Екологічне оподаткування в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 21:44, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи проаналізувати і визначити шляхи вдосконалення сплати екологічних податків та зборів в Україні.
Об‘єктом курсової роботи були екологічні податки та збори в Україні:
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;
- плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
- плата за користування надрами в цілях, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин;
- збір за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
- плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Значення та основні закономірності екологічного оподаткування…………5
2. Реалізація фіскальної функції при справлянні екологічного податку до бюджету за 2007-2012 роки………………………………………………………10
3. Шляхи удосконалення екологічного оподаткування в Україні……………..16
Висновок…………………………………………………………………………..20
Список використаної літератури………………………………………………...22
Додатки…………………………………………………………………………….24

Работа содержит 1 файл

6508_20_PrykhodkoAV.docx

— 107.22 Кб (Скачать)

*Примітка: побудовано автором на основі  даних [Табл. 2.2. додатку до розділу 2]

Рис. 2.4. Структура виконання планових завдань екологічного податку в бюджетах різних рівнів за 2006-2011 роки

Висновок: З  даної діаграми видно, що доходи бюджетів усіх рівнів плануються неефективно. Перевиконання  плану є в місцевому бюджеті  в 2006 р.-2,8% в 2007 р.-6,3%, 2008 р.-3,7%. Також в  державному бюджеті в 2007 році перевищували план на 1,7%, в 2011 році на 4,3%, що є позитивним зрушенням, тому, що в минулих роках  показники державного бюджету дуже відрізнялись від планових Наприклад  в 2008 році становили (-15,8%) а в 2010 році(-25%). Зведений бюджет перевищував план тільки в 2007 році на 4,7%, через те, що 2007 рук  був найприбутковішим. Але в 2010 році його показники різнились від  планових на (-11,8%). Ці показники показазала нам, що планування урядом доходів даного податку є вкрай неефективним і це зменшує його фіскальну ефективність.

 

Таблиця 2.4

Результати  проведеного аналізу

Питання, які підлягали аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

 

Висновки автора курсової роботи (оцінка результатів  аналізу, причини виникнення, вплив, наслідки)

1. Аналіз структури екологічного  податку в бюджетах всіх рівнів.

Виявили, що найбільша частка екологічного податку в місцевому бюджеті. Державний бюджет складає чверть доходів і має тенденцію до зменшення.

Ми виявили, що в бюджет-

тному кодексі вказано, що до місцевого бюджету по-

винно сплачуватись 70% доходів а до державного відповідно 30%. Проте в ході дослідження виявлено, що частка державного бюджету складає 12,9%.Це свідчить про неефективне планування урядом доходів і недостатню увагу до не бюджетоутворюючих податків.

2, Аналіз відсотку екологічного  податку зведеного бюджету у  складі ВВП.

Виявили що екоподаток складає мізерну частку в складі ВВП, і що має тенденцію до змен-

шення з роками.

Проблема в зміні з новим  податковим законодавством ставок, умов для пільг, системи штрафів. Збільшення кількості боржників, зменшення  надходжень до бюджету.

3. Аналіз відсотку екологічного  податку зведеного бюджету в  податкових надходженнях.

Незначна частка екоподатку в податкових надходженнях. Зниження цих показників в останні роки.

Низька фіскальна ефективність даного податку. Уряд веде неправильну політику, щодо цього податку, тобто ігнорує  його. І поглиблює проблеми замість  пошуку шляхів вирішення.

4. Аналіз структури планових завдань  в бюджетах різних рівнів.

Недовиконання усіма бюджетами планів, найбільший розрив в державному бюджеті.

Неефективне планування доходів бюджетів всіх рівнів, та зменшення цим його фіскальної ефективності.


*Примітка: побудовано автором на основі  даних [4], [15]

3 РОЗДІЛ: Шляхи удосконалення екологічного оподаткування в Україні

Таблиця 3.1

Ключові проблеми у сфері екологічного оподаткування

Виявлені в ході дослідження проблеми

Вплив на досліджувані процеси і явища

Критичне зауваження автора курсової роботи

Необгрунто

ваність податкових ставок[4]

Одним з головних недоліків екоподатку є необґрунтованість більшості ставок. Через це зменшуються податкові надходження до бюджету. Також зменшується зацікавленість підприємців покращувати своє виробництво.

Збільшення або зменшення ставок оподаткування, це і так є стресом  для платників, але коли вони є  зовсім необґрунтованими (тобто збільшеними  для бідних підприємств і навпаки) це відображається негативно і на бюджеті країни. Зменшуються податкові  надходження і менше коштів виділяється  на поліпшення екологічної ситуації в країні.

Низький рівень фіскальної ефективності[4]

Через незацікавленість та ігнорування  урядом екологічного податку, його частка в податкових доходах є дуже мізерною і майже ніяк не впливає на основну  структуру доходів.

Проблема нашого уряду щодо екологічного оподаткування це те що він майже  не звертає увагу на не бюджетоутворюючі податки та збори. Неефективно здійснює процедуру планування і загострює  вже існуючі проблеми.

Спрощення формул[4]

Через це платники податку отримали підвищення ставок на 4-5 разів, і різні  за рівнем екологічного забруднення  регіони отримали однакові обсяги платежів.

В розвинених країнах застосовуються індивідуальні схеми нарахування  податків в залежності від значень  екологічних показників. Уряду потрібно більше звертати увагу на досвід зарубіжних країн.


 

 

 

 

Продовження таблиці 3.1

Відсутність понад 

лімітового коефіцієнта[15]

Це сприяє зменшенню податкового  доходу з екологічного податку за понаднормові викиди забруднюючих речовин  і збільшенню забруднення навколишнього  середовища.

Ця проблема є дуже важливою, тому що в ній відображаються інтереси не тільки наповнення державного бюджету  а погіршення навколишнього природного середовища, з ним і нашого здоров’я.

Відсутність пільг для окремих  підприємств[15]

Це призводить до великого податкового  навантаження на підприємства які не мають змогу сплатити, за такими високими ставками, податку і не в змозі швидко замінити старе  обладнання на нове. І через це виникає  заборгованість по екоподатку.

Тиск на малорентабельні підприємства не дасть ніяких результатів для  економічного екологічного податку. треба  запровадити заохочувальну систему  інструментами якої можуть бути субсидії, депозитні компенсаційні системи.


*Примітка: побудовано автором  на основі даних [4], [15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2

Пропозиції  щодо вирішення проблем

Виявлені в ході дослідження проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблем

Власне критичне зауваження щодо висловлених  позицій

Необгрунто

ваність податкових ставок[4]

Необхідно встановити відповідні вимогам  часу ставки  податків та єдину базу оподаткування. Збільшити ставки за використання підземних та поверхневих вод ,

за мінеральні води для промислового розливу.

[4]

Зрозуміло, що збільшивши, ставки на деякі  види забруднень не вирішать проблеми надходження податку але це дасть  поштовх в подальшому для меншого  забруднення а з цим і менше  грошей потрібно буде витрачати на очищення екології країни.

Низький рівень фіскальної ефективності[4]

Варто розробити ефективну схему  розподілу отриманих від екологічного оподаткування доходів державного бюджету: з їх допомогою можна  не тільки поліпшити екологічну ситуацію в країні, а й створити  нові робочі місця, зменшити податки на працю. [23]

Розподіл доходів і ефективне  планування екологічного податку дуже потрібне на даний момент в нашому бюджеті. З вирішенням цього питання  покращиться економічний та екологічний  стан.

Спрощення формул[4]

Необхідно ввести індивідуальні системи  обчислення суми податку, щоб для  кожного підприємства і для кожного  регіону застосовувались індивідуальні  схеми нарахування податку в  залежності від значень екологічних  показників. [4]

Через нововведення в податковому  кодексі, відбулось спрощення формул що призвело до підвищення ставок в 4-6 разів. Ні в одній країні світу  не розраховуються ці показники без  коригуючи коефіцієнтів. Тож це нововведення не вдалось.


Продовження таблиці 3.2

Відсутність понад 

лімітового коефіцієнта[15]

Потрібно розробити чітку систему  відповідальності за несплату податків та створення загроз екологічній  безпеці держави. Ввести ліміти щодо коефіцієнта при розрахунку екологічного податку суб’єктам господарської  діяльності, які здійснюють скиди забруднюючих речовин. [23]

Ігноруванні даного коефіцієнта може потягнути за собою тяжкі наслідки. В першу чергу це відсутність  покарання для тих хто понадлімітно здійснює викиди забруднюючих речовин  тому потрібні жорсткі штрафи з позбавленням ліцензії на виробництво.

Відсутність пільг для окремих  підприємств[15]

Треба розробити систему стимуляції сплати екологічного податку та ведення  екологічно ефективного господарства, до таких засобів заохочення  можна віднести субсидії, певні податкові  пільги після зменшення підприємством  навантаження на навколишнє середовище; запровадити  депозитні компенсаційні  системи. [23]

Це є проблемою для малих  підприємств, особливо у тих хто  займається гірничо-добувною промисловістю. Великі податкові ставки душать їх і не дають змоги вдосконалювати своє виробництво задля зменшення забруднення навколишнього середовища. Можна розробити окремі зменшені ставки для них, щоб надати поштовх для покращення виробничого процесу.


*Примітка: побудовано автором  на основі даних[4], [15], [23]

 

 

 

 

ВИСНОВОК

Тож, можна зробити висновок, що для вирішення завдань щодо охорони  навколишнього природного середовища та раціонального використання природних  ресурсів дієвим інструментом є використання екологічного оподаткування. Це підтверджується і досвідом розвинених країн світу, насамперед Європейського Союзу.

Позитивний вплив застосування екологічного податку на економіку  проявляється у можливості використовувати податкові надходження для підтримки державної політики зайнятості, у зниженні податків на працю або особистий дохід, у підвищенні зайнятості.

Зростання екологічного оподаткування підприємств-виробників призводить до підвищення загальних виробничих витрат у короткостроковому періоді, проте у довгостроковій перспективі слід очікувати зростання конкурентних переваг завдяки інноваціям.

Враховуючи все вище викладене пропонуємо за необхідне запровадити:

1. екологічне оподаткування готової продукції, наприклад, енергоносіїв, акумуляторних батарей та пакетувальних матеріалів;

2. пільгове кредитування (шляхом зниження відсотка за користування кредитом або безвідсоткове надання кредитних ресурсів);

3. використання стимулюючих цін та надбавок за екологічно чисту продукцію;

4. пільгове оподаткування підприємств, які здійснюють екологічний аудит з подальшими інвестиціями у природоохоронні заходи та впровадження ресурсоохоронних та безвідходних технологій.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що екологічне оподаткування в змозі зіграти виняткову роль при вирішенні екологічних проблем в умовах виходу України із соціально-економічної кризи, при обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів, так як за рахунок податків, що сплачуються та надання пільг і субсидій в сфері екологічного оподаткування, уряд впливає (стимулює або протидіє) на учасників суспільних відносин та макроекономіку в цілому. Відтак, отримувані при оподаткуванні кошти мають направлятися саме на стимулювання охорони природи споживачами, розробку і впровадження безвідходних технологій, утилізацію відходів, розчищення старих звалищ і тому подібне, а не для латання дір в бюджеті, адже екологічні податки – це податки, що слугують для охорони навколишнього середовища, відтак, основною їх ціллю є стимулювання платника до позитивної, з точки зору охорони навколишнього середовища, поведінки. 

 

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Безпалова О. В. Екологічне оподаткування в Україні його перспективи. / Безпалова О. В. // Науковий Вісник. – 2004 – № 14.
 2. Борейко В.І. Ефективність системи екологічних зборів в Україні. / Борейко В.І. // Вісник СумДУ. – Серія “Економіка”. – 2010 – №2.
 3. Синякевич І.М. Економічні інструменти екополітики: теорія і практика / Синякевич І.М. // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 188.
 4. БуркинськийБ.В. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні: монографія/ Б.В. Буркинський, Т.П.Галушкіна, В.Є. Реутов. – Одес-Саки: Вид-воІПРЕЕД НАНУкраїни; ПП"Підприємство"Фенікс", 2011. – 348 с.
 5. Міжнародний досвід застосування економічних важелів для здійснення екологічної політики. – К. : Вид-во"Либідь", 2009. – 64 с.
 6. Назаркевич І. Місцеве оподаткування та механізми його удосконалення/ І. Назаркевич// Регіональна економіка: наук.-практ. журнал. – 2008. – No2. – С. 290-291.
 7. Синякевич І.М. Економічні інструменти екополітики: теорія іпрактика.
 8. Екологічне право України/ за ред. Попова У. До., Гетьмана А. П. – Х., 2001. – 480 з.
 9. Федосов В.М. Бюджетна система, графа 7.4.
 10. Андрейцев У. І. Право екологічної безпеки: навчальний та науково-практичний посібник.- До., 2002. – 332 з.
 11. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р., № 2755-VI // Верховна Рада України від 08.04.2011. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17. – стор. 556.
 12. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : монографія / О.О. Веклич / НАН України, Ін-т економіки. – К.: Вид-во "Либідь", 2011. – 47 с.
 13. Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. N 303
 14. Статистичний щорічник України за 2010 рік: стат. зб. / заред. О.Г. Осауленка. – К. : ТОВ"Август Трейд", 2011. – 559 с.
 15. Горобець В.В. Новий екологічний податок в Україні / В.В. Горобець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com.
 16. Distribution of environmental taxes in Europe by tax payers in 2007, [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-067/EN/ KS-SF-10-067-EN.PDF
 17. www.ibser.org.ua – Всеукраїнська громадська неприбуткова організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД)
 18. http://www.treasury.gov.ua – Державне казначейство України
 19. Податковий кодекс України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
 20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
 21. ДовкілляУкраїни у 2010 р. [Електронний ресурс]. – Доступний зhttp://www.ukrstat.gov.ua.
 22. http://www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України
 23. Шишова Ю.Г., Ведмідь Н.Система екологічного оподаткування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс].

 

Додаток до розділу 2

Таблиця 2.2

Склад екологічного податку в бюджетах різних рівнів за 2006-2011 роки

Доходи від використання природних  ресурсів

2006

млн.грн.

2007

млн.грн.

2008

млн.грн.

2009

млн.грн.

2010 млн.грн.

2011

млн.грн.

Місцевий бюджет у т.ч.:

-заплановано;

 

 

3132,02

 

 

3770,97

 

 

6674,17

 

 

8892,13

 

 

10506,02

 

 

13874,99

 

-виконано.

 

3220,18

 

4006,79

 

6922,07

 

8606,27

 

9780,65

 

12919,04

Виконання планових завдань 

 

+2,8

 

+6,3

 

+3,7

 

-3,3

 

-6,9

 

-6,9

Всього податкових надходжень

 

30931,56

 

44593,38

 

59281,39

 

59157,57

 

67575,56

 

73086,91

Державний бюджет у т.ч.:

-заплановано;

 

 

2109,49

 

 

1908,56

 

 

2815,93

 

 

3196,37

 

 

3904,40

 

 

1828,11

 

-виконано.

 

1526,50

 

1941,44

 

2369,91

 

2624,38

 

2928,86

 

1907,37

Виконання планових завдань

 

-27,6

 

+1,7

 

-15,8

 

-17,9

 

-25,0

 

+4,3

Всього податкових надходжень

 

94811,54

 

116670,80

 

167883,45

 

148915,64

 

166872,19

 

261604,99

Зведений бюджет у т.ч.:

-заплановано;

 

 

5241,52

 

 

5679,53

 

 

9490,10

 

 

12088,49

 

 

14410,42

 

 

15703,10

 

-виконано.

 

4746,68

 

5948,23

 

9291,98

 

11230,65

 

12709,50

 

14826,41

Виконання планових завдань

 

-9,4

 

+4,7

 

-2,1

 

-7,1

 

-11,8

 

-5,6

Всього податкових надходжень

 

125743,09

 

161264,18

 

227164,84

 

208073,21

 

234447,74

 

334691,90

Информация о работе Екологічне оподаткування в Україні