Технології вирощування польових культур

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2011 в 13:09, курсовая работа

Описание работы

В зв'язку з чим, виникла гостра необхідність розробки науково-обґрунтованих систем землеробства, організаційно-господарських, економічних та агротехнічних заходів, які б сприяли забезпеченню стабілізації галузі та виробництву зерна рису, створенню ефективної системи раціонального використання рисового іригаційного фонду, покращенню екологічних умов в агро ландшафтних зон вирощування культури.

Содержание

ВСТУП РОЗДІЛ 1 Стан галузі рослинництва в господарстві і грунтово кліматичні умови.
РОЗДІЛ 2 Аналіз науково-виробничої інформації по біології технології вирощування культури.
РОЗДІЛ 3 Застосування елементів програмування врожайності.
3.1. Програмування врожайності.
3.2. Розрахунок норм добрив на програмований урожай РОЗДІЛ 4 Розробка елементів технології вирощування культури в господарстві
4.1. Розміщення культури в сівозміні 4.2.Система обробітку ґрунту 4.3.Система удобрення
4.4. Підготовки насіння до сівби, розрахунок норми посіву та сівба 4.5.Догляд за посівами 4.6.Агробіологічний контроль за посівами
4.7. Збирання врожаю 4.8.Поопераційна карта вирощування культури. Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

курсак растеневодство.doc

— 574.00 Кб (Скачать)

ються оптимальні умови для випередження росту і розвитку рослин рису, які в подальшому перешкоджають виходу болотних бур'янів з-під щільного покриву рису.

На непідготовлених  з осені полях замість веснооранки  слід провести поверхневий обробіток ґрунту в 2 сліди важкими дисковими боронами, що дає значну економію паливно-мастильних матеріалів і зменшує потребу в техніці. В подальшому послідовність і строки виконання механізованих операцій аналогічні до системи підготовки ґрунту по інших попередниках: експлуатаційне планування, внесення і заробка добрив, движкування з прикочуванням.

При застосуванні поверхневого способу сівби рису без заробки насіння в ґрунт, основний обробіток ґрунту доцільно проводити згідно мінімалізованої  схеми (дискування у 2 сліди); мінімальне порушення мікрорельєфу чеків дає змогу на окремих площах скоротити кількість операцій за рахунок робот, що виконуються довгобазовим планувальником. З передпосівного обробітку виключають операцію движкування з прикочуванням. Поверхня ґрунту має бути дрібно-грудкуватою, з розмірами окремих грудок до 3-4 см у діаметрі. При затопленні чеків за рахунок розмочування грудок відбувається часткова заробка насіння у ґрунт на глибину - до 0,1-0,3 см, що дає можливість одержати густі та дружні сходи. Слід мати на увазі, що розрив у часі між затопленням чеків і останнім обробітком ґрунту (передпосівна культивація) не повинен перевищувати 2 днів. За цієї умови попереджаються непродуктивні втрати азотних добрив.

Найбільш  сприятливі умови для отримання  сходів та розвитку рослин рису і супутніх культур, рівномірного затоплення та контролю розвитку бур'янів створюються на якісно вирівняних чеках з точністю + 3 см.

В умовах рисосійних господарств виконують такі види планування поверхні чеків:

1.  Ремонтно-відновлювальне

2. Експлуатаційне

3. Передпосівне

Ремонтно-відновлювальне планування виконується щорічно на площі 20-25% посівів рису, як правило, в меліоративних полях. Обґрунтуванням для його виконання є геодезична зйомка за допомогою нівелірів по квадратах 10 х 10 м. Частково її можна замінити замальовуванням контурів деформованих частин площі по шару води. Для цього на план в маСштабі 1:2000 наносять контури бугрів і понижень, їх приблизну величину можна визначити по показникам водомірної рейки. Зйомку і планування необхідно виконувати по ущільненому необробленому ґрунту: по пласту люцерни, після збирання рису та інших культур.

Планування  виконується скреперами, а вирівнювання кутів і формування валиків і  переїздів - бульдозером. Для якісного та швидкого виконання планувальних робот деформовані частини площі позначають кілочками з пояснюючими помітками. Якість роботи постійно контролюється проведенням контрольно-перевірочної зйомки. При цьому слід брати до уваги, що насипний ґрунт має меншу щільність і при затопленні

може осідати.

Особливе  місце займає планування по воді (рис. 3), яке дозволяє якісно вирівняти  поверхню чека та сприяє зменшенню  запасів насіння та вегетативних органів розмноження бур'янів у  поверхневому шарі ґрунту. Для виконання  цієї операції застосовується спеціальний планувальник, конструкція якого розроблена в інституті рису. Планування по воді проводять в чеках з поверхневим обробітком ґрунту відразу після їх затоплення. Глибина шару води повинна чітко означити деформовані частини площі - бугри та пониження. Ґрунт з підвищених ділянок - бугрів переміщують в найближчі понижені ділянки, які закриті водою.

Експлуатаційне  планування. Основне його призначення - ліквідація деформацій поверхні чеків, які виникли після основного обробітку ґрунту. Виконується  довгобазовими планувальниками Д-719, які агрегатуються тракторами Т-150 і Т-130, в 2 сліди. Напрям руху агрегатів - діагонально-перехресний.

Сучасні технології  вирівнювання поверхні на зрошувальних системах .З  мстою підвищення точності та продуктивності праці на планувальних роботах, розроблено комплекс сучасної апаратури з використанням  лазерного контролю та комп'ютерної обробки даних.

Трудомістка геодезична зйомка замінена лазерною, обробка даних  виконується комп'ютером по спеціальній програмі. Результати мають вигляд планшета, де чітко означені деформовані площі та вказується обсяг робіт.

При виконанні планувальних робіт на меліоративну техніку (скрепер планувальник) монтується спеціальна апаратура керування робочим органом, яка отримує команди від лазерного контрольного устаткування. Точність вирівнювання поверхні ґрунту підвищується до +3 см та значно прискорюються темпи робіт.

Передпосівне  вирівнювання ґрунту. Виконується движком її агрегаті з кільчасто-шпоровими котками після внесення та загортання мінеральних добрив. Операція дозволяє вирівняти ґрунт після культиваторів, додатково його подрібнити до пилових фракцій та рівномірно ущільнити. Це забезпечує рівномірність загортання насіння на глибину І -2 см при сівбі, створює оптимальні умови для отримання густих та дружніх сходів. 

4.3. Система удобрення. 
 
 

Міністерство  Аграрної політики України

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський  Державний Аграрний Університет» 
 

                                                                     Кафедра рослинництва генетики,селекції та насінництва 
 

Курсовий  проект

На  тему: 

« Технологія вирощування  рису в умовах Дослідного господарства Інституту  рису » 
 
 
 
 

                                                             Виконав: студент 4 курсу 2групи Закус Сергій Андрійович

                                                                              Перевірив: доцент  с.-г. наук                                                                Ширенко Борис  Константинович 
 
 
 
 
 
 
 

\

Херсон-2007

Информация о работе Технології вирощування польових культур