Статистичний аналіз урожайності технічних культур

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 19:07, курсовая работа

Описание работы

Цукрові буряки - одна з основних технічних культур. При врожайності 400 й/та забезпечують вихід 50 - 55 ц цукру, 150 - 200 ц гички, 260 - 280 ц сирого жому, 15-18ц меляси, які використовуються на корм.
Цукор є цінним продуктом харчування. Він легко засвоюється організмом, висококалорійний. Фізіологічне обґрунтована норма цукру Для людини не перевищує 100 г на добу.

Содержание

Вступ
Огляд літератури
2. Статистичний аналіз урожайності технічних культур
2,1. Аналіз рівня та факторів урожайності методоманалітичного групування
2,2. Кореляційний аналіз
2,3. Динаміка урожайності
2,4. Індексний аналіз
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

курсовая.docx

— 176.33 Кб (Скачать)

А = - .

 

Щоб визначити середній абсолютний приріст, застосовують нагромаджений  абсолютний приріст за весь досліджуваний  період часу:

 

= ;

 

де  - кінцевий рівень ряду динаміки; - початковий рівень ряду динаміки; n- кількість рівнів.

 

Темп зростання (К) - це відношення поточного рівня ряду динаміки ( ) до попереднього ( ) або початкового рівня ( ). Він може бути ланцюговим, коли порівнюють поточний рівень з попереднім: = / , і базисним, коли порівнюють поточний рівень з початковим: = / . Темп зростання виражають у процентах або у вигляді коефіцієнта. Щоб перейти від коефіцієнта до процента – темп зростання, виражений у вигляді коефіцієнтів, помножити на 100.

Темп приросту (Т) показує, на скільки процентів збільшився або зменшився поточний рівень ряду динаміки порівняно з базисним рівнем. Його можна визначити за формулою:

 

Т=К%-100.

 

Абсолютне значення 1% приросту – це відношення абсолютного приросту за певний період до темпу приросту за той самий період.

Середній темп (коефіцієнт) зростання обчислюють за формулою середньої  геометричної:

 

  • = ,

 

де  - середній темп зростання; К ,... К - ланцюгові коефіцієнти зростання; n- кількість коефіцієнтів зростання.

Визначимо вище згадані показники.

Маємо ряд динаміки по собівартості зернових за 1999 – 2009 рр.

 

 

 

Таблиця 10

Роки

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Урожайність цукрових буряків, ц/га

205

206

215

205

195

200

215

235

221

210

190

 

Таблиця 11. Абсолютний приріст

Роки

Абсолютний  приріст

Ланцюгові

Базисні

-

-

-

1

1

1

9

10

9

-10

0

-10

-10

-10

-10

5

-5

5

15

10

15

20

30

20

-14

16

-14

-11

5

-11

-20

-15

-20

 

Сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному за весь період.

 

Таблиця 12. Темп зростання, %

Роки

Темп  зростання, %

Ланцюгові

Базисні

1999

-

-

2000

100,49

100,49

2001

104,37

104,88

2002

95,35

100,00

2003

95,12

95,12

2004

102,56

97,56

2005

107,50

104,88

2006

109,30

114,63

2007

94,04

107,80

2008

95,02

102,44

2009

90,48

92,68

 

Таблиця 13. Темп приросту, %

Роки

Темп  приросту, %

Ланцюгові

Базисні

1999

-

-

2000

0,49

0,49

2001

4,37

4,88

2002

-4,65

0,00

2003

-4,88

-4,88

2004

2,56

-2,44

2005

7,50

4,88

2006

9,30

14,63

2007

-5,96

7,80

2008

-4,98

2,44

2009

-9,52

-7,32

 

Отримані результати запишемо в таблицю 13.

 

 

 

 

Таблиця 13. Показники динаміки урожайності зернових культур за 1999-2009 рр.

Роки

Урожайність цукрового бурякя, ц/га

Абсолютний  приріст, ц/га

Темп  зростання, %

Темп  приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту

ланц.

базис.

ланц.

базис.

ланц.

базис.

1999

205

-

-

-

-

-

-

 

2000

206

1

1

100,49

100,49

-

-

 

2001

215

9

10

104,37

104,88

0,49

0,49

0,49

2002

205

-10

0

95,35

100,00

4,37

4,88

0,49

2003

195

-10

-10

95,12

95,12

-4,65

0,00

0,47

2004

200

5

-5

102,56

97,56

-4,88

-4,88

0,49

2005

215

15

10

107,50

104,88

2,56

-2,44

0,51

2006

235

20

30

109,30

114,63

7,50

4,88

0,50

2007

221

-14

16

94,04

107,80

9,30

14,63

0,47

2008

210

-11

5

95,02

102,44

-5,96

7,80

0,43

2009

190

-20

-15

90,48

92,68

-4,98

2,44

0,45

 

Дані таблиці показують, що урожайність технічних культур  зменшилась на 7,32% а або на 15 ц/га. Абсолютне значення 1% приросту урожайності технічних культур протягом 1999-2009 рр. коливалося, а в останній рік (2009р.) становило 0,45 ц/га.

Для подальшої характеристики динаміки досліджування урожайності  зернових культур за період 1999-2009 рр. визначимо середні значення таких  показників:

середній рівень ряду динаміки

, де

 

- сума собівартості за період 1999-2009 рр.

n – кількість років

 

 

середній абсолютний приріст

 

 

середній коефіцієнт зростання

 

;

;

 

середній темп приросту

 

;

.

 

Рівні ряду динаміки формуються під впливом постійно діючих факторів, пов’язаних з інтенсифікацією с/г  виробництва, так і під впливом  випадкових причин окремих періодів. Закономірності розвитку в рядах  динаміки визначають абстрагуванням від  випадкових змін досліджуваних ознак. Для цього використаємо такі способи: метод укрупнення періодів, спосіб ковзної середньої, вирівнювання ряду динаміки по середньому абсолютному  приросту, середньому коефіцієнту зростання  і способом найменших квадратів. Найпершим способом виявлення основної тенденції є укрупнення періодів. Суть його в тому, що один інтервальний ряд динаміки замінюють іншим інтервальним рядом з більшими періодами. Об’єднані періоди мають бути якісно однорідними щодо факторів, що визначають загальну тенденцію, і досить тривалими, щоб запобігти випадковим коливання досліджуваних ознак. Розподілом укрупнення періодів є згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої. Суть цього способу в тому, що при стійкому інтервалі кожну наступну середню обчислюють, зсуваючи період на одну дату. Визначаючи ковзну середню, спочатку додають рівні ряду за прийнятий інтервал часу і обчислюють середню арифметичну. Після цього утворюють новий інтервал, починаючи з другого рівня, для якого визначають нову середню, і т.д.

 

Таблиця 14. Вирівнювання ряду динаміки за допомогою методу ковзної  середньої

Роки

Показники (урожайність технічних

культур,

ц/га)

Період

Суми  по трьох роках

Середні по трьох роках

Період

Суми  по трьох роках

Середні ковзні

1999

205

1999-2001

626,00

208,67

     

2000

206

1999-2001

626,00

208,67

2001

215

2000-2002

626,00

208,67

2002

205

2002-2004

600,00

200,00

2001-2003

615,00

205,00

2003

195

2002-2004

600,00

200,00

2004

200

2003-2005

610,00

203,33

2005

215

2005-2007

671,00

223,67

2004-2006

650,00

216,67

2006

235

2005-2007

671,00

223,67

2007

221

2006-2008

666

222

2008

210

2008-2009

400

200

2007-2009

621

207

2009

190

     

 

З таблиці 14 бачимо, що спосіб ковзної згладжує коливання рівнів, але не дає рядів, які б замінювали всі вихідні фактичні рівні вирівняними.

Наступним, більш досконалим способом виявлення закономірностей  розвитку є аналітичне вирівнювання рядів динаміки по середньому абсолютному  приросту.

При вирівнювання рядів динаміки по середньому абсолютному приросту розрахункові дані обчислюють за формулою: , де - вирівняні рівні; y0 – початковий рівень ряду; - середній абсолютний приріст; t – порядковий номер дати (t = 0, 1, 2 ...).

При вирівнюванні рядів динаміки по середньому коефіцієнту зростання  розрахункові рівні визначають за формулою , де середній коефіцієнт зростання.

Информация о работе Статистичний аналіз урожайності технічних культур