Рефераты по ДКБ

Iсторичнi умови та джерела створення "Законiв ХП таблиць"

20 Февраля 2012, реферат

Закони XII таблиць — це найдавніша пам'ятка римського цивільного права. Створивши реальний захист проти сваволі патриціанських суддів, вони стали уособленням важливого етапу в боротьбі між патриціями і плебеями в Древньому Римі. На жаль, оригінал їх не зберігся, і матеріалом для реконструкції цього найдавнішого кодексу, розпочатої в XIX столітті, стали фрагменти, приведені у творах древніх римських і грецьких авторів буквально або в переказі.

Public relations

14 Марта 2012, курсовая работа

Цель паблик рилейшнз - установление двустороннего общения для выявления общих представлений или общих интересов и достижение взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной информированности.

SWOT анализ McDonalds

08 Января 2012, реферат

Сильные стороны
• Уверенное присутствие компании по всему миру, лидерство на домашнем и международном рынках.
• Бренд владеет 31 тысячей ресторанов в 120 странах, из них 14 тысяч – в США.
• Экономия за счет роста масштаба.
• Компании принадлежит благотворительная организация «Дом Рональда МакДональда».
• Компания постоянно повышает качество ингредиентов.

«АКА» ЖШС қаржылық жағдайын, ресурстардың ұйымдастырылуын талдау

06 Сентября 2011, курсовая работа

Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің барлық экономикадағы негізгі буыны – бұл кәсіпорын. Сондықтан да бұл деңгейде қоғамға қажетті өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі тиіс. Бұған байланысты ресурстарды үнемдеп жұмсау, жоғары өнімді техникалар мен технологияларды қолдану мәселелері маңызды болып отыр. Кәсіпорындардың дербестігі өсіп, олардың экономикалық және заң алдындағы жауапкершіліктері артты. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы тұрақтылығының мәні жоғарлады.

Інвестиційні банки і роль в інвестиційній діяльності України

29 Октября 2011, реферат

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, що розвивається, усе більше зростає інтерес до питань інвестиційної діяльності комерційних банків. Успішне становлення цієї сфери діяльності банків поряд зі становленням інфраструктури фондового ринку має величезне значення для доль ринкової економіки в Україні. Від діяльності банків на фондовому ринку виграють не тільки керівництво й акціонери, але також їхні контрагенти й позичальники, жителі й підприємства регіону, де функціонують банки, їхня діяльність банків, що здійснюють операції із цінними паперами на внутрішньому й зовнішньому ринках України, комерційного банку на фондовому ринку, розробка відповідних методологічних положень і практичних рекомендацій.

Інвестиційна діяльність комерційних банків та її вплив на економічну ситуацію України

27 Октября 2013, курсовая работа

У курсовій роботі висвітлені такі питання як: сутність та цілі банківських інвестицій, ризик та ліквідність інвестиційних операцій, зв’язок інвестиційних та позичкових операцій та інвестиційна діяльність комерційних банків України в сучасний період.

Іноземний капітал в банківській системі України

02 Мая 2013, реферат

Надходження іноземного капіталу може мати як позитивні, так і негативні наслідки, залежно від макроекономічних передумов та інституційного середовища, що існує в країні. Cлід зважати на низку фінансових ризиків, пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу, що може призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, посилення нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів.

Іноземний капітал в банківській системі України

02 Мая 2013, реферат

Надходження іноземного капіталу може мати як позитивні, так і негативні наслідки, залежно від макроекономічних передумов та інституційного середовища, що існує в країні. Cлід зважати на низку фінансових ризиків, пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу, що може призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, посилення нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів.

Іноземний капітал в банківській системі України

02 Мая 2013, реферат

Надходження іноземного капіталу може мати як позитивні, так і негативні наслідки, залежно від макроекономічних передумов та інституційного середовища, що існує в країні. Cлід зважати на низку фінансових ризиків, пов’язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу, що може призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, посилення нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових ресурсів.

Інструменти грошово-кредитної політики НБУ

18 Января 2012, реферат

Грошово-кредитна політика Національного банку України грунтується на основних критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного і соціального розвитку на певний період. До таких макроекономічних показників належать: обсяг валового внутрішнього продукту, прогнозований рівень інфляції, розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття, платіжний і торговельний баланси.

Інфляція її види та суть

26 Февраля 2013, контрольная работа

Інфляція, як економічне явище існує вже довгий час. Вважається, що її поява пов’язана навіть із виникненням грошей, із функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана.
Термін інфляція (від латинського inflatio - розбухання ) вперше почав використовуватися в Північній Америці за часи громадянської війни 1861-1865 рр. і означав процес розбухання паперово-грошового обігу. В ХІХ ст. цей термін використовувався також в Англії і у Франції. Широке розповсюдження в економічній літературі поняття інфляція отримало в ХХ столітті одразу після першої світової війни.
Найбілш лаконічне визначення інфляції — зростання загального рівня цін, білш загально — переповнення каналів обігу грошової маси зверх потреби товарообігу, що визначає знецінення грошової

Інфляція, її причини, форми прояву та закономірності розвитку

07 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальність цієї теми визначається тим, що інфляція є однією з найгостріших проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу,яка проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає економіка, виробництво, фінансовий ринок, але найбільше – люди.

Іпотечні банки

26 Ноября 2011, реферат

Важливу роль в ринковій економіці відіграє іпотечний кредит. Надання позик під нерухомість завжди було однією з головних банківських операцій. Кредитна діяльність, пов'язана з іпотечною, здійснюється, як правило, спеціалізованими банківськими установами — іпотечними банками. В розвинутих країнах світу сформовані цілісні системи іпотечного кредитування, які відпрацьовувалися протягом багатьох десятиліть і навіть століть.

Історія виникнення та розвиток грошей

29 Марта 2013, реферат

історія виникнення грошей в круїні

Історія розвитку іпотеки в Україні

19 Марта 2012, доклад

Іпотека виникла та почала розвиватися одночасно з появою елементів приватної власності. Общинна, родинна та інші форми колективної власності суттєво обмежували право застави. Законодавче регулювання заставних відносин зустрічається ще в законах Ману (Стародавня Індія) уII ст. до н. е., а розвиватися воно почало в римському праві.

Історія української гривні

26 Ноября 2011, реферат

Паперові грошові знаки – об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. Специфічний характер історичного розвитку України дістав відбиток на її грошових знаках. Історія грошового обігу належить до проблем традиційно малодосліджуваних у вітчизняній історіографії, не зважаючи на те, що її розробка дає змогу ввести нові характеристики до вивчення фінансово-економічної історії Української держави. Таким чином, історія української гривні є досить актуальним питанням.

Історичні аспекти походження гривні

20 Ноября 2012, контрольная работа

Як грошово-лічильна одиниця гривня виникла ще за часів Київської Русі, орієнтовно в ХІ столітті. Сама ж «гривня» походить від назви прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї і звали «гривна». Частіше за все це були м’яко закруглені обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, прикрашені кольоровою емаллю. Коштовні гривни створювалися цілком із золота.

Історичний аспект теорії грошей

21 Ноября 2012, контрольная работа

Гроші посідають значне місце у ринковій економіці. Вони забезпечують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних та нематеріальних благ, їх виробництву, обміну, розподілу та споживанню. Грошові відносини є найскладнішим елементом ринку.

Автокредит в России

21 Декабря 2011, реферат

Автокредитование в России растет поистине гигантскими темпами: каждый четвертый новый автомобиль в прошлом году был куплен с помощью банка. Однако рост – не только количественный, но и качественный: кредитные учреждения предоставляют все более интересные услуги по автокредитованию, придумывая варианты продуктов, которые могут устроить самые разные категории потребителей.

Автокредитование в РФ

20 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальность темы курсового исследования обусловлена тем, что кредитование в настоящее время стало наиболее популярным. Поэтому появилось много банков, которые предлагают различные виды кредитования, а так же различные кредитные линии. Одним из самых популярных видов кредитования, безусловно, является, автокредитование. Приобрести автомобиль хочется многим, однако не многие могут позволить себе приобретение авто за наличные. Приобрести машину можно в кредит, что гораздо удобнее, нежели годами собирать на свою колесную мечту. То есть, автомобиль Вы приобретаете за деньги банка, а после выплачиваете банку эти деньги с процентами.

Автокредитование на примере ООО "Русфинанс банк"

17 Декабря 2012, отчет по практике

ОАО АКБ «Росбанк» и, соответственно, ООО «Русфинанс Банк» входят в группу Societe Generale - одну из крупнейших финансовых групп в Еврозоне. Группа Русфинанс специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть 12 600 партнеров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети в 90 городах России, а также предоставляет дистанционные кредиты (через call-центр). Группа Русфинанс обслуживает около 2 млн. клиентов силами более 7000 сотрудников.

Автокредитование, пути его совершенствования и развития на примере дополнительного офиса НФ "НПСБ" "Борский" ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБА

23 Мая 2012, курсовая работа

Целью исследования данной работы является анализ состояния российского автокредитования, возможности его совершенствования на данном примере.

Автокредитование. Перспективы развития

06 Октября 2011, курсовая работа

Актуальность этой темы связана с развитием кредитования на автомобили, а также с наличием проблем в функционировании кредитного механизма в современных условиях.

Задачами данного исследования являются:

Исследование развития автокредитования в РФ;
Кредитование физических лиц;
Анализ стабильности выдачи автокредитов;
Рассмотрение путей совершенствования кредитов на автомобили.

Автоматизированные банковские системы

08 Мая 2012, реферат

Современное денежно-кредитное и финансовое хозяйство страны пе­ре­жи­вает серьезные изменения в структурном отношении. Пере­страи­вается кре­дитная система, возникают новые виды кредитно-фи­нансовых институтов и операций, модифицируется система отношений центральных Банков и фи­нан­сово-кредитных институтов, складываются иные пропор­ции в динамике госу­дарственного и част­ного сектора.

Автоматизированные банковские системы (АБС)

23 Февраля 2013, реферат

Автоматизированная банковская система (АБС) - это форма организационного управления банком на базе широкого применения новых информационных технологий.
Работа банков в огромной степени зависит от состояния экономики страны в целом. Относительная стабилизация отечественной экономики в 2003 году обеспечила рост большинства российских банков, обострению конкуренции между ними.

Айналы куралы

16 Февраля 2012, реферат

Айналым қорлары - бұл кәсіпорындардың, бірлестіктердің, ұйымдардың өндірістік қорларының бір өндірістік айналымда түгел тұтынылып және өзінің құнын дайындалатын өнімге толық көшіретін бөлігі. Әдетте, өзінің табиғи нысанын сақтамайды және аяқталғаннан кейін ақшалай нысанда қайтарылады.

Аккредетивная форма расчетов

23 Ноября 2010, доклад

Аккредитив — это соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату документов третьему лицу (бенефициару, в пользу которого открыт аккредитив) или произвести оплату, акцепт тратты, выставленной бенефициаром, или негоциацию (покупку) документов. Обязательство банка по аккредитиву явл. самостоятельным и не зависит от правоотношений сторон по коммерческому контракту. Это положение направлено на защиту интересов банков и их клиентов: экспортеру обеспечивает ограничение требований к оформлению документов и получению платежа только условиями аккредитива; импортеру — четкое выполнение экспортером всех условий аккредитива.

Аккредитив

09 Мая 2012, курсовая работа

При заключении внешнеторговой сделки операция купли-продажи значительно усложняется по сравнению с операциями внутри страны в силу ряда причин: времени, затрачиваемого на перевозку; рисков, связанных с транспортировкой; таможенных формальностей; экспортно-импортного регулирования и валютного контроля в разных странах. Кроме этого стороны могут не иметь опыта торговли друг с другом и, следовательно, не иметь уверенности в том, что покупатель совершит платеж полностью и в срок, а продавец поставит товары вовремя, нужного качества и количества.

Аккредитивная форма расчетов. Коммерческие банки России в условиях рынка

17 Января 2011, контрольная работа

В контрольной работе обозначено несколько задач и целей, а именно, изучить сущность, структуру, операции коммерческих банков, более подробно рассмотреть особенности осуществления расчетов аккредитивом, его виды.

Аккредитивы. Виды и причины

13 Декабря 2010, реферат

Цель работы - исследовать систему расчёта по аккредетивам.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
* рассмотреть основные понятия и проблемы денежного обращения в России;
* определить цели и задачи, пути совершенствования платёжной системы страны;
* изучить безналичный денежный оборот и порядок его организаций;
* перечислить и охарактеризовать формы безналичных расчётов;