Звіт з виробничої практики в ТОВ «Чортківське АТП - 16142»

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 11:45, отчет по практике

Описание работы

Мета і завдання дослідження: закріпити та систематизувати знання, отримані зі спеціальних дисциплін, та ознайомитися з практичною стороною діяльності підприємства.

Завдання відповідно до поставленої мети :
Закріпити теоретичні знання зі спеціальних дисциплін;
Удосконалити практичні вміння та навички набуті в ході навчання;
Навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств;
Застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні додатків до звіту;
Конкретизувати дані, отримані в схемах, таблицях, діаграмах;

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………..5
Організаційно-правова форма діяльності підприємства та система його управління……………………………………………………………………...5
Організація охорони праці на підприємстві…………………………….7
Історія становлення та розвитку підприємства………………………..11
Організація діяльності підприємства: ліцензування і патентування…12
Фінансова звітність підприємства та її аналіз…………………………19
РОЗДІЛ ІІ. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ………………………………………...31
Організація податкової роботи на підприємстві………………………31
Порядок реєстрації та обліку підприємства, як платника податків….35
Порядок реєстрації підприємства у Пенсійному фонді та фондах загальнообов’язкового державного страхування………………………………...39
Порядок розрахунку та сплати Єдиного внеску………….....................43
РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ В БЮДЖЕТ ПОДАТКІВ………………………………………………………………………….48
Загальна характеристика податків які сплачує підприємство ……….48
Порядок розрахунку та сплати Податку на прибуток підприємства...58
Порядок розрахунку та сплати ПДВ…………………………………...65
Порядок розрахунку та сплати Податку на доходи фізичних осіб…...70
Порядок розрахунку та сплати Плати за землю……………………….79
Порядок розрахунку та сплати Збору за спеціальне використання води………………………………………………………………………………….83
Порядок розрахунку та сплати Екологічного податку………………..89
Порядок розрахунку та сплати Збору за першу реєстрацію транспортного засобу………….……………………………………………..…….93
ВИСНОВОК………………………………………………………………….97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………