Удосконалення АРМ управління складом на основі ТОВ «Нова-Холдінг»

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2012 в 22:14, курсовая работа

Описание работы

Об’єкт розробки – Відділ закупівлі на підприємстві.
Мета роботи – підвищення ефективності та оперативності робіт відділу закупівлі.
Метод дослідження і технічні засоби - інтуїтивний та формалізований метод дослідження.
Результати роботи – Підвищення ефективності роботи відділу закупівлі на підприємстві у вирішенні поставлених задач.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………..4
Основні поняття та принципи АРМ на базі ПК………..…………………6
Інформаційне обстеження підприємства…………………………………10
Організаційна структура ТОВ “Нова-Холдинг”………………..……10
Схема бізнес процесів в ТОВ “Нова-Холдинг”……………………….16
Структура інформаційної системи існуючої на підприємстві ………22
Програмне забезпечення ……………………………………………….22
Пропозиції щодо удосконалення…………………………………….....27
Удосконалення існуючої інформаційної системи………………………...28
Розробка бази даних……………………………………………………..28
Розробка взаємодії таблиць……………………………………………..29
Створення бази даних у MySQL ………………………………..……..30
Розробка програми………………………………………………………35
Висновок………………………………………………………………..……….39
Список використаної літератури ………………………

Работа содержит 1 файл

kyrs.doc

— 1.34 Мб (Скачать)
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ

      Курсова робота містить: с.40, рис. 16, таб. 4, 0 додатків, 6 літературних

джерел.

      Об’єкт розробки – Відділ закупівлі на підприємстві.

      Мета  роботи – підвищення ефективності та оперативності робіт відділу закупівлі.

      Метод дослідження і  технічні засоби - інтуїтивний та формалізований метод дослідження.

      Результати  роботи – Підвищення ефективності роботи відділу закупівлі на підприємстві у вирішенні поставлених задач.

      Практична цінність -  Отримані результати будуть використані для розвитку та удосконалення роботи відділу закупівлі на підприємстві. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Зміст:

 

Вступ……………………………………………………………………………..4

 1. Основні поняття та принципи АРМ на базі ПК………..…………………6
 2. Інформаційне обстеження підприємства…………………………………10
  1. Організаційна структура ТОВ “Нова-Холдинг”………………..……10
  2. Схема бізнес процесів в ТОВ “Нова-Холдинг”……………………….16
  3. Структура інформаційної системи існуючої на підприємстві ………22
  4. Програмне забезпечення ……………………………………………….22
  5. Пропозиції щодо удосконалення…………………………………….....27
 3. Удосконалення існуючої інформаційної системи………………………...28
  1. Розробка бази даних……………………………………………………..28
  2. Розробка взаємодії таблиць……………………………………………..29
  3. Створення бази даних у MySQL  ………………………………..……..30
  4. Розробка програми………………………………………………………35

Висновок………………………………………………………………..……….39

Список  використаної літератури ……………………………………….……..40

 

Вступ

 

     Сучасні масштаби і темпи впровадження засобів  автоматизації управління господарстві з особливою гостротою ставить завдання проведення комплексних досліджень, пов'язаних зі всебічним вивченням і узагальненням виникаючих при цьому проблем як практичного, так і теоретичного характеру.

     В останні роки виникає концепція  розподілених систем управління народним господарством, де передбачається локальна обробка інформації. Для реалізації ідеї розподіленого управління необхідне створення для кожного рівня управління і кожної предметної області автоматизованих робочих місць (АРМ) на базі професійних персональних ЕОМ.

     Аналізуючи  сутність АРМ, фахівці визначають їх частіше за все як професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт.

     Для кожного об'єкта управління потрібно передбачити автоматизовані робочі місця, що відповідають їх функціональним призначенням. Однак принципи створення АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.

     Згідно  з принципом системності АРМ  слід розглядати як системи, структура  яких визначається функціональним призначенням. 
Принцип гнучкості означає пристосовність системи до можливих перебудов завдяки модульності побудови всіх підсистем і стандартизації їх елементів. 
Принцип стійкості полягає в тому, що система АРМ повинна виконувати основні функції незалежно від впливу на неї внутрішніх і зовнішніх можливих чинників. Це означає, що неполадки в окремих її частинах повинні бути легко усунути, а працездатність системи - швидко відновлена. 
Ефективність АРМ слід розглядати як інтегральний показник рівня реалізації наведених вище принципів, віднесеного до витрат зі створення та експлуатації системи.

     Функціонування  АРМ може дати чисельний ефект  тільки за умови правильного розподілу  функцій і навантаження між людиною  і машинними засобами обробки  інформації, ядром яких є ЕОМ. Лише тоді АРМ стане засобом підвищення не тільки продуктивності праці та ефективності управління, а й соціальної комфортності фахівців.

 

 

1. Основні поняття та принципи АРМ на базі ПК

 

      Автоматизоване  робоче місце(АРМ), або, в зарубіжній термінології, "робоча станція"(work - station), це місце користувача-фахівця тієї або іншої професії, обладнане засобами, необхідними для автоматизації виконання їм певних функцій. Такими засобами, як правило, являється ПК, що доповнюється в міру необхідності іншими допоміжними електронними пристроями, а саме: дисковими накопичувачами, пристроями що друкують, оптичними пристроями, що читають, або розпізнавачами штрихового коду, облаштуваннями графіки, засобами сполучення з іншими АРМ і з локальними обчислювальними мережами.

      АРМ в основному орієнтовані на користувача, що не має спеціальної підготовки по використанню обчислювальної техніки. Основним призначенням АРМ можна вважати децентралізовану обробку інформації на робочих місцях, використання відповідних " своїх" баз даних при одночасній нагоді входження в локальні мережі АРМ і ПК, а іноді і в глобальні обчислювальні мережі, що включають потужні ЕОМ.

      Зараз на дуже багатьох підприємствах реалізується концепція розподілених систем управління народним господарством. В них передбачається локальна, досить повна і значною мірою закінчена обробка інформації на різних рівнях ієрархії. У цих системах організовується передача від низу до верху тільки тій частині інформації, в якій є потреба на верхніх рівнях. При цьому значна частина результатів обробки інформації і початкові дані повинні зберігатися в локальних банках даних.

      Для реалізації ідеї розподіленого управління знадобилося створення для кожного  рівня управління і кожної предметної області автоматизованих робочих  місць на базі професійних персональних комп'ютерів. Наприклад, у сфері економіки на таких АРМ можна здійснювати планування, моделювання, оптимізацію процесів, ухвалення рішень в різних інформаційних системах і для різних поєднань завдань. Для кожного об'єкту управління необхідно передбачати АРМ, що відповідають їх значенню. Проте принципи створення будь-яких АРМ мають бути загальними:

 

- системність.  
- гнучкість. 
- стійкість. 
- ефективність.

 

Системність. АРМ слід розглядати як системи, структура  яких визначається функціональним призначенням.

Гнучкість. Система пристосована до можливих перебудов, завдяки модульності побудови усіх підсистем і стандартизації їх елементів.

Стійкість. Принцип полягає в тому, що система  АРМ повинна виконувати основні  функції незалежно від дії  на неї внутрішніх і зовнішніх  обурюючих чинників. Це означає, що неполадки в окремих її частинах мають легко усуватися, а працездатність системи швидко відновлювана.

      Ефективність  АРМ слід розглядати як інтегральний показник рівня реалізації приведених вище принципів, віднесеного до витрат на створення і експлуатацію системи.

      Функціонування  АРМ може дати бажаний ефект за умови правильного розподілу  функцій і навантаження між людиною  і машинними засобами обробки  інформації, ядром якої є комп'ютер.

      Створення такого " гібридного" інтелекту  нині є проблемою. Проте реалізація цього підходу при розробці і функціонуванні АРМ може принести відчутні результати - АРМ стане засобом підвищення не лише продуктивності праці і ефективності управління, але і соціальної комфортності фахівців. При цьому людина в системі АРМ повинна залишатися провідною ланкою.

      Hа  виробничих підприємствах АРМ  є важливою структурною складовою  АСУ як персональний засіб  планування, управління, обробки даних  і ухвалення рішень. АРМ - це  завжди спеціалізована система,  набір технічних засобів і програмного забезпечення, орієнтованого на конкретного фахівця, - адміністратора, економіста, інженера, конструктора, проектанта, архітектора, дизайнера, лікаря, організатора, дослідника, бібліотекаря, музейного працівника і багато інших.

      В той же час до АРМ будь-якої " професії" можна пред'явити і ряд загальних вимог, які повинні забезпечуватися при його створенні, а саме:

      безпосередня  наявність засобів обробки інформації; 
можливість роботи в діалоговому(інтерактивному) режимі;

      виконання основних вимог ергономіки : раціональний розподіл функцій між оператором, елементами комплекса АРМ і довкіллям, створення комфортних умов роботи, зручність конструкцій АРМ, облік психологічних чинників людини-оператора, привабливість форм і кольору елементів АРМ та ін.;

      досить  висока продуктивність і надійність ПК, працюючого в системі АРМ; 
          адекватне характеру вирішуваних завдань програмне забезпечення;

      максимальна міра автоматизації рутинних процесів; 
          оптимальні умови для самообслуговування фахівців як операторів АРМ; 
          інші чинники, що забезпечують максимальну комфортність і задоволеність фахівця використанням АРМ як робочого інструменту.

      Структура АРМ включає сукупність підсистем - технічної, інформаційної, програмної і організаційної. 
Про технічну підсистему вже було сказано вище. До вказаного раніше набору технічних засобів, що безпосередньо утворює АРМ, потрібно ще додати засіб зв'язку з іншими АРМ, працюючими в загальній мережі об'єкту, а також інші засоби зв'язку(телефон, телекс, телефакс).

      До  інформаційної підсистеми відносяться  масиви інформації, що зберігається в  локальних базах даних, як правило, на дискових накопичувачах. Сюди ж відносяться  і системи управління базами даних.

      Програмне забезпечення включає операційні системи, сервісні програми, стандартні програми користувачів і пакети застосовних програм, виконані за модульним принципом і орієнтовані на рішення певного класу завдань, обумовленого призначенням АРМ. В міру необхідності в програмне забезпечення включаються також пакети програм для роботи з графічною інформацією.

      Організаційне забезпечення АРМ має на своїй  меті організацію їх функціонування, розвитку, підготовки кадрів, а також  адміністрування. До останнього відносяться: планування роботи, облік, контроль, аналіз, регулювання, документальне оформлення прав і обов'язків користувачів АРМ.

      Якщо  облаштування АРМ досить складно, а  користувач не має спеціальних навичок, можливе застосування спеціальних  повчальних засобів, які дозволяють поступово ввести користувача в  середу його основного автоматизованого робочого місця. При реалізації функцій АРМ(тобто власне його функціонуванні) потрібні методики визначення мети поточної діяльності, інформаційної потреби, всіляких сценаріїв для опису процесів її реалізації.

      Методика  проектування АРМ не може не бути пов'язаною з методикою його функціонування, оскільки функціонування розвиненого АРМ передбачає можливість його розвитку самими користувачами. Мовні засоби АРМ є реалізацією методичних засобів з точки зору кінцевого користувача, а програмні реалізують мовні засоби користувача і дають можливість кінцевому користувачеві виконувати усі необхідні дії.[1]

 

2 Інформаційне обстеження  підприємства

2.1 Організаційна структура  ТОВ “Нова-Холдинг”

     Основними видами діяльності ООО «Нова холдинг» є реалізація товарів харчування та народного споживання, надання послуг. Компанія була заснована у 1998 році. На протязі 4 років йшла підготовча робота. У 2003 році почалось будівництво, одночасно в компанії відбувалось формування відділів. На момент технічного відкриття у компанії налічувалось 450 працівників. Технічне відкриття відбулось 28 лютого 2006 року. На цей момент у компанії були повністю укомплектовані відділи які відображені у організаційній структурі у додатку А.

     Установлено наступні відділи:

 1. Відділ бухгалтерії
 2. Відділ персоналу
 3. Фінансовий відділ
 4. Відділ фінансового контролю
 5. Відділ замовлень
 6. Відділ закупівлі
 7. Відділ торгового залу
 8. Відділ маркетингу
 9. Відділ СПК
 10. Відділ прийомки товару
 11. Відділ кас
 12. Відділ охорони
 13. Відділ декору
 14. Відділ інформаційних технологій
 15. Відділ технічної служби
 16. Юридичний відділ

Информация о работе Удосконалення АРМ управління складом на основі ТОВ «Нова-Холдінг»