Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 22:08, реферат

Описание работы

Актуальність даної теми полягає в тому що, аналіз фінансових результатів є важливим елементом фінансового менеджменту і аудиту. Користувачі фінансових звітів підприємств і фірм використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.
Введення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку в більшу відповідність з вимогами міжнародних стандартів зумовлюють необхідність розробки методики фінансового аналізу, яка б відповідала сучасним вимогам ринкової економіки.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
Завдання аналізу прибутку та рентабельності………………………………….4
Аналіз розподілу прибутку………………………………………………………5
Аналіз прибутку, що оподатковується……………………………………...5
Аналіз податків………………………………………………………………..9
Аналіз чистого прибутку……………………………………………………10
Аналіз рентабельності…………………………………………………………..16
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...22

Работа содержит 1 файл

РЕФЕРАТ.docx

— 178.71 Кб (Скачать)

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

 1. Завдання аналізу прибутку та рентабельності………………………………….4
 2. Аналіз розподілу прибутку………………………………………………………5
  1. Аналіз прибутку, що оподатковується……………………………………...5
  2. Аналіз податків………………………………………………………………..9
  3. Аналіз чистого прибутку……………………………………………………10
 3. Аналіз рентабельності…………………………………………………………..16

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...21 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

Аналіз - логічний метод наукового дослідження, суть якого полягає в уявному або практичному розчленуванні єдиного цілого на складові частини й вивчення їх у всій багатоманітності суттєвих взаємозв'язків.

Предметом фінансового аналізу є фінансові  ресурси підприємства і їх потоки.

Фінансовий  аналіз - це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

Актуальність даної теми полягає в тому що, аналіз фінансових результатів є важливим елементом фінансового менеджменту і аудиту. Користувачі фінансових звітів підприємств і фірм використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

 Введення  нового плану рахунків бухгалтерського  обліку, приведення форм бухгалтерського  обліку в більшу відповідність  з вимогами міжнародних стандартів  зумовлюють необхідність розробки  методики фінансового аналізу,  яка б відповідала сучасним  вимогам ринкової економіки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Завдання  аналізу прибутку та рентабельності

Фінансовим  підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка, як відомо, характеризується абсолютними  і відносними показниками.

 Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку.

Відносний показник прибутковості — це рівень рентабельності.

 У  збільшенні прибутку та високій  рентабельності зацікавлені і  підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, це є прямим  джерелом виробничого і соціального  розвитку підприємства, а з другого  — вони забезпечують сталі  й зростаючі надходження до  державного бюджету.

 Разом  з тим відомо, що приросту прибутку  можна досягти не лише шляхом  збільшення внеску трудового  колективу підприємства, а і в  результаті певних порушень державної  дисципліни (найчастіше — порушенням  порядку встановлення цін), іншими  протиправними діями, що тягнуть  за собою карну відповідальність, бо викликають негативні явища  в розвитку економіки держави.

 З  огляду на це на кожному  підприємстві необхідно систематично  проводити аналіз формування, використання  і розподілу прибутку, щоб знати  величину чистого прибутку, його  складові частини і основні  тенденції їх зміни.

 Основними цілями аналізу прибутку є:

1. Перевірка  обґрунтованості і напруженості  планового прибутку.

2. Загальна  оцінка виконання плану, прогнози, динаміка.

3. Визначення  відхилення фактичного прибутку  від передбаченого планом (розрахунком,  прогнозом). Вивчення динаміки прибутку  за ряд звітних періодів.

4. Вивчення  впливу на зміну суми прибутку  факторів, які одночасно є і  складовими частинами прибутку.

5. Визначення  суми резервів зростання прибутку  і розробка рекомендацій щодо  використання їх у виробництві.

6. Вивчення  основних напрямків розподілу  прибутку.

 Окрім  перерахованого, в процесі аналізу  прибутку можуть досліджуватися  і інші питання, що пов’язані  з прибутковістю підприємств.

  Інформаційною базою  для аналізу прибутку  та рентабельності  є:

 • Бізнес-план.
 • Фінансовий план.
 • Баланс підприємства (ф1).
 • Звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітний періоди (ф2).
 • Декларація про прибуток підприємства.
 • Доходи від реалізації товарів (робіт і послуг) (додаток А).
 • Зведена таблиця основних показників (ф22).
 • Матеріали маркетингових досліджень.

 У роботі підприємства використовуються наступні показники прибутку:

 •  балансовий прибуток;

 •  оподаткований прибуток;

 •  неоподатковуваний прибуток (пільговий);

 •  прибуток, який залишається у  розпорядженні підприємства;

 •  чистий прибуток.

Балансовий  прибуток характеризує фінансовий результат  усієї діяльності підприємства, інші ж показники потрібні тоді, коли виникає необхідність проаналізувати формування податків і розподіл прибутку.

 1. Аналіз розподілу прибутку
  1. Аналіз прибутку, що оподатковується

Розподіл  прибутку підприємства проводиться  згідно з Законом про податки  і збори, які стягуються до бюджету, з інструктивними та методичними  вказівками Мінфіну, а також відповідно до статуту підприємства.

 Завдання  аналізу розподілу прибутку залежать  від того, який аналіз треба  провести — внутрішній чи зовнішній.

 При  внутрішньому аналізі основне  завдання — пошук резервів  збільшення чистого прибутку. В  процесі такого аналізу вивчаються:

1. Формування  оподатковуваного прибутку.

2. Фактори  формування і динаміка податків.

3. Пропорції  та конкретні напрямки розподілу  прибутку, а також шляхи більш  раціонального розміщення одержаного  прибутку.

4. Фактори  формування, розподілу і використання  чистого прибутку.

 Балансовий  прибуток розподіляється за двома  напрямками:

 на  потреби суспільства,

 на  потреби підприємства.

 Балансовий  прибуток, який спрямовується на  потреби суспільства, є оподатковуваним  прибутком, і складається з  двох частин:

1. Перша  частина — це податки:

 на  нерухомість;

 на  прибуток за встановленою ставкою;

 за  перевищення нормованої величини  коштів, які спрямовуються на  споживання, та ін.

2. Друга  частина — це прибуток, одержаний  понад допустимий рівень рентабельності (щодо підприємств-монополістів).

 Прибуток, який залишився в розпорядженні  підприємства, відраховується за  такими напрямками:

 благодійні  фонди;

 виплата  економічних санкцій (за завищення  цін і відхилення від стандартів, за викид речовин, що забруднюють  навколишнє середовище понад  установлені ліміти, перевищення  установлених лімітів добутку  природних ресурсів та ін.)

 Балансовий  прибуток за мінусом перелічених  вище відрахувань і є чистим  прибутком підприємства, який використовується  в таких цілях:

 • Відрахування до резервного фонду.
 • Відрахування до фонду виробничого і соціального розвитку.
 • Відрахування до фонду споживання:
 • на колективне споживання;
 • на індивідуальне споживання.
 • Відрахування на інші цілі.

 Аналіз  розподілу балансового прибутку  починається з аналізу оподатковуваного  прибутку.

 Методика  аналізу.

 Порівнюються  звітні дані з плановими, розраховуються  відхилення цих даних і вплив  факторів на зміну оподатковуваного  прибутку.

 Факторами  зміни цього прибутку є складові  частини балансового і оподатковуваного  прибутку.

 Для  аналізу оподатковуваного прибутку  використовується інформація із  спеціальних джерел: «Декларація  про прибуток підприємства», «Розрахунок  суми податку на прибуток»  та ін.

 З  метою аналізу оподатковуваного  прибутку складається така аналітична  таблиця:

Як видно  з даних аналітичної таблиці, сума оподатковуваного прибутку збільшилась  на 19102, сума податку на прибуток за діючою ставкою збільшилася на 5731.

 То  які ж фактори привели до  збільшення оподатковуваного прибутку?

 За  даними наведеної вище інформації (табл. 10) розрахуємо вплив факторів  на зміну оподатковуваного прибутку.

Таким чином, оподатковуваний прибуток збільшився на 182887 – 163785 = 19102; баланс факторів за проведеним аналізом прибутку: 8800 + 5300 + 6062 – 101 – 989 = 19102. Тобто в основному зменшився  податковий прибуток за рахунок збільшення пільгового прибутку, тому в процесі  аналітичних досліджень необхідно  детально вивчати зміст пільгового прибутку.

  1. Аналіз податків

Для аналізу  податків використовуються такі джерела  інформації: форми 2 річного звіту, декларація про прибуток, планові розрахунки, дані аналітичного обліку.

 В  аналітичній таблиці 13 подається  інформація про фактично внесені  податки до бюджету з прибутку  минулого року, а також планові,  розрахункові і фактично внесені  до бюджету суми податку за  звітний період. Ці дані дають  можливість проаналізувати внески  за окремими видами податків  до бюджету, виявити заборгованість  перед бюджетом та встановити  причини, які сприяли виникненню  цієї заборгованості.

За даними аналітичної таблиці видно, що підприємство повинно внести до бюджету податки  на суму 59287 (26% балансового прибутку), що перевищує планову суму платежів з прибутку на 5832 тис. грн. Це викликано  перевиконанням плану по балансовому  прибутку на 20192 тис. грн. (+9,7%). В порівнянні з минулим роком абсолютна  сума податку зменшилася на 15149 тис. грн., питома вага в балансовому прибутку зменшилася на 7,8%; за рахунок збільшення податку на прибуток на 0,6% загальна сума податку збільшилася. Загальна сума заборгованості підприємства по платежах до бюджету з прибутку за звітний період — 22847 тис. грн.

  1. Аналіз чистого прибутку

Одним з важливих показників кінцевих результатів  для підприємства є чистий прибуток.

Информация о работе Аналіз прибутку та рентабельності підприємства