Автокардың жүк көтеру механизмін жобалау және есептеу

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 10:25, курсовая работа

Описание работы

Құралдар жерде тұратын рельссiз көлүктiң машиналары салыстырғанда басқа түрлермен көтергiш-көлiк тығызырақ және маневрлiк, биiгiрек пайдалану көрсеткiштерi де кiшi массасы болады. Олар аз капитал жұмсаулар туралы салыстырмалы қысқа кеткен қаржының қайту мерзiмдерiнде талап етедi. 1 т-шi жүк көтеретiнiмен бiр автотиегiш 3пен 7мен аралығындағы жұмыс, бос емес жүктi тиеу-түсiру жұмыстарында босатады. Алу және жүкшiнiң пайдалануына шығындар 6-12 ай iшiнде шамамен ақталады.

Содержание

КІРІСПЕ

1. Машина аналогын таңдау..........................................................................................................
2.Автокардың механизмін есептеу
2.1 Автокардың жүк көтергіш механизмін есептеу
2.1.1 Жүк көтеруге қарсы күшті есептеу
2.1.2 Жүк көтергіштің гидроцилиндрін есептеу
2.1.3 Жүк таситын айырлардың көлденең қимасының есептеуi
2.2 Жүк көтергiштiң көлбеуiн тетiктiң есептеуi
2.2.1 Жүк көтергiштiң көлбеуi үшiн су цилиндрдың есептеуi
3. Жүкшiнiң тарту есептеуi
3.1 Қуаттың анықтауы және автотиегiштi қозғаушының сыртқы шапшаң мiнездемесiнiң құрастыруы
3.2 Трансмиссияның негiзгi параметрлерiнiң анықтауы
3.2.1 Шинаны таңдау
3.3 Жүкшiнiң динамикалық тарту мiнездемесiнiң есептеуi
4. Орнықтылыққа автотиегiштi есептеу
4.1 Ұзына бойына орнықтылыққа жүкшiнiң есептеуi
4.2 Көлденең орнықтылыққа жүкшiнiң есептеуi

Әдебиеттер тізімі

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 427.35 Кб (Скачать)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 

Қ.И. Сəтбаев  атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті 
 

Кафедра «Көтеру –тасымалдау машиналары және гидравлика» 
 
 
 

К У Р С Т Ы Қ    Ж О Б А 
 
 

«Автокардың жүк көтеру механизмін жобалау және есептеу»  тақырыбына

 
 
 
 
 
 
 

050713,  АиАХ -07-3к

(мамандық  шифры, атауы)

 

                                                                       Орындаған    Қияқбаев Ж.

 

                                                                             Ғылыми жетекші    аға оқытушы                 

                                                                                                   (ғылыми дəрежесі, атағы)

Абдусалямов Н.Н________________

 

«____» _________2010ж.

 

                                                                    Қалып бақылаушы    аға оқытушы

                                                                                                   (ғылыми дəрежесі, атағы)

 

                                               А.А. Сарина________________

 

«____» _________2010ж.

                                      

 
 

Алматы 2011

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Қ.И. Сəтбаев  атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

 

 Машинажасау  институт

 

«Көтеру –тасымалдау машиналары және гидравлика»  кафедрасы

 

050713 –«Көлік,  көлік техникасы және технологиясы»

 
 

Курстық жобаны даярлауға

 

ТАПСЫРМА

 
 

Студентке      Қияқбаев Ж.

Жобаның тақырыбы  «Автокардың жүк көтеру механизмін жобалау және есептеу» 

Университетің №_____ «___» ___________________ бұйырығымен бекітілген

 

Орындалған жобаның  өткізу мерзімі «12» желтоксан 2011 жыл

 

Жобаның (жұмыстың) бастапқы мəліметтері

Автомобильдің протипті және мамандық бойынша әдебиеттер

 

Есеп –түсініктеме  жазбаның  талқылауға  берілген  сұрақтардың  тізімі  жəне

қысқаша  курстық  жұмысының мазмұны

а) Кіріспе. Автокардың   концепциясы

в) Әдеби –патенті үлгі, жүк көтергіш  механизм есебі, қортынды.

 

Графикалық  материалдардың  тізімі (міндетті  түрде  қажет  сызбалар

көрсетілген)

 1. А1 пішімде Жалпы көрінісі
 2. А1 пішімде  Әдеби –патенті үлгі
 3. А1 пішімде Жүк көтергіш механизмнің жалпы көрінісі
 4. А1 пішімде  Жұмыстық сызбалар
 

Ұсынылған негізгі  əдебиеттер

 1. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К., Автомобиль. Анализ конструкций, основы расчета.- М.: Машиностроение, 1989. 304с.
 2. Барский И.Б. Коснтруирование и расчет тракторов. –М.: Машиностроение, 1962. 367с.
 3. Лукин П.П., Гаспарянц Г.А., Радионов В. Ф. Конструрование и расчет автомобиля.- М.: Машиностроение, 1984. 370 с.
 
 
 

 Курстық  жобаны  даярлау

 

КЕСТЕСІ

Жұмыстың  орындалу мазмұны  Көлемі  %   Күндізгі бөлім
Автомобиль  және стандарт торап құрылысының  анализі, ұсынылған әдебиеттермен  танысу 10 1-2
Тороптың  модернизациялық нұсқасын таңдау, әдеби  –патент  10 2-3
1,2 беттер  графикалық жұмысты орындалуы 15 4-5
Тораптың  эскизді компоновкасы тораптың жобалық  тексеру есептері 15 5-7
Тораптың  барлық керекті өлшемдері және кескіндерінің  жинақтау сызбасын сызу 20 8-10
Жанасқан  бөлшектердің жұмыс сызбасы 15 10-12
Еспеті  –түсіндірме жазбасын дайындау 15 12-14
Жобаны  қорғау   15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ

 
КІРІСПЕ 
 
1. Машина аналогын таңдау.......................................................................................................... 

2.Автокардың механизмін есептеу  
2.1 Автокардың жүк көтергіш механизмін есептеу  
2.1.1 Жүк көтеруге қарсы күшті есептеу  
2.1.2 Жүк көтергіштің гидроцилиндрін есептеу

2.1.3 Жүк таситын айырлардың көлденең қимасының есептеуi 
2.2 Жүк көтергiштiң көлбеуiн тетiктiң есептеуi 
2.2.1 Жүк көтергiштiң көлбеуi үшiн су цилиндрдың есептеуi 
3. Жүкшiнiң тарту есептеуi 
3.1 Қуаттың анықтауы және автотиегiштi қозғаушының сыртқы шапшаң мiнездемесiнiң құрастыруы

3.2 Трансмиссияның негiзгi параметрлерiнiң анықтауы 
3.2.1 Шинаны таңдау 
3.3 Жүкшiнiң динамикалық тарту мiнездемесiнiң есептеуi

4. Орнықтылыққа автотиегiштi есептеу 
4.1 Ұзына бойына орнықтылыққа жүкшiнiң есептеуi

4.2 Көлденең орнықтылыққа жүкшiнiң есептеуi 
 
Әдебиеттер тізімі 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кiрiспе

 

     Құралдар  жерде тұратын рельссiз көлүктiң  машиналары салыстырғанда басқа  түрлермен көтергiш-көлiк тығызырақ  және маневрлiк, биiгiрек пайдалану  көрсеткiштерi де кiшi массасы болады. Олар аз капитал жұмсаулар туралы салыстырмалы қысқа кеткен қаржының қайту мерзiмдерiнде талап етедi. 1 т-шi жүк көтеретiнiмен бiр автотиегiш 3пен 7мен аралығындағы жұмыс, бос  емес жүктi тиеу-түсiру жұмыстарында босатады. Алу және жүкшiнiң пайдалануына шығындар 6-12 ай iшiнде шамамен ақталады.

     Бұл машиналар жылжымалы және қайта  тиеу және көлiк жұмыстарының өзгеретiн  технологиясына вдимпйыңғайлы бола алады. Олар құрылыс алаңы және жолсыздық шарттарындағында тiптi арнайы түрлердiң машинасы қатты жабын бар болатын барлық жерде жұмыс iстей алады. Машиналардың барар жол бола алады, сондықтан олар қайта тиеу жұмыстардың әр түрлi технологиясының жанында қолдануға болады. Жерде тұратын көлiк рельс бекiтуiрек талап етпейдi, тоқ өткiзгiш және көлiк машиналарының басқа түрлерiмен оңай әрекеттеседi. Қайта тиеу процесстiң тиiмдi ұйымының жанында қосалқы жұмысшы күш керек болмайды және 100% қамтамасыз етiледi - жүк тиеу-түсiрулер және көлiк жұмыстарының кешендi механикаландыруды Найы.

     Осы курстық жұмыста 3 м 4700 кг, 20 км/ч-шi орын ауыстыруды максимал жылдамдығымен  және көтерудi биiктiкпен жүк көтеретiндi автотиегiштi есептеу жасауға керек, атап айтқанда автотиегiштiң түйiндерiнiң  есептеуi, орнықтылыққа жүкшiнiң тарту  есептеуi, автотиегiштi есептеу өндiрiп  алды. Курстық жұмыспен график түрiнде бөлiк ескерiлген - (түр сол жағында) жүкшiнiң тұтас көрiнiсi, (2 түр) жүк көтергiш А1 қалып.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Машинаның аналогiнiң таңдауы

     Есептелетiн  жүкшiнiң аналогiнiң таңдауында басшылық етушi көрсеткiш G погтiң елеп-екшелетiн  жүкшiсiнiң жүк көтеретiнi болып  табылады, көтерiлетiн (тапсырма бойынша) жүктi салмақ асуы керек 300 кгтерге бетер  көп (кг ) т.

     5000 кгтер жүк көтеретiнмен 4045 моларды  үлгiнiң автотиегiшiн аналог ретiнде  таңдаймыз.

Автотиегiштiң  параметрлерi:

Айырларда жүк  көтеретiн, т………………………………………….3.2 
Айырлардың алдыңғы қабырғаларына жүктi масса центрiнен қашықтық, мм…….600 
Айырларда жүктi көтерудi ең үлкен биiктiк, мм…………………….3200 
Ені………………………………………………………………….1060 
Ұзындығы айырмен…………………………………………………………3080 
Биіктігі……………………………1980 
Дөңгелек базасы, мм………………………………………………………….2200 
Ең кiшi бұрылыс радиуы, мм……………………………………3900 
Доңғалақтардың соқпағы, (екi есе шығын құламалар орталардың арасындағы) алдыңғы ..….............................................................................................................................................1740 
Артқы…………………………………………………………………....................................1620 
Жол саңылауы, мм………………………………………………..240 
 
Жүк көтергiштiң рамасының көлбеу бұрышы (артқа ) алға, град………...3/10 
 
Жүкпен ең үлкен жылдамдық(без груза), км/ч…………………15/25 
 
Айырларда көтерiлетiн жүктi жылдамдық, м/мин……………………..10 
 
Лықсылатын күйменiң жылдамдығы салт, м/мин……………………..5  
 
Лықсылатын жүктi жылдамдық, м/мин………………….………………14  
 
Айырлармен масса салт, кг………………………………………….5800 
 
Двигатель: тип, қуаты (л. с.), айналым саны мин.. электірлік /70/2800 
 
Бензобак сыйымдылығы, майбагы, л……………………………..114/104 
 

 

   
   
  1-сурет.Автокардың схемасы
  Hyundai 32B-7ac

 

Масштабтық коэффицентті анықтаймыз : 

   
   
  2. Тетiктер және автотиегiштiң түйiндерiнiң есептеуi

 

     2.1 Ашалы жүкшiнiң жүгiн көтерудi тетiктiң есептеуi

     2.1.1 Жүктi көтеруге жиынтық кедергiлерiнiң есептеуi

     Есептеудiң  мақсаты су цилиндрдың негiзгi параметрлерiнiң  анықтауы және жүк таситын айырлардың тиiстi көлденең қимасының таңдап алуы болып табылады. Жұмыс iстейтiн су цилиндрге күш оның негiзгi түйiндерiнiң  жүк көтергiш және өзара орналастырылуды  кинематиялық схемасынан тәуелдi болады.

 

     Жүк көтергiштiң тетiгi дәстүр бойынша  екi есе шапшаң полиспасттың түрлерiнде  орындайды

 
 

     

   
  2 сурет. Автотиегiштi көтерудi тетiктегi күштердiң әсерiнiң схемасы.

 

     Көтерудi күш ең үлкен жүкшi дейiн бүйiрлеу ауытқумен көлбеуде тұратында номиналды  жүгi бар айыр барынша тұрғызылған  жүк көтергiштердiң тiк жағдайында анықтайдыβ =  (2 сурет) .

   
  Плунжер бойынша қажеттi көтерудi күш  формула бойынша анықталады:

 

 , (1) 
 
 
мұндағы  - жүк және айырлары бар көтергiш күйменiң көтеруiне кедергi; 
 - плунжерi бар сырғымалы раманың көтеруiне кедергi, траверстердi және жүк таситын шынжырлармен; 
 - бойынша негiзгi сырғанақтарының домалауына кедергi бағдарлаушы;

бойынша бүйiрлеу сырғанақтарының домалауына кедергi бағдарлаушы.

 - бойынша негiзгi сырғанақтарының домалауына кедергi бағдарлаушы;

бойынша бүйiрлеу сырғанақтарының домалауына кедергi бағдарлаушы.

 

Кедергi формула  бойынша анықтаймыз:  

, (2) 
мұндағы  - номиналды жүктi салмақ( ); 
 
 - айырлары бар күйменiң салмағы; 
 
 - көтерудi цилиндрдiң плунжерi бар сырғымалы рамасының салмағы және траверстер роликтермен,

(жүк таситын  шынжырлар траверстер ролик арқылы  аунаған) 

 

 
 
 - тiзбектi берiлiстi механикалық ПӘК, тең қабылдаймыз

 
 


 
 - цилиндрдың механикалық ПӘКi, тең қабылдаймыз

Информация о работе Автокардың жүк көтеру механизмін жобалау және есептеу