Қызмет етуді сертификаттау

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 15:32, реферат

Описание работы

Курстын мақсаттары және міндеттері: Пәннің мақсаттары мен міндеттрі; пәннің қүрылымдық-логикалык сұлбасы, оның жоғары математика, физика, стандарттау, метрология, жалпы өлшеу теориясы сияқты пәндермен байланысы. Сертификаттауды дамытудың жағдайы және негізгі даму бағыттары; сертификаттау және сәйкестікті растау саласындағы терминдер мен анықтамалар; сертификаттау облысын-дағы ҚР заңдарының құрылымы және негізгі ережелері; сертификаттау процессін ұйымдастыру: ссртификаттауды қолдану облыстары, міндетті және ерікті сертификаттау, сертификаттауды жүргізу сүлбалары, сертификат-ауды жүргізу тәртібі, ссртификаттық сынаулар; сапаны камтамасыз ету жүйелерін сертификаттау, шет елде сапа жүйелерін сертификаттау практикасы; сертификаттауды нормативттік-әдістемелік қамтамасыз ету; сертификаттау сапасын қамтамасыз ету.

Работа содержит 1 файл

сертиф. сил.каз (2).doc

— 139.50 Кб (Скачать)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

АЛМАТЫ  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

 

Бекітілген

ТӨ факультетінің 

ҒӘК мәжілісінде

Төрайымы Кизатова М.Ж.

«___»______2012 ж

 

 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabu)

 

 

5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология» (салалар бойынша) «Сертификаттау »пәнінен

 

 

 

 

Барлық кредит саны-2

Курс – 2

Семестр – 3

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

Барлық аудиториялық сабақ-30 сағат

СӨОЖ – 15 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Барлық ӨЖ-60

Жалпы еңбек саны-90

Ағымдық бақылау саны-2

Емтихан-3 семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2012ж.

 

 

 Жұмыс оқу   бағдарламасы «Сертификаттау » пәні  6.08.084-2010 ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті  білім стандартына   5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының типтік бағдарламасы бойынша  құрастырылған

 

 

 Оқу бағдарламасын  құрастырған

Уажанова Раушан Улангазиевна «Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі»  кафедра меңгерушісі,т.ғ.к., доценті

«Тағам өнімдерінің  сапасы және қауіпсіздігі» кафедрасы______________

 

 

 

«Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі»  кафедрасы мәжілісінде талқыланып ұсынылды

«____»______________ 2012ж. Хаттама  №   _______

ТӨСҚ кафедрасының

меңгерушісі, т.ғ.к__________________Уажанова Р.У.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 оқу жылдың  3 семестрі

Күндізгі бөлімдегі  студенттерге арналған «Сертификаттау»  пәннің бағдарламасы (Syllabus)

 

Мамандығы: стандартына   5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Оқу мерзімі – 4 жыл

Академиялық дәрежесі – стандарттау және сертификаттау бойынша бакалавр

Курстың аталуы, нөмері (коды) және кредиттің  саны:

___________________________

Кредиттің саны – 2

Семестр – 3

Қортынды  бақылаудың түрі (Final Examination) – тест бойынша емтихан. Тестті ТО өткізеді.

Оқытушы: Уажанова Раушан Улангазиевна - «Тамақ тағамдарының сапасы және қауіпсіздігі » кафедраның аға оқытушы, АТУ

Офис: Алматы қ., Қазыбек би көшесі, 22, №2 ғимарат, каб.26. «Тамақ тағамдарының сапасы және қауіпсіздігі » кафедрасы, 2 ғим., 26 каб.

Тел. 91-84-08, моб. 8-300-7166146

Консультациялық уақыты   ________________________________________________________

________________________________________________________

Дәріс курсты өткізу орны және уақыты среда 8.30- 9.30 , 604 А

 

________________________________________________________

Практикалық сабақтар

вторник 10.30- 11.40  606 А

 

         СРСП: 9.30-10.30 , 604 А

 

Курстын пререквизиттер: физика, биохимия.

 

Курстын постреквизиттер: жалпы технология саласы, бейорганикалық химия, стандарттау, органикалық химия

Курстын баяндауы: кейін оқылатын курстар квалиметрия, стандарттарды және нормативтік қужаттарды әзірлеу технологиясы, сапа менеджменті.

 

Курстын мақсаттары және міндеттері:  Пәннің мақсаттары мен міндеттрі; пәннің қүрылымдық-логикалык сұлбасы, оның жоғары математика, физика, стандарттау, метрология, жалпы өлшеу теориясы сияқты пәндермен байланысы. Сертификаттауды дамытудың жағдайы және негізгі даму бағыттары; сертификаттау және сәйкестікті растау саласындағы терминдер мен анықтамалар; сертификаттау облысын-дағы ҚР заңдарының құрылымы және негізгі ережелері; сертификаттау процессін ұйымдастыру: ссртификаттауды қолдану облыстары, міндетті және ерікті сертификаттау, сертификаттауды жүргізу сүлбалары, сертификат-ауды жүргізу тәртібі, ссртификаттық сынаулар; сапаны камтамасыз ету жүйелерін сертификаттау, шет елде сапа жүйелерін сертификаттау практикасы; сертификаттауды нормативттік-әдістемелік қамтамасыз ету; сертификаттау сапасын қамтамасыз ету.

Курстын қысқаша  баяндауы: «Сертификатау» курстың бағдарламасы студенттер үшін – курстың толық және сол уақытта да қысқаша баяндауы. Силлабус курс мазмұның қалай баяндайды, солай да курс бойынша қозғайтын оқытумен сабақ беру барлық мәселелерді баяндайды. Курсты оқыйтын студенттер жөнінде үміттер, одан басқа қортынды бағалау тәсілдері көрсетілген. Курстың бағдарламасы студенттерге қысқаша шолу ғана емес болып көрінеді, одан басқа қызыққан адамдармен ашық құжат ретінде пайдалынады, қай негізінде студенттер оқу мерзімде өз қызметін жоспарлайды.

 

 

Баға  қою саясаты:

1 кестеде  көрсетілген барлық бағалау баллдар максималды болып табылады. Ол баллдар жұмыстарды толық көлімінде белгіленген уақытта жасалған кезде ғана қойылады (1-і рейтинг: 7 апта, 2-і рейтинг – 14 апта).

 

1 кесте

 

Жұмыстын  түрлері

баға  жүйесінде % -дық мөлшері

Максималды баллдар саны

1

 

2

Қортынды ауызша емтихан

 

Тесттеу

15%

 

25 %

15 балл

 

25 балл

Жиыны: Офис Регистратордың бағасы – 40%

40 баллов

1

 

 

 

 

 

Аралық емтихан (бірінші) – жетінші апта

Аралық емтихан (екінші) – онтөртінші апта

        10 %

 

10 %

 

10 балл

 

10 балл

   

       20 балл

2

 

 

 

 

 №1 бақылау  жұмыс  7 апта

 №2 бақылау  жұмыс 14апта

10 %

10 %

10 балл

10 балл

   

        20 балл

3

 

 

 

 

Үй тапсырмалар:

1 блок (1-5 апта)

2 блок (6-10 апта)

3 блок (11-15 апта )

 

5 %

5 %

5 %

 

5 балл

5 балл

5 балл

   

       15 балл

4

 

Лабораториялық  жұмыстарды қорғау (астында көрсетілген  лабораториялық жұмыстар қайсыларды жасау  қажет, тізімін қара).

15 %

15 балл

   

      15 балл

Жиыны:

Оқытушының  бағасы 60%  

     60 балл


 

«Сертификаттау» курс бойыша академиялық мерзімде студенттің қортынды рейтингі – 100 балл. Қортынды бағалар баллдағы, әріптік және дәстүрлі жүйе бойынша  қойылады.

 

 

Бақылау түрлері:

Аралық емтихан:

           апталар:  7-і , 15-я .  14.30 до 17.30.

№1 бақылау жұмысы –   (9- і апта)

№2 бақылау жұмысы –   (14- і апта)

Үй тапсырмаларын, СӨЖ  бойынша есептерді тапсыру уақыты: _________

 

Курстың саясаты:

Рұқсат етілмейді: кешігу, сабақты себепсіз жіберу, (ауру себебімен жоқ болу кезінде анықтаманы көрсету қажет), жұмыстарды кеш тапсыру, емтиханда жоқ болуі.

Студенттерге қойлатын талаптар:

Орынды себептермен  жіберілген сабақтарды  істеп өтеу  ________________

          - оқу процесте белсенді катысу;

          - кітапханада, үйде және Internet-класста дербес оқу.

Академиялық этиканың нормалары:

- тәртіптілік;

- әдептілік;

- тілектестік;

- адалдық;

- жауаптылық;

- жеке түрлер жұмыстарды орындауға жасалған кіші топтарында бірлескен мәдениет пен мінез-құлық мәдениеті.

Дауласқан жағдайлар  оқу топтарда тьютормен ашық талқылану  керек, шешілмейтін жағдайда деканат  қызметкеріне хабарланады.

 

Дәріс, практикалық және лабораториялық сабақтардың  тақырыптар, сабақтарды, рейтингті  өткізу графиктер:

2 кесте

Дәріс/ апта

Күндер

Дәріс тақырыптары

СӨЖО, СӨЖ тақырыптары

Әдебиет

тер (бөлімдер, беттер)

1-ші модуль

1

 

Кіріспе

Пәннің мақсаттары мен міндеттері; Сертификаттауды дамыту-дың жағдайы және негізгі тенденциялары. Жалпы мәліметтер. Қазақстандағы және шетелдегі сертификаттаудың тарихы және қазіргі даму тенденциялары.

Сертификаттау процесстерінің құрылымы

(2, 7-10, 1, б. 254-255)

2

 

 Сертификаттау саласындағы терминдер мен анықтамалар

«Техникалық реттеу туралы» Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Сәйкестік шкаласы. Өндіруші және тұтынушы тәуекелдері.

Сертификаттау жүйесі

1, б. 99-106

3

 

Сертификаттауды дамыту-дың жағдайы және негізгі тенденциялары

Сертификаттау сапасын  басқарудағы статистикалық әдістер

1, б. 286

4

 

Сертификаттау саласындағы ҚР заңдарының құрылымы және негізгі ережелері

«Техникалық реттеу туралы» Заңы. Сертификаттау саласындағы мемле-кетік реттеу және басқару. Өнімді, процестерді, жұмыстар мен қызметтерді сертификаттау бойынша органдар. Өнімді, процестерді, жұмыстар мен қызметтерді сертификаттау түрлері. Өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін

талаптар.

Экологиялық сертификаттау

 

5

 

сәйкестікті растау бойынша нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар. сәйкестікті растау саласындағы мемлекетік бақылау және сертифи-катталған өнімді инспекциялық бақылау. сәйкестікті растау бойынша жұмыс-тарды қаржыландыру. Сертификаттау туралы заңды бұзғаны үшін жауап-тылық.

Сертификаттау объектілерін стандарттау

2, б. 35-42,

10,11

6

 

ҚР сертификаттау жүйесі туралы ереже

ҚР мемлекетік сәйкестікті растау жүйесі (МСЖ). Жалпы ережелер. ҚР МСЖ ұйымдастырушы құрылымы және сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Сәйкестікті бағалау  әдістерін стандарттау

1, б. 272, 5. 320

7

 

Сәйкестікті растау бойынша  органдарға және сынау зертханаларына қойылатын талаптар.

Сертификаттау сапасын  қамтамассыз ету

3, б. 56-67

8

 

Сәйкестікті растауға сынау: сынау түрлері, олардың өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бағалаудың ролі, сәйкестікті растауға сынаудың метрологиялық қамтамассыз ету.

Сертификаттауды қолдану облыстары. Міндетті сертификаттау объектілері. Ерікті сертификаттау объектілері.

Қызметтерді сертификаттау

ҚР СТ 3. 10-2001, 1

9

 

сәйкестікті растау бойынша нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар. сәйкестікті растау саласындағы мемлекетік бақылау және сертифи-катталған өнімді инспекциялық бақылау. сәйкестікті растау бойынша жұмыс-тарды қаржыландыру. Сертификаттау туралы заңды бұзғаны үшін жауап-тылық.

Саудадағы сертификаттау  және техникалық тосқауылдар

4, 245

10

 

Сәйкестікті растау сұлбалары. Өнімнің сәйкестіктін растау сұлбалары.

Өнімді сертификаттауды  жүргізу тәртібі

1, б. 245, 4, б.215

11

 

Қызметтерді с сәйкестіктін растау сұлбалары. Басым сұлбалар туралы шешімдер қабылдау қритерийлері.

Өнім менеджменті жүйелерін  сертификаттау

1, б. 237-239

1, 260-265

3, ҚР СТ 3.0- 2001

12

 

Сәйкестікті растау

Сертификаттау сұлбалары

 

13

 

Өнімнің, процесстердің, қызметтер мен сапа жүйелерінің сәйкестігін растау жүргізу тәртібі. 

Өндірісті сертификаттау

 

 

Практикалық  жұмыстар

І

Жұмыстың атауы

Сағат саны

2

1

Сертификаттаудың заңды базасы.

 

1

2

Сәйкестікті растау жейесін құрудың жалпы ережелері

2

3

Сәйкестікті растау сұлбалары және оларды таңдау.

1

4

Ссртификаттау жүргізуге  тапсырысты беру және қарастыру.

2

5

Өнімді, қызметтерді, сапа жүйелерін және персоналды сертификаттауды  жүргізу технологиясы.   

2

6

Сәйкестікті растау сынау жүргізу әдістері

Сертификаттау нәтижелері бойынша құжаттарды ресімдеу

Сертификаттау кезінде  қолданылатын құжаттардың түрлері

2

7

Сәйкестік декларациясын  қарастыру.

Экспортқа арналған тауарларды сертификаттау

2

8

Сәйкестік таңбалары.

2

9

Өнімнін нақты түрін  сертификаттау ережелерін әзірлеу.

Сертификаттау жұмыстарын жүргізу тәртібі

1

10

Сертификаттау бойынша  сынау зертханалары мен органдарының сапасы бойынша басшылық.

1

 

Барлығы:

15


 

Студенттердің өзіндік жұмысы


Тақырып

Сағат саны

1

ҚР МСЖ ұйымдастырушы  құрылымы және оған қытасушылардың қызметі

ҚР МСЖ нормативтік-әдістемелік  базасы ҚР сертификаттау жүйесі туралы ереже ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесі (МСЖ). Жалпы ережелер ҚР МСЖ ұымдастырушы құрылымы және оған қатысушылардың қызметтері ҚР МСЖ нормативтік-әдістемелік базасы.

3

2

Сертификаттау процсстерін ұйымдастыру Сертификаттауды қолдану облыстары. Міндетті және ерікті сертификаттау

Міндетті сертификаттау  объектілері. Ерікті сертификаттау  объектілері.

3

3

Қызметтерді сертификаттау  сұлбалары

Қызметтерді сертификаттау  сұлбаларын сипаттау және қолдану Персоналды сертификаттау.

Сәйкестік белгісі.

3

4

Сертификаттауды жүргізу  сұлбалары (тәсілдері)

Өнімді сертификаттау  сүлбалары. Өнімді сертификаттау сүлбаларын сипаттау және қолдану. Қызметтерді  ссртификаттау сүлбалары. Кызметтерді  сертификаттау сүлбаларын сипатау және қолдану.

3

5

Сертификаттауды жүргізу тәртібі

Сертификаттауға тапсырыс беру. Тапсырыс бойынша шешім қабылдау, соның ішінде сүлбаны таңдау. Сертификаттаудың таңдалған сұлбалары негізінде кажетті тексерістер жүргізу.

3

6

Өнімді тексеру

Қызметтерді тексеру . Сәйкестікті бағалау әдістерін стандарттау

Сынау хаттамалары

3

7

Сәйкестікті бағалау  әдістерін стандарттау

Сәйкестікті бағалау  органдарына стандарттар Алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік сертификатын беру туралы шешім қабылдау

Сәйкестік таңбасын қолдануға  сәйкестік сертификатын және лицснзиясын  беру. Сертификатталған объектіні инспекциялық бақылау.

3

8

Сертификациялық сынау

Сертификаттау кезінде  іріктеу және сынау. Сынау сапасы. Сынау әдістемелері меп бағдарламалары. Сынау әдістемелерін аттестациялау, сынау хаттамалары. Сынауды метрологиялық қамтамасыз ету.

13

9

Сапа жүйесін және өндірісті сертификаттау кезінде  тексерудің негізгі объектілері

Сертификаттау жүргізу  кезінде өндірістің жағдайын бағалау Сертификаттаудың маңызды салалары

Сапаны қамтамасыз ету  жүйелерін сертификаттау ҚР дағы сертификаттау практикасы. Сапа жүйелерін  сертификаттау бойынша жүмыстарды үйымдастырудың негізгі принциптері. Сапа жүйесін жәнс өндірісті сертификаттау  кезінде тексерудің негізгі объектілері Сапа жүйесін және өндірісті сертификаттау тәртібі мен процедуралары. Сертификаттауды жүргізу кезінде өндірістің жағдайын бағалау.

3

10

ҚР-дағы сертификаттау  практикасы.

Сапа бойынша басшылық Шетелде сапа жүйесін сертификаттау практикасы Сапа  саласындагы ЕЖ  саясаты. Сапа бойынша  еуропалык  саясаттын негізгі    прициптері.   ЕQR   сапасынын   еуропалык   бағдарламасы.   Сапа жүйелерін сертификаттау бойынша аймактық және халыкаралык ұйымдар.

3

11

Сертификаттау кезінде  іріктеу және сынау

Сынау әдістемелері мен бағдарламалары Сертификаттаудың нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету. Сертификаттауды нормативтік-әдістемелік қамтамассыз ету құрылымы

Сертификатттау объектілерін стандарттау, Сәйкестікті бағалау  әдістерін стандарттау. Сәйкестікті  бағалау органдарына стандарттар. Сергификаттау облысындағы терминдер мен анықтамаларды стаңдарттау.

5

 

Барлығы

45


 

Ұсынылатын әдебиеттер

негізгі

1. Республика Казахстан.  Законы. О техническом регулировании  : Закон РК : [принят парламентом  9 ноября 2004 г.| // Ведомости Парламента РК.-2004.-Н 21. -ст. 124

2. Республика Казахстан. Законы. О защите прав потребителей : Закон РК (принят парламентом 4 мая 2010 г.] //Казахстанская правда. - 2010. –I8 мая

3 Республика Казахстан.  Законы Об обеспечении единства  измерений : Закон РК : [принят парламентом 7 июня 2000 г.] // Ведомости Парламента РК. - 2000. - N 7. - ст. 165.

4. Постановление Правительства  Республики Казахстан от 4 февраля  2008 г. № 90. Об утверждении технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

5. СТ РК 1.17-2006. ГСС РК  Методика проведения государственного  контроля деятельности аккредитованных  органов по сертификации и  испытательных лабораторий (центров).

6. СТ РК 1.16-2000. ГСС РК  Порядок осуществления государственного  надзора и контроля за соблюдением обязательных требований нормативных документов по стандартизации, правил сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами). Основные положения.

7. СТ РК 3.1-2001 Знак соответствия. Основные положения.

8. СТ РК 3.4-2008. ГСТР РК  Формы сертификатов соответствия. Декларации о соответствии и порядок их заполнения.

9. СТ РК 3.5-96 Сертификация  услуг. Основные положения.

10.СТ РК 3.9-2004 Подтверждения  соответствия импортируемой продукции.  Общие положения.

11.СТ РК 3.10-2007 Оценка  соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и требования. Порядок рассмотрения. Введен взамен СТ РК 3.10-2004.

12.СТ РК 3.11-2003 Структура  и порядок ведения Государственного  реестра системы.

13.СТ РК 3.15.1-2009 Сертификация  систем менеджмента качества. Основные полижсмия Введен взамен СТ РК 3.15.1-2006.

14.("Г РК 3.15.2-2009 Ссршфпкация  систем менеджмента качества. Порядок  проведения работ но сертификации  систем менеджмента качества. Введен  взамен СТ РК 3.15.2-2006

15 .СТ РК 3.16-2008 Межлабораторные  сравнительные испытания Организация и порядок их проведения

16.Сергеев Л.Г. Сертификация. Учебное пособие / Л.Г. Сергеев, М.В. Латышев. М. : Логос, 2001.- 248 с

17.Практическая сертификация продукции и услуг. Учебное пособие /Под ред. В.Я. Кершенбаума, Т.В. Горяистовой - М.: АНО «Технонефтегаз». -2001.-312с.

18.  Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии. - Ростов-ан-Дону: издцентр «Март», 2002,-356с.

Информация о работе Қызмет етуді сертификаттау