Аудит наявності та руху товарів у торгівлі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 00:49, курсовая работа

Описание работы

Здійснення господарської діяльності підприємства завжди пов’язано з використанням, в більшому або в меншому ступені, запасів, в залежності від виду його діяльності. Запаси є найбільш значною частиною активів виробничого підприємства. Вони займають домінуючу позицію у структурі витрат підприємств, їх облік і оцінка впливає на результати господарської діяльності підприємства та на розкриття інформації про його фінансовий стан. Проведений аналіз економічної літератури ринкового періоду дозволяє зробити висновок, що до складу запасів входять, як предмети праці, так і предмети обороту в частині і відвантажених покупцю товарів. По різному трактується і саме поняття запасів.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Економічна сутність та характеристика товарів.
Огляд нормативно-правової бази та літературних джерел аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Методичні основи аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
РОЗДІЛ 2. Аудит наявності та руху товарів у торгівлі.
2.1. Економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.2. Організація і планування аудиту наявності і руху товарів у торгівлі.
2.3. Методика аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
РОЗДІЛ 3. Удосконалення та узагальнення аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Узагальнення результатів аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
Удосконалення методики аудиту наявності та руху товарів у торгівлі.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Работа содержит 1 файл

аудит_курсова.doc

— 247.00 Кб (Скачать)

Відповідно П(С)БО 9 «Запаси» при відпустці запасів (в т.ч. товарів) у виробництво, продажі і іншому убуванні оцінювання їх здійснюється по одному з таких методів:

 1. ідентифікованій собівартості відповідної одиниці запасів;
 2. середньозваженій собівартості;
 3. собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 4. собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
 5. нормативних витрат.

Отже, для всіх одиниць  бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один з приведених методів.

А тому залежно від  методу оцінювання товарів, який застосовується на підприємстві при їх вибуванні, собівартість реалізації буде неоднаковою за умови, що вибування відбувається в різні звітні періоди. Відповідно і фінансовий результат від реалізації однакових товарів, при застосуванні різних методів оцінювання, буде різним.

При будь-якому способі  отримання товарів вони враховуються за первинною вартістю. До складу первинної вартості придбаних за оплату товарів залежно від умов договору постачання, способу доставки і т.п. входять такі витрати:

 • сума, яка сплачена або підлягає сплаті постачальникові;
 • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт;
 • витрати на транспортування товарів від продавця і їх страхування;
 • відсотки за кредит, наданий постачальником;
 • митний збір, збори;
 • непрямі податки (акцизний збір ПДВ);
 • вартість посередницьких послуг, пов'язаних з купівлею товарів.

Бувають випадки розкрадання  товарів шляхом неповного їх оприбутковування під час вступу від постачальників. Про ознаки такого розкрадання можуть свідчити незадоволені постачальником рекламації (комерційні акти) на «недопостачання» товарів з його боку. Механізм скоєння розкрадання полягає в тому, що під час вступу товару до підприємств оптової торгівлі матеріально відповідальна особа частинку товарів, які поступили від постачальника, навмисне не оприбутковує. На вимогу матеріально відповідальної особи, яка хоче замаскувати свої дії, створюється комісія з прийому, яка підтверджує факт недопостачання певної кількості товарів, про що складається комерційний акт (акт приймання).

З метою документування розкрадання  товарів аудитору слід проаналізувати такі документи:

 • договір постачання;
 • комерційний акт (акт приймання);
 • товарно-транспортну накладну, рахунок-фактура, подорожнийлист;
 • рахунок— платіжна вимога, виписки банку;
 • товарний звіт, товарну книгу;
 • звіт про рух тари.

Крім того, у разі потреби  проводять інвентаризацію товарів, які поступили від постачальника, і здійснюють відвантаження товарів.

Зіставляються також записи по кредитом рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» і по дебетом рахунку 281 «Товари на складі».


Информация о работе Аудит наявності та руху товарів у торгівлі