Шлюбний договір

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 17:08, реферат

Описание работы

Основним нормативно-правовим актом у цій галузі є Сімейний кодекс України, який був прийнятий 10 січня 2002 року і набрав чинності 1 січня 2004 року.

Содержание

Вступ
1. Поняття шлюбного договору
2. Укладання шлюбного договору
3. Зміст шлюбного договору
4. Строк дії, зміна умов договору
5. Припинення та визнання шлюбного договору недійсним
Висновок
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Шлюбний договір.doc

— 121.00 Кб (Скачать)

Реферат на тему «Шлюбний договір»

Зміст

Вступ

1. Поняття  шлюбного договору

2. Укладання  шлюбного договору

3. Зміст  шлюбного договору

4. Строк  дії, зміна умов договору

5. Припинення  та визнання шлюбного договору  недійсним

Висновок

Список  використаної літератури

Вступ

Сімейне право - це галузь права, сукупність правових норм, які регулюють охороняють особисті й пов'язані з ними майнові  відносини громадян, що виникають  із шлюбу та належності до сім'ї.

Основним  нормативно-правовим актом у цій  галузі є Сімейний кодекс України, який був прийнятий 10 січня 2002 року і набрав чинності 1 січня 2004 року.

Сімейний  кодекс - це той закон, який надійно  захищає новонароджене дитя, забезпечує людині можливість реалізації природних  прав на шлюб, на сім'ю, на материнство  та батьківство, на особисте виховання своїх дітей, на спільне проживання з ними, а також сприяє виконанню сім'єю різноманітних соціальних функцій. СК України складається з 7 розділів, 292 статей.

У ст. 21 СК України вперше дається законодавче  поняття шлюбу, у якому лаконічно сформульовані основні ознаки шлюбу. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Розтавити всі крапки над «і» шлюбним  контрактом - цілком нормальне явище  на Заході, якому завжди був властивий здоровий меркантилізм. Таких прикладів сила-силенна. Там уже нікого не лякає словосполучення «шлюбний контракт» і ніким не трактується як прояв недовіри. У нас же досі до нього ставляться як до модної «західної штучки» і реагують гамою найрізноманітніших емоцій: «То виходить, ти мене не любиш! То виходить, ти мені не довіряєш! То ми ще не одружилися, а ти вже думаєш, що буде при розлученні!» і т.д. Зате потім, коли доходить до реального розлучення, хтось стогне, що його пограбували, обдурили, залишили ні з чим...

1. Поняття шлюбного договору.

Вперше  інститут шлюбного контракту був  передбачений Законом України від 23 червня 1992 р. „Про внесення змін і  доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України”, згідно з яким до КпШС було включено ст. 27-1, що дає право особам, які укладають шлюб, «за власним бажанням укласти угоду про вирішення питань життя сім'ї і передбачити майнові права й обов'язки членів подружжя». Через рік, 16 червня 1993 року, вийшла постанова Кабінету міністрів України «Про порядок укладання шлюбного контракту», яка регулює основні питання, пов'язані зі складанням цього документа.

Шлюбний договір - це угода, що укладена особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також між подружжям  для врегулювання їхніх майнових відносин. Він охоплює низку окремих пунктів (угод), що стосуються різноманітних сторін життя сім'ї, тому дії там можуть передбачатися найрізноманітніші: передати майно у власність, надати кошти на утримання одного з батьків, створити умови для належного виховання дітей, покарати за подружню невірність (компенсація моральної шкоди) тощо. Єдиної форми для документа немає, він може складатися як з одного пункту, так і з кількох сторінок, із докладним, вичерпним і розгорнутим описанням умов.

Порядок укладання шлюбного контракту визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно  до ч. 1 ст. 92 СК шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву  про реєстрацію шлюбу, а також  подружжям. У літературі питання  про правову природу цього  договору (до прийняття СК у сімейному законодавстві вживалося поняття "шлюбний контракт") є дискусійним. Одні автори (М. Антокольська, А. Іванов, І. Дзера) вважають, що цей документ є цивільно-правовим договором. О. Дзера і Т. Ариванюк зазначають, що подібне твердження фактично межує з помилковим тлумаченням чинного законодавства. На їх погляд, є підстави розглядати цей документ як сімейно-правовий договір, якому притаманні усі ознаки цивільно-правового правочину. Проте зазначені автори суперечать самі собі, оскільки водночас підкреслюють, що згідно з загальною характеристикою шлюбного договору його належність до сімейного права є природною, юридично логічною і доцільною. І усе це свідчить про правову доцільність врегулювання питань, пов'язаних зі шлюбним договором, нормами сімейного законодавства.

Є. Ульяненко  вважає, що шлюбний договір за своєю  правовою природою є особливим видом  цивільного договору, специфіка якого  полягає в тому, що його суб'єктний склад визначається сімейним правом, а предметом регулювання є  майнові відносини, основу яких становлять відносини власності. З наведеним твердженням не можна погодитись. Шлюбний договір регулює не тільки відносини власності між подружжям, а й їх майнові права та обов'язки як батьків (ч. 2 ст. 93 СК). Згідно з ч. 1 ст. 99 СК дружина і чоловік можуть передбачити у шлюбному договорі додаткові умови надання утримання одним з подружжя другому з них. Правовий режим майна подружжя також має сімейно-правовий, а не цивільно-правовий характер.

1. Жилінкова  зазначає, що шлюбний контракт  є єдиним подружнім договором, вступ якого в силу пов'язаний з іншим юридичним фактом - реєстрацією шлюбу. Водночас вона погоджується з М. Анкжольською, яка, як вже зазначалося, відносить шлюбний договір до цивільно-правових договорів. Уявляється, що шлюбний договір за своєю природою є сімейно-правовим договором. Його суб'єктами є лише подружжя. Набранню чинності шлюбним договором, як зазначають деякі автори, мас передувати укладення шлюбу, тобто у цьому разі дістає вияв похідність регулювання майнових сімейних відносин від регулювання особистих немайнових відносин, що характерно для відносин, які регулюються сімейним правом. Регулювання шлюбним договором шлюбних відносин між подружжям спрямоване на виконання завдань, передбачених ч. 2 ст. 1 СК.

Набрання  ж чинності цивільно-правовим договором не залежить і не є похідним від правового регулювання особистих відносин між його учасниками. Правове регулювання відносин, що виникають на підставі цивільно-правових договорів, має відповідати загальним принципам цивільного законодавства, передбаченим ст. З ЦК, і не спрямоване на виконання завдань, наведених у ч. 2 ст. 1 СК.

Між членами  сім'ї можуть також укладатися цивільно-правові  договори (наприклад, договори дарування, купівлі-продажу, позички тощо). Однак  вони на відміну від шлюбного договору не залежать від сімейно-правового становища їх учасників.

Водночас  шлюбний договір є різновидом правочину. Тому для його дійсності, крім спеціальних умов, передбачених гл. 10 СК, необхідне додержання усіх умов чинності правочину, передбачених частинами 1-5 ст. 203 ЦК.

2. Укладення і зміст  шлюбного договору

Як вже  зазначалось, згідно з ч. 1 ст. 92 СК шлюбний  договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Таким  чином, чоловік і жінка, які прагнуть укласти шлюб, не зобов'язані укладати шлюбний договір до шлюбу, оскільки це вони можуть зробити в будь-який момент, перебуваючи у шлюбі.

Водночас  надання подружжю права укладати шлюбний контракт у період шлюбу, вносити зміни до нього може призвести  до ускладнення правового режиму майна подружжя, збільшення кількості спорів між подружжям та створення додаткових труднощів для розгляду судами. Постійні зміни правового режиму майна подружжя здатні лише дестабілізувати майнові відносини між подружжям. Прихильники динаміки умов шлюбного контракту можуть зауважити: недопустимість внесення змін до шлюбного контракту є обмеженням права подружжя визначати правову долю майна, що буде набуватися подружжям у період шлюбу. Насправді все навпаки, адже практично кожний шлюбний контракт містить відхилення від встановленого закону принципу спільності майна, що буде набуватися подружжям в період шлюбу. Більш того, укладаючи шлюбний договір, чоловік і жінка фактично відмовляються від своїх прав на майбутній період, що певною мірою є добровільним обмеженням своєї правоздатності. Усе це свідчить про певну вразливість введеного в СК України положення про внесення змін до шлюбного контракту в період шлюбу.

Якщо  у шлюб вступають неповнолітні особи  або одна з осіб, які одружуються, є неповнолітньою, вони набувають повної цивільної дієздатності з моменту його реєстрації (ч. 2 ст. 34 ЦК). Тому для укладення між ними шлюбного договору після реєстрації шлюбу згода на це батьків або піклувальників (піклування при вступі у шлюб неповнолітнього припиняється) не потрібна. На укладання ж шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальників, засвідчена нотаріусом.

Шлюбний договір має укладатися у письмовій  формі і нотаріально посвідчуватись (ст. 94 СК). Це ж положення передбачене п. 6 Порядку укладення шлюбного контракту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 1993 р. № 45. При нотаріальному посвідчені шлюбного договору треба керуватись Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994р. № 18/5. Шлюбний договір має укладатись у трьох примірниках. Він може бути укладений у присутності трьох свідків. Така можливість передбачена зазначеною Інструкцією.

Як вже  зазначалося шлюбний договір  може бути укладений і до реєстрації шлюбу. Такий договір набирає  чинності у день реєстрації шлюбу, а  шлюбний договір, укладений подружжям, - у день його нотаріального посвідчення.

Однак при укладанні шлюбного контракту  не можна:

- зобов'язати  одного з членів подружжя заповідати  належне йому майно особі чи  кільком особам, на яких вкаже  інший член подружжя;

- обмежувати  право чоловіка (жінки) на звертання  до суду по захист своїх прав;

- ставити  одного з членів подружжя у  вкрай несприятливе чи протизаконне  становище (наприклад, не можна  вносити в шлюбний договір  пункт про відмову одного з  членів подружжя від аліментів);

- не  припускається одностороння відмова  від виконання шлюбного договору чи одностороння його зміна.

3. Зміст шлюбного  договору

Зміст шлюбного договору регулюється ст. 93 СК.

У шлюбному договорі встановлюється:

- загальний  строк його дії, а також строки  тривалості окремих прав та  обов'язків;

- чинність  договору або окремих його умов ( прав та обов'язків) і після припинення шлюбу;

- порядок  зміни умов договору.

А також  визначається майно, яке дружина, чоловік  передає для використання на спільні  потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу.

Законодавець  надав право сторонам домовитися:

- про  непоширення щодо майна, набутого  ними за час шлюбу, спільної  сумісної власності і вважати  його спільною частковою власністю  або особистою приватною власністю  кожного з них;

- про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу;

- використання  належного їм обом або одному  з них майна для забезпечення  потреб їхніх дітей, а також  інших осіб;

- включення  до шлюбного договору будь-яких  інших умов щодо правового  режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства; про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю або їхніх родичів.

Якщо  у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове  приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї.

- Про  надання утримання одному з  подружжя незалежно від непрацездатності  та потреби у матеріальній  допомозі на умовах, визначених  шлюбним договором.

Якщо  у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

- умови  утримання та ремонту спільного  і роздільного майна;

- у шлюбний  договір можна внести умови  немайнових питань життя6 вибір прізвища при одруженні, визначення імені, прізвища і по батькові дітей, способи їх виховання тощо.

Звісно, можназ допомогою шлюбного договору зобов'язати чоловіка щороку возити дружину на Гаваї, а дружину - щоранку  готувати гарячий сніданок. Тільки хто контролюватиме виконання таких зобов'язань?

У п. 2 Порядку  укладання шлюбного контракту йдеться  про те. що сторони можуть передбачити  у ньому угоду про немайнові, моральні та особисті зобов'язання. Про  це пишуть і деякі автори. Однак  ст. 27-1 КпШС встановлювала, що у шлюбному контракті можна передбачити лише майнові права та обов'язки подружжя. Тому доводиться констатувати, що у даному разі Кабінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень, встановивши правила, які суперечили КпШС. Крім того, у зазначеному Порядку не визначені правові санкції, які можуть наставати за невиконання передбачених шлюбним контрактом немайнових і особистих зобов'язань, тобто закріплені у ньому положення не мають правового характеру.

Информация о работе Шлюбний договір