Цінова політика і ціноутворення

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2012 в 10:15, контрольная работа

Описание работы

Заміна деталей зі сталі деталями з капрону дозволить скоротити витрати матеріалу, поліпшити використання матеріалів, зменшити трудомісткість виготовлення на 35%, знизити вагу виробу в 7 разів.
Впровадження даного заходу викликає зміни технологічного процесу виготовлення деталей, а також зміни складу технологічного устаткування. Продуктивність у новому варіанті збільшиться в 1,5 рази, технологічне устаткування, що буде вивільнено новим заходом буде використано для інших робіт. Впровадження проектного варіанта не викликає змін технологічних будинків і виробничих площ.

Работа содержит 1 файл

Шаповалова.docx

— 88.14 Кб (Скачать)

 

 

3. Для  визначення ціни, по якій буде  вигідно продавати вироби визначимо  нижню і верхню межі ціни, а  також прийнятну ціну по наступних  формулах:

де:

Ц – ціна виробу;

Пб – річний обсяг випуску базового виробу;

Пн - річний обсяг випуску нового виробу;

Тб – термін служби базового виробу;

Тн - термін служби нового виробу;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен=0,15)

 

4. Для  визначення ефективності випуску  виробу необхідно розрахувати  і зіставити витрати по кожному  з варіантів, відповідно до  формули:

 

=6,41+0,15*9200=1386,41

=4,32+0,15*7673,52=1155,35

Приведені витрати — це сума річних виробничих витрат (собівартості) і капітальних вкладень, приведених до річної розмірності відповідно до нормативного коефіцієнта ефективності. По кожному варіанту капіталовкладень обчислюють приведені витрати, мінімум яких свідчить про найвищий рівень їх ефективності.

= 1386,41 – 1155,35= 231,06

Умовна  економія за новим проектом Еу=(6,41-4,32)*8000=16720,00 грн.

 

5. Розрахувати  ціну, включаючи транспортні витрати

Споживач  знаходиться в населеному пункті:

а) України;

б) Росії;

в) Запорізької  області.

Розрахунок  ціни на товар з урахуванням доставки здійснюється так:

  1. Включаємо в договір поставки, укладений з покупцем, пункт про обов’язок доставки товару і про включення її вартості до ціни товару.
  2. Щоб економічно обґрунтувати вартість витрат на доставку, складемо калькуляцію-розрахунок на транспортні послуги, що включаються у ціну товару,що доставляється, якщо доставка проводиться власним транспортом.
  3. Розрахуємо вартість доставки на 1 км пробігу перевезеного вантажу. Включимо в неї витрати на заробітну плату водія з нарахуваннями, витрати паливно-мастильних матеріалів (ПММ), амортизацію транспортного засобу, загальновиробничі витрати.

 

Калькуляція транспортних послуг на 1 км перевезень

Стаття витрат

Примітки

Стаття витрат, грн.

1

Паливо

Ціна 1 л палива

3,55

2

Основна і додаткова зарплата

Нараховується на підставі тарифних розцінок, затверджених штатним розкладом  підприємства

1,98

3

Нарахування єдиного соціального  внеску на фонд заробітної плати (37 %)

Розмір єдиного внеску на соціальне  страхування використовується відповідно до класів професійного ризику виробництва

0,73

4

Знос транспортного засобу

Згідно із Податковим кодексом України

0,08

5

Загальновиробничі витрати

Визначається за відсотковою часткою  загальновиробничих витрат у минулому періоді (кварталі).

1,20

РАЗОМ:

7,54
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виходячи  з вищезазначеного розрахуємо ціни для продажу:

 • по Запорізькій області (наприклад, м.Мелітополь) – відстань від м.Запоріжжя до м.Мелітополя складає 126 км. Отже витрати на транспортування складатиме 950,04*2 (в обидві сторони) = 1900,08 грн.. Транспортні витрати на одиницю продукції = 1900,08 грн/8000 шт = 0,24 грн. Тому ціна для споживачів м.Мелітополя ціна реалізації буде дорівнювати = 5,16+0,24=5,40 грн.
 • по Україні – доставка буде здійснюватися найманим транспортом. Як обґрунтування витрат підійдуть документи видані транспортною компанією (рахунок, рахунок-фактура, договір). Наприклад, необхідно здійснити поставку до м.Київа через транспортну компанію ПП «Авто-Тревел». Вартість послуг транспортної компанії складає 4800 грн. Розрахуємо ціну за одиницю продукції для споживача м.Київ = (5,16 + (4800 / 8000)=5,76 грн./од.прод.
 • на територію Російської Федерації – при визначенні експортної ціни і потенційної ефективності експортного товару, насамперед слід зазначити його повну собівартість, а також витрати, що пов’язані з реалізацією товару на експорт. Це витрати:
 • на упаковку і маркування;
 • на транспортування товару покупцю, на навантаження і розвантаження;
 • на страхування товару в дорозі;
 • на виплату мита, експортних податків і зборів;
 • на оформлення документів (наприклад, за одержання сертифікатів якості, ліцензій на транзит, тощо);

У контракті  обумовлено поставка на умовах CIF, тому розрахуємо ціну,якщо маємо такі вихідні дані:

 • вартість вантажу – 5,16*8000=41280,00
 • вартість транспортування – (852 км * 2)*7,54 = 12848,16 грн.
 • страхування вантажу – 3950,00 грн.
 • інше – 1200 грн.

Загалом витрат: 59278,16 грн, а експортна ціна одиниці продукції дорівнює 7,41 грн.

 

6. Побутувати  графік беззбитковості і визначити  крапку беззбитковості на підставі  даних розрахунку.

Аналіз  взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" може бути здійснений за допомогою графіку беззбитковості.

На графіку беззбитковості по вісі абсцис відображають обсяг діяльності (реалізації) у грошових або в натуральних одиницях виміру, або відсоток використання виробничої потужності. По вісі ординат відображають витрати (з розподілом їх на змінні та постійні) та дохід від реалізації.

Точка перетину лінії загальних витрат на лінії  доходу від реалізації є точкою беззбитковості.

- змінні витрати на одиницю  продукції

Рисунок 1 Графік беззбитковості при новому виробництві


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. На підставі  виконаних розрахунків зробити  висновок.

Була розрахована базова та майбутня(нова) ефективність, та за результатами розрахунку ми отримали, що ефективність базового виробу нижче за ефективність нового, а це дає нам можливість зрозуміти, що новий варіант більш ефективний.

Аналізуючи  точку беззбитковості, можна визначити, що підприємство працює успішно, тому що на графіку чітко проглядається  прибутковість підприємства.

Тому можна дійти висновку, що впровадження даного проекту доцільне. 

 

 

 


Информация о работе Цінова політика і ціноутворення