Граматичні значення

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 21:33, реферат

Описание работы

Класифікаційні граматичні значення виступають у різних словах і є постійними, незмінними. Вони, як правило, зумовлені лексичним значенням слова. Такими в українській мові є належність до частини мови (синь, синій, синіти), вид дієслів (йти, прийти), рід іменників (рік, ріка).

Работа содержит 1 файл

Граматичні значення.docx

— 18.84 Кб (Скачать)

Граматичні  значення

За роллю в мові граматичні значення слова поділяються на класифікаційні, синтаксичні і номінативні.

Класифікаційні  граматичні значення виступають у різних словах і є постійними, незмінними. Вони, як правило, зумовлені лексичним значенням слова. Такими в українській мові є належність до частини мови (синь, синій, синіти), вид дієслів (йти, прийти), рід іменників (рік, ріка).

Синтаксичні граматичні значення використовуються лише для зв'язку слів у реченні. Вони виступають у тому самому слові і є змінними. Ніякого реального змісту ці значення самі по собі не виражають. Такими є рід, число і відмінок прикметників, рід і число дієслів, певною мірою відмінки іменників. Адже виділені тут граматичні значення прикметника аж ніяк не випливають з їхнього лексичного значення і не впливають на нього: наприклад, форми синій, синя, синє, сині, синього, синьому і т. д. завжди вказують на той самий колір. Відмінки ж іменників, крім того, що позначають різні зв'язки між словами в реченні, несуть ще й певну інформацію про реальність, тобто про те, у якій ролі виступає названий словом предмет — у ролі суб'єкта (діяча), об'єкта, обставини тощо.

Номінативні граматичні значення виступають теж у тому самому слові, але виражають ті чи інші найзагальніші властивості буття і тим доповнюють, уточнюють лексичне значення слова. Таку роль виконує, зокрема, число іменника: різне реальне значення передають однина і множина того самого слова: день (це тільки один день) і дні (це більше ніж один день), батько і батьки (останнє може ще означати «батько і мати»), вода і води тощо. Ступені порівняння прикметників вказують на різну інтенсивність вияву ознаки: холодний, холодніший, найхолодніший. Різного змісту набувають висловлювання залежно від того, у якому часі вжито дієслово: Дощ ішов. Дощ іде. Дощ ітиме — хоч у кожному з них слова ті самі.

Синтаксичні й номінативні граматичні значення, як змінні, зумовлюють творення різних морфологічних форм того самого слова — словоформ. У речення змінні слова входять лише у вигляді певних словоформ.

З погляду відношення граматичних  значень до дійсності їх ще можна  поділити на реальні й формальні.

Реальні граматичні значення несуть певну інформацію про дійсність (це, як було вже показано, і частини  мови, і ступені порівняння прикметників, і час дієслова, і в певних випадках рід іменників, відмінок іменника).

Формальні граматичні значення в межах  слова не мають відношення до дійсності, а в реченні вони виконують  синтаксичну роль, допомагаючи правильно  моделювати дійсність, відображувану  в словах. Візьмемо рід дієслова в минулому часі, він ніяк не впливає  на семантику слова — ту саму дію означає, наприклад, змінив і змінила. Але в реченнях День змінив ніч і День змінила ніч рід дієслова суттєво змінює значення висловлювань: перше з них означає «настав день», друге — «настала ніч».

Граматичні значення існують у  взаємозв'язку й взаємовиключенні. Мова не може бути з одним відмінком (скажімо, лише з називним), з одним родом (наприклад, лише з чоловічим) і т. д., бо тоді взагалі не йшлося б про відмінок (як у французькій мові) чи про рід (як в англійській). Саме в цьому й виявляється взаємозв'язок між граматичними значеннями. Взаємовиключення полягає в тому, що, наприклад, якщо іменник стоїть в орудному відмінку, то він не може водночас стояти і в родовому чи давальному.

Взаємозв’язок граматичного і лексичного значення досліджується багатьма вченими і не викликає заперечення [Бережан 1983; Русанівський 1988; Худяков 1990]. Все ж деякі об’єкти лінгвістичного дослідження вимагають деталізованого простеження цього аспекту.

 

Відмінність граматичного значення від лексичного полягає  в тому, що воноє обов'язковою: воно повинне бути присутнім у будь-якому висловлюванні,інакше останнє виявиться незрозумілим. Наведені раніше приклади з  
«Ненормальними» словами сприймаються як відповідні нормам мови,хоча їх конкретний (лексичне) значення виявляється не цілком зрозумілим. Уоднієї з англійських граматик наводиться такий приклад: слова old, John,house, little і built можна зв'язати по-різному, отримавши, щонайменше,два абсолютно несхожих пропозиції: 1) Old John has built a little house.  
2) This old building houses little John.

 

Граматичні значення відрізняються від лексичних  трьома основними властивостями:

1. Граматичні значення  відрізняються від лексичних  своїм ставленням до слова  і строю мови. На відміну від  лексичного значення, властивого  тому чи іншому слову, граматичне  значення не зосереджується в  одному слові, а, навпаки, характерне  для багатьох слів мови.

2. Друга відмінність граматичних  значень від лексичних полягає  в характері узагальнення і  абстрагування. Якщо лексичне  значення пов'язане з узагальненням  властивостей предметів і явищ  об'єктивної дійсності, їх назвою  і виразом понять про них,  то граматичне значення виникає  як узагальнення властивостей  слів, як абстрагування від лексичних  значень слів. Наприклад, форми  стіл, стіна, вікно групують слова  (а не предмети, явища і поняття  про них). Граматичні значення  виражаються за словотворенні,  словозміну і побудові сполучень  і пропозицій.

3. Третя відмінність граматичних  значень полягає в їх відношенні  до мислення та об'єктивної  дійсності, тобто до світу речей,  явищ, дій, уявлень, ідей. Якщо  слова є номінативним засобом  мови і в складі конкретних  фраз висловлюють знання людини, то форми слів, словосполучень  і пропозицій використовуються  для організації думки, її оформлення.

Б.Л. Уорф. Наука і мовознавство.


Информация о работе Граматичні значення