”Організація обліку праці та її оплати” на прикладі КСП ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 01:52, курсовая работа

Описание работы

Серед факторів сільськогосподарського виробництва ( праця – земельні угіддя – засоби і предмети праці) вирішальне значення належить трудовій діяльності людини. В свою чергу рівень ефективності праці колективу, виробничого підрозділу, окремого працівника залежить від повноти використання фактора мотивації до праці, важливими складовими якого є розмір оплати праці, тісно пов’язане з наслідками праці матеріальне стимулювання, участь у розподілі результатів господарської діяльності.
Організаційно-правові та економічні основи оплати праці в умовах переходу до ринку викладені в законах України “Про оплату праці”, “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, в Кодексі законів про працю України та інших нормативно-правових актах.

Содержание

Вступ 3
1. Організаційно – економічна характеристика об’єкта дослідження 4
2. Наукові основи організації обліку праці та її оплати 14
3. Організація обліку праці та її оплати 20
3.1. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати 20
3.2. Кадрова документація: склад, види 23
3.3. Особливості організації обліку оплати праці 30
3.4. Організація обліку відпусток, їх розрахунок та оплата 36
3.5. Організація обліку відрахувань та утримань із зарплати працівників 37
3.6. Організація бухгалтерського обліку за використанням праці і фонду її оплати 38
4. Напрямки удосконалення обліку праці та її оплати 41
Висновки і пропозиції 43
Список використаної літератури 44

Работа содержит 1 файл

Курсова-5.doc

— 383.00 Кб (Скачать)

 

Міністерство  аграрної політики України

Одеський державний  аграрний університет

 

 

 

 

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського  обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

з організації  бухгалтерського обліку і контролю в сільському господарстві

на тему

 

”Організація обліку праці та її оплати” на прикладі КСП ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області

 

 

 

 

Виконала: Студентка 5-го курсу, 3-ої групи

Заочної форми навчання

Спеціальності ”Облік і аудит”

Прокопенко О.М.

Керівник: ___________________________

Допущено до захисту__________________

Оцінка______________________________

Підпис членів комісії__________________

 

 

 

 

Одеса – 2011

 

Зміст

 

Вступ 3

1. Організаційно –  економічна характеристика об’єкта  дослідження 4

2. Наукові основи організації обліку праці та її оплати 14

3. Організація обліку  праці та її оплати 20

3.1. Завдання та принципи  організації обліку праці та  її оплати 20

3.2. Кадрова документація: склад,  види 23

3.3. Особливості організації  обліку оплати праці 30

3.4. Організація обліку відпусток, їх розрахунок та оплата  36

3.5. Організація обліку  відрахувань та утримань із  зарплати працівників 37

3.6. Організація бухгалтерського  обліку за використанням праці  і фонду її оплати 38

4. Напрямки удосконалення  обліку праці та її оплати 41

Висновки і пропозиції 43

Список використаної літератури 44

Додатки 46

 

 

 

Вступ

 

Серед факторів сільськогосподарського виробництва ( праця – земельні угіддя – засоби і предмети праці) вирішальне значення належить трудовій діяльності людини. В свою чергу рівень ефективності праці колективу, виробничого підрозділу, окремого працівника залежить від повноти використання фактора мотивації до праці, важливими складовими якого є розмір оплати праці, тісно пов’язане з наслідками праці матеріальне стимулювання, участь у розподілі результатів господарської діяльності.

Організаційно-правові  та економічні основи оплати праці  в умовах переходу до ринку викладені  в законах України “Про оплату праці”, “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, в Кодексі законів  про працю України та інших нормативно-правових актах.

Повсюдне впровадження передбачених законодавством організаційно-правових та економічних основ оплати праці  особливої актуальності набуває  у зв’язку з проведеним на виконання  Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року №1529/99 реформуванням колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно.

Зважаючи на те, що основні права й обов’язки щодо організації оплати праці передано державою підприємствам, це вимагає замість раніше застосовуваних стандартних розробити і застосувати на підприємствах диференційовані системи оплати й тарифні умови, які б забезпечували прямий зв’язок заробітку з продуктивністю праці, а преміювання – з фінансовими результатами.

Велике значення має і організація обліку праці  та її оплати. Об’єктом дослідження  даної курсової роботи є КСП ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області.

 

1. Організаційно – економічна характеристика об’єкта дослідження

 

Колективне сільськогосподарське підприємство ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області об’єднує три населених пункти: села Олександрівку, Малу Долину та Молодіжне. Виробничий центр науково-дослідного господарства розташований в селищі Молодіжне, яке знаходиться на відстані 2 км. від найближчої залізничної станції міста Іллічівськ, 21 км. від районного центру – селі Овідіополь і в 30 км. від обласного центру – м. Одеси.

Територія господарства знаходиться в Іллічівсько-Одеському (південно-західному) агрогрунтовому районі південного степу агрокліматичної зони України, де клімат визначається недостатньою вологістю. Сума річних опадів по середнім багаторічним даним Одеської агрометерологічної  станції, розташованої в 15 км. на північ від науково-дослідного господарства складає 377 мм. Зі значними коливаннями по роках. Максимальна кількість річних опадів 530 мм., більша частина яких припадає на вегетаційний період у вигляді злив. Це знижує господарську цінність та ступінь використання вологи рослинами. За зиму випадає 63 мм. опадів у вигляді снігу, дощу чи туману.

Район характеризується високими  літніми температурами та сухими вітрами, що викликає велике випаровування вологи та обумовлює засушливість. Тривалість безморозного періоду складає 205 днів, вегетаційного (з t>10) 190 днів. Сума активних температур знаходиться в межах 3300-3350.

Середньорічна температура повітря +9.5 , річний максимум +41 , абсолютний мінімум дорівнює -30 . Такий тепловий режим сприятливий для вирощування  районованих сільськогосподарських культур, винограду, плодових насаджень.

Пануючими повітряними течіями  є північні, північно-східні, північно-західні. На протязі зими домінують вітри північного та північно-східного направлення. Домінуючі сухі вітри східного, північно-східного та південно-східного направлення обумовлюють засушливий клімат.

Дуже важливим показником є температура ґрунту, котра найбільш висока в липні, серпні та найменша в лютому.

Землі господарства знаходяться  на еродованому водороздільному  плато, яке знаходиться між Сухим  Лиманом та пересихаючою літом річкою Барабой та представлені широко-хвилястим  водно-ерозійним типом рельєфу. Тому розподіл ґрунту в прямій залежності від рельєфу місцевості. Так ґрунти з повно вираженим гумусним горизонтом приречені до рівних ділянок, слабо ерозовані грунти звичайно займають пологі схили з уклоном 2-2.5 , сильно ерозовані грунти розташовані на схилах > 5 .

Територія КСП знаходиться  в зоні степів, де дуже мало лісів, вони представлені полезахисними смугами. Основною рослинністю є однорічні та багаторічні трави.

Кліматичні умови сприятливі для вирощування цілого ряду цінних сільськогосподарських культур і, в особливості, зернових та зернофуражних, винограду та овочів, однорічних та багаторічних трав, кормових коренеплодів та баштанних. Це дозволяє успішно розвивати галузі рослинництва та тваринництва.

Виробничий потенціал  підприємства характеризується наявністю сільгоспугідь, основних виробничих та оборотних фондів, а також кількістю працівників, що працюють в ньому.

Знаряддя і предмети праці, виражені в вартісній формі є виробничими фондами підприємства. В залежності від характеру обороту, функціонування і значення в процесі створення споживчих вартостей, вони поділяються на основні і оборотні фонди. Персонал - це сукупність працівників, які мають фізичні здібності, необхідні знання та навички для роботи в певних галузях народного господарства.

Проаналізуємо забезпеченість виробничими ресурсами  наше дослідне підприємство на основі даних таблиці 1.1

 

Таблиця 1.1  Розміри сільськогосподарського виробництва та забезпеченість виробничими ресурсами КСП ім. А.В. Трофімова

Показники

Роки

2009 р. до

2007 р.

2007

2008

2009

+; -

%

Всього землі, га

4024

3708

3432

-592

85,29

Сільськогосподарські  угіддя, га

3620

3586

3324

-296

91,82

з них: рілля

3497

3463

3227

-270

92,28

багаторічних насаджень

98

98

72

-26

73,47

Власний капітал, тис. грн.

13881

8914

8753

-5128

63,06

Позичковий капітал, тис .грн.

1566

1709

2044

478

130,52

Наявність оборотних  активів, тис. грн.

4597

5177

6315

1718

137,37

Необоротних активів, тис. грн.

10852

5446

4482

-6370

41,30

Основних виробничих засобів, тис. грн.

9742

4539

3504

-6238

35,97

Виробництво продукції, ц:

Рослинництво: Зерна

40372

63026

60979

20607

151,04

Насіння соняшника

167

5483

4012

3845

24(*

Ріпак

376

1832

2448

2072

6,5(*

Картопля

261

660

160

-101

61,30

Овочі

3509

12187

2880

-629

82,07

Баштанні продовольчі

311

1220

369

58

118,65

Плоди

296

8

-

-

-

Виноград 

1186

695

548

-638

46,21

Тваринництво: Приріст живої маси ВРХ

239

976

657

418

2,7 (*

Приріст живої маси свиней

856

852

854

-2

99,77

Молоко

6555

6563

7106

551

108,41

Середньорічне поголів’я, гол:

Великої рогатої худоби

554

411

384

-170

69,31

В т.ч.: корів

235

235

235

-

100,00

Свиней

927

476

446

-481

48,11

Середньорічна чисельність  працівників зайнятих у сільськогосподарському виробництві, чол.

250

242

257

7

102,80

У тому числі:

Рослинництво

128

123

131

3

102,34

Тваринництво

122

119

126

4

103,28


(* рази

На основі розрахованих  даних таблиці 1.1, відмітимо зменшення розміру земельних угідь в розрахунку на 592 га або 14,7 %, що сталося за рахунок скорочення площі сільськогосподарських угідь на 8,2 % або 296 га, з них площа ріллі - 270 га та багаторічних насаджень - 26 га. В свою чергу зазначена ситуація до зниження обсягу отриманої продукції галузі рослинництва таких культур, як картопля на 38,7 % або 101 ц, виноград - 53,8 % або 638 ц та овочі - 17,9 % або 629 ц. Протилежна ситуація спостерігається із виробництвом продукції зернових, соняшника та ріпака, валовий збір яких зріс, відповідно, на 20607 ц або 51 %; 3845 ц або у 24 рази; 2072 ц або 6,5 рази.

Характеризуючи незмінні розміри пасовищ за дослідний  період, площа яких становить 25 га, та достатню кормову базу, відмітимо: 1) значний приріст великої рогатої  худоби, загальна жива маса яких зросла на 418 ц або у 2,7 рази; 2) збільшення надоїв молока на 551 ц або 8,4 %. При цьому зазначимо, що чисельність поголів'я великої рогатої худоби скоротилася на 170 голів або 30,7 %, а корів залишилась сталою в складі 235 голів.

Відомо, що від забезпеченості господарюючих суб’єктів трудовими ресурсами, їх раціонального використання залежать обсяг виробництва, ефективність використання основних засобів, собівартість, прибуток тощо. Аналізуючи наявність зазначеного виду ресурсів в господарстві, відмітимо поповнення трудового колективу, зайнятого в основному виробництві, на 7 осіб, при цьому в галузі рослинництва - 3 чоловіка, тваринництва - 4 чоловіка.

Економічна стійкість  – це здатність підприємства функціонувати  й розвиватися, зберігати рівновагу  активів і пасивів у мінливому економічному середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. В КСП ім. А.В. Трофімова протягом 2007-2009 років значно скоротились розміри власного капіталу на суму 5128 тис. грн. або 36,9 %, що в першу чергу сталося за рахунок вивільнення основних засобів на 6238 грн. або 64,1 %. При цьому відмітимо, що господарство значно наростило розміри оборотних активів, вартість яких збільшилась на 37,4 % або 1718 тис. грн., для чого було залучено позикові кошти в сумі 438 тис. грн., а розміри позикових зобов'язань у звітному році зросли на 30,5 %.

Рівень використання виробничого потенціалу підприємства характеризується низкою показників, представлених в таблиці 1.2

 

Таблиця 1.2 Рівень використання виробничих ресурсів

Показники

Роки

2009 р. до

2007 р.

2007

2008

2009

+, -

%

Рівень використання земельних угідь

Вироблено сільськогосподарської  продукції в натуральному  виразі з розрахунку  на 100 га ріллі, ц :

- зерна

1154,5

1820

1889,6

735,2

163,68

- соняшника

4,8

158,3

124,3

119,6

2,6 (*

- ріпака

10,8

52,9

75,9

65,1

7,1 (*

- приросту живої маси  свиней

24,5

24,6

26,5

2,0

108,11

На 100 га сільськогосподарських  угідь, ц:

- приросту живої маси  великої рогатої худоби

6,6

27,2

19,8

13,2

2,9 (*

- молока

181,1

183,0

213,8

32,7

118,06

Рівень використання основних і оборотних засобів

Основних  засобів:

Капіталовіддача, грн.

0,4

1,7

2,4

2,0

5,6 (*

Капіталомісткість продукції, грн.

2,3

0,6

0,4

-1,9

17,78

Капіталоозброєнісь, тис. грн.

39,0

18,8

13,6

-25,3

34,99

Капіталозабезпеченість, тис. грн.

2,4

1,2

1

-1,4

42,17

Оборотних засобів :

Коефіцієнт оборотності  оборотних засобів

1,1

1,5

1,3

0,2

118,18

Тривалість обороту, днів

341

241

276

-65

80,94


(* рази

 

Дані таблиці свідчать, про високий рівень використання площі сільськогосподарських угідь в порівнянні з базисним роком при виробництві таких основних видів сільськогосподарської продукції як зерно – 63,7 %, соняшник – у 2,6 рази, ріпак - у 7,1 рази, приріст живої маси ВРХ - у 2,9 рази, приріст живої маси свиней - 8,1 %, молоко – 18,1 % тощо. А оскільки головна мета господарювання виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції, то збільшення урожайності, а отже і обсягів реалізації, спричинило підвищення доходності в розрахунку на кожну гривню затрачених основних виробничих засобів за період у 5,6 рази, або на 2 грн.

В проведеному вище аналізі, ми уже відмічали значне вивільнення  енергетичних потужностей, при цьому  характеристика рівня використання основних виробничих засобів, на основі темпів зниження капіталоозброєності на 25 тис. грн. або 65,1 % та капіталозабезпеченості - 1,4 тис. грн. бо 5,7 %, наводить інформацію про його погіршення.

На основі аналізу  оборотних коштів попередньої таблиці  ми відмічали зростання ліквідності господарства, про що ще раз переконуємось характеризуючи тривалість обороту, яка у звітному році склала 276 днів, що на 65 днів менше базисного року і сприяє значному підвищенню платоспроможності діяльності господарства.

Процес виробництва  завершується доведенням продукції до споживача. Реалізація продукції - це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства (Г - Т... В... Т' - Г'), яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями. Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає і потребам покупців, суспільному попиту.

Проаналізуємо склад  та структуру виручки від реалізації продукції сільського господарства на основі даних таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3    Склад та структура реалізованої продукції сільського господарства в КСП ім. А.В. Трофімова

Види продукції

Роки

В середньому за 2007-2009 рр.

2007

2008

2009

Вартість, тис. грн.

Структура, %

Вартість, тис. грн.

Структура, %

Вартість, тис. грн.

Структура, %

Вартість, тис. грн.

Структура, %

Рослинництво - разом

2677

64,34

4626

58,37

4306

51,16

3870

56,62

В т.ч.: зернові та зернобобові

1650

39,65

3328

41,98

3086

36,67

2688

39,33

З них:

Пшениця

921

22,13

1800

22,71

1894

22,50

1538

22,51

Ячмінь

536

12,88

1010

12,75

1015

12,06

854

12,49

Насіння соняшника

424

10,19

463

5,85

537

6,38

475

6,95

Ріпак озимий

-

-

385

4,86

496

5,89

294

4,30

Картопля

20

0,48

21

0,26

3

0,04

15

0,22

Овочі

241

5,79

200

2,52

34

0,40

158

2,31

Баштанні продовольчі

21

0,50

42

0,53

21

0,25

28

0,41

Виноград

229

5,50

92

1,17

71

0,84

131

1,91

Плоди

30

0,72

3

0,04

-

-

11

0,16

Інша продукція рослинництва

62

1,49

92

1,16

58

0,69

71

1,03

Тваринництво - разом

1484

35,66

3271

41,27

3664

43,54

2806

41,06

В т.ч.: яловиччина

279

6,71

594

7,50

834

9,91

569

8,33

молоко

652

15,67

1239

15,64

1615

19,19

1169

17,10

           свинарство

534

12,83

1285

16,22

1131

13,44

983

14,39

Інша продукція тваринництва

19

0,46

152

1,92

84

0,99

85

1,24

Послуги в сільському господарстві

-

-

29

0,37

446

5,30

158

2,32

Продукція сільського госпо-дарства і послуги - всього

4161

100,00

7926

100,00

8416

100,00

6834

100,00

Информация о работе ”Організація обліку праці та її оплати” на прикладі КСП ім. А.В. Трофімова Овідіопольського району Одеської області