Цінова політика і ціноутворення

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2012 в 10:15, контрольная работа

Описание работы

Заміна деталей зі сталі деталями з капрону дозволить скоротити витрати матеріалу, поліпшити використання матеріалів, зменшити трудомісткість виготовлення на 35%, знизити вагу виробу в 7 разів.
Впровадження даного заходу викликає зміни технологічного процесу виготовлення деталей, а також зміни складу технологічного устаткування. Продуктивність у новому варіанті збільшиться в 1,5 рази, технологічне устаткування, що буде вивільнено новим заходом буде використано для інших робіт. Впровадження проектного варіанта не викликає змін технологічних будинків і виробничих площ.

Работа содержит 1 файл

Шаповалова.docx

— 88.14 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ І  НАУКИ   УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА  ІНЖЕНЕРНА  АКАДЕМІЯ

 

Факультет економіки та управління                       Кафедра Обліку і аудиту

 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА № 2

 

з дисципліни Цінова політика і ціноутворення

 

 

 

Виконав:                       студентка гр..ОА-09-1з Шаповалова В.А.

 

 

Перевірила:                       доцент, к.е.н. Подмешальська Ю.В.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2012 р.

 

На підставі вихідних даних розрахувати  ціну на базовий і новий виріб.

Вихідні дані:

Заміна деталей зі сталі деталями з капрону дозволить скоротити  витрати матеріалу, поліпшити використання матеріалів, зменшити трудомісткість виготовлення на 35%, знизити вагу виробу в 7 разів.

Впровадження даного заходу викликає зміни технологічного процесу виготовлення деталей, а також зміни складу технологічного устаткування. Продуктивність у новому варіанті збільшиться в 1,5 рази, технологічне устаткування,   що  буде  вивільнено  новим   заходом   буде   використано  для інших    робіт.    Впровадження    проектного    варіанта    не    викликає    змін технологічних будинків і виробничих площ.

Капітальні витрати по діючому  виробництву:

 • устаткування - 7200 гри.;

Капітальні витрати по новому виробництву: 
- устаткування - 5300 грн.;

 • монтаж  - 600 грн.;

Виробничі витрати вироблялися  протягом 4 років:

 • 1 рік - 400 грн.;
 • 2 рік - 800 грн.;
 • З рік - 600 грн.;
 • 4 рік-200 грн.

Усього: 2000 грн.

Середній відсоток амортизаційних відрахувань:

- по діючому виробництву - 12%;

-по виробництву - 17,1%.

Витрати на поточний ремонт складають  від основних фондів:

 • по діючому виробництву - 5%;
 • по новому виробництву - 4%.

Витрати на утримання обладнання від  вартості основних фондів поставляє:

 • по діючому виробництву - 1 %;
 • по новому виробництву - 1,3%.

Вартість покупної сировини за І  кг:

 • сталь 3 - 0,182 грн.;
 • капрон - 0,42 грн.

Сумарна встановлена потужність електродвигунів, квт:

 • по діючому виробництву - 120;
 • по новому виробництву - 70.

Коефіцієнт використання електродвигунів  по потужності.

- по діючому виробництву - 0,7;

- по новому виробництву - 0,8.

Коефіцієнт використання електродвигунів  за часом:

 • по діючому виробництву - 0,6;
 • по новому виробництву - 0,7.

Плата за споживану електроенергію, грн за 1квт/годину:

 • по діючому виробництву - 0,15;
 • по новому виробництву - 0,15.

Плата за встановлену потужність, грн. за 1 квт:

 • по діючому виробництву - 200;
 • по новому виробництву - 200.

Витрата палива за 1 годину роботи, м3':

 • по діючому виробництву -5;
 • по новому виробництву - 4

Ціна за 1 тис. м3 палива складає 93,6 грн.

Відрахування на соціальні страхування  37%.

Додаткова заробітна плата 6,7% від основної заробітної плати.

Цехові витрати складають - 12%, загальнозаводські - 5%, невиробничі -2% від вартості основних витрат.

Нормативний прибуток при розрахунку цін у базовому і новому варіанті складає 25% від собівартості виробу.

Вартість возврату 20% від вартості матеріалів.

Термін служби виробу:

- по діючому виробництву - 3 роки;

- по новому виробництву - 2 роки.

Потреби:

 • кількість виробів в дійсному виробництві – 4000;
 • річний корисний фонд часу роботи обладнання – 1700;
 • вага заготовки на одну деталь, кг – 0,797;
 • коефіцієнт використання матеріалів – 0,13;
 • трудомісткість однієї деталі нормо-часу – 0,24;
 • часова тарифна ставка – 0,362.

 

ВИЗНАЧТИ:

 

1. Ціну   на   базовий   і   новий виріб   (витратний   метод)   з   нормативною рентабельністю 25%.

2. Верхню і нижню межи ціни на новий виріб.

3. Визначити ціну, по якій вигідно робити виріб.

4. Економічну ефективність випуску нового виробу.

5. Розрахувати ціну, включаючи транспортні витрати.

6. Побудувати графік беззбитковості і визначити точку беззбитковості.

7. На підставі виконаних розрахунків зробити висновок.

 

Рішення:

 

1. Розрахунок собівартості на базовий та новий вироби

 

1.1. Розрахунок вартості матеріалів

Вартість матеріалів розраховується по формулі:

,

 

 

Отже  вартість матеріалів складає:

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

обсяг продукції

8000,000

8000,000

маса заготівлі

0,861

0,123

вартість сировини

0,182

0,420

обсяг відходів

5234,880

747,840

вартість відходів

0,182

0,420

коефіціент використання матеріалів

0,240

0,240

чиста вага виробу

0,207

0,030

Вартість матеріалів

300,868

99,187


 

1.2. Розрахунок витрат на електроенергію

Витрати на електроенергію визначити по формулі:

,

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

установлена потужність електродвигуна

120,000

70,000

потенційний фонд робочого часу, година

2015,000

2015,000

коефіціент,що враховує завантаження устаткування в часі

0,600

0,700

коефіціент,що враховує завантаження устаткування по потужності

0,700

0,800

ціна за споживану електроенергію, квт*ч/грн

0,150

0,150

ціна за встановлену потужність

200,000

200,000

Витрати на електроенергію

39233,400

25848,200


 

1.3. Розрахунок витрат на паливо

Витрати на паливо розраховуються по формулі:

 

 

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

Норма витрат палива на 1 годину

5,000

4,000

річний корисний фонд часу роботи устаткування

2015,000

2015,000

ціна за 1000 куб.м. палива

93,600

93,600

Витрати на паливо

943,020

754,416


 

1.4. Розрахунок витрат на основну заробітну плату з нарахуваннями

Витрати по з/платі розрахувати по формулі:

 

Нарахування прорахувуються відповідно до існуючих нормативних документів.

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

трудомісткість виготовлення виробу

0,260

0,169

годинна тарифна ставка

0,362

0,362

основна заробітна плата

752,960

489,424

додаткова заробітна плата

50,448

32,791

нарахування

297,261

193,220

Витрати по заробітній платі

1100,669

715,435


 

1.5. Розрахунок витрат на амортизацію

Витрати на амортизацію розраховують по формулі:

,

Кап вкладення по новому виробу розрахувати, відповідно до коефіцієнта приведення (лаг):

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

капітальні вкладення

9200,000

7673,520

витрати на амортизацію

1104,000

1312,172


 

1.6. Розрахунок витрат на поточний ремонт і утримання обладнання

Витрати на поточний ремонт розраховуються в % від вартості основних фондів.

Витрати на зміст і експлуатацію устаткування розрахувати в % від вартості основних фондів.

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

вартість основних фондів

7200,000

5900,000

витрати на поточний ремонт

360,000

236,000

витрати на утримання обладнання

72,000

76,700

Витрати на поточний ремонт і утримання обладнання

432,000

312,700


 

1.7. Розрахунок цехових, загальнозаводських, невиробничих витрат.

Цехові витрати розраховуємо в % від вартості основних витрат.

Загальнозаводські витрати розраховуємо в % від вартості основних витрат.

Невиробничі витрати розраховуємо в % від вартості основних витрат.

Відсотки встановлюються планово на підставі даних минулих періодів та тому є змінними.

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

вартість основних витрат

43113,957

29042,110

цехові витрати 12%

5173,675

3485,053

загальнозаводські 5%

2155,698

1452,106

невиробничі 2%

862,279

580,842


 

 

2. Розрахунок  ціни

На підставі отриманої собівартості виробів розраховуємо ціну. Складемо порівняльну таблицю по собівартості і ціні базового і нового виробів.

Стаття

Діюче виробництво

Нове виробництво

1. Матеріали

300,868

99,187

2. Електроенергія

39233,400

25848,200

3. Паливо

943,020

754,416

4.Основна заробітна плата

752,960

489,424

5. Додаткова заробітна плата

50,448

32,791

6. Нарахування на заробітну плату

297,261

193,220

7. Амортизація

1104,000

1312,172

8. Поточний ремонт

360,000

236,000

9. Витрати на зміст і експлуатацію устаткування

72,000

76,700

10. Разом: основні витрати

43113,957

29042,110

11. Цехові витрати

5173,675

3485,053

12. Загальнозаводські витрати

2155,698

1452,106

13. Невиробничі витрати

862,279

580,842

14. Разом

8191,652

5518,001

а) собівартість на випуск

51305,609

34560,111

б) собівартість 1 виробу

6,41

4,32

Ціна виробу з розрахунку (нормативний прибуток складає 25% від собівартості)

8,02

5,40

Информация о работе Цінова політика і ціноутворення