Звіт з виробничої практики в ТОВ «Чортківське АТП - 16142»

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 11:45, отчет по практике

Описание работы

Мета і завдання дослідження: закріпити та систематизувати знання, отримані зі спеціальних дисциплін, та ознайомитися з практичною стороною діяльності підприємства.

Завдання відповідно до поставленої мети :
Закріпити теоретичні знання зі спеціальних дисциплін;
Удосконалити практичні вміння та навички набуті в ході навчання;
Навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств;
Застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні додатків до звіту;
Конкретизувати дані, отримані в схемах, таблицях, діаграмах;

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………..5
Організаційно-правова форма діяльності підприємства та система його управління……………………………………………………………………...5
Організація охорони праці на підприємстві…………………………….7
Історія становлення та розвитку підприємства………………………..11
Організація діяльності підприємства: ліцензування і патентування…12
Фінансова звітність підприємства та її аналіз…………………………19
РОЗДІЛ ІІ. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ………………………………………...31
Організація податкової роботи на підприємстві………………………31
Порядок реєстрації та обліку підприємства, як платника податків….35
Порядок реєстрації підприємства у Пенсійному фонді та фондах загальнообов’язкового державного страхування………………………………...39
Порядок розрахунку та сплати Єдиного внеску………….....................43
РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА СПЛАТИ В БЮДЖЕТ ПОДАТКІВ………………………………………………………………………….48
Загальна характеристика податків які сплачує підприємство ……….48
Порядок розрахунку та сплати Податку на прибуток підприємства...58
Порядок розрахунку та сплати ПДВ…………………………………...65
Порядок розрахунку та сплати Податку на доходи фізичних осіб…...70
Порядок розрахунку та сплати Плати за землю……………………….79
Порядок розрахунку та сплати Збору за спеціальне використання води………………………………………………………………………………….83
Порядок розрахунку та сплати Екологічного податку………………..89
Порядок розрахунку та сплати Збору за першу реєстрацію транспортного засобу………….……………………………………………..…….93
ВИСНОВОК………………………………………………………………….97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………

Работа содержит 1 файл

Zvit_z_praktiki_ATP_16142.docx

— 273.52 Кб (Скачать)

Фінансування охорони  праці здійснюється роботодавцем. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції. Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кошти галузевих і державного фондів охорони праці витрачаються на здійснення галузевих і національних програм з питань охорони праці, науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що виконуються в межах  цих програм, на сприяння становленню  і розвитку спеціалізованих підприємств  та виробництв, творчих колективів, науково-технічних центрів, експертних груп, на заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над розв'язанням проблем охорони праці[3].

При прибутті мною на практику був проведений вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводився спеціалістом служби охорони праці відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який пройшов навчання і перевірку  знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводився в кабінеті охорони праці, що спеціально для  цього обладнано, з використанням  сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою  охорони праці з урахуванням  особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджена  керівником підприємства. Запис про  проведення вступного інструктажу  робиться в журналі реєстрації вступного  інструктажу з питань охорони  праці, який зберігається в кабінеті охорони праці в спеціаліста, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

 

1.3 Історія становлення та розвитку підприємства

 

Підприємства, як і люди, мають свою біографію, свою історію. ТОВ «Чортківське АТП – 16142» народилося 27 червня 1948 року. То була авторота, і очолив її Герой Радянського Союзу Іван Прокопович Адушкін. Перед новоутвореною організацією ставилося завдання – перевезення зерна із глибинних пунктів області. І тільки на знімках, що стали історією, можна побачити тодішню матеріальну базу підприємства. Так і починалася біографія...

 У 1950 році налічувалося 126 автомобілів ГАЗ – 51, та ЗИС  – 150. У 1962 році керівником підприємства  став Путій О.Л. і у той же час поряд з вантажними перевезеннями інтенсивно почали розпочалися пасажирські перевезення і містом проїхав перший автобус ЛАЗ.

У 1966 року авторота була перейменована  на «Автотранспортне підприємство 19036». Хоча назва підприємства була змінена  проте завдання залишалося і працівники старанно виконували свої обов’язки, виконували на совість. Минав час, підприємство розвивалось, закуплявся рухомий склад, нові автобуси. А 23 червня 1970 року на підприємство приходить новий керівник, ним став Жидяк В.П.. А вже в 1986 році знову міняє назву і стає ВАТ «Чортківське АТП – 16142». 5 березня 2010 року перейменовано – ТОВ «Чортківське АТП – 16142», назва якого зберігається й до сьогодні.

Збігали роки, а з ними змінювалося і підприємство. Кожен  із директорів вніс свій рядок у біографію підприємства, міста. Великий внесок у розвиток підприємства вніс і також сьогоднішній директор Притула М.П., який прийшов на керівну посаду 28 липня 1978 року.

Нинішнє ТОВ «Чортківське АТП – 16142» - одне з найпотужніших в області, одне з найсучасніших, одне з найкращих.

 

1.4 Організація діяльності підприємства: ліцензування і патентування

 

Підприємство створюється  з метою провадження певних видів  діяльності з метою отримання  прибутку і задоволення соціальних потреб. Уся інформація щодо діяльності підприємства зазначена в Статуті (Додаток А). Предметом діяльності ТОВ «Чортківське АТП – 16142» є:

 • Вантажні та пасажирські перевезення;
 • Перевезення пільгових категорій населення в приміському та міському сполученні;
 • надання послуг фізичним та юридичним особам по технічному обслуговуванню легкових та вантажних автомобілів;
 • заправка автомобілів всіх марок паливно-мастильними матеріалами;
 • здійснення вантажних регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом по Україні та за її межами;
 • організація закладів громадського харчування;
 • надання рекламних послуг на транспортних засобах;
 • здійснення інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству, тощо.

Проте для проведення діяльності потрібно провести державну реєстрацію юридичної особи. Для створення юридичної особи необхідно провести такі дії:

 1. Резервування найменування юридичної особи

Відповідно до законодавства  України юридична особа повинна  мати своє найменування, що містить  інформацію про її організаційно-правову  форму. Юридична особа не має права  використовувати найменування іншої  юридичної особи. Засновник (засновники) юридичної особи має право  на резервування найменування юридичної  особи строком на два місяці, а  для відкритих акціонерних товариств – строком на дев’ять місяців.

 

Для резервування найменування юридичної особи засновник повинен подати реєстратору такі документи:

 • заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи (додаток Д). У заяві засновник юридичної особи повинен вказати повне найменування юридичної особи, під яким він має намір її зареєструвати ;
 • документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.

Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження  документів, і дата внесення до Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  запису про резервування найменування юридичної особи є датою резервування найменування юридичної особи[6].

 1. Документи, що подаються для реєстрації підприємства

Згідно п. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» для проведення державної реєстрації підприємств засновнику (засновникам) або уповноваженим ними особам потрібно особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів;
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи[6].

У випадку, якщо попередньо проводилося резервування найменування юридичної особи, додатково подається  чинна довідка з Єдиного державного реєстру (додаток Е) про резервування найменування юридичної особи у якій вказано:

 • Реєстраційний номер юридичної особи ЄДР – 10057773893;
 • Ідентифікаційний код – 03118877;
 • Найменування – ТОВ «Чортківське АТП – 16142»;
 • Місцезнаходження підприємства;
 • Дата проведення, номер запису та назва реєстраційної дії – 12.03.2010 р., 1 634 145 0000 000831, державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення;
 • Прізвище, ім’я по батькові державного реєстратора – Войташин С.П.;
 • Місце проведення реєстраційної дії – Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області.

 Закон також вказує, що у разі державної реєстрації  підприємств, для якої законом  установлено вимоги щодо формування  статутного фонду (статутного  або складеного капіталу), додатково  подається документ, що підтверджує  внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного  фонду (статутного або складеного  капіталу) юридичної особи в розмірі,  встановленому законом.

 1. Строк державної реєстрації юридичної особи та Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Строк державної реєстрації підприємства не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження  документів для проведення державної  реєстрації юридичної особи. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації підприємства[6].

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (додаток Є) повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації підприємств. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Згідно Свідоцтва про  державну реєстрацію юридичної особи (додаток Ж) № 757314 ТОВ «Чортківське АТП – 16142» присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 03118877. Державна реєстрація проводилася у Чортківській районній державній адміністрації Тернопільської області 12.03.2010 р. та присвоєно номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 1 634 145 0000 000831.

У зв'язку з набранням  чинності Законом України від 07.04.2011 №3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця" підприємцям  не видаються свідоцтва про державну реєстрацію та замість видачі, заміни або внесення відміток до свідоцтва  про державну реєстрацію державний  реєстратор видає (надсилає) юридичній  особі або фізичній особі –  підприємцю виписку з Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (додаток Ж)[7].

 1. Внесення підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

В Україні також існує  Єдиний державний реєстр підприємств  та організацій України (ЄДРПОУ) – автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. Формує та веде його Державний комітет статистики України. Метою реєстру є забезпечення єдиного державного обліку підприємств та організацій усіх форм власності. суб'єкти господарської діяльності - юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи повинні бути включені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Ідентифікаційний код, що зазначається органом державної реєстрації в свідоцтві про державну реєстрацію, є складовою частиною інформаційного фонду ЄДРПОУ, який забезпечує єдині принципи ідентифікації всіх суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб[8].

Державний реєстратор не пізніше  наступного робочого дня з дати державної  реєстрації юридичної особи передає  органам статистики повідомлення про  проведення державної реєстрації юридичної  особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного  державного реєстру та відомості  з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної  особи, що є підставою для реєстрації в цих органах. Довідка про  включення до ЄДРПОУ видається органом  державної статистики суб'єкту підприємницької  діяльності за його запитом у 5-денний термін. Також у 5-денний термін після  включення суб'єкта підприємницької  діяльності до ЄДРПОУ орган державної  статистики подає відповідному органу державної податкової служби відомості  щодо його реєстраційних даних. У  довідці крім ідентифікаційного  коду, вказуються коди класифікаційних  ознак підприємства по заявлених  видах діяльності. Присвоєний ідентифікаційний код зберігається за підприємством  протягом усього періоду його існування[8].

Згідно Довідки про  включення до ЄДРПОУ (додаток З) організаційно-правова форма за КОПФГ – 240 Товариство з обмеженою відповідальністю.

Види діяльності за КВЕД:

 • 60.21.1 Діяльність автомобільного та регулярного транспорту;
 • 55.51.0 Діяльність їдалень;
 • 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 • 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;
 • 71.10.0 Оренда автомобілів;
 • 74.40.0 Рекламна діяльність

Информация о работе Звіт з виробничої практики в ТОВ «Чортківське АТП - 16142»