Рефераты по биологии

. Микрофлора сырья

12 Марта 2013, реферат

Человечество давно научилось использовать микробиологические процессы в практической деятельности. Многие микробиологические процессы применяются в пищевой промышленности. Например, в основе технологического приготовления хлеба лежат биохимические процессы спиртового и молочнокислого брожения, возбудителями которых являются дрожжи и молочнокислые бактерии. Эти микроорганизмы обуславливают необходимую степень разрыхления и кислотность полуфабрикатов, вкус и аромат хлеба, способствуют улучшению качества изделий, повышению их пищевой ценности.

1. СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ

10 Мая 2012, контрольная работа

Биологический уровень организации очень сложен, его нельзя свести к закономерностям других естественных наук. В настоящее время существуют несколько подходов к определению живого вещества.
Эпителий представляет собой пласты, покрывающие внутренние и внешние поверхности организмов. Его основной функцией является защита соответствующих органов от механических повреждений и инфекции.

16 желтоқсан тәуелсіздік күні

18 Февраля 2012, реферат

Сіздерді келе жатқан 16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Халқымызға ғасырлар бойғы арман болған тәуелсіздік, егемендік ұстанымдарын биікке көтеретін бұл күн – біздің Отанымыздың әрбір азаматы үшін қастерлі мереке. Азаттық аңсаған елдің түпкі мақсатының орындалып, бүгінгі Қазақстан Республикасы өз мемлекеттілігін бұдан 12 жыл бұрын жариялаған болатын. Бұл мереке күнтізбеде «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңының 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылдануына байланысты тұрақты түрде аталып өтіледі.

: Образование дефинитивных структур. Половое созревание. Репродукция

25 Февраля 2012, реферат

Размножение, или репродукция, присущая всем живым существам функция воспроизведения себе подобных. В отличие от всех других жизненно важных функций организма, размножение направлено не на поддержание жизни отдельной особи, а на сохранение ее генов в потомстве и продолжение рода – тем самым на сохранение генофонда популяции, вида, семейства и т.

Aspergillus terreus — продуцент ітаконової кислоти

29 Ноября 2011, курсовая работа

У загальній частині курсової роботи представлена характеристика Aspergillus terreus – продуцента ітаконової кислоти.
У розрахунково-графічній частині містяться розв’язки розрахунково-графічних завдань курсової роботи.
У розділі «Визначення показників швидкості росту при періодичному культивуванні мікроорганізмів» розраховані показники росту мікроорганізмів при періодичному культивуванні.
У розділі «Поживні середовища для вирощування мікроорганізмів» проаналізовано склад поживного середовища і придатність його для вирощування мікроорганізмів, розраховано теоретично можливий рівень біомаси за кількістю азоту і вуглецю, що містяться в поживному середовищі.
У розділі «Енергетичний баланс окиснення субстрату» проведено аналіз енергетичного балансу окислення глюкози за заданих умов.

Cинтетичні миючі засоби і їхній вплив на людину

25 Февраля 2013, реферат

У методично-практичному посібнику представлено методику викладання органічної хімії у другому півріччі навчального року в «малонаповнюваній» школі, авторське календарне планування, розробки уроків, методику та сценарій проведення позакласного заходу сільської школи.
Посібник буде корисним для практичного використання вчителями хімії сільських «малонаповнюваних», «малокомплектних» шкіл та може бути взятим за основу для проведення експерименту на рівні школи та району.

Cүт қышқылды бактерияларды зерттеу

01 Марта 2014, курсовая работа

Біздің ойымызша қылмыс саясатының маңызы қылмыспен күресу саласымен шектеледі, ал қылмыстық, негативті оқиғалардан басқа жағдайларды айтсақ, онда оқырман күресуді әлеуметтік саясат қарастыруы тиіс. Қаңғыбастық, маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік және т.б. қылмыс саясатының саласына тек қана қылмыстық негізі болуына байланысты ғана кіреді.. Қылмыс саясаты – қылмыспен күресу бағытын, түрлерін, онымен күресуге арналған мемлекет органдары қызметінің мазмұны мен міндеттерін белгілейді.

Detection of microbial contaminants of meat

26 Января 2012, дипломная работа

Food poisoning is an ever present health issue that is believed to exceed £1.5 billion a year to the UK economy. Microbial contamination of meat is the potential source of infection commonly associated with Campylobacter spp., Salmonella spp., Escherichia

Industrial Fermentation nondairy products

14 Марта 2012, доклад

Fermented sausages are produced generally as dry or semidry products, although some are intermediate. Dry or Italian-type sausages contain 30–40% moisture, are generally not smoked or heat processed, and are eaten usually without cooking. In their preparation, curing and seasonings are added to ground meat, followed by its stuffing into casings and incubation for varying periods of time at 80–95◦F.

Passive mechanical properties of biological tissues

03 Марта 2013, реферат

The mechanical properties of biological tissues and organs are shown in their response to mechanical stress. A measure of the interaction of physical bodies is power. The force acting on a unit surface of the body, called the surface force, or surface load (s):
It is this physical quantity is usually characterized in biomechanics mechanical effects on living tissues and organs.
Version of mechanical properties of biological fabrics.

PH в живых организмах

20 Марта 2011, реферат

Соотношение кислоты и щелочи в каком-либо растворе называется кислотно-щелочным равновесием (КЩР), хотя физиологи считают, что более правильно называть это соотношение кислотно-щелочным состоянием.

« Конституциялық құқық » пәні бойынша глоссарий

15 Октября 2012, доклад

Преамбула (кіріспе) Қазақстан халқын Конституция қабылдаған айрықша субъекті ретінде атап көрсетеді; Конституцияны қабылдау себептерін (мотивтерін) ашып көрсетеді.
«Жалпы ережелер» мемлекет құрылысының негіздерін айқындаушы қағидаларға арналған.
1-бап. Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет болып саналады.
2-бап. Қазақстан Республикасы – Президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет болып саналады.

Євгеніка - проблема науковості та псевдонауковості науки про "чистоту роду"

10 Марта 2013, реферат

Поняття євгеніки і його виникнення.
Наука чи антигуманна лженаука ?
Деякі якісні показники народонаселення.
Якісні показники народонаселення в Україні.

Індивідуальна робота з «Основи охорони праці»

29 Марта 2011, контрольная работа

1. Характеристика приміщення

Інтенсивна iнвентаризацiя ґрунтового покриву i розвиток мiжнародного співробітництва у ґрунтознавстві

16 Августа 2011, реферат

Офіційною датою народження сучасного ґрунтознавства є 10 грудня 1883 року. В цей день у Петербурзькому університеті В. В. Докучаєв блискуче захистив докторську дисертацію «Російський чорнозем», в якій були сформульовані головні теоретичні концепції нової науки. Стало загальновизнаним, що цією працею В. В. Докучаєв здійснив революцію в знаннях про ґрунт і започаткував сучасне генетичне ґрунтознавство як самостійну природничу науку.

Ішкі ортаның ұлпалары

17 Сентября 2012, лекция

1. Мезенхима.
2. Қан.
3. Қанның түзілуі.

Ішкі ортаның ұлпалары

13 Февраля 2013, лекция

Мезодермадан пайда болатын мезенхиманы эндомезенхима деп атайды. Мезенхима қан клеткаларына, алғашқы қан тамырларына, дәнекер ұлпасына, шеміршекке, сүйек ұлпаларына жіктеледі. Мезенхиманы түзуге эктодермадан пайда болатын ми қабығы дамитын ұрықтық бастама - эктомезенхиманы немесе нейромезенхиманы құраушы нерв жолағы да қатысады. Бірыңғай салалы бұлшық ет ұлпасы да мезенхимадан пайда болады. Мезенхиманың клеткаларының ядросы ірі, пішіні сопақша келеді, цитоплазмасында эндоплазмалық тор жақсы жетілген және митохондрияларда көп болады. Клеткаларының арасында белоктармен қосылған мукополисахаридтік клеткааралық зат орналасқан.

Ішкі секреция бездері

27 Февраля 2013, творческая работа

Ішкі секреция бездері немесе эндокриндік мүшелер жүйесі (гр. «endon» - ішкі, «сrino» - бөлемін) биологиялық белсенді заттарбөлетін мүшелерге жатады. Ішкі секреция бездерінің жасушаларын ұсақ қантамырлар мен лимфа қылтамырлары торлайды. Бұл бездерде бөлінетін сұйықтықты шығаратын өзек болмағандықтан, сұйыктық бірден қанға өтеді. Сондықтан мұндай бездерді ішкі секреция бездері деп атайды.

Абиогинез. Возникновение жизни на Земле

20 Октября 2011, реферат

Существовало множество теорий о происхождении жизни на Земле. Часть ученых считала, что жизнь была создана Творцом, другие же полагали, что существуют некие «семена жизни», переносимые с планеты на планету метеоритами - «теория панспермии». Третья группа ученых считала, что жизнь зародилась сама собой, благодаря «жизненной силе». По их мнению, эта «жизненная сила» существует везде. Идея виталистов господствовала в средние века. Теория самозарождения включала в себя то, что рыбы могли зарождаться из ила, черви из почвы, мыши из грязи, мухи из мяса и т. д.

Абиогинез. Возникновение жизни на Земле

13 Ноября 2011, реферат

Существовало множество теорий о происхождении жизни на Земле. Часть ученых считала, что жизнь была создана Творцом, другие же полагали, что существуют некие «семена жизни», переносимые с планеты на планету метеоритами - «теория панспермии». Третья группа ученых считала, что жизнь зародилась сама собой, благодаря «жизненной силе». По их мнению, эта «жизненная сила» существует везде. Идея виталистов господствовала в средние века. Теория самозарождения включала в себя то, что рыбы могли зарождаться из ила, черви из почвы, мыши из грязи, мухи из мяса и т. д

Абиотические и биотические факторы

10 Февраля 2012, реферат

Среда — это совокупность элементов, которые способны оказывать прямое или косвенное воздействие на организмы. Элементы окружающей среды, оказывающие влияние на живые организмы» называются экологическими факторами. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

К числу абиотических факторов относятся элементы неживой природы: свет, температура, влажность, осадки, ветер, атмосферное давление, радиационный фон, химический состав атмосферы, воды, почвы и т. п.

Аборт

05 Февраля 2013, реферат

Аборт — мимовільне або штучне переривання вагітності впродовж перших її 22 тижнів. При аборті відбувається видалення плодового міхура (тобто дитини на стадії зародка з його оболонками, ембріона або фетуса) з порожнини матки. Якщо мимовільний аборт неодноразово повторюється, його називають звичним (такий аборт найчастіше пов'язаний із розладом діяльності ендокринних залоз). Аборт, що настає до 16 тижнів вагітності, називається раннім, після цього строку до 28 тижнів — пізнім (перебігає подібно до передчасних пологів). Викидень, що трапляється між 28 і 37-м тижнями вагітності — передчасні пологи. Штучний аборт проводиться не тільки у випадку небажання жінки народжувати зачату дитину, але й у ряді медичних показань, загрозливих життю.

Абсцесс

09 Марта 2012, курсовая работа

Классификация хирургических инфекций. Различают хирургичес­кие инфекции:
аэробную, или гнойную, вызываемую микробами-аэробами (стафилококками, стрептококками, диплококками, кишечной и синегнойной палочкой и др.);
анаэробную, которая вызывается анаэробами (газовая гангрена, злокачественный отек);
гнилостную, возбудителями которой являются вульгарный про­тей, спорообразующие бациллы, кишечная палочка и др.;
специфическую (столбняк, мыт, бруцеллез, туберкулез, некробактериоз, актиномикоз, ботриомикоз).

АВО жүйесі бойынша адамның қан топтарының генетикасы

21 Ноября 2012, реферат

Мендель ашқан заңдылықтардың дұрыс екендігі 1900 жылдан кейін өсімдіктер мен жануарлардың түрлі белгілер мен қасиеттерінің тұқымқуалауына жүргізілген көптегенз ерттеулердің нәтижесінде дәлелденді. Мендель анықтаған будан ұрпақтағы белгілердің ажырауының арақатынасы әрбір ген тек бір белгілердің тұқымқуалауын қуаттаған жағдайда дұрыс болып есептеледі.

АВО жүйесі бойынша адамның қан топтарының генетикасы

02 Марта 2013, реферат

Резус-фактор[1] (rhesus) — адамдар мен макака-резус маймылының (аталуы осыған байланысты) эритроциттерінің құрамында болатын антиген. Резус-факторды 1940 ж. австриялық иммунолог К.Ландштейнер (1868 — 1943) мен америкалық ғалым А.Винер (1907 — 78) ашты. Адамдардың 85%-нда эритроцит құрамында оң Резус-фактор, ал 15%-нда теріс Резус-фактор. болады.

Авторегресія як модель прогнозування врожайності сільськогосподарських культур

02 Ноября 2012, курсовая работа

Сучасне суспільство рухеється на шляху переходу до ринкової економіки. Цей процес займає тривалий період і буде проходити з багатьма протидіями, ускладненнями та успіхами. Тому в складній, суперечливій економічній ситуації необхідно виявлення намічених тенденцій, що визначають майбутнє народного господарства, а також складання прогнозу на перспективу, Який є невід'ємною складовою частиною планування в економіці з метою забезпечення стійкості обсягів виробництва продукції та ефективності виробництва в цілому.

Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

27 Декабря 2011, реферат

Агрессивное поведение у животных (от французского слова aggressif - нападающий, воинственный, от латинского aggregior - нападаю) - это действия животного, адресованные другой особи и приводящие к её запугиванию, подавлению или нанесению ей физических травм. Таково самое общее определение агрессии.

Агрессия у животных

13 Декабря 2010, реферат

Цель данного исследования заключается в рассмотрении агрессивного поведения у животных.
Вышеуказанная цель предполагает следующие задачи:
1)рассмотреть понятие агрессии;
2)выявить виды агрессии;
3) проанализировать формы агрессии.

Агрохимические свойства почвы и мероприятия по их улучшению

28 Ноября 2011, реферат

Цели работы:
Приобретение навыков выполнения основных агрохимических анализов почв.
Выработка умений интерпретировать результаты лабораторных анализов почв.
Научиться давать заключения о водных, физических и химических свойствах почв, которые определяют её плодородие.
Разработка предложений по улучшению агрохимических свойств почвы для возможного использования в сельском хозяйстве.

Агроэкосистемы

25 Ноября 2011, доклад

Сельскохозяйственные экосистемы, или агроэкосистемы, создаются человеком и отличаются по ряду признаков от естественных экосистем. Число видов в них значительно меньше, цепи питания короче, круговорот веществ незамкнутый. Агроэкосистемы не могут существовать без поддержки человека. Рассмотрим более детально особенности агроэкосистем.