Статистичний аналіз урожайності технічних культур

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 19:07, курсовая работа

Описание работы

Цукрові буряки - одна з основних технічних культур. При врожайності 400 й/та забезпечують вихід 50 - 55 ц цукру, 150 - 200 ц гички, 260 - 280 ц сирого жому, 15-18ц меляси, які використовуються на корм.
Цукор є цінним продуктом харчування. Він легко засвоюється організмом, висококалорійний. Фізіологічне обґрунтована норма цукру Для людини не перевищує 100 г на добу.

Содержание

Вступ
Огляд літератури
2. Статистичний аналіз урожайності технічних культур
2,1. Аналіз рівня та факторів урожайності методоманалітичного групування
2,2. Кореляційний аналіз
2,3. Динаміка урожайності
2,4. Індексний аналіз
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

курсовая.docx

— 176.33 Кб (Скачать)

 

Отже, використовуємо метод  аналітичного групування для розподілу  господарств Вінницького району на однорідні групи. Групувальна  ознака – урожайність (ц/га) зернових культур. Для того, щоб його визначити, необхідно по кожному господарству валовий збір поділити на посівну  площу.

На групувальну ознаку впливають такі фактори як затрати  на 1га.(грн.), прямі затрати праці  на 1 га(люд.-год.), оплата праці 1 люд.-год.(грн.).

Для наочності відобразимо  ранжирований ряд графічно. Для цього  побудуємо Огіву Гальтона (рис. №1), в якій на осі абсцис буде - порядковий номер підприємства в ранжированому  ряді, а на осі ординат - величина групувальної ознаки - урожайність  зернових культур. Зростання собівартості від підприємства до підприємства відбувається поступово.

 

Рис.1 Огіва Гальтона

 

Визначимо кількість груп інтервального ряду за формулою:

n = 1+3,322 1g N , або n = , де

 

n - кількість груп; N - чисельність  сукупностей; 

 

n= = =5.

 

Знайдемо величину інтервалу -h за формулою:

 

h= = = 28,03;

 

x — mах величина групувальної ознаки (урожайності);

x —min величина групувальної ознаки ;

n ─ кількість груп.

 

Проаналізуємо по групам інтервального  ряду найбільш важливі показники, які  впливають на рівні виробництва  продукції. Тому за допомогою величини інтервалу - n - зробимо iнтервальний  ряд розподілу підприємства по урожайності  зернових культур (табл. №2).

 

Таблиця 2. Інтервальний ряд  розподілу підприємств за урожайністю

№ групи

Границі груп по урожайності

К-сть 

підприємств

I

від 204,32 до 232,35

9

II

від 232,35 до 260,39

7

III

від 260,39 до 288,42

7

IV

від 288,42 до 316,46

4

V

від 316,46 до 344,49

3

Рис.2 Гістограма і полігон

 

За допомогою інтервального  ряду розподілу побудуємо гістограму, на якій на осі абсцис розміщено - інтервал по урожайності, а на ординаті кількість  підприємств у групі (рис.2). Гістограма - стовпчикова діаграма, яка застосовується для зображення інтервальних варіаційних  рядів. Площа кожного стовпчика  пропорційна частотам. Для рівних інтервалів ширину стовпчика беруть однакову, а висота пропорційна частотам. При нерівних інтервалах ширина стовпчиків має бути пропорційна величині інтервалу  у кожній групі, а висота стовпчиків збільшується у стільки разів  у скільки збільшується величина інтервалу.

 

Таблиця 3. Зведені дані результативного  групування технічних культур

Показники

Номера  груп по урожайності

1

2

3

4

5

В

середньому

валовий збір (ц)

2553500

2046500

1851000

1056500

786000

8293500

посівна площа (га)

9895,1

7695,8

6948,5

4046,9

3005,4

31591,7

затрати всього (грн.)

2182300

1472800

1893600

1074500

899100

7522300

прямі затрати праці (люд.-год.)

732900

511600

508900

296700

240300

2290400

оплата  праці (грн.)

604700,0

441200,0

495800,0

282400,0

223900,0

2048000,0

сума  внесених добрив

17551,1

14361,5

15448,5

11090,8

5319,1

63771

 

Гістограма наочно характеризує особливості розподілу одиниць  даної сукупності за досліджуваною  ознакою (урожайністю (ц/га)). На цьому  ж малюнку зобразимо полігон. Для цього з’єднаємо прямими  лініями середні точки верхніх  площадок гістограми.

На основі результативного  групування побудуємо таблицю зведених даних (табл. 3). Результативне групування — це групування в якому групувальною ознакою є будь-який результативний показник. В моєму випадку –  урожайність зернових культур.

На основі таблиці 3побудуємо  таблицю залежності урожайності  від інших факторів (таблиця 4).

 

Таблиця 4. Залежність урожайності  від впливу окремих факторів

Показники

I

II

III

IV

V

В середньому

К-сть  підприємств

9

7

7

4

3

Урожайність (ц/га)

258,06

265,92

266,39

261,06

261,53

1312,96

Затрати на 1 га (грн.)

220,54

191,38

272,52

265,51

299,16

1249,11

Прямі затрати праці на 1 га (люд.-год.)

74,07

66,48

73,24

73,32

79,96

367,06

Оплата  праці 1 люд.-год. (грн.)

0,83

0,86

0,97

0,95

0,93

4,55

Внесено мінеральних добрив на 1 га (кг д.р.)

1,773716

1,866148

2,223286

2,740567

1,769848

10,37

 

Зробимо те саме на основі факторної  ознаки.

Факторне групування - це групування в якому групувальною ознакою є факторний показник. Проведемо факторне групування на основі урожайності зернових.

Використовуючи дані додатку 1, побудуємо ранжирувальний ряд  розподілу по вибраній факторній  ознаці (таб. 5).

 

Таблиця 5 Ранжирований ряд  підприємства за урожайністю продукції

№ п.п.

Шифр  підприємств

Затрати на 1га (грн.)

1

9

97,86

1

25

119,76

2

19

136,04

3

24

141,51

4

18

146,38

5

16

152,25

6

9

97,86

7

12

158,00

8

17

175,25

9

10

192,38

10

23

209,19

11

7

218,48

12

5

222,19

13

26

224,69

14

6

234,13

15

13

235,14

16

21

237,48

17

3

253,75

18

22

258,37

19

11

267,25

20

15

290,91

21

14

299,41

22

2

314,03

23

27

326,53

24

28

335,23

25

20

343,40

26

4

357,82

27

1

395,81

28

30

395,81

29

29

421,27

30

8

423,94

 

Для наочності відобразимо  ранжирований ряд графічно. Для цього  побудуємо огіву Гальтона (рис. 3), в якій на осі абсцис буде - порядковий номер підприємства в ранжированому  ряді, а на осі ординат - величину групувальної ознаки — затрати на 1 га (грн.).

Визначимо кількість груп інтервального ряду за формулою:

 

n = 1+3.322 1g N , або n = , де

 

n - кількість груп;

N - чисельність сукупностей;

 

n= = =5

 

Знайдемо величину інтервалу -h за формулою:

 

h= = = 65,21;

Рис. 3 Огіва Гальтона

 

x - mах величина групувальної ознаки (затрат на 1 га.(грн.));

x - min величина групувальної ознаки ;

n - кількість груп.

За допомогою величини інтервалу - n - зробимо iнтервальний  ряд розподілу підприємства по затратам (табл. №6).

 

Таблиця 6. Інтервальний ряд  розподілу підприємств по затратам

№ групи

Границі груп по затратам

Кількість

підприємств

I

від 96,87 до 163,08

7

II

від 163,08 до 228,29

9

III

від 228,29 до 293,51

4

IV

від 293,51 до 358,73

6

V

від 358,73 до 423,94,3

4

 

За допомогою інтервального  ряду розподілу побудуємо гістограму і полігон тепер уже по затратам (рис. 4).

На основі факторного групування будуємо таблицю зведених даних (табл.7), а факторне групування - це групування, в якому групувальною ознакою  є факторний показник. Факторним  показником у даному випадку є  затрати на 1 га. (грн.).

 

Рис.4. Гістограма і полігон

 

Таблиця 7. Зведені дані результативного  групування

Показники

Границі груп по витратам

Всього

1

2

3

4

5

Кількість підприємств

7

9

4

6

4

-

затрати всього (грн.)

1947100

2357300

1084700

1316300

816900

7522300

посівна площа (га)

7108

9298

3884

6569

4731,90

31591,70

валовий збір (ц)

1868000

2366500

963000

1742000

1354000,0

8293500,0

Информация о работе Статистичний аналіз урожайності технічних культур