Звіт з виробничої практики в ТОВ «Чортківське АТП - 16142»

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 11:45, отчет по практике

Описание работы

Мета і завдання дослідження: закріпити та систематизувати знання, отримані зі спеціальних дисциплін, та ознайомитися з практичною стороною діяльності підприємства.

Завдання відповідно до поставленої мети :
Закріпити теоретичні знання зі спеціальних дисциплін;
Удосконалити практичні вміння та навички набуті в ході навчання;
Навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств;
Застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні додатків до звіту;
Конкретизувати дані, отримані в схемах, таблицях, діаграмах;

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………..5
Організаційно-правова форма діяльності підприємства та система його управління……………………………………………………………………...5
Організація охорони праці на підприємстві…………………………….7
Історія становлення та розвитку підприємства………………………..11
Організація діяльності підприємства: ліцензування і патентування…12
Фінансова звітність підприємства та її аналіз…………………………19
РОЗДІЛ ІІ. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ………………………………………...31
Організація податкової роботи на підприємстві………………………31
Порядок реєстрації та обліку підприємства, як платника податків….35
Порядок реєстрації підприємства у Пенсійному фонді та фондах загальнообов’язкового державного страхування………………………………...39
Порядок розрахунку та сплати Єдиного внеску………….....................43
РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ В БЮДЖЕТ ПОДАТКІВ………………………………………………………………………….48
Загальна характеристика податків які сплачує підприємство ……….48
Порядок розрахунку та сплати Податку на прибуток підприємства...58
Порядок розрахунку та сплати ПДВ…………………………………...65
Порядок розрахунку та сплати Податку на доходи фізичних осіб…...70
Порядок розрахунку та сплати Плати за землю……………………….79
Порядок розрахунку та сплати Збору за спеціальне використання води………………………………………………………………………………….83
Порядок розрахунку та сплати Екологічного податку………………..89
Порядок розрахунку та сплати Збору за першу реєстрацію транспортного засобу………….……………………………………………..…….93
ВИСНОВОК………………………………………………………………….97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………

Работа содержит 1 файл

Zvit_z_praktiki_ATP_16142.docx

— 273.52 Кб (Скачать)

 

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………..5

  1. Організаційно-правова форма діяльності підприємства та система його управління……………………………………………………………………...5
  2. Організація охорони праці на підприємстві…………………………….7
  3. Історія становлення та розвитку підприємства………………………..11
  4. Організація діяльності підприємства: ліцензування і патентування…12
  5. Фінансова звітність підприємства та її аналіз…………………………19

РОЗДІЛ ІІ. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ………………………………………...31

  1. Організація податкової роботи на підприємстві………………………31
  2. Порядок реєстрації та обліку підприємства, як платника податків….35
  3. Порядок реєстрації підприємства у Пенсійному фонді та фондах загальнообов’язкового державного страхування………………………………...39
  4. Порядок розрахунку та сплати Єдиного внеску………….....................43

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ В БЮДЖЕТ ПОДАТКІВ………………………………………………………………………….48

  1. Загальна характеристика податків які сплачує підприємство ……….48
  2. Порядок розрахунку та сплати Податку на прибуток підприємства...58
  3. Порядок розрахунку та сплати ПДВ…………………………………...65
  4. Порядок розрахунку та сплати Податку на доходи фізичних осіб…...70
  5. Порядок розрахунку та сплати Плати за землю……………………….79
  6. Порядок розрахунку та сплати Збору за спеціальне використання води………………………………………………………………………………….83
  7. Порядок розрахунку та сплати Екологічного податку………………..89
  8. Порядок розрахунку та сплати Збору за першу реєстрацію транспортного засобу………….……………………………………………..…….93

ВИСНОВОК………………………………………………………………….97

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………....98

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..100

ВСТУП

 

Виробнича практика є складовою  навчального процесу. Метою проходження  виробничої практики є придбання  практичних навичок роботи на конкретному  підприємстві, в основу яких лягли  теоретичні знання набуті в навчальному  закладі на протязі навчального  процесу, та з роботою яка відповідає моїй спеціальності. На протязі проходження  практики планується виконати ряд робіт  із документальним оформленням податкових зобов’язань перед бюджетом, що дає можливість вивчити особливості  адміністрування того чи іншого податку  на даному підприємстві, а також  прищеплення навичок організаційної та професійної діяльності в трудовому  колективі.

Актуальність дослідження: дослідження та аналіз сплати до бюджету податкових платежів завжди залишається актуальним. Це зумовлено тим, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. Саме для цього держава впроваджує нові види податків, що робиться задля досягнення принципів фіскальної достатності та соціальної справедливості. Проте постійні зміни та доповнення податкового законодавства України (особливо після прийняття Податкового кодексу України) призводять до недоодержання прогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень та ін. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України, а також до їхнього закриття через непрозорість адміністрування податків. Тому на базі конкретного підприємства можна проаналізувати тенденції впливу податків на його фінансовий стан.

Мета і завдання дослідження: закріпити та систематизувати знання, отримані зі спеціальних дисциплін, та ознайомитися з практичною стороною діяльності підприємства.

 

Завдання відповідно до поставленої  мети :

 • Закріпити теоретичні знання зі спеціальних дисциплін;
 • Удосконалити практичні вміння та навички набуті в ході навчання;
 • Навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств;
 • Застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні додатків до звіту;
 • Конкретизувати дані, отримані в схемах, таблицях, діаграмах;
 • Вміти викладати в письмовій формі зібрану інформацію;
 • Навчитись аналізувати діяльність підприємства, робити висновки та пропозиції щодо покращення їх роботи;

Об’єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Чортківське автотранспортне підприємство 16142» (надалі ТОВ «Чортківське АТП - 16142»), а також діяльність з адміністрування податків та інших загальнообов’язкових платежів.

Методи дослідження: дослідження  проводилось з використанням  економічного, системного і порівняльного  методів аналізу та синтезу. При  обробці фактичних даних використовувались  розрахунково-аналітичні та графічні методи.

Перед початком роботи мене проінструктували з Законом України  «Про охорону праці», а також з трудовим розпорядком на підприємстві. Керівником практики, згідно наказу, було призначено Луцик М.В., яка працює головним бухгалтером підприємства. Практика проходила у бухгалтерії.

 

 

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

1.1 Організаційно-правова  форма діяльності підприємства  та система його управління

 

Діяльність будь-якого  підприємства регулюється такими установчими  документами як Статут (додаток А) та Наказ «Про облікову політику» (додаток Б).

Статут (від лат. statuo - встановлюю, вирішую) - встановлений засновниками організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами[1].

Остання редакція статуту  ТОВ «Чортківське АТП - 16142» від 18.10.2010р. В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою 9 аркушів, на яких розміщено 13 статей. Згідно зі статутом ТОВ «Чортківське АТП - 16142» створене на підставі добровільної згоди фізичних осіб, які об’єднали свої кошти з метою задоволення громадських потреб. Товариство є правонаступником ВАТ «Чортківське автотранспортне підприємство 16142», яке було зареєстровано 10.07.1997 р.

Метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, торгівельно-песередницької та іншої діяльності в порядку і на умовах, встановленого чинним законодавством та даним Статутом.

Предметом діяльності Товариства є: вантажні та пасажирські перевезення, перевезення пільгових категорій  населення в приміському і  міському сполученні та інші види діяльності передбачені Статутом.

Для забезпечення діяльності товариства сформований Статутний  капітал в розмірі 240152 грн. 75 копійок.

Директором підприємства виступає Притула М.П.

Порядок ведення бухгалтерського  обліку та статистичної звітності визначається Наказом «Про облікову політику»  затвердженого від 28.01.2013р. під №11. Принципи, методи і процедури облікової  політики були затверджені, керуючись  Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність  в Україні» від 16.07.1999р № 996-XIV і згідно вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

У своїй діяльності підприємство керується:

  • Законами та постановами Верховної Ради України;
  • Указами Президента;
  • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;
  • Нормативні документи міністерств і відомств України;
  • Статутом;
  • Наказом про облікову політику[2].

Організаційна структура  підприємства зображена на схемі 1.1. На підприємстві затверджений перелік осіб, які мають право підпису первинних документів та підзвітних осіб, які відповідають за матеріальні цінності, їх склад доведений до всіх структурних підрозділів. Вказані особи несуть відповідальність за достовірність виписаних документів, своєчасність їх та передачі у бухгалтерію згідно графіку документообігу

Кожен працівник, котрий працює на підприємстві повинен ознайомитися та вивчити посадову інструкцію.

Посадова інструкція — документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція — це обов'язковий кадровий документ. Вони складаються з розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов'язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати» та «Кваліфікаційні вимоги»[1].

При прибутті на практику я  ознайомився з Посадовою інструкцією  головного бухгалтера (додаток В) та заступника по економіці (додаток Г).

 

1.2 Організація  охорони праці на підприємстві

 

При визначенні питань організації  охорони праці ТОВ «Чортківське АТП – 16142» керується Законом України «Про охорону праці».

Охорона праці - це система  правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності[1].

Роботодавець зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови  праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників  у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

 1. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;
 2. розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 3. впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
 4. забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 5. організує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством;
 6. вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
 7. розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правовими актами про охорону праці;
 8. здійснює постійний контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
 9. організує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
 10. вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків[3].

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Кожен працівник, виконуючи  трудові обов'язки, зобов'язаний:

 1. дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 2. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 3. проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди[3].

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Працівники, під час прийняття  на роботу та періодично, повинні проходити  на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки  та дій при виникненні аварійних  ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони  праці (далі - інструктажі) поділяються  на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або  таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів[4].

Працівники, зайняті на роботах  з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє  спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних  нормативно-правових актів про охорону  праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади з нагляду охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття  на роботу і періодично один раз  на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з  питань охорони праці за участю профспілок.

Працівники, у тому числі  посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань  з охорони праці, не допускаються до роботи. Коли у працівників, у тому числі посадових осіб, виявлені незадовільні знання з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань[5].

Информация о работе Звіт з виробничої практики в ТОВ «Чортківське АТП - 16142»