Інноваційні технології у фізичному вихованні студентів

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 23:56, реферат

Описание работы

У системі фізичного виховання студентів за останні десятиріччя відбулися значні зміни. З погляду на збереження здоров'я, ефективність традиційних занять фізичною культурою низька. Традиційна система навчання, як правило, негативно позначається на стані здоров’я студентів. Перенавантаження функціональних систем, десинхроноз, зниження розумової і фізичної працездатності, виражена втома – це далеко не повний перелік результатів, характерних для стандартно-нормативної освітньої парадигми, враховуючи одне заняття на тиждень.

Работа содержит 1 файл

Семенова.doc

— 78.50 Кб (Скачать)

Інший важливий резерв у  формуванні суб'єктивного ставлення до проблем здоров'я і здорового способу життя – вивчення його потреб мотиваційної сфери. Той чи інший тип поведінки виробляється у людини тому, що поведінка відповідає його базовим потребам і мотивам. Отже, для того, щоб людина захотіла стати здоровою, необхідно, по-перше: знати його первинні цілі поведінки, а по-друге: так організувати роботу з формування здорових звичок, щоб альтернативи, які пропонуються, сприяли як досягненню цієї мети, так і зміцненню здоров'я.

Висновки. В рамках запропонованого підходу нами, на основі аналізу спеціальної науково-методичної літератури і власного досвіду, сформульовані основні задачі для кожного компоненту і етапу формування здорових звичок; розроблена схема моніторингу і оцінки ефективності подібної діяльності. В цілому вузівські комплексні профілактичні заходи і програми повинні передбачати наступні компоненти: організацію учасників програми, оцінку потреб, визначення пріоритетів, багаторівневе втручання, оцінку процесу, оцінку результатів.

Перспективи подальших  досліджень будуть спрямовані на оцінку ефективності розробленої педагогічної технології формування здорових звичок студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

  1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медицинская валеология (выборочные лекции). – К.: Здоровье, 1998. – 248 с.
  2. Бондин В.И. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования // Теория и практика физической культуры и спорта. – 2004. - №10. – С. 15 – 18.
  3. Валеологическое образование (пробоемы, поиски, решения) /Под ред. Э.Н.Вайнера. – Липецк, 1998. – 79 с.
  4. Виленский М.Я. Основы здорового образа жизни студентов: Учебное пособие. – М.: МИЭПУ, 1995. – 93 с.
  5. Вишневский В.А. Валеология в классическом университете //Материалы конференции «Научно-методические основы воспитания физического и психического здоровья молодежи». – Екатеринбург, 1996. – С.15-16.
  6. Касаткин В.Н. Медико-психолого-педагогические программы укрепления здоровья: Автореф. дис. … докт. мед. наук. – М., 1999. – 44 с.
  7. Ляхович А.В. Научные основы формирования здоровья студенческой молодежи: Автореф. дисс. … докт. мед. наук. – М., 1998. – 47с.
  8. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту України. К., 2004.

 


Информация о работе Інноваційні технології у фізичному вихованні студентів