Рефераты по военной кафедре

Юридическая ответственность военнослужащих

24 Января 2013, реферат

Узнать:
1- Об общих положениях юридической ответственности военнослужащих.

2- О дисциплинарной ответственности военнослужащих.
3- Об административной ответственности военнослужащих.

4- О материальной ответственности военнослужащих.

5- О гражданско-правовой ответственности военнослужащих.

6- О «дедовщине».

Юридические гарантии реализации статуса военнослужащи

04 Декабря 2012, контрольная работа

Актуальность работы в том, что в настоящее время происходит создание Вооруженных Сил РФ на новой, контрактной основе. В этот период создание эффективной системы гарантий правового статуса граждан РФ, состоящих на военной службе, усиление социальной защиты военнослужащих, упрочение их правового положения должны стать приоритетным направлением государственной политики в военной области.

Ядерное оружие

16 Марта 2012, доклад

Я́дерное ору́жие (или а́томное ору́жие) — совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки к цели и средств управления; относится к оружию массового поражения наряду с биологическим и химическим оружием. Ядерный боеприпас — оружие взрывного действия, основанное на использовании ядерной энергии, высвобождающейся при цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или термоядерной реакции синтеза лёгких ядер.

Ядерное оружие

12 Апреля 2012, курсовая работа

Строение электронной оболочки было достаточно изучено к концу XIX века, но знаний о строении атомного ядра было очень мало, и к тому же, они были противоречивы. В 1896 году было открыто явление, получившее название радиоактивности (от латинского слова "радиус" - луч). Это открытие сыграло важную роль в дальнейшем излучении строения атомных ядер.

Ядерное оружие способы защиты от него

02 Декабря 2012, реферат

США без какой-либо военной необходимости в 1945 г. применили ядерное оружие против мирных жителей японских городов Хиросимы и Нагасаки. В 1952 г. США первыми осуществили термоядерный взрыв, а в середине 50-х гг. ввели в строй первую атомную подводную лодку с баллистическими ядерными ракетами. В начале 80-х гг. в США были созданы нейтронные боеприпасы.

Ядролық ошақ

01 Апреля 2013, лекция

Ядролық қарудың жарылыс ошағы туралы тегін мағлұмат, реферат. Ядролық қару деп жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруінің нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуатты пайдалануға негізделіп жасалған қаруды айтады.
Ол барлық белгілі зақымдау құралының ішіндегі ең қуаттысы. Ядролық жарылысының қуаты тротилдік эквивалентпен өлшенеді.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары

14 Марта 2012, реферат

Iшкi iстер органдарындағы қызмет — Қазақстан Республикасы азаматтарының өз қызметтiк мiндеттерi мен мемлекет пен халық алдындағы қызметтiк борышын атқарумен байланысты мемлекеттiк қызметтiң айрықша түрi. Қызмет өкеру олардң тарапынанбiлдiрiлген ерекше сенiм болып табылады және IIО қызметкерiнiң адамгершiлiгi мен моральдық-этикалық бейнесiне жоғары талаптар қояды.
Қоғам IIО қызметкерi жүзеге асыратын кәсiби қызметiне өзiнiң барлық күшжiгерiң бiлiмi мен тәжiрибесiн жұмсайды және қоғамға әдiл әрi қаптқысыз қызмет етедi деп есептейд

Қазақстан Қарулы Күштері

11 Февраля 2013, доклад

Қазақстан Қарулы Күштерінің қатарында әскери қызмет атқару әрбір қазақ азаматының аса маңызды әрі құрметті міндетінің бірі болып табылады. Қарулы Күштер қатарында қызмет ету - Отанымызды қорғаудағы қасиетті борышыңды өтеу деген сөз.
Отанды қорғауды біздің елімізге шабуыл жасаған сыртқы жаулармен қарулы күрес деп қана түсінбеу керек. Біз Отанымыздың күш-қуатын нығайта отырып, оны бейбіт уақытта да қорғауға ат салысамыз.

Қарулы күштердің психологиялық мазмұны мен құрылымы

12 Сентября 2013, курсовая работа

Жұмыстың теориялық маңыздылығы — курсанттардың болашақтағы әскери іс-әрекетіне кәсіби бейімделудегі білімдерді тереңдету және кеңейту мүмкіншіліктері.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы — Осы бағытта жүргізілген зерттеулердің нәтижесін жоғары әскери оқу орындарында курсанттарды дайындауда, әскери қызметте, кәсіби іріктеуде пайдалану мүмкіндігімен ерекшеленеді.

Қылмыстық іс жүргізу құқығы туралы түсінік

22 Декабря 2012, реферат

Қылмыстық іс жүргізу құқығы қылмыстық құқықпен тығыз байланысты. Қылмыстық іс жүргізу құқығы — бұл қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесі.

Құқық қорғау органдары

14 Марта 2012, доклад

Кез келген мемлекет өмірдің барлық қоғамдық салаларында, адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарда қатаң тәртіп пен сақтықты орнатуға мүдделі. Онсыз қоғамның бірқалапты дамуы, экономиканың,мәдениеттің, игіліктің көтерілуі және халықтың қауіпсіздігінің артуы мүмкін емес.