Рефераты по химии

B-нитростирол

05 Августа 2012, курсовая работа

Синтез b-нитростирола

Ba мен Hg химиялық элементтер

05 Октября 2013, реферат

Барий (Barium, гр. barys «ауыр») Ba — химиялық элементтердің периодтық жүйесінің 6-шы периодының ІІ тобына жататын элемент, реттік нөмірі 56, атомдық массасы 137,34. Жерсілтілі элементтерге жатады. Табиғатта барит (Ba2SO4) және витерит (BaCO3) деген минералдары кездеседі. Барийді 1774 жылы Карл Шееле ашқан.

P-элементы

17 Марта 2012, доклад

Особое значение для организма имеет кислород, который входит в состав молекулы воды и многих биологически активных соединений. Сера является структурной единицей молекул аминокислот, пептидов, белков и ряда других биологически активных соединений. По содержанию в организме человека кислород и сера относятся к макроэлементам, селен — к необходимым микроэлементам.

Іоноселективні електроди

20 Февраля 2012, лабораторная работа

ІОНОСЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ (мембранні електроди) — електрохімічні напів­елементи електрохімічного ланцюга, потенціали яких залежать від активності у розчині­ іона, до якого селективний цей електрод.

Історія відкриття церію

25 Февраля 2013, курсовая работа

Мета дослідження: дослідити екотоксикологічну дію і біологічну роль нанокристалічного діоксиду церію (ІV) за допомогою стандартизованих біоіндикаторних тест-об’єктів, а також довести або спростувати онкопротекторні властивості церію.
Для досягнення мети необхідно було виконати такі завдання:
Ознайомитись з характеристикою церію як лантаноїда.
Розглянути фізико-хімічні властивості та біологічну роль діоксиду церію.
Провести біотестування нанокристалічного діоксиду церію на модельних тест-об’єктах (Allium cepa L), встановити дію НДЦ та залежність його впливу від концентрацій.
Встановити можливу стимулюючу дію НДЦ та його онкопротекторні можливості.

Історія виготовлення селітри. Зв’язок селітри з виробництвом пороху

26 Ноября 2011, реферат

Під ім'ям Селітри в техніці взагалі позначаються азотно-кислі солі натрію, калію, амонію, барію, стронцію, кальцію, магнію; для вказівки роду Селітри. звичайно говорять, яка селітра.: натровий, калійна, аміачна селітра. та ін Дуже часто назва селітра. без яких-небудь додавань застосовується для позначення спеціально калійної селітри. У XVI в. селітра. називалася у нас ямчугой, або емчугой. Слово селітра. представляє зіпсоване латинську назву "sal nitri".

Історія виникнення синтетичних лікарських препаратів

10 Марта 2013, доклад

В ХІ столітті в Італії з виноградного вина був виділений винний (етиловий) спирт. Його фізіологічну дію на організм було виявлено дуже швидко, і спочатку його використовували як таємний лікувальний засіб . Нині у медичній практиці етиловий спирт застосовується переважно для виготовлення настоянок і як зовнішній дезинфікуючий засіб.

Автоматизация реакторного блока установки по производству водорода

26 Февраля 2013, курсовая работа

В химической промышленности комплексной механизации и автоматизации уделяется большое внимание. Это объясняется сложностью и высокой скоростью протекания технологических процессов, а также чувствительностью их к нарушению режима и, вредностью условий работы, взрыво- и пожароопасностью перерабатываемых веществ и.т.д.

Автомобильные бензины

08 Ноября 2011, реферат

Автомобильный транспорт по мере своего развития предъявлял все большие требования как к количеству, так и к качеству бензина. Актуальность темы реферата обусловлена, прежде всего, чрезвычайно важной ролью бензина в содержании и эксплуатации нашего автомобиля, а так же в надежности и сроках его эксплуатации.

Агрохимия Большеулуйского района

08 Мая 2013, курсовая работа

Агрохимия – наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур, о круговороте веществ в земледелии и использовании удобрении для увеличения урожая, улучшения его качества и повышения плодородия почвы.

Агрохимия и плодородие земель

09 Ноября 2012, курс лекций

Методы агрохимических исследований - вегетационный метод, полевые опыты.
Плодородие почвы – это ее способность удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности. Высокое плодородие почвы обеспечивает оптимальное питание растений, формирование высокого урожая и полноценной по качеству продукции для питания человека и кормов для животных.

Адам ағзасындағы химиялық элементтер

29 Ноября 2011, доклад

Соңғы жылдары халықтың салауатты өмір сүруіне көп көңіл бөлінуде. Табиғаттағы өзгерістер және қоршаған ортаның әсері жайлы зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Топырақ, ауа, су – тіршілік көзі екендігі белгілі. Ендеше, тіршілікке әсер етуші биогенді элементтер жайындағы ғылыми-жобалы жұмыстарды өзекті зерттеулердің қатарына жатқызуға болады.

Адам ағзасындағы химиялық элементтер

28 Февраля 2013, доклад

Құстардың терiсi бауырымен жорғалаушылардiкi сияқты құрғақ және безсiз. Аяқтарында қабыршақты жабындары болады. Құстардың қауырсындары бауырымен жорғалаушылардың қабыршықтары сияқты мүйiздi заттан тұрады. Бауырымен жорғалаушылардiкiндей зәрағарлары мен көбею мүшелерi клоакаға ашылады. Әсiресе үлкен ұқсастық құстар мен бауырымен жорғалаушылардың ұрықтарында байқалады. Қазiргi тропиктiк құстар огациндердiң балапандары ағаш бұтақтарына сақталып қалған, қанат саусақтарымен жармасады.

Адсорбционная хроматография

13 Марта 2012, реферат

Хроматография, физико-химический метод разделения и анализа смесей, основанный на распределении их компонентов между двумя фазами - неподвижной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную.

Азот

08 Декабря 2010, доклад

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА АТОМА.
Строение молекулы.
Химические свойства.

Азот

12 Декабря 2010, реферат

Природный азот состоит из двух стабильных изотопов 14N — 99,635 % и 15N — 0,365 %.
Искусственно получены четырнадцать радиоактивных изотопов азота с массовыми числами от 10 до 13 и от 16 до 25. Все они являются очень короткоживущими изотопами. Самый стабильный из них 13N имеет период полураспада 10 мин.
Азот, в форме двухатомных молекул N2 составляет большую часть атмосферы, где его содержание составляет 75,6 % (по массе) или 78,084 % (по объёму).

Азот

24 Января 2011, доклад

Азо́т — элемент главной подгруппы 5 группы второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 7. Обозначается символом N (лат. Nitrogenium). Простое вещество азот — достаточно инертный при нормальных условиях двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха (формула N2).

Азот

15 Декабря 2011, реферат

Азот составляет 79 %атмосферы, но огромное

количество живых существ не способны прямо

использовать этот запас азота. Сначала он должен быть

фиксированным специализированными организмами или

человеком – в этом последнем случае фиксация

осуществляется с помощью специально разработанных

промышленных процессов.

Азот и его свойства

25 Января 2012, реферат

АЗОТ (лат. Nitrogenium — рождающий селитры), N (читается «эн») — химический элемент второго периода VA группы периодической системы, атомный номер 7, атомная масса 14,0067. В свободном виде — газ без цвета, запаха и вкуса, плохо растворим в воде. Состоит из двухатомных молекул N2, обладающих высокой прочностью. Относится к неметаллам.

Азот и его соединения

23 Апреля 2013, доклад

Азот — элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) второго периода периодической Д. И. Менделеева, с атомным номером 7. Обозначается символом N (лат. Nitrogenium). Простое вещество азот — достаточно инертный при нормальных условиях двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха (формула N2), из которого на три четверти состоит земная атмосфера.

Азотная кислота

21 Ноября 2011, реферат

Азотная кислота является одним из исходных продуктов для получения большинства азотсодержащих веществ. До 70-80% ее количества расходуется на получение минеральных удобрений. Одновременно азотная кислота применяется при получении взрывчатых веществ почти всех видов, нитратов и ряда других технических солей; в промышленности органического синтеза; в ракетной технике, как окислитель в различных процессах и во многих других отраслях народного хозяйства.

Азотфиксирующие микроорганизмы и их роль в природе и хозяйственной деятельности человека

24 Января 2012, реферат

Азот является абсолютно необходимым элементом для всех живых организмов. Основным резервуаром азота служит земная атмосфера. Эукариотические организмы не способны усваивать азот непосредственно из атмосферы. Такой способностью обладает ограниченное количество видов прокариот, которых называют азотфиксаторами, а процесс связывания азота атмосферы (восстановление до ) этими организмами - биологической азотфиксацией. Многие растения, животные и грибы способны вступать в симбиоз с азотфиксирующими прокариотами.

Азоты

03 Октября 2011, реферат

Азот — одно из самых распространенных веществ в биосфере, узкой оболочке Земли, где поддерживается жизнь. Так, почти 80% воздуха, которым мы дышим, состоит из этого элемента. Основная часть атмосферного азота находится в свободной форме (см. Химические связи), при которой два атома азота соединены вместе, образуя молекулу азота — N2. Из-за того, что связи между двумя атомами очень прочные, живые организмы не способны напрямую использовать молекулярный азот — его сначала необходимо перевести в «связанное» состояние.

Акриловые полимеры

11 Января 2013, реферат

К этому типу пленкообразующих веществ относятся олигомеры, полимеры и сополимеры акриловой, метакриловой кислот и их производных: эфиров, амидов, нитрилов и др. В зависимости от применяемых мономеров и сомономеров можно получить термо¬пластичные или термореактивные полимеры с разнообразными фи¬зическими свойствами.
Сырьем для получения акриловых полимеров и сополимеров служат различные мономеры. Полимеризацию акриловых мономеров можно проводить раз¬личными методами. Для изготовления лаков наиболее пригоден лаковый метод; метод эмульсионной полимеризации применяет¬ся для получения латекса.

Алаш қозғалысы

03 Декабря 2012, реферат

Алаш қозғалысы — 20 ғ-дың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық билік жүйесіне қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыс. Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскери-монархиялық басқару жүйесі, қазақ жерінің орыс мемл-нің меншігі етіп жариялануы, осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі, қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы, дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың нақты көріністері еді.

Алкалоидтар

15 Февраля 2013, реферат

Алкалоидтар — (араб.: alkali‎ – сілті және гр. eіdos – түр) — құрамында азот атомы бар табиғи текті органикалық негіздер; құрамында азоты бар сілті қасиетті органикалық зат; улы және емдік қасиеттері бар. (хинин кофеин никотин эфедрин анабазин т.б.). Қазіргі уақытта өсімдіктерден мыңдаған алкалоидтар бөліп шығарылған. Алкалоидтардың көбі жабықтұқымдылардың арасында кеңінен таралған. Әсіресе олармен көкнәр, алқалар, сарғалдақтар, бұршақтар, алабота, күрделігүлділер тұқымдастары бай.[1]

Алкалоиды и история их открытия

17 Декабря 2011, курсовая работа

Алкалоидами называют группу азотистых соединений, обладающих основными свойствами и встречающихся преимущественно в растениях ; алкалоиды характеризуются в большинстве случаев сложным строением и обычно содержат в своих молекулах гетероциклы. Многие алкалоиды обладают сильным физиологическим действием: в больших дозах они являются ядами, а в малых их часто применяют как ценные лекарственные вещества.
Алкалоиды очень широко распространены в растительном мире. Некоторые семейства растений особенно богаты алкалоидами, например маковые, пасленовые и ряд других. В большинстве случаев алкалоиды встречаются группами, причем представители такой группы часто имеют сходное химическое строение. В растениях алкалоиды обычно встречаются в виде солей органических кислот – щавелевой, яблочной, виннокаменной, лимонной и др. Свободные алкалоиды ( выделенные из солей) в связи с их основными свойствами часто называют алкалоидами-основаниями.

Алкоголизм и его лечение

24 Февраля 2012, доклад

Патологическое состояние, возникающее вследствие воздействия этанола на центральную нервную систему. Общее действие алкоголя характеризуется угнетением функции центральной нервной системы (ЦНС), а возникающие на начальных этапах эйфория и возбуждение являются признаками ослабления тормозных механизмов ЦНС. В процессе алкогольного опьянения угнетается не только функция коры головного мозга, но и подкорковых структур.

Алхимия

07 Декабря 2010, реферат

Важнейшей задачей алхимики считали превращение (трансмутацию) неблагородных металлов в благородные (ценные), в чем собственно и заключалась главная задача химии до 16 столетия. Эта идея базировалась на представлениях греческой философии о том, что материальный мир состоит из одного или нескольких «первоэлементов», которые при определенных условиях могут переходить друг в друга.

Алхимия в Эпоху Возрождения

21 Октября 2011, реферат

Алхимия (позднелат. alchemia, alchimia, alchymia), своеобразное явление культуры, особенно широко распространённое в Западной Европе в эпоху позднего средневековья. Слово «Алхимия» производят от арабского аль-кимия, которое восходит к греческому chēméia, от chéō — лью, отливаю, что указывает на связь алхимии с искусством плавки и литья металлов, либо от Chemia — Египет, что связывает алхимию с местом, где возникло это искусство. Своей главной задачей алхимики считали превращение («трансмутацию») неблагородных металлов в благородные с помощью воображаемого вещества — «философского камня».