Рефераты по гражданско-процессуальному праву

Юридические свойства Конституции Российской Федерации

25 Апреля 2012, реферат

Конституция отличается от обычных парламентских законов своими особыми признаками, которые принято называть юридическими свойствами конституции.

К юридическим свойствам Конституции относятся: признание конституции Основным законом государства; верховенство; юридическая база текущего законодательства; стабильность; особый порядок принятия и изменения, прямое действие.

Юридические факты в гражданском процессе

14 Декабря 2011, курсовая работа

Цели и задачи данной работы - показать современное состояние и возможные пути, где решения некоторых актуальных проблем теории юридических фактов. Мы исходим из того, что юридические факты - многогранное явление правовой реальности. Они допускают неоднозначные подходы, различные теоретические истолкования. Поэтому выводы, к которым мы пришли, ни в коей мере не претендуют на бесспорность.

Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі

30 Марта 2013, доклад

Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі - заңнамада көзделген шекте өзінің құзыретіне жатқызылған қызмет саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы орган.
Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі туралы ережеге (бұдан әрі - Ереже) сәйкес жүзеге асырады.

Қазақстандағы сот жүйесi

23 Февраля 2012, реферат

Қазақстандағы сот жүйесiнiң мәнiн анықтайтын негiзгi актілер — ҚР Конституциясы жене «Қазақстан Республикасының сот жүйесi және судьялардың мертебесі туралы» конституциялық заң. Осы басты құжаттарға сәйкес елiмiздің сот жүйесiн Қазақстан Республикасының- Жоғарғы соты және жергілікті соттар құрайды. Жергiлiктi соттарға облыстық және соған теңестiрiлген соттар, сондай-ақ аудандық және соған теңестірiлген соттар жатады.

Қолданыстағы байланыс желісінің жағдайы

19 Июня 2013, курсовая работа

Voice over IP мағынасының өзі интернет желісі арқылы сөйлесу мәліметін таратуды білдіреді, IP протоколы және технология сияқты, олар хабарласу ақпаратын жоғары сапалы десте коммутация желісі арқылы жеткізу.
Осылайша, ІР-телефония – бұл бизнестің нақты сферасы және оның телекоммуникация нарығындағы бір бөлігі тез қарқындап өсуін жалғастыра береді IP протоколы және технология сияқты, олар хабарласу ақпаратын жоғары сапалы десте коммутация желісі арқылы жеткізуді қамтамасыз етеді.
Бұл жұмыстың мақсаты – дестелік желілер бойынша дауыс таратудың таңдалған әдісін бөлшекті талдау және оның жалпы қолданыстағы телефондық желілермен интергация мүмкіндігін бағалау болып табылады.

ҚР Прокуратура органдары және олардың қызметі

26 Сентября 2012, реферат

Қазақстан Республикасының Прокуратура органдары қадағалаушы, соттағы заңға қайшы істерге наразылық білдіруші орган болып табылады. Прокуратура органдары көптеген істерге қатысады, соның ішінде менің рефераттық жұмысымның негізгі тақырыбы яғни азаматтық істерде де өзіндік рөл атқарады.

Қылмыстық іске барған жасөспірім

02 Декабря 2012, курсовая работа

Өзектілігі: Қазіргі кезде көптеген жасөспірімдер өздерінің дамуында жағымсыз жағдайларға, отбасы дамуында және қоғам бақылауынан тыс қалуына байланысты, жағымсыз микроортаның әсер етуі, әсіресе антиқоғамдық жүріс-тұрыстық тәжірибесі бар адамдардың әсер етуіне байланысты қылмыс жолына түсіп жатыр.

Қылмыстық құқықтағы жаза тағайындау

28 Ноября 2012, курсовая работа

Заңдылық пен құқық тәртібіне байланысты практикалық міндеттерді шешуде мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы болып табылатын қылмыстық заңның рөлі едәуір, ол – заң бұзушылықтың қылмыс сияқты аса қауіпті түрімен күресуге бағытталған. Бұл күресте қылмыс жасаған адамға, оның жасаған қылмысына сәйке жаза тағайындалады. Жаза дегеніміз – соттың үкімі бойынша дайындалған мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады және Қылмыстық Кодексте көзделгендей адамды құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Оны қылмыс жасаған адамға мемлекеттік ерекше орган – сот ғана үкім негізінде қолдана алады.

Құқықттық мемлекет және азаматтық қоғам

08 Декабря 2011, курсовая работа

Курстық жұмыстың зерттеу пәні. Мемлекет және құқық теориясының пәні - өте күрделі ұғым. Осы пәнді толық зерттеу үшін төмендегі сұрақтарға аса көңіл бөлу қажет:
мемлекет және құқықтың мәні.
кез келген типті және кез келген жүйедегі мемлекет және құқықтың жалпы сипаттары.
мемлекет және құқық пайда болуының жалпы заңдылықтары.
мемлекет және құқықтың типтері мен формалары (нысандары).
мемлекет және құқықтың дамуы мен қызмет етуінің жалпы заңдылықтары, принциптері, механизмдері.
мемлекет және құқықтың бір-бірімен және басқа қоғамдық құбылыстарымен байланыс етудің жалпы заңдылықтары.

Құқықтық мемлекет

21 Февраля 2012, реферат

Құқықтық мемлекет – өзінің негізгі институттары ретінде билік бөлінісін, сот тәуелсіздігін, басқару заңдылығын, мемлекеттік билік тарапынан азаматтардың құқы бүзылуына жол бермеуді және оған қоғамдық мекеме тарапынан тигізілген залалдың құнын өтеп алуды қарастыратын мемлекет. Құқықтық мемлекет идеясының сан ғасырлық тарихы бар. Ол сонау ежелгі дәуірден бастау алады. Құқықтық мемлекеттің философиялық негізін И. Кант жасады.

Әкімшілік құқық түсінігі, пәні,қайнар көздері және әкімшілік құқық бұзушылық, оның құрамы

06 Октября 2011, лекция

Әкімшілік құқықтың пәніне мына қатынастарды жатқызуға болады:


1) Атқарушы билік органдарының ұйымы байланысты;


2) Басқаруда атқарушы билік органдарының әкімшілік – биліктік өкілеттіліктерді жүзеге асыру барысында және азаматтармен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен өзара әрекеттерінде туындайтын;


3) Әкімшілік құқық бұзушылықтарды істегені үшін туындайтын;

Әкімшілік құқықтық қатынастың мазмұны мен түрлері

09 Января 2012, реферат

Әкімшілік құқық-құқықтық нормалардың жиынтығы, солардың көмегімен мемлекет атқарушы билікті нақты жүзеге асыруға байланысты және сол туралы пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейді. Бұл анықтама кейбір түсініктемелер беруді керек етеді, олар бірінші кезекте және әсіресе әкімшілік-құқықтық реттеу пәніне жататын қоғамдық қатынастардың мән-мағынасын анықтаумен байланысты.

Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстар

01 Апреля 2013, реферат

Өндірісті жүзеге асыру үшін өндірістің тиісті факторлары болуы тиіс. Демек, әрбір өндірістік бірлікте және жалпы экономикада еңбек пен капиталды қосып, олардың арасындағы қажетті пропорцияны қамтамасыз ету қажет. Осы жалпы мәселенің шешімі әр түрлі және экономикалық жүйенің түріне байланысты болуы мүмкін, ал нарық жүйесінде осы мәселе нарықтың көмегімен шешіледі. Еңбек нарығы – бұл жұмыс күшін тауар ретінде сату — сатып алу туралы экономикалық қатынастардың жүйесі. Нарықтардың басқа да түрлеріне сәйкес еңбек нарығында жұмыс күшіне деген ұсыныс пен сұраныс туады.