Джерельна та історична база курсу Управлінське документознавство

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 20:00, практическая работа

Описание работы

Управлінське документознавство являє собою напрям у структурі спеціального документознавства. Управлінське документознавство досліджує проблеми документування управлінської інформації та ЇЇ функціонування у документованій формі саме у межах органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, іншого суб'єкта господарювання, об'єднання громадян.
Управлінська інформація - це сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан об'єкта керування, необхідна для формування й реалізації керуючого впливу на нього.
Мета: Набуття умінь і навичок в користуванні джерельної бази з курсу Управлінське документознавство

Работа содержит 1 файл

практична робота Мага (2).docx

— 29.43 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра документознавства  та управління соціальними комунікаціями 

 

 

 

Практична робота

На тему: “ Джерельна та історична база курсу Управлінське документознавство”

З дисципліни Управлінське документознавство

 

 

 

    Виконала:

Студентка ІV курсу

  Групи ЮКД-19

Денної форми

  Навчання

Скрима Лідія

    Перевірила:

   Мага І.М.

   

                                                                        

Київ-2012

Вступ

Управлінське документознавство  являє собою напрям у структурі  спеціального документознавства. Управлінське документознавство досліджує проблеми документування управлінської інформації та ЇЇ функціонування у документованій формі саме у межах органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, іншого суб'єкта господарювання, об'єднання громадян.

Управлінська інформація - це сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан об'єкта керування, необхідна для формування й реалізації керуючого впливу на нього.

Об’єкт управлінського документознавства  − управлінська документація, а  також сфера створення та сфера  функціонування. 

Предмет управлінського документознавства  – дослідження еволюції і сучасного  змісту управлінського документознавства, процесів створення та її функціонування у динамічному стані.

Мета: Набуття умінь і навичок в користуванні джерельної бази з курсу Управлінське документознавство

Завдання:

1)Назвати основні нормативно-правові  акти та стандарти, до навчального  курсу Управлінське документознавство;

2)Укласти перелік навчальної літератури до курсу Управлінське документознавство;

3)Скласти рекомендований перелік праць до навчального курсу Управлінське документознавство;

 

 

 

 

 

 

1. Основні нормативно-правові акти та стандарти

 

 1. Державний класифікатор управлінської документації : ДК 010-98. - Вид. офіц. - К. : Держстандарт України, 1999. - 50 с.
 2. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – Чинний від 2003-09-01– К.:  Держстандарт України, 2003. –50 с.
 3. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні  положення. – Чинний від 2000-07-01. – К.:  Держстандарт України,1999. –30 с.
 4. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – Чинний від 2003-09-01. . – К.: Держстандарт  України, 2003 . – 41с.
 5. ДСТУ 27.32-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-07-01 . – К.: Держстандарт України,1994. –53 с.
 6. ДСТУ 23.92-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення . – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт  України, 1994 . – 53с.
 7. ДСТУ 44.23-2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення. – Чинний від 2007-04-01 . – К.: Держстандарт  України, 2007 . – 59с.
 8. Про бібліотеки і бібліотечну справу Закон України станом на 27 січня 1995р. / Верховна Рада України . – офіц. вид. – К.: Парламент. вид-во, 1995. – 34 с. – (Закон України)
 9. Про інформацію: Закон України станом на 2 жовтня 1992 р. / Верховна Рада України. – офіц. вид. – К.: Парламент. вид-во, 1992. – 22 с. – (Закон України)
 10. Про науково-технічну інформацію : Закон України станом на 23 липня 1993 р. / Верховна Рада України. – офіц. вид. – К.: Парламент. вид-во, 1993. – 20 с. – (Закон України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Навчальна література

 

 1. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство : навч. посіб / В.В Бездрабко. – К., 2006. – 207 с.
 2. Блощинська, В.А. Сучасне діло ведення: навч. Посіб / В.А. Блощинська. – Ів.-Франкіськ. Інст. менедж. та економіки, 2000. – 270 с.
 3. Віденко, А.Н. Сучасне діловодство / А.Н. Віденко. – К.: Вища школа, 1998. – 157 с.
 4. Губенко, Л.Г. Ділові папери в менеджменті: навч. посібник./ Л.Г. Губенко, В.Д. Нємцов .– К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 272 с.
 5. Загорецька, О.М . Службові документи сучасної організації : довідник / О. М. Загорецька. − К., 2005. − 120 с.
 6. Зиновьева, Н. Б . Документоведение  : учеб.-метод. пособ. / Н. Б. Зиновьева. - М.: Профиздат, 2001. - 208 с.
 7. Кулешов, С.Г. Управлінське документознавство: навч. посібник / С. Г. Кулешов. − К .: ДАКККІМ, 2003. − 57 с.
 8. Кулешов  С. Г. Документальні джерела наукової інформації. / С.Г. Кулешов . – К.: Укр.ІНТЕІ, 1995. – 191 с.
 9. Кулешов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / С.Г Кулешов. – К., 2000. – 164 с.
 10. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. [и др. изд.]. – Киев: Знання, 2000. – 459 с.
 11. Палеха Ю.І Загальне документознавство. Навч. посібник: 2-ге вид. / Ю. І Палеха, Леміш Н.О . – К.: Ліра-К-2009. - 434 с.
 12. Палеха Ю.І. Кадрове діловодство: навч. посібник:5-те вид. / Ю.І Палеха – К.: Ліра-К-2009. - 476 с.
 13. Палеха Ю.І. Організаційна та управлінська культура./ Ю.І Палеха. – К. ЄУ 2004. – С. 44-50.
 14. Палеха, Ю. І. Управлінське документування : У 2 ч. : навч. посібник / Ю. І. Палеха. - К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2001. -32
 15. Сельченкова С. В. Діловодство: Практичний посібник ./ С. В. Сельченкова. – К.: Видавництво "Інкунабула" 2009. – 480 с.
 16. Скібицька Л. Г. Діловодство : навч. посібник/ Л. Г. Скібіцька. - Тернопіль, 2006. - 213 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перелік праць

 

 1. Банасюкевич В.Д. Управление документацией / В.Д. Банасюкевич., А.Н. Сокова // Отечеств. архивы. – 1992. – № 2. – С. 100-106.
 2. Кулешов С.Г. Документальні джерела наукової інформації якоб'єкт дослідження інформатики / С.Г. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – 1996. – Т.1. – С. 72-76.
 3. Кулешов С.Г. Про значення поняття "документ" / С.Г.Кулешов // Бібл. вісн. – 1995. – №1. – С. 1 – 4.
 4. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології / Н.М. Кушнаренко // Документознавство. Книгознавство. Інформологія. – К.-2006. - С.15-20
 5. Кушнаренко Н.Н. Новий етап інституалізації науки про документ / Н.Н. Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства.- 2004 - № 12. – С. 126-129.
 6. Морозюк І.О. Формування напрямів освіти документознавців/ І.О Морозюк  // Вісник Книжкової палати - № 10- 2003. – С. 27-29.
 7. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби / Є.К.  Пашутинський  .-К.: КНТ, 2004. - 5-6 с.
 8. Палеха Ю.І. Підготовка документознавців/ Ю.І. Палеха  // Секретар-референт. 2005, листопад – С. 42-46.
 9. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства/ М.С. Слободяник  // Вісник Книжкової палати. – 2003. №4. – С. 18-21.
 10. Сокова П.Н. Документоведение и его роль в управленческой деятельности/ П.Н. Сокова  // Делопроизводство. – 2004. №4. – С. 4-8.
 11. Столяров Ю.Н. Документ – понятие конвенциональное/ Ю.Н. Столяров // Делопроизводство. - 2005. №4. – С.11-18.
 12. Столяров Ю.Н. Классификация документа: Решения и проблемы /  Ю.Н.Столяров // Книга: Исслед. и материалы. – 1995. – Сб. 70. – С.24-40.
 13. Швецова-Водка Г.Н. Функции и свойства документа в системе социальных коммуникаций / Г.М. Швецова-Водка // Книга: исслед. и материалы. – 1994. – Сб. 69. – С. 37-57.
 14. Швецова-Водка Г.М. Документальні чи документі / Г.М. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 10-11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки:

Отже, в роботі було подано перелік нормативно-правової бази, перелік навчальної літератури та праць  до курсу Управлінське документознавство. Здобуто уміння та навички в користуванні з джерельною базою з курсу  Управлінське документознавство. Подано визначення: Управлінське документознавство, управлінська інформація, об’єкт та предмет управлінського документознавства.

Управлінське документознавство - це розділ документознавства, об'єктом  якого є управлінська документація. Управлінське документознавство досліджує  проблеми документування управлінської  інформації та її функціонування у  документованій формі у межах  органу державної влади, органу місцевого  самоврядування, підприємства, установи, організації, іншого суб'єкта господарювання, об'єднання громадян.

 

 


Информация о работе Джерельна та історична база курсу Управлінське документознавство