Статистична звітність щодо зовнішньої торгівлі

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 21:00, курсовая работа

Описание работы

Основною формою звітності щодо продукції підприємства є «Звіт про виробництво промислової продукції» та «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)». Також існують інші форми зівтності, але вони подаються не всіма субектами господарської діяльності.

Содержание

Статистична звітність щодо продукції.
Звіт про виробництво промислової продукції
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)
Статистична звітність щодо праці.
Звіт з праці
Звіт з використання робочого часу
Статистична звітність щодо фінасів підприемства.
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість
Статистична звітність щодо зовнішньої торгівлі.
Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
Список використанної літератури.

Работа содержит 1 файл

Курсовая по отчетности.doc

— 188.00 Кб (Скачать)

Зміст

 1. Статистична звітність щодо продукції.
  1. Звіт  про виробництво промислової продукції
  2. Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)
 2. Статистична звітність щодо праці.
  1. Звіт з праці
  2. Звіт з використання робочого часу
 3. Статистична звітність щодо фінасів підприемства.
  1. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість
 4. Статистична звітність щодо зовнішньої торгівлі.
  1. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

Список  використанної літератури.

Додатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статистична звітність щодо продукції.

 1. Склад звітності.
 2. Джерела інформації.
 3. Зміст звітів.
 4. Терміни подання.

Основною  формою звітності щодо продукції  підприємства є «Звіт  про виробництво  промислової продукції» та «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)». Також існують інші форми зівтності, але вони подаються не всіма субектами господарської діяльності.

Більш детально розглянемо «Звіт  про виробництво  промислової продукції» за формою 1П-НПП.

Джерелами інформаці:

 • приймально-сдавальні накладні або акти
 • картки складського обліку
 • відомості виробленної продукції
 • відомості реалізованної продукції.

У звіті  відображаеться наступна інформація.

У графі 1 наводяться дані про валовий випуск продукції, включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві. За окремими видами продукції наводяться дані про товарний випуск (тобто без продукції,призначеної для подальшої промислової переробки на даному підприємстві). До виробленої і відпущеної теплоенергії включається вся кількість тепло-енергії, виробленої електростанціями, котельними й утилізаційними установками та відпущеної як цехам і виробництвам свого підприємства, так і "на сторону", за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні потреби електростанції (котельної тощо). Виключається теплоенергія, що повертається до електростанції або в котельню з конденсатом виробничої пари, м’ятої пари (від молотів, пресів та ін.) і зворотною водою мережі.

У графі 2 відображається продукція, вироблена підприємством на давальницьких умовах (із сировини замовника).

 У  графі 3 наводяться дані про  випуск готової продукції з власної та давальницької сировини, призначеної для збуту, тобто готових виробів, які реалізовані у звітному році та які призначені для продажу, але на них не знайдено покупця. До цієї графи включаються також готові вироби власного виробництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), використані для внутрішніх потреб підприємства (паливно-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг та ін.), зараховані до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також видані в рахунок зарплати, виготовлені на замовлення населення. До графи 3 не включається продукція, призначена для подальшої переробки на власному підприємстві. За показником "теплоенергія" дані наводяться за винятком втрат тепла при передачі.

 У  графі 4 наводяться дані про  випуск готової продукції з власної сировини, призначеної для збуту.

 У  графі 5 наводиться вартість продукції, врахованої у графі 4. Оцінка продукції здійснюється за фактичними цінами виробника (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків), за якими її було реалізовано у звітному році, а продукції, покупця якої не знайдено, – за ціною, за якою її можна було б реалізувати у звітному році (або за середньою ціною реалізації цих виробів у звітному році). Аналогічно оцінюється продукція, яка вироблена виключно для власних потреб (спеціальне обладнання тощо), за неможливості такої оцінки – за її виробничою собівартістю. Якщо окремі види продукції реалізуються за ціною франко-вагон станція призначення, то при здійсненні оцінки такої продукції вартість транспортування від станції відправлення до станції призначення виключається. До графи 5 не включається вартість робіт щодо виготовлення продукції з давальницької сировини. У разі, якщо підприємство здійснює складання продукції з покупних комплектуючих, у графі 5 наводиться повна вартість готових виробів.

У графу 5 включається лише вартість наданих  послуг незалежно від того, власна сировина чи сировина замовника використовується при цьому.

У графі 6 наводяться дані про випуск готової продукції за попередній рік.

За видами продукції, яка  обліковується у вартісному виразі, дані наводяться за графами 1, 3, 4, 5, 6. При цьому оцінка продукції здійснюється згідно з порядком, викладеним у пункті 1.5 Інструкції.

При випуску  продукції з тривалим циклом виробництва у формі відображаються дані щодо кількості і вартості тільки повністю готових виробів. Відповідно вартість виробів, виробництво яких ще не завершено, не включаєть-

ся до графи 5.

Слід  зазначити, що звіт за формою №1П-НПП  заповнюється за позиціями, які наведені у витягах із Номенклатурою продукції  промисловості, затвердженою наказом  Державного комітету статистики України від 30.08.2002 № 320 (із змінами і доповненнями), що містять позиції Номенклатури щодо типової для конкретного підприємства продукції.

Дані  звіту подаються в одиницях виміру, передбачених Номенклатурою. Якщо одиницями  виміру є кг, тонни тощо, то у звіті вказується чиста вага продукції (нетто) без урахування ваги пакувального матеріалу.

Звіт  подається в місцеві органи статистики. Річний звіт подаеться не пізніше 8 лютого наступного року, а квартальний не пізніше 10 числа після звітного періоду. 

Терміновий  звіт про виробництво промислової  продукції (робіт, послуг) за формою 1-П.

Джералами інформації для формування звіту:

 • приймально-сдавальні накладні або акти
 • картки складського обліку
 • відомості виробленної продукції
 • відомості реалізованної продукції.

 В звіті відображена наступна інформація.

У рядках 810 та 848 наводяться дані про обсяг  продукції (робіт, послуг) власного виробництва  у порівнянних цінах за звітний  і попередній звітному місяці, що за класифікацією видів економічної  діяльності (КВЕД) належить до добувної, переробної промисловості та виробництва і розподілення електроенергії. Показник "Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах" призначений виключно для відстеження динаміки реальних обсягів виробленої промислової продукції перш за все на макрорівні.

До складу виробленої промислової продукції(робіт, послуг) включається вартість:

 • готових виробів, вироблених за звітний період, які призначені для реалізації "на сторону" (за межі підприємства), передавання своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), зарахування до складу власних основних засобів, використання для внутрішніх потреб підприємства (спецодяг, паливно-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі та ін.), а також, які виготовлені на замовлення населення, видані працівникам у рахунок заробітної плати;
 • робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони;
 • напівфабрикатів власного виробництва, відпущених у звітному періоді "на сторону", незалежно від того, коли вони вироблені.

Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) визначається без вартості внутрішньозаводського обороту, тобто без тієї частини готових виробів і напівфабрикатів, які використані для подальшої промислової переробки в межах одного підприємства.

Не включається  до обсягу виробленої продукції доход, одержаний від непромислових видів діяльності підприємства  таких як:

 • перепродаж покупних матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які відпускаються на сторону без додаткової промислової обробки на даному підприємстві (навіть якщо перевіряється їх якість, здійснюється розлив у
 • пляшки, розфасування, пакування та інші подібні операції);
 • проведення технічного контролю, лабораторних аналізів, випробувань продукції тощо;
 • підготовка науково-технічної продукції;
 • надання транспортних, вантажно-розвантажувальних послуг та послуг з охолодження продукції;
 • діяльність із закупівлі, очищення, охолодження та теплової обробки молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства;
 • ремонт автомобілів та товарів побутового призначення;
 • ремонт будівель та споруд;
 • збір (закупка) металевих і неметалевих відходів (металобрухту, макулатури тощо) без додаткової механічної, хімічної, термічної обробки, в результаті якої вони можуть бути безпосередньо використані для виробництва з них нових виробів (навіть якщо зібрані відходи піддано чищенню, сортуванню, пакуванню);
 • виконання робіт з очищення стічних вод.
 

Нові  види виробів, які не вироблялись у попередньому році, оцінюються виходячи з цін на сировину, матеріали, комплектуючі, а також заробітної плати, інших витрат на аналогічні за технологією та трудомісткістю вироби, які діяли у грудні попереднього до звітного року, з врахуванням рівня рентабельності нового виробу в першому місяці його випуску згідно із плановою калькуляцією.

 Вироби, що поставляються на експорт, включаються за цінами внутрішнього ринку, які склались за станом на 1 січня звітного року, з урахуванням трудомісткості виробів в експортному виконанні.

Готові  вироби, виготовлені із сировини і матеріалів замовника (давальницьких), враховуються виробником готової продукції за повною вартістю, включаючи вартість використаної давальницької сировини.

У разі виправлення даних про обсяг  виробництва у порівнянних цінах за попередній місяць (рядок 848) слід вказати причину (помилка, зміна методології, інше).

Звіт  подається в місцеві органи статистики. Звітним періодом є місяць. Граничний термін подання 4-те число після звітного періоду. 
 
 

Статистична звітність щодо праці

 1. Склад звітності.
 2. Джерела інформації.
 3. Зміст звітів.
 4. Терміни подання.
 

Основними формами статистичної звітності  щодо праці є «Звіт з праці» за формою 1-ПВ та «Звіт з використання робочого часу» за формою 3-ПВ.

Джерелами інформації для формування «Звіту з праці» є:

 • Наказ про прийом на роботу(ф. № п-1);
 • Наказ про перевод на іншу роботу(ф №  п-5);
 • Наказ про припинення трудового договіру(ф № п-8);
 • Розрахунково платізна відомость;
 • Відомость нарахуваннь соціальних взносів;
 • Штатний розклад.

У звіті  відображенна наступна інформація.

У рядку 1010 відображається середня кількість працівників підприємства, установи, організації (далі – підприємства) у еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

 У  рядку 1020 відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Показник  включає дані щодо фонду оплати праці  штатних працівників (рядок 1070), а  також сумісників, осіб, які виконують  роботи за цивільно-правовими договорами, учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, та інших категорій працівників (у т.ч. звільнених), яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, одноразових заохочень та інших виплат, нарахованих тимчасово відсутнім штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною (крім виплат за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням).

Информация о работе Статистична звітність щодо зовнішньої торгівлі