

     Кількість сторінок у одному зошиті запроектовано  – 32. На рис. 1.2 наведено схему спуску шпальти першого 32-х сторінкового зошита при друкуванні «з чужим зворотом» за німецьким стандартом.

 

Информация о работе Теорія розв`язання творчих задач з розробкою технології виготовлення