Рефераты по транспорту

ABS мотоцикла Honda CBR 1000RR

07 Декабря 2011, курсовая работа

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по ТАУ.
Выдано студенту: Никитин Михаил Николаевич гр. Аэ-106.
Тема проекта: ABS мотоцикла Honda CBR 1000 RR.
Исходные данные :

тип автомобиля ,мотоцикла:Honda CBR 1000 RR.

Основные характеристики объекта: Разгон до 100 км/ч -3с.

Масса,кг-190; максимальная скорость - км/ч 300.

Быстродействие системы в секундах - 0,8.

Іштен жану қозғалтқышы

18 Марта 2012, реферат

Іштен жану қозғалтқышы, мотор – жанған отынның химикалық энергиясын механика жұмысқа түрлендіретін жылулық қозғалтқыш. Іс жүзінде жарамды алғашқы газдық Іштен жану қозғалтқышын француз механигі Э.Ленуар құрастырды (1860). 1876 жылы неміс өнертапқышы Н. Отто жетілдірілген 4 тактілі газдық Іштен жану қозғалтқышын жасады. Бу машиналы қондырғымен салыстырғанда Іштен жану қозғалтқышы қарапайым (Іштен жану қозғалтқышыта энергияны түрлендіргіш бір буын – бу қазанды агрегатболмайды), жинақы, қуат бірлігіне келетін массасы аз әрі тиімді болып келеді.

А контролеры кто?

11 Декабря 2011, доклад

Закон «О персональных данных» оказался слишком требовательным к операторам. На Западе принят совсем другой подход к регулированию в этой сфере: в случае, если у оператора произойдет утечка данных, его накажут, и сильно. Но вот то, как он обрабатывает эти данные – это его проблемы. Российский подход – прямо противоположен: здесь стремятся зарегулировать все, что можно, но вот за нарушение порядка работы с ПД ничего, кроме административной ответственности по статье 13.11 КоАП не грозит (штраф до 10 000 рублей для юридических лиц).

Авіаційна компанія «Swissair» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства

17 Апреля 2012, курсовая работа

Ціль роботи: закріпити теоретичні знання по загальній теорії систем та процедурі системного аналізу та отримати практичні навички застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного підприємства як складної системи.
В ході цієї роботи:
1.Опишемо транспортне підприємство в термінах теорії систем.
2.Охарактеризуємо систему та її властивості.
3.Опишемо структуру транспортного підприємства та структуру його підсистем, зробимо їхній аналіз.
4.Опишемо особливості зовнішнього середовища транспортного підприємства.
5.Проаналізуємо основні види діяльності транспортного підприємства, визначемо головну ціль, інші цілі. Побудуємо дерево цілей транспортного підприємства.

Аварийность на дорогах

09 Января 2012, статья

Каждый из нас знает, что на сегодняшний день в России очень актуальна проблема аварийности на дорогах. Ежегодно тысячи человек разных возрастов погибают под колесами автомобилей. Уходят из жизни маленькие, ни в чём не повинные дети, так и не познав всех прелестей существования; девушки и юноши, которые только начинают жить и осознавать все реалии жизни и, наконец, пожилые люди, которые изо всех сил пытаются держаться за свою жизнь, как за тоненькую ниточку.

Авиационные материалы

27 Октября 2012, контрольная работа

Авиационные материалы — материалы, применяемые в летательных аппаратах. В
отечественной практике А. м. по назначению подразделяются на конструкционные,
определяющими характеристиками которых являются механические свойства, и
материалы неконструкционного назначения, определяющими параметрами которых
являются специфические физико-химические свойства. По своей природе А. м.
подразделяются на металлические, неметаллические и композиционные; по условиям
эксплуатации — на жаропрочные, для работы при низких температураx, тепло-, износо-,
коррозионно-, топливо-, масло-, огнестойкие и т. д.

Автобус қозғалысының кестесін құру

28 Марта 2013, курсовая работа

Халық шаруашылығының барлық салалары мен өндірістің дамуы және халық санының көбеюіне байланысты, экономиканың өсуіне байланысты көлікпен тасымалдау жүйесі көлемін ұлғайтып отыруды қамтамасыз етті. Жалпы жолаушы тасымалында жолаушылар санының басым көпшілігі 72 % астамы автомобиль көлігімен тасымалданатыны белгілі болды. Ол яғни қалааралық, халықаралық олар өздерінің санаттары бойынша бөлініп тасымал қызметін кеңейіп келе жатқанын аңғартады. Бірақта тасымалдың қозғалысының реттелуі үнемі бақылауда ұстауды қажет етеді.

Автогрейдер

20 Декабря 2011, контрольная работа

При отделке земляного полотна дороги требуется произвести вырезание кюветов и профилирование поверхности и боковых откосов насыпи и выемок для придания этим элементам дорожного полотна необходимых поперечных и продольных уклонов. Эти работы выполняют автогрейдеры и грейдеры.

Автокардың жүк көтеру механизмін жобалау және есептеу

01 Декабря 2011, курсовая работа

Құралдар жерде тұратын рельссiз көлүктiң машиналары салыстырғанда басқа түрлермен көтергiш-көлiк тығызырақ және маневрлiк, биiгiрек пайдалану көрсеткiштерi де кiшi массасы болады. Олар аз капитал жұмсаулар туралы салыстырмалы қысқа кеткен қаржының қайту мерзiмдерiнде талап етедi. 1 т-шi жүк көтеретiнiмен бiр автотиегiш 3пен 7мен аралығындағы жұмыс, бос емес жүктi тиеу-түсiру жұмыстарында босатады. Алу және жүкшiнiң пайдалануына шығындар 6-12 ай iшiнде шамамен ақталады.

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету. Кәсіпорынның құқықтық формалары

02 Ноября 2012, реферат

Автомобиль көлігі еліміздің тасымал кешенінде маңызды орын алады. Миллиондаған мекеме, ұйым, фирма, компания, ферма-кооператив ұжымдық клиенттерді халық шаруашылығында ретті атқарып және еліміздің халқына тынымсыз қызмет етеді.Жыл сайын автомобиль көлігімен халық шаруашылығында 80 %-дан астам жүк тасылатын болса, тасымалдың көпшілік пайдаланымында 75 %-дан астам жолаушы тасымалданады.

Автоматизація модульної котельні

27 Февраля 2012, дипломная работа

На сучасному етапі розвитку суспільства важко уявити світ без досягнень автоматизації. Автоматизація процвітає в зв”язку з швидким розвитком науки та техніки.
Автоматизація впевнено та рішуче ввійшла в повсякденне життя не лише виробників, а й пересічного жителя, всебільшим чином витісняючи досягнення механізації.

Автоматизация робота сборочного конвейера автомобилей

07 Апреля 2013, курсовая работа

Электрическая цепь содержит 5 параллельные ветви, в каждой из которых установлено сопротивление Ri. При разомкнутом положении контактного выключателя Si выходной сигнал Xi подключен через сопротивление Ri к общему проводу (к земле) и потенциал на выводе Xi = 0. При замыкании контакта потенциал вывода Xi равен блоку питания.
Этим значениям переменных Xi соответствуют логические значения «0» и «1»
Сигналы Xi подаются на вход системы управления СУ. В зависимости от значения входных сигналов и требуемой последовательности перемещений система управления СУ вырабатывает сигналы управления У1, У2 и Y3 распределителями К1, К2 и K3 .

Автоматизация и механизация

17 Декабря 2011, реферат

Автосцепные устройства являются одним из ответственных элементов вагона. Они предназначены для сцепления подвижного состава между собой, а межвагонные коммуникации соединяются вручную. Безопасность движения поездов во многом зависит от конструкции, материала, технологии изготовления и ремонта автосцепного устройства, а также качество их осмотра. Унифицированные автосцепки применяются на специальном подвижном составе: вагонах метрополитена, некоторых типах зарубежных электро- и дизель-поездов и др. Автосцепное устройство подвижного состава российских железных дорог общего назначения бывает двух типов: вагонного и паровозного. Автосцепное устройство вагонного типа устанавливается на грузовых и пассажирских вагонах, тепловозах, вагонах дизель- и электропоездов и тендерах паровозов, а паровозного - на паровозах, мотовозах, автодрезинах и некоторых специальных вагонах. Четырёхосные грузовые и пассажирские вагоны оснащены типовой нежёсткой автосцепкой СА-3. Шестиосные и восьмиосные вагоны оборудованы нежёсткой или полужёсткой модернизированной автосцепкой СА-3М.
Для ремонта используются различные машины и установки. Рассмотрим некоторые из них.

Автоматизация обмывки контейнеров

26 Марта 2012, курсовая работа

В ходе выполнения курсового проекта были произведены расчеты, разработаны конструктивные схемы машин, сформированы таблицы оптимального значения уровня автоматизации имеющие место при изготовлении и ремонте вагонов.
Эффективность экономики страны и вагонного хозяйства во многом зависит от технического уровня производства. Социальная переориентация экономики, стремление удовлетворять запросы потребителя неразрывно связаны с повышением качества управления производством, всесторонней интенсификацией и ресурсосбережением.

Автоматизированная система продажи билетов на междугородние и пригородные перевозки Автовокзал-2

01 Ноября 2011, отчет по практике

Услугами по перевозкам пассажиров в пределах какого-то региона призван обеспечивать городской автовокзал. Для этого организация должна иметь у себя в штате водителей, кассиров, системных администраторов (если необходимо), бухгалтеров, юристов, механиков, кондукторов, офис менеджера и т.д. Также имеется парк автобусов.

Автоматизированная система управления

17 Мая 2013, реферат

Автоматизированная система управления (АСУ) - совокупность экономико-математических методов, технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом (например, предприятием, технологическим процессом). Наиболее важная цель построения всякой АСУ – резкое повышение эффективности управления объектом на основе роста производительности управленческого труда и совершенствования методов планирования и гибкого регулирования управляемого процесса. Объектом управления для АСУ перевозками и воздушным движением являются процессы, протекающие на воздушном транспорте.

Автоматизированная система управления безопасностью движения

28 Октября 2011, реферат

Одним из основных инструментов контроля и управления состоянием безопасности движения на железных дорогах является ревизорский аппарат, который обеспечивает контроль выполнения требований по безопасности движения. В число основных функций входят: контроль обеспечения безопасности движения (ревизии, проверки, контрольные мероприятия); расследования нарушений безопасности движения; анализ состояния безопасности; выработка управляющих воздействий, которыми могут быть разовыми, целевыми и постоянно действующими, т. е. затрагивающими изменения в системе управления.

Автоматизированный электропривод конвейеров

17 Февраля 2013, реферат

Важной характеристикой работы конвейера является её непрерывность. Это верно и когда конвейером называют средство для транспортировки грузов на небольшие расстояния, и когда конвейер — система поточного производства на базе двигающегося объекта для сборки. Эта система превратила процесс сборки сложных изделий, ранее требующий высокой квалификации от сборщика, в рутинный, монотонный, низкоквалифицированный труд, значительно повысив его производительность. Расстановка рабочих или автоматов на линии конвейерной сборки осуществляется с учётом технологии и последовательности сборки или обработки деталей, чтобы добиться эффективного разделения труда.

Автоматические тормоза подвижного состава

31 Марта 2013, контрольная работа

Вопрос №10 Начертите схему рычажной передачи тележки заданного типа вагона и нанесите на схему действующие при торможении силы: тормозные, нажатия колодок, трения, силы сцепления колесных пар с рельсом, реактивные силы и моменты сил трения у всех колесных пар при движении вагона в одном направлении. Подсчитайте, во сколько раз увеличится тормозная сила одной колесной пары вагона при уменьшении скорости движения в заторможенном состоянии с начальной скорости Vн до конечной скорости Vк.
Вопрос №40 Опишите работу компрессора КТ6. Начертите схему.

Автоматические трансмиссии

04 Марта 2013, реферат

Переключение передач на первых автомобилях было довольно трудным делом и требовало определенного навыка. Поэтому уже тогда появлялись конструкции автоматических трансмиссий. Некоторые изобретатели пытались автоматизировать механические коробки передач, создавая хитроумные устройства, копирующие действия водителя при переключении передач, другие создавали бесступенчатые трансмиссии, используя различные устройства (в основном фрикционные), которые могут плавно изменять крутящий момент.

Автомобилестроение в России

05 Марта 2011, реферат

Автомобильная промышленность России, как и ее экономика в целом, активно интегрируется в мировой автопром. Особенно заметно это происходит в секторе легкового автостроения, но и сектора грузового автостроения и автобусостроения все более ощущают интеграционные процессы. Поэтому уместно хотя бы в двух словах сказать об итогах мирового автомобилестроения в 2006 году.

Автомобилестроение в России

12 Сентября 2011, реферат

Российская автомобильная промышленность представлена предприятиями во всех сегментах автомобилестроения: производство легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, прицепного состава, специальной и военной автомобильной техники, автомобильных компонентов (двигателей, трансмиссий, ходовых частей, автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники и др.), автомобильных материалов, а также научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями.

Автомобили

12 Января 2011, контрольная работа

Трансмиссия автомобиля — это ряд взаимодействующих между собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. При передаче крутящего момента он изменяется как по величине, так и по направлению, одновременно распределяясь между ведущими колесами автомобиля.

Автомобили Англии

16 Февраля 2012, доклад

Британцы просто обожают свою столицу – Лондон. Эта любовь видна почти что сразу невооруженным глазом, когда попадаешь в этот город. Королевский размах чувствуется во многих вещах, даже в мелочах, виден акцент на деталях и стиле. К примеру, далеко не в каждом городе можно увидеть такое количество Роллс Ройсов, припаркованных как совершенно обычный, скромный автомобиль около подъезда, конечно, в каком-нибудь престижном районе, а не на самой окраине города. Хотя и здесь случаются исключения.

Автомобили ВАЗ,ГАЗ, ЗИЛ

30 Августа 2011, курсовая работа

Коробка передач служит для изменения крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу, для движения автомобиля задним ходом и длительного разобщения двигателя от трансмиссии во время стоянки автомобиля и при движении его по инерции

Во время трогания автомобиля с места при движении на подъем с грузом крутящий момент на колесах должен быть большим, чем при движении по горизонтальному участку дороги, когда автомобиль движется по инерции и сопротивление движению меньше. Для этого на автомобилях применяют ступенчатые шестеренчатые коробки передач.

Автомобили зарубежного производства

25 Апреля 2012, контрольная работа

Эксплуатация автомобилей зарубежного производства в Рос¬сии имеет следующие особенности.
В России имеет место значительная сезонная неравномер¬ность использования автомобилей.
Средняя наработка автомобилей 133—137 тыс. км, средний возраст — 8,6 лет, что серьезно усложняет работу по обеспечен
нию их работоспособности.

Автомобили марки Ford

26 Ноября 2012, реферат

Целью данной работы является изучение автомобилей марки «Ford»
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
1. Рассмотреть предпосылки создания конвейера;
2. Рассмотреть такое понятие, как Фордизм;
3. Изучить роль автомобильного производства Генри Форда.

Автомобиль величайшее изобретение человечества

04 Декабря 2011, реферат

Цель изобретения автомобиля – для перевозки пассажиров, транспортировки грузов
Задача доклада - рассказать о :
первых попытках изобретения автомобиля
создании первого автомобиля
Карле Бенце –создателе первого в мире автомобиля
является ли автомобиль величайшим изобретением или ошибкой человечества?
Автомобилях в России

Автомобиль паркінің тиімді тасымалдауын анықтау

04 Октября 2011, курсовая работа

Осы курстық жобаның мақсаты бұл тасымалдау меңгеретiн гипотеза кәсiпорыны үшiн сәйкестелетiн шешiмдердiң жүк ағындардың тап қалған күйiнделер және iздестiруi тасымалдауларды жүзеге асыруды үлгiнiң өңдеуi болып табылады. Әрбiр кәсiпорын тасымалдау орындайтын қиындықтар және ұтымды шешiм талап ететiн мәселелер қасында түйiсiп қалады. Автокөлiк кәсiпорынның негiзгi қорларын бөлiктiң құндары бойынша (немесе түбегейлi) ең iрi (баға, жүк көтеретiн, отын шығыны және тағы басқалар) мiнездемелер қасында айырмашылығы болатын жылжымалы құрам болып табылады ерекше жүктер үшiн қолданылатын.

Автомобильдің қысқаша тарихы

07 Декабря 2011, реферат

Автомобиль (гр. αὐτο — өздігінен және лат. mobilis — қозғалушы) немесе машина, өздігінен қозғалатын, жолаушыларды, сондай-ақ өз қозғалтқышын немесе моторын тасымалдауға арналған, моторлы және дөңгелекті көлік түрі.
XXI ғасырда автомобиль негізгі технологиялық құрал есебінде саналады. Жүздеген миллион тонна жүк, миллиондаған адам, т.б. жүктер автомобильдермен тасымалданады. Барлық алдыңғы қатардағы мемлекеттер өте тиімді саналатын автомобильдер шығарумен айналасады. Олар дарынды адамдардың бірнеше ұрпақтарының ғылыми ізденісі нәтижесінде шығарылуда.