Історія зарубіжних країн. Канада

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 16:23, реферат

Описание работы

Конституція Канади є правовою основою країни і складається із записаного тексту і неписаних традицій і угод. Конституція складається з Канадської Хартії Прав і Свобод, яка гарантує громадянам основні права і свободи.
Конституція Канади складається з кількох законодавчих актів. Найважливішими з них є Квебекський закон 1774 року, Конституційний закон 1791 року, Закон про об'єднання Канади 1840 року, Закон про Британську Північну Америку 1867 року та Конституційний закон 1982 року, який став останнім із числа конституційних актів Канади, прийнятих Британським парламентом.

Работа содержит 1 файл

Канада.docx

— 35.56 Кб (Скачать)

     ОСНОВИ  КОНСТИТУЦІЙНОГО  ПРАВА КАНАДИ.

     Конституція Канади є правовою основою країни і складається із записаного тексту і неписаних традицій і угод. Конституція  складається з Канадської Хартії Прав і Свобод, яка гарантує громадянам основні права і свободи.

     Конституція Канади складається з кількох  законодавчих актів. Найважливішими з  них є Квебекський закон 1774 року, Конституційний закон 1791 року, Закон  про об'єднання Канади 1840 року, Закон  про Британську Північну Америку 1867 року та Конституційний закон 1982 року, який став останнім із числа конституційних актів Канади, прийнятих Британським  парламентом.

     Канадська писана Конституція не становить цілісного документу і не є кодифікованою. На додаток до інших документів, вона містить у собі 25 основних актів, закріплених у Конституційному акті 1982 року: чотирнадцять актів Британського парламенту, сім — парламенту Канади і чотири закони від імені англійського монарха і Таємної ради. Стрижневим у цьому зведенні законів залишається Закон про Британську Північну Америку від 29 березня 1867 року. Саме він започаткував сучасну канадську державність. Сьогодні цей закон, визначений як конституційний закон 1867 року, зберігає силу і є одним із складових елементів Конституції Канади. Саме Законом 1867 року було передбачено об'єднання колоніальних володінь, що існували на Півночі Північно-американського субконтиненту, в єдине територіальне утворення — Канаду, яке з часом отримало статус домініона. Такий статус означав тоді певний рівень самоврядування і самостійності у вирішенні внутрішніх справ. Акт про Британську Північну Америку дав життя федерації — новій державі. Він був схвалений парламентом Великобританії, але розроблений делегатами від території нинішньої Канади (за винятком двох невеликих пунктів: про офіційну назву країни — "домініон" та щодо розділів 26—28 Акта, які стосуються розв'язання складних ситуацій у стосунках між Сенатом і Палатою громад парламенту Канади). Цей закон став ще одним компонентом Конституції Канади, але залишається основоположною складовою частиною писаної Конституції.

     Організація державного механізму регламентована насамперед Законом 1867 року. Країна тривалий час зазнавала впливу англійського права, що мало пряму дію на території  цієї держави (а також у Австралії, Новій Зеландії, інших країнах).

     17 квітня 1982 року парламент прийняв  змістовний Конституційний закон.  Відповідно до нього, Канада  сьогодні має право самостійно  вносити поправки та доповнення  до Конституції за встановленою  процедурою. Конституція Канади 1982 року (ст. 2) безпосередньо встановлює, що жодний акт англійського  парламенту, прийнятий після Конституції,  не буде поширюватися на Канаду  і не стане частиною його  внутрішнього права. Канада, таким  чином, одержала власний Основний  закон, останній британський акт 1982 року — Канадський акт — скасував владні повноваження Британського парламенту щодо Канади і закріпив "патріацію" Конституції Канади. За Конституційним актом 1982 року, Акт про Британську Північну Америку і всі поправки до нього склали Конституційні акти 1867—1975 років.

     Писана  Конституція, саме конституційний закон, навіть з останнім доповненням —  Конституційним актом 1982 року, є тільки частиною всієї діючої Конституції  — системи регулювань, завдяки  якій здійснюється керування державою. Вона не становить усієї тканини  Конституції, а є лише її основою. Відповідальний уряд, національний Кабінет, прем'єр-міністр, бюрократична система, політичні партії, федерально-провінційні  наради — основні ознаки урядової системи Канади.

     Значну  частину Конституції Канади утворюють  законодавство (наприклад, федеральний  і провінційний закони про вибори, Акт про парламент Канади, акти про законодавчі збори, закони про  державну службу), традиційні структури (прем'єр-міністр, Кабінет, уряд, політичні  партії, федерально-провінційні наради), постанови судів (що тлумачать Акт 1867 року та поправки до нього), договори між національними та провінційними  урядами. Тобто Конституція Канади є змішаною за типом і складається  як із писаної некодифікованої частини, так і з судових прецедентів, звичаїв і наукових доктрин.

Відповідно до вищевказаного, можна зробити висновок, що Канада — це держава, де поширений розвиток одержало, у першу чергу, загальне право. Більш того, вся правова система Канади (включаючи Канадське конституційне право), будучи спадкоємицею Англійської правової системи, постійно відчуває вплив права країн, що входять до правової сім'ї загального права, і такий вплив взаємний. Це пов'язано з поширеним твердженням принципу "переконливого прецеденту", коли судове рішення, затверджене в одній судовій ієрархії обов'язковим прецедентом, тобто джерелом права, може показатися настільки переконливим для суду іншої судової ієрархії (у тому числі іншої країни), що суд може прийняти своє рішення на його основі, й іноземний прецедент, таким чином, стане джерелом права країни суду.  

Сердцевину, основу правового статуса личности і громадських обєднань составляют их права, свободы и обязанности, закрепленные в Конституции и других важнейших законодательных актах, провозглашенные в Декларации прав человека и основных свобод. Это главным образом и определяет правовое положение личности громадських обєднань в обществе, их роль, возможности, степень участия в государственных делах.

Як зазначалося  вище, (писать стр.312 учебника пометка - 1*)… і тільки суди мають вирішувати, якими можуть бути такі обмеження.

Є кілька особливостей стосовно ряду прав та основних свобод, у рамках права на пересування. (Писать 2*)….., що заохочує імміграцію певної категорії  фахівців з різних напрямків діяльності. Це відноситься до до категорії незалежних (професійних) іммігрантів, іммігрантів по бізнес-класу(інвестори, підприємці), сімейний клас, біженці.

Писать 3*….

Відповідно до права  на офіційні мови, треба зазначити  наступне: (писать 4*).

Щодо права меншостей  на освіту рідними мовами треба зазначити  наступне: (писать 5*).

Треба зазначити, що (писать 6*).

Відповідно судових  гарантій зазначемо, що (писать 7*), крім цього….(писать 8*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формально К. — конституционная  монархия, фактически — федеративное демократическое государство с парламентской формой правления. Образовано в 1867 принятым британским парламентом Актом о Британской Северной Америке. Он являлся Основным законом страны вплоть до 1982, когда канадский парламент принял новый Конституционный акт. Последний консолидировал Акт 1867 и все дополнения к нему, добавил формулу изменения Конституции, а также Хартию прав и свобод. Составной частью Конституции являются, кроме того, некоторые неписаные обычаи, регулирующие, например, формирование правительства страны.

Административное  деление — 10 провинций и 3 территории федерального подчинения.

Реальная власть принадлежит парламенту, который выполняет законодательные и исполнительные функции и состоит из монарха (с 1953 — английская королева Елизавета II), сената и палаты общин. Монарха в стране на постоянной основе представляет генерал-губернатор, назначаемый (с 1952 — из канадских граждан) по рекомендации премьер-министра К. и обладающий лишь символическими, главным образом церемониальными, полномочиями. В 1993—2003 пост премьер-министра занимал Жан Кретьен; в декабре 2003 его сменил на посту лидера правящей (Либеральной) партии и премьер-министра страны Поль Мартин. Генерал-губернатор (с 1999) — г-жа Адриенн Кларксон.

В парламенте ведущая  роль принадлежит палате общин, 301 член которой избирается всеобщим, прямым, тайным голосованием в одномандатных округах, по мажоритарной системе, сроком на 5 лет (фактически выборы проводятся чаще — по назначению стоящего у власти правительства). Лидер партии, получившей на выборах наибольшее число мест в палате, становится премьер-министром и формирует правительство страны. Партия, ставшая 2-й по числу мест, традиционно носит название «официальной оппозиции». Палата общин принимает решения по всем вопросам, выносимым на её рассмотрение правительством.

Сенат (104 места) рассматривает  и, как правило, утверждает законопроекты, принятые палатой общин. Однако он не имеет права законодательной инициативы по финансовым вопросам, контроля над исполнительной властью, вотума недоверия правительству. В целом канадский сенат гораздо менее влиятелен, чем, например, сенат США. Сенаторы назначаются генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра по определённой норме представительства от субъектов федерации и уходят в отставку по достижении 70 лет.

По форме государственного устройства К. — федерация, состоящая из 10 провинций и 3 территорий. По Конституции регулирование большинства важнейших вопросов жизнедеятельности страны (прямое налогообложение, торговля, денежное обращение, банковская деятельность, транспорт и связь, гражданство, внешняя политика и оборона) входит в компетенцию федерации. Провинции ведают вопросами имущественных и гражданских прав, косвенного налогообложения, использования природных ресурсов (что является одним из основных источников доходов провинциальных бюджетов в виде сбора за право разработки недр — роялти), трудовых отношений, образования, здравоохранения, местного законодательства и самоуправления. В сферу совместной компетенции входят иммиграция, развитие сельского хозяйства.

Глава государства представлен в провинции лейтенант-губернатором, назначаемым генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра страны (и тоже осуществляющим преимущественно лишь церемониальные функции). Законодательная и исполнительная власть принадлежат однопалатным Законодательным собраниям (в Квебеке — Национальной ассамблее). Принцип формирования провинциальных правительств — тот же, что и федерального.

Судебная система К. имеет три уровня — федеральный, провинциальный и территориальный. Высшим судебным органом страны является Верховный суд. По Конституционному акту 1982 Верховный суд помимо прежних полномочий последней инстанции по уголовным и гражданским делам получил полномочия Конституционного суда. 9 судей Верховного суда назначаются генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра и уходят со своего поста по достижении 70 лет. Федеральный суд рассматривает дела по вопросам морского права, подоходного налогообложения, патентов, таможни.

В К. на федеральном  уровне у власти с 1867 находились только две партии — Прогрессивно-консервативная (возникла в 1854) и Либеральная (основана в 1873), которые формировались и функционировали по образцу аналогичных партий Великобритании. После 1-й мировой войны наряду с консерваторами и либералами в федеральном парламенте были в разное время представлены 1—3 малые партии, иногда существенно влиявшие на политику правительства. В провинциях у власти находятся партии, носящие, как правило, те же названия, однако большинство их не имеет организационных связей со своими федеральными аналогами и не подчиняется их решениям.

Либеральная партия в 20 в. доминировала на федеральной арене, выиграв 18 всеобщих выборов из 28, при этом после 2-й мировой войны — 12 из 18. Её деятели проявили себя более гибкими политиками и умелыми правителями, чем их основные соперники — консерваторы. Успешно удерживает позицию в центре политического спектра К. В основе политической программы партии — приверженность принципу свободного предпринимательства при активной регулирующей роли государства, стремление укрепить федеральную власть, сохранить ведущие отрасли экономики страны под национальным контролем, диверсифицировать её внешнеэкономические и политические связи, отстаивать самобытность культуры и самостоятельность внешней политики К. В 1982 либералы во главе с тогдашним премьер-министром Пьером Трюдо (находился у власти в 1968—79 и 1980—84) осуществили «патриацию» канадской Конституции, ликвидировав формальные остатки былой зависимости К. от Великобритании. На выборах 1997 либералы получили 155 мест, в 2000 — 172 места.

Прогрессивно-консервативная партия с 1900 добивалась власти 10 раз, из них 6 — после 1945. Её поддерживают большая часть англоязычных жителей мелких городов и сельской местности, особенно в западной части страны, состоятельные фермеры и предприниматели, протестанты. Партия выступает за ограничение вмешательства государства в экономику, сокращение государственных расходов, была инициатором ослабления контроля над иностранным капиталом, Соглашения о свободной торговле с США в 1988. Попытки правительства Б. Малруни (премьер-министр в 1984—93) укрепить единство К. путём конституционных уступок Квебеку и заодно всем другим провинциям провалились.

На выборах 1993 консерваторы потерпели беспрецедентное в своей истории поражение: имея до этого 167 депутатов в палате общин, они смогли получить в ней всего 2 места, что поставило старейшую партию К. под угрозу исчезновения. На выборах 1997 консерваторы получили 12 мест, в 2000 — 20 мест.

Новая демократическая  партия (НДП) образована в 1961 путём слияния  Федерации кооперативного содружества, созданной в 1932, с руководством Канадского рабочего конгресса — крупнейшего профсоюзного центра страны. Единственная социал-демократическая партия Северной Америки. Входит в Социалистический интернационал. Отстаивает государственное регулирование экономики, эффективную систему социального обеспечения, признание «особого статуса» Квебека в децентрализованной федерации. Выступает против господства иностранного капитала в ключевых отраслях. НДП неоднократно находилась у власти в различных провинциях. Пик влияния НДП пришёлся на 1970—80-е, когда число её депутатов в федеральном парламенте доходило до 43. Однако на выборах 1993 новые демократы получили всего 9 мандатов. На выборах 1997 НДП получила 21 место, в 2000 — 13 мест.

Квебекский блок был создан в 1990 суверенистами провинции  Квебек (сторонниками «суверенитет-ассоциации» — политического суверенитета этой франкоязычной провинции, при сохранении её экономической ассоциации с «остальной К.»), чтобы отстаивать свои интересы на федеральной арене. До этого момента они ограничивались политической деятельностью в самой провинции, объединившись в Квебекскую партию. На всеобщих выборах 1993, получив поддержку определённых средних слоёв, интеллигенции, молодёжи Квебека, провёл в палату общин 54 депутата и занял место официальной оппозиции. На всеобщих выборах 1997 КБ получил 44 места, а в 2000 — 38 мест.

Канадский консервативный альянс реформ возник (первоначально  под названием «Партия реформ») в 1989 в провинции Альберта как  выразитель недовольства местного мелкого и среднего бизнеса политикой федеральных властей, традиционно отражающей интересы крупного капитала Центральной К. Выступил за децентрализацию федерации, за усиление роли провинций в формировании сената и Верховного суда страны, в контроле над её природными ресурсами, за отмену закона о двуязычии, против каких-либо уступок Квебеку. Получил поддержку большинства фермерства, жителей мелких и средних городов во всех провинциях Запада, где к тому же весьма сильны настроения англосаксонского шовинизма. На выборах 1993 провёл в палату общин 52 депутата и стал оспаривать место «официальной оппозиции» у Квебекского блока. Это удалось сделать в результате выборов 1997, когда реформисты выиграли 60 мандатов, а в 2000 — уже 66 мандатов.

Информация о работе Історія зарубіжних країн. Канада