Мистецтво аргументації

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 18:22, реферат

Описание работы

Слово - великий інструмент людського спілкування та безмежного впливу на людей. Керівники часто піклуються про зміст словесного впливу, і в той же час безтурботно відносяться до його формі, яка не менш важлива. Що, наприклад, мається на увазі, коли мова йде про техніку словесного переконання? Це дикція (чітка вимова звуків), виразне вимову (зокрема правильне оперування логічними наголосами), гучність (залежно від аудиторії), вміння керувати своїми жестами й мімікою, чітка логічна структура мови, наявність пауз, коротких перерв.

Работа содержит 1 файл

Звіт - ботаніка практика 1 курс.docx

— 18.59 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ  «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Біологічний факультет 
 

ЗВІТ

з навчально-польової практики з ботаніки

студента 1-го курсу

Баркасі Золтана Ласловича 

    Навчально-польова  практика з ботаніки відбулася з 20 червня по 30 червня 2011 року. У цей  період було здійснено екскурсії  для вивчення флори водних і болотних, лучних, чагарникових та лісових фітоценозів.  

    Перша екскурсія у природу була здійснена 21 червня на заплаву р. Латориці в околиці с. Червоне Ужгородського району. Ми ознайомилися з структурою рослинного покрову цього краю, флорою водних і перезволожених екотопів.

    У заплаві Латориці наявні природні водні  екосистеми з такими рідкісними та зникаючими видами рослин, як

         Nuphar lutea – Глечики жовті;

         Nimphaea alba – Латаття біле;

         Nimphaea candida – Латаття сніжнобіле;

         Nimphoides peltata – Плавун щитолистий;

         Ceratophyllum submersum – Роголисник занурений.

    Перші чотири види включені до Червоної книги  України (2009 р.), а останній до Червоного  списку Закарпаття (1999 р.).

    Під час екскурсії нами було виявлено, що рід Potamogeton (Рдесник) у пониззі Латориці представлений наступними видами:

         Potamogeton crispus – Рдесник кучерявий;

         P. perfoliatus – Р. проколений;

         P. lucens – Р. глянсовий;

         P. pectinatus – Р. гребінчастий;

         P. natans – Р. плаваючий;

         P. nodosus –  Р. надводний.

    Рід Lemna представлена трьома видами:

         Lemna minor – Ряска мала;

         L. trisulca – Р. тридольна;

         L. gibba – Р. горбата.

    Роди  Potamogeton i Lemna є ключовими у водних фітоценозах цієї території.

    Рід Batrachium представлений наступними видами:

         Batrachium aquatile – Шелковник водяний;

         B. trichophyllum – Ш. волосистий;

         B. cirsinatum – Ш. завитий.

    Під час екскурсії ознайомилися з  таким реліктовим видом, як Trapa natans (Водяний горіх). Кожен із нас зібрав екземпляр цієї рослини у свій гербарій. 

    Прибережна  смуга водойм у пониззі Латориці утворена переважно такими видами рослин:

         Scirpus lacustris – Комиш озерний;

         S. tabernaemontana – К. Табернемонтана;

         S. sylvaticus – К. лісовий;

         S. radicans – К. укорінливий;

         S. supinus – К. лежачий;

         Sparganium erectum – Їжача голоівка пряма;

         S. emersum – Їжача голівка зривнуша;

         S. neglectum – Їжача голівка незамітна;

         S. microcarpum – Їжача голівка малоплодна;

         Carex acuta – Осока гостра;

         C. riparia – О. прибережна;

         C. vulpina – О. лисяча;

         C. hirta – О. коротковолосиста;

         C. acutiformis – О. загострена;

         Eleocharis acicularis – Болотниця голчаста;

         E. ovata – Б. яйцеподібна;

         E. uniglumis – Б. однолуската;

         E. palustris – Б. болотна;

         E. carniolica – Б. карніольська. 

      Друга екскурсія була присвячена вивченню лучної флори околиці с. Струмківка Ужгородського району. Лучна флора цієї території представлена переважно такими родами, як Festuca, Juncus, Trifolium, Poa та ін.

    Рід Trifolium представлена трьома видами:

         Trifolium repens – Конюшина повзуча;

         T. pratense – К. лучна;

         T. campestre – К. рівнинна.

    Рід Festuca представлена видами

         Festuca pratensis – Вівсяниця лугова;

         F. rubra – В. червона;

         F. gigantea – В. гігантська;

         F. pseudoovina – В. псевдоовечна.

    Також наявні різні види ситника:

         Juncus effusus – Ситник розголий;

         J. conglomeratus – С. скупчений;

         J. inflexus – С. викривлений;

         J. compressus – С. сплюснутий;

         J. atratus – С. чорний;

         J. articulatus – С. членистий.

    Крім  того, на луках поширені

         Leucanthemum vulgare – Королиця звичайна;

         Knautia arvensis – Короставник польовий;

         Stenactis annua – Стенактис однорічний;

         Poa pratensis – Тонконіг лучний;

         Alopecurus pratensis – Лисохвіст польовий;

         Phleum pratense – Тимофіївка лучна. 

    Екскурсія для ознайомлення з лісовою флорою була проведена 24 червня (м. Ужгород, мікрорайон Шахта). Лісові системи низовини представлені дубовими, дубово-грабовими лісами. Таким чином, основними видами лісової флори даної території є

         Quercus robur – Дуб звичайний;

         Alnus glutinosa – Вільха чорна;

         Fraxinus excelsior – Ясен звичайний;

         Populus nigra – Тополя чорна;

         Populus tremula – Осика;

         Ulmus laevis – В’яз гладенький;

         Tilia cordata – Липа серцелиста;

         Carpinus betulus – Граб звичайний.

    Чагарники представлені такими видими, як

         Corylus avellana – Ліщина звичайна;

         Sambucus nigra – Бузина чорна;

         Viburnum opulus – Калина звичайна;

         Crataegus oxyacantha – Глід звичайний;

         Prumus spinosa – Терен колючий;

         Rubus idaeus – Малина звичайна;

         Rubus caesius – Ожина звичайна. 

    Отже, протягом усього періоду навчально-польової практики було зібрано понад 100 видів рослин. Визначення видів проводили в аудиторії. Користувалися визначниками «Определитель высших растений Украины» (1987 г.), «Визначник рослин Українських Карпат» (1974 р.), а також іншими ілюстрованими виданнями.  

Информация о работе Мистецтво аргументації