Роль инноваций в ресторанном хозяйстве

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 23:43, доклад

Описание работы

Функціонування та розвиток економічних організацій, в тому числі, підприємств ресторанного господарства спрямовані на збереження та зміцнення ринкових позицій.
За умов жорсткої конкуренції це вдається лише тим із них, які орієнтуються на високі стандарти діяльності й постійно дбають про забезпечення своїх конкурентних переваг через залучення різноманітних інновацій [2, с.192].
Ринкова динаміка потребує посиленої уваги вищого управлінського персоналу до інноваційних процесів, виокремлення серед великої кількості інновацій тих, які можуть принести істотну користь організації [2, с.192]. Тому, визначення суті і ролі інновацій в ресторанному господарстві є важливим і актуальним питанням в наш час.

Работа содержит 1 файл

Кузина Л.Т..docx

— 28.12 Кб (Скачать)

     Кузіна  Лілія Тимофіївна, студент

     Харківський державний університет  харчування та торгівлі

     РОЛЬ  ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

     Функціонування  та розвиток економічних організацій, в тому числі, підприємств ресторанного господарства спрямовані на збереження та зміцнення ринкових позицій.

     За  умов жорсткої конкуренції це вдається лише тим із них, які орієнтуються на високі стандарти діяльності й  постійно дбають про забезпечення своїх  конкурентних переваг через залучення  різноманітних інновацій [2, с.192].

     Ринкова динаміка потребує посиленої уваги  вищого управлінського персоналу до інноваційних процесів, виокремлення серед великої кількості інновацій  тих, які можуть принести істотну користь організації [2, с.192]. Тому, визначення суті і ролі інновацій в ресторанному господарстві є важливим і актуальним питанням в наш час.

     Аналіз  наукових досліджень і публікацій показав, що у світовій економічній літературі відсутнє однозначне визначення терміну «інновація». Їх основними характеристиками виступають якісна новизна виробів, способів виробництва і технологій порівняно з попередніми, темп реалізації та динаміка циклу нововведення, його економічна ефективність, цілеспрямованість і соціальні наслідки. Тому, можна виділити два підходи до його визначення.

     Згідно  з першим інновація ототожнюється  з новою технікою, технологією, промисловим  виробництвом. Серед прихильників цього  підходу багато відомих економістів, зокрема Б. Твісс, Б. Санто, Ю. Яковець, В. Хіпель, Х. Рігс та ін.

     Відповідно  другому підходу інновації розглядаються  як прибуткове використання ідей, винаходів  у вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-технічних та соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного характеру. Тобто ця категорія властива інтелектуальній та виробничій практиці людини і являє собою діяльність, у процесі якої:

 • формуються явища і нові продукти, послуги, які комерціалізуються в господарську діяльність;
 • удосконалюються уже створені людиною об’єкти матеріальної сфери;
 • розробляються методи, засоби, форми організаційного, економічного, соціального та юридичного характеру.

     Прихильниками цього напряму є М. Портер, П. Друкер, Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, Ю. Морозов  та ін.

     На  наш погляд, аналіз різних визначень  інновації дає змогу зробити  висновок, що специфічний зміст цієї категорії становлять зміни, а отже, головною функцією інноваційної діяльності є функція змін. Отже, інновації  можна трактувати в трьох аспектах:

 • інновація — як будь-яка зміна, що підвищує конкурентоспроможність суб’єктів господарювання;
 • інновація у вузькому значенні — як процес трансформації наукових   досягнень у виробництво;
 • інновація, яка впроваджена в господарську практику.

     На  розвиток і впровадження інновацій  ресторанного господарства впливає  низка чинників різного характеру, які можна класифікувати як на внутрішні та зовнішні [1]. До внутрішніх чинників відносяться:

 • наявність матеріальних та фінансових ресурсів;
 • техніка, технологія;
 • організація та управління виробництвом;
 • кадровий потенціал;
 • науковий потенціал;
 • маркетинг;
 • інноваційний клімат;
 • рівень сприйнятливості до нововведень;
 • ступінь самостійності підприємства.

     Зовнішні  чинники поділяються на чинники  прямої та непрямої дії.

     До  чинників прямої дії відносяться:

 • стан ринку;
 • споживачі;
 • бюджетна і податкова системи;
 • наявність конкурентів;
 • науковий потенціал країни;
 • експортно-імпортна політика;
 • державна інноваційна політика;
 • наявність нормативно-правових інноваційних актів.

     До  чинників непрямої дії відносяться:

 • стан макроекономіки;
 • фінансово-кредитна та соціальна політика держави;
 • наявність природних ресурсів;
 • нормативно-правова база;
 • міжнародне науково-технічне співробітництво;
 • політичні чинники.

     З урахуванням вище викладеного пропонуємо таке визначення терміну «інновація»  для підприємств ресторанного господарства: інновація – це кінцевий результат  інноваційної діяльності, вона виступає у вигляді удосконаленого організаційно-управлінського та торгово-технічного процесу з метою досягнення економічного та соціального ефекту та впровадження нових технологій.

     Основними причинами вивчення та введення інновацій  у підприємствах ресторанного господарства є: посилення конкурентної боротьби, намагання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання попиту споживачів; забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення проблем, що можуть виникнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та їх впровадження у виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності підприємства [1].

     До  найважливіших інновацій в сучасний час можна віднести інформаційно-комп’ютерні технології, які розроблені для підприємств ресторанного господарства і дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу операцій. Проте їх розповсюдженню в секторі заважають, по-перше, ненасиченість попиту на послуги ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька технологічна культура населення.

     Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій  клієнтів, так як ІС дозволяють більш  оперативно працювати з розрахунками клієнтів, черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню всіма необхідними інгредієнтами, без побоювання, що їх або не вистачить  і всю другу половину вечора меню скоротиться наполовину, або, навпаки, їх виявиться в надлишку і вони згниють,так і не потрапивши на стіл у складі страви.

     Також однією з основних ІТ-інновацій для  ресторанного бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій з клієнтами. В результаті все частіше з'являються  послуги доставки додому замовлень, зроблених по телефону та Інтернет.

     Успішність  цієї високотехнологічної послуги  визначається загальним для всіх інтерактивних систем віддаленої роботи з клієнтом вимогою вичерпного характеру інформації та можливостей, що надаються клієнту дистанційними інтерактивними системами. Сайт не повинен містити застарілої інформації про ціни, інформацію про відсутні на даний момент страви, а також містити якомога менше «неактивних» елементів, виключно ознайомчого характеру. Такі системи повинні підтримуватися професійними call-центрами, які зобов'язані надати будь-яку допомогу клієнтові у формуванні замовлення, повідомити про орієнтовний час доставки і т.д.

     Більше  багатообіцяючим напрямком використання web- і телекомунікаційних технологій є технології з нарощування потоку клієнтів ресторанів і непрямої реклами  ресторанних закладів. В даному випадку  пробки на дорогах якраз можуть бути звернені на користь підприємствам  ресторанного господарства. Мова йде  про RFID-технології. Системи поки мало поширені в Росії і Україні, але  вже міцно завоювали популярність за кордоном.

     Суть  технології - в розміщенні поблизу  ресторанів RFID-міток, які можуть прочитуватися  спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з сервером, на якому зберігається найрізноманітніша  інформація про даний ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний портативний пристрій, що є у власника.

     Таким чином, власник даного КПК, наприклад, заблукавши або стоячи в пробці, отримує можливість переглянути  меню зареєстрованого пристроєм, розташованого  поблизу ресторану, дізнатися про  наявність вільних місць, систему  знижок і бонусів і т.д.

     Подібні технології дозволяють також економити  ресторану на рекламі - дійсно, потреба  в рекламних щитах відпадає, якщо ресторан автоматично детектується мобільним телефоном або КПК, коли його власник проїжджає мимо на автомобілі.

     Однак не слід звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до нововведень  лише інформаційних та автоматизованих  технологій. Так, на ресторанний бізнес значно впливають досягнення з таких  типів технологій: енергетичних, біо- і технологічних процесів, конструкційних матеріалів, дизайну, обслуговуючих, управлінських, продаж, обладнання, в приготуванні страв і напоїв тощо. Все це дозволяє підприємству зекономити на витратах, підвисити прибуток та отримати конкурентну перевагу в даний час і в майбутньому.

     Цікава  інновація впроваджується в США. Там відкривається мережа ресторанів здорового швидкого харчування під  такою назвою «Жуй, граючи». Вона абсолютно  інноваційна. Адже там можна їсти і насолоджуватися проведенням  часу в соціальних мережах. Або грати  в комп'ютерні ігри з іншими відвідувачами. Фахівці підрахували, що ресторан економить 8-12% прибутку. Адже не витрачає гроші  на маркетинг. За підприємство рекламу  роблять його клієнти. Тому, як відмітив власник ресторану Майкл Шуман: «Ми можемо витратити зекономлені  кошти на те, щоб покласти в наш  продукт найкращі інгредієнти».

     Ще  одна причина чому інноваційні ресторани  такі популярні - їжа там швидка, але при цьому корисна. У меню - більше двохсот найменувань різноманітних  сандвічів з натуральних продуктів  без генетично модифікованих  організмів і з мінімальним вмістом  жиру. Особливо успішні геймери можуть там виграти смачні безкоштовні  додатки до свого замовлення, якщо будуть грати з професіоналами ресторану.

     Інновації, як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані  на повніше задоволення запитів  споживачів, а з іншого - на отримання  конкретного економічного ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних чинників дасть можливість підприємству підвищити конкурентоспроможність та отримати кращі результати інноваційної діяльності [1].

     При постійній зміні зовнішнього  і внутрішнього середовища однією з  цілей будь-якої організації є  вміння приймати виклики зовнішнього  середовища, вміння оперативно перебудовуватися, переходити у відповідність з  новими вимогами. І в цьому моменті  одну з головних ролей грає своєчасне  впровадження в практику нових технологій. Знання та використання даного аспекту  сучасними рестораторами дає  їм в руки сильний інструмент для  підвищення ефективності свого бізнесу, а значить - конкурентну перевагу [1].

     Отже, розуміння суті інновацій і механізму  інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам  ресторанного господарства більш ефективно  здійснювати свою діяльність, підвищувати  результативність функціонування підприємства, конкурентоспроможність на ринку та повніше задовольняти споживачів у різноманітній високоякісній продукції і послугах.

     Таким чином, розробка нових та вдосконалення існуючих форм, методів та інструментів підтримки інноваційної активності та побудови національної інноваційної системи в усіх сферах, в тому числі, і в ресторанному господарстві є перспективним напрямком для подальших наукових досліджень.

     Бібліографічний список

 1. Іжевський В.В. Економічна суть інноваційної діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства [електронний ресурс]. – Електронні текстові данні. –Режим доступу: http://intkonf.org/izhevskiy-vv-ekonomichna-sut-innovatsiynoyi-diyalnosti-pidpriemstv-torgivli-ta-restorannogo-gospodarstva.
 2. Федулова Л.І. Менеджмент організацій: Підручник. – К.: Либідь,  2004. -  448 с.
 3. Электронный ресурс http://www.cnews.ru/reviews/free/trade2008/articles/restaurant _3.shtml.
 4. Электронний ресурс http://ubr.ua/business-practice/innovation-in-business/biznes-idei-innovacii-restorannogo-biznesa-57923.
 5. Электронний ресурс http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/innovacijni_tekhnologiji/ innovaciji_teorija_mekhanizm_rozrobki_ta_komercializaciji/kharakteristika_fenomenu_innovacij_ta_jikhni_vidi/56-1-0-1511.

Информация о работе Роль инноваций в ресторанном хозяйстве