«АКА» ЖШС қаржылық жағдайын, ресурстардың ұйымдастырылуын талдау

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2011 в 07:09, курсовая работа

Описание работы

Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің барлық экономикадағы негізгі буыны – бұл кәсіпорын. Сондықтан да бұл деңгейде қоғамға қажетті өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі тиіс. Бұған байланысты ресурстарды үнемдеп жұмсау, жоғары өнімді техникалар мен технологияларды қолдану мәселелері маңызды болып отыр. Кәсіпорындардың дербестігі өсіп, олардың экономикалық және заң алдындағы жауапкершіліктері артты. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы тұрақтылығының мәні жоғарлады.

Работа содержит 1 файл

касипорын курс.docx

— 94.20 Кб (Скачать)

     Кесте 5 - Кәсіпорын мүлкінің құрылымы және өзгерісі. (2007-2008 ж)

      Көрсеткіштер жыл басы жыл соңы өзгеріс(+,-)
сомасы  мың.тг баланстағы  мөлшері (%) сомасы мың.тг баланстағы  мөлшері (%) сомасы мың.тг өзгеру қарқыны(%)
     1 Ақша қаражаттары 15502,13 2,45 1247,96 0,17 -14254,17 -91,95
     2 Қысқа мерзімді дебиторлық берешектер 34698,74 5,48 36231,7 5,05 1532,96 4,42
     3 Запастар 216574,56 34,22 173873,17 24,25 -42701,39 -19,72
     4 Ағымдаасы салықтық активтер 284,32 0,04 5844,65 0,82 5560,33 1955,66
     5 Басқа да қысқа мерзімді акв. 2580,41 0,41 1640,05 0,23 -940,36 -36,44
     I Айналымдағы активтер 269640,16 42,61 218837,53 30,52 -50802,63 -18,84
     1 Негізгі қаражаттар 336669,73 53,20 449064,09 62,62 112394,36 33,38
     2 Биологиялық активтер 14036,03 2,22 24444,78 3,41 10408,75 74,16
     3 Басқа да ұз. мерзімді акв. 12520,82 1,98 24761,74 3,45 12240,92 97,76
     II Айналымнан  тыс активтер 363226,58 57,39 498270,61 69,48 135044,03 37,18
     * Кәсіпорынның  барлық мүлкінің құны 632866,74 100,00 717108,15 100,00 84241,4 13,31
 

     Ағымдағы  активтер жыл басымен салыстырғанда  жыл аяғында  50802,63 мың теңгеге  немесе 18,84  %-ға кеміген. Әсіресе Ақша қаражаты 14254,17 теңгеге немесе 91,95 %-ға кеміген. Ал ағымдағы активтердің ішіндегі “ағымдағы салықтық активтер” жерма есе жақын сомаға артқан. Немесе 1955,66 %-ға, яғни 5560,33 теңгеге артқан.

     Айналымнан  тыс активтерде жыл басымени салыстырғанда 2,6 есеге, яғни 37,18 %-ға артқан. Кестеге қарасақ, жыл соңында ұзақ мерзімді активтердің барлық түрінің артқанын байқаймыз. Сның ішінде ерекше қарқынмен 97,76%-бен артқан “ басқа да ұзақ мерзімді активтер.

     Өткен жылмен салыстырғанда Серіктестіктің баланстағы акивтерінің артуы оның “айналымнан тыс активтерінің”  артуымен байланысты. Айналымнан тыс  активтер  жыл басымен салыстырғанда 1350440,3 мың теңгеге немесе 37,18 %-ға артқан. Ал “айналымдағы активтер” (қысқа мерзімді активтер) жыл басымен салыстырғанда керісінше 50802,63 мың теңгеге немесе 18,84 %-ға кеміген. 2008 жыл Серіктестіктің баланстағы активтерінің жалпы сомасы  717108,15 мың теңгеге тең. Жыл басымен салыстырғанда ол 13,31 %-ға немесе 84241,4 мың теңгеге артқан.

     Кәсіпорынның  жылдық пайдасы барлық жылдық кірістердің  жиынынан барлық жылдық шығындар айырмасы болып табылады. Сол шыстар өз кезегінде  түрлеріне байланысты топталады.

     Солардың  ішіндегі өндірсті іске асыруға кеткен шығындардың орны бөлек. Себебі кез-келген қаржылық талдауда талданып отырған кәсіпорынның қаржыландыру көздерін е айрықша орын  береді. Оларға :

     - Сыртқы қаржыландыру көздері;

  •    Ішкі қаржыландыру көздері жатады.

     Ішкі  қаржыландыру көздерін ғана пайдаланатын кәсіпорындар өндірісті қарыздық капиталмен жүхзеге асырмайды. Өнімді өндіруге және өңдеуге өзінің қаражатын жұмсады;

     Өнімді  өндіруге және өңдеуге өзінің ақша қорларын пайдаланатын, сонымен қатар  қарыз капиталын пайдаланатын  кәсіпорындар сыртқы қаржыландыру көздерін пайдаланатындардың қатарында. Сыртқы қаржыландыру көздеріне:

  • Банктерден алынаты кредиттер;
  • ЗТ-дан алынатын ақша қаражаттары жатады;
  • Кәсіпорынға салынған инвестицияларды т.б  жатқызамыз.

     Серіктестіктің  айтып кететін ерекшелігі  бар. Кәсіпорын 10 жылдың ішінде 2 рет банктерден несие алған. Олар қысқа мерзімді несиелер болып табылады. Барлық несиелер уақытылы банктерге қайтарылған. Соңғы жылдарда өндірісті өзінің қаражатымен және серіктес Заңды тұлғалардан алған қарыз капиталымен жүзеге асырылып отыр.

     “АКА” ЖШС-нің өндірісті қаржыландыру көздері кестеде келтірілген.

     Кестеде екі жылдық қаржы ресурстарының құралу көздері қамтылған.  
 
 

     Кесте 6 - Өндірістің қаржы ресурстарының құралу көздерінің құрылымының өзгерісі. 

      көрсеткіштер 2007 2008 өзгеріс (+,-)
сома  мың.тг үлесі

( %)

сома мың.тг Үлесі

( %)

сома мың.тг үлесі

( %)

     1 Өзін өзі  қаржыландыру 246965,47 93,62 292972,36 87,47 46006,89 130,49
     2 Банктерден  алған ақша сомалары 0 0,00 0 0,00 0 -
     3 ЗТ алынған  қарыз ақша сомалары 16820,23 6,38 41966,3 12,53 25146,07 274,45
       барлығы 263785,7 100,00 334938,6 100,00 71152,96 139,67
 

     Кестеде келтірілген мәліметтер кәсіпорынның өндірісті ішкі және сыртқы қаржыландыру көздерін пайдаланатындығын көрсетіп тұр. Яғни өндірістің шығындарын жабуда өзінің қаражаттары 2007 жылы жалпы жалпы  соманың 246965,47 мың теңгесін немесе 93,62 %-ын құрады, ал 2008 жылы 292972,36 мың теңге  немесе 87,47 %-ын құрады. Осыған орай 2008 жылы 2007 жылға қарағанда жалпы өндірісті  қаржыландырудағы ақша сомасында өзінөзі  қаржыландырудың үлесінің азайғанын  байқаймыз. 
         Кәсіпорын өнірісті қаржыландырудың сырқы көздеріне Банктерден алынған кредиттерді пайдаланбағаны кестеде көрсетілген. Сыртқы қаржыландыру көздеріне басқа ЗТ алынған қарыздар ғана жатады. Олардың жалпы өндірісті қаржыландырудағы үлесі 2007 жылы 6,38 %-ға, 2008 жылы 12,53 %-ға тең. 2008 жылы 2007 жылға қарағанда жалпы өндірісті қаржыландыру 71152,96 мың теңгеге немесе 39,67 %-ға артқан. Оның ішінде кәсіпорынның  өзін өзі қаржыландыру 2008 жылы 2007 жылға қарағанда 46006,89 мың теңгеге, басқаша сөзбен айтқанда 30,49 %-ға арқан. Ал Заңды тұлғалардан алған қарыз көздерінен құралған қаржыландыру сомасы 25146,07 теңгеге, басқаша сөзбен айтқанда 174,45 %- ға өскен.  
         Кәсіпорын  банктерден несие алуға мұқтаж емес. Өндірісін жүргізу үшін өзінің ақша қаражаты толықтай жеткілікті. Оны келтірілген кестеде байқай алдық.Өткен жылдардағы статистика мәліметтері дәлел болып отыр.

     2.3  Кәсіпорынның қаржылық  жағдайын талдау 

     Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау үшін келесі әдістер пайдаланылады:

  1. кәсіпорынның қаржылық жағдайын қазіргі заманға сай және объективті түрде  бақылау. Яғни кәсіпорынның  осал тұстарын қарастыру, олардың пайда болу себептерін анықтау. Осал тұстарды жою жолдары.
  2. қаржылық жағдайды жақсарту. Жақсарту жолдарын қарастыру. Оның  төлем қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыру жолдары.
  3. қаржылық өзгерістерді мүмкіндігінше болжау.

     Кәсіпорынның  қаржылық жағдайын талдаудағы мәліметтер көзі бухгелтерлік баланс болып табылады.

       Кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақты, тұрақсыз және кризистік болу мүмкін. Кәісіпорынның қаржылық төлемдерді уақытында жүргізу, өзін өзі уақытылы қаржыландырып отыру мүмкіндігі оның қаржылық жағдайының тұрақты екенін көрсетеді. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның комерциялық және қаржылық қызіметтерінің жоспарға сәйкес орындалуына байланысты.  
          Кәсіпорынның қаржылқ жағдайын талдау әдетте горизантальді және вертикальді талдаудан басталады.
 

     Кесте 7 - Есепті кезеңдегі баланс мәліметтерінің өзгерісі 

көрсеткіштер жыл басы жыл соңы өзгеріс(+,-)
сомасы  мың.тг баланстағы  үлесі (%) сомасы мың.тг баланстағы  үлесі (%) сомасы мың.тг өзгеру қарқыны(%)
I Айналымдағы активтер 269640,16 42,61 218837,53 30,52 -50802,6 -18,84
II Айналымнан  тыс активтер 363226,58 57,39 498270,61 69,48 135044 37,18
* Активтердің балансы: 632866,7 100 717108,1 100 84241,4 13,31
I Қыс. мерзімді міндеттемелер 112095,46 17,72 122489,94 17,08 10394,48 9,27
II Ұз.мерзімді міндщеттемелер 96209,83 15,20 179888,65 25,09 83678,82 86,97
III Жарғылық, резервтік кап-л. 424561,45 67,08 414729,55 57,83 -9831,9 -2,32
* Пассивтердің  балансы: 632866,7 100 717108,1 100 84241,4 13,31

      

     Жинақталған бухгалтерлік балансты  сараптау кеінде 2008 жылы 2007 жылға қарағанда жалпы  активтер 71152,96 мың теңгеге немесе 39,67 %-ға артқан. Есепті кезең соңында, есепті кезеңнің басына қарағанда айналымнан тыс активтердің 1350440,3 мың теңгеге немесе 37,18 %-ға артқан. Ал айналымдақы қысқа мерзімді активтер 50802,63 мың теңгегн немесе 18,84 %-ға кеміген.

     Жыл ссоңында  жыл басымен салыстырғанда  пассивтегі жарғылық және резервті капиталдың мөлшері 57,83 %-ды құрайды. Ол жыл басымен  салыстырғанды 9831,9 мың теңгеге азайған. Бұл өзгеріс бөліндеген пайданың бір бөлігін өндіріске жұмсағаннан болғанын баланстан байқай аламыз.

     Қысқа мерзімді міндеттемелердің  пассивтегі үлесі жыл басымен салыстырғанда  айтарлықтай өзгермеген, ол 17,8 %-ды құрап  тұр. Бірақ жыл басымен салыстырғанда  ол 9,27 %-ға, яғни 10394,48 мың теңгеге  артқан. Пассивте ұзақ мерзімді активтер айтарлықтай өзгеріске ұшыраған, жыл басымен салыстырғанда ол 86,97 %-ға  артып, 83678,82 мың теңгеге артқан.

     Қорыта  келгенд Кәсіпорынның есепті жылғы балансының  динамикасында өткен жылмен салыстырғанда артулар мен кемулер бар. Кемулер Айналымды активтерде және жарғылық, резервік капиталдардың сомаларында орын алған. Артуларға тоқталатын болсақ Ұзақ мерзімді активтер және қысқа, ұзақ мерзімді міндеттемелерде орын алған.

     Жарғалық, резервтік капитал  міндеттемелердің 57,83 %- құрауы, кәсіпорынның төлем қабілеттілігі  мен қаржылық жағдайының тұрақтылығын көрсетеді. Жыл басымен салыстырғанда  жарғалық, резервтік капиталдың жалпы  міндеттемелрдегі үлесінің 67,08 %-дан    57,83 %-ға азайуы динамика қаржылық тұрақтылықтың  кемуін білдіреді, бірақ пайызды санға айналдырып қарасақ жыл соңындағы  жарғалық, резервтік капитал жыл басына қарағанда небәрі 9831,9 мың теңгеге кеміген. ( Қосымша 5)

            Төлем қабітеттілік – бұл кәсіпорынның өзіне алған міндеттемелерін уақытылы жауып отыру болып табылады. 
        Төлемқабілеттілікті талдауғ кіреді:

  • баланстың ликвидтілігін талдау
  • ликвиттілік коэфиценттерін талдау.

     Баланстың ликвидтілігі оның міндеттемелерін  активтерімен жабу мүмкіншілгімен анықталады. Активтердің ликидтілігі – активтердің  ақша қаражатына айалу  уқытымен, мөлшері анықталады. 
           А1 – ликвидті активтер (ақша қаражаты, қысқа мерзімді қаржылық салымдар)-1248 мың тг

Информация о работе «АКА» ЖШС қаржылық жағдайын, ресурстардың ұйымдастырылуын талдау