Оцінка вартості інвестиційного капіталу ПАТ “ Донецьксталь”

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 00:19, творческая работа

Описание работы

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Адреса: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, вул. Івана Ткаченка, 122
Завод входить в групу ЗАО “ Донецьксталь”, що є одним з найбільших виробників концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції в Україні.

Содержание

Вступ 3
Завдання 1 6
Завдання 2 8
Завдання 3 17
Завдання 4 23
Завдання 5 25
Висновки 27
Додатки

Работа содержит 1 файл

анализ.doc

— 1.01 Мб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМ.В.ГЕТЬМАНА

 

 

кафедра "Менеджмент банківської діяльності"

 

 

Польове дослідження  на тему: " Оцінка вартості інвестиційного капіталу ПАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД""

 

                                                                            виконав: студент 4 курсу, 

                                                                              спец.68/1,3 групи

                                                                             

                                                                                      

 

 

Київ - 2012

 

Зміст

 

Додатки

 

 

Вступ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

ІПН: 309391705094

ЄДРПОУ: 30939178

Свідоцтво платника ПДВ: 100337148

Дата видачі свідоцтва: 25.05.2011.

Дата реєстрації: 26.05.2000.

Адреса: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, вул. Івана Ткаченка, 122

Сайт: http://dmz.donetsksteel.com/

Завод входить в групу ЗАО “ Донецьксталь”, що є одним з найбільших виробників концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції в Україні.

Компанії, що входять  в групу:

1. Вуглевидобувний сегмент

- ПАТ «Шахтоуправління« Покровське »

- Філія «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська» ПрАТ «ДМЗ»

- ТОВ «шахтобудівних компанія« Донецькшахтопроходка »

2. Сегмент виробництва  коксу

- ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»

- ПАТ «Макіївкокс», ПАТ «Макіївський коксохімічний завод»

3. Металургійний сегмент

- ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод ».

Власник групи – громадянин Росії Віктор Нусенкіс, чий капітал  в2012 році за оцінкою Forbes Росія становить $2,4 млрд. В 2011 році журнал “Кореспондент” оцінив його статки в $2,3 млрд. Засновник концерну “Енерго”, який в середині 1990-х був витіснений групою ІСД. Повернення на український ринок відбулось в 2002 році з придбанням металургійного заводу «Донецьксталь».

Сам завод було засновано  в 1869 року Новоросійським товариством кам’яновугільного, залізного і рельсового виробництв. Директором-розпорядником заводу з початку будівництва до 1889 року був знаменитий Джон Юз. На початок ХХ століття завод став найбільшим виробником чавуну в країні.

Після націоналізації в 1919 році завод відновив передреволюційні потужності, перед війною і протягом 1941-42 рр. працював на забезпечення оборонної промисловості. Після війни зруйнований завод було відновлено, він став провідним виробництвом, зокрема з впровадження нових технологій – так, в 1960 році було запущено першу в світі промислову установку з неперервного розливу сталі. В 1974 році введено в експлуатацію заготовочний стан 950/900, в 1976 - кисневу станцію, в 1978 - електросталеплавильну піч № 1, установку грануляції доменних шлаків, в 1979 - електросталеплавильну піч No2, в 1980 - установку з приготуванню і вдування в горн доменної печі пиловугільного палива, в 1985 - комплекс обладнання для виробництва синтетичних шлакоутворюючих сумішей, цех ремонту устаткування, у 1994 році - цех тонкостінних труб.

В 1996 році на базі ДМЗ  було створено відкрите акціонерне товариство. В 1997 році була проведена модернізація електроплавильної печі обжимного  цеху, що дозволило ввести в асортимент високолеговані марки сталі. В кінці 1999 року почала проводитись реконструкція доменної печі №2. В квітні 2012 року ДМЗ вивів з експлуатації останні мартенівські печі в результаті завершення другого етапу процесу модернізації. Замість цього в експлуатацію буде введено без аналогова в країні дугова електроплавильна піч ДСП-150 виробництва Siemens VAI прогнозованою максимальною потужністю до 1,5 млн тон на рік зі скороченням споживання природного газу в 10 разів.

За офіційною інформацією  ПАТ «Донецьксталь», підприємство в сучасному вигляді було створено в серпні 2002 року. Спеціалізація заводу це виробництво:

  • ливарного і передільного чавуну;
  • близько 100 різновидів вуглецевих, конструкційних, низьколегованих, легованих звичайної якості, якісних і високоякісних марок сталі;
  • сталевих електрозварних прямошовних труб і металевих меблевих каркасів;
  • будматеріалів, залізовмісних відходів, шлакової продукції і продукції вапняного виробництва.

Найсуттєвіші переваги ДМЗ, на нашу думку, це:

  • Модернізація виробництва в напрямках підвищення якості і, особливо, скорочення енергоспоживання,
  • Єдине підприємство даного профілю, що впровадило та сертифікувало інтегровану систему управління якістю, екологією та охороною праці відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:1999,
  • Відсутність нереструктуризованих боргів ще на початок 2011 року,
  • Створення вертикально інтегрованого концерну повного циклу, що гарантує відсутність залежності від сировини інших фінансово-промислових груп.

Слабкі сторони підприємства полягають в поточній ринковій ситуації та одностайних прогнозах зі скорочення попиту на сталь та прокат на світових ринках.

 

Завдання 1

Проформа фінансового  балансу

станом на 2011 р.

Актив

Код рядка

На поч. з/п

На кін. з/п

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

010

4188

4634

первісна вартість

011

7198

8677

накопичена амортизація

012

(3010)

(4043)

Незавершене будівництво

020

458945

656745

Основні засоби:

     

залишкова вартість

030

1382470

1552995

первісна вартість

031

1886257

2186908

знос

032

(503787)

(633913)

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

 

3232261

3772003

ІІ. РОБОЧИЙ КАПИТАЛ

     

Відстрочені податкові активи

060

308891

98588

Відстрочені податкові зобов'язання

(460)

0

0

Виробничі запаси

100

385959

500797

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

60669

40719

Готова продукція

130

409429

267503

Товари

140

187500

723119

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

3704074

4668218

первісна вартість

161

3704966

4679524

резерв сумнівних боргів

162

(892)

(11306)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

317184

308912

за виданими авансами

180

570028

1357750

з нарахованих доходів

190

5399

1592

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

527181

183344

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

19746

1376

в іноземній валюті

240

106890

28967

Інші оборотні активи

250

10301

34963

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

(530)

2319024

3105353

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів 

(540)

235193

416551

з бюджетом

(550)

12126

69447

з позабюджетних платежів

(560)

0

0

зі страхування

(570)

9309

26391

з оплати праці

(580)

26351

33376

з учасниками

(590)

172714

94829

із внутрішніх розрахунків

(600)

0

0

Інші поточні зобов'язання

(610)

99211

145049

Усього за розділом II

 

13191253

16775062

III. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

     

Довгострокові фінансові  інвестиції:

     

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові  інвестиції

045

414877

443312

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

369255

444117

Векселі одержані

150

1093082

1031146

Векселі видані

(520)

62

62

Поточні фінансові інвестиції

220

111899

88831

Усього за розділом IIІ

 

1989175

2007468

Баланс

 

18412689

22554533

Пасив

Код рядка

Напоч.з/п

Накін.з/п

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

77988

77988

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

19497

19497

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1753841

2939667

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Витрати майбутніх періодів

(270)

1200

0

Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Усього за розділом I

 

1852526

3037152

II. Забезпечення майбутніх витрат  і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу 

400

59010

75834

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II(прирівняний до власного капіталу)

430

59010

75834

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

387582

4368349

Інші довгострокові фінансові  зобов'язання

450

121620

217512

Інші довгострокові зобов'язання

470

8771

11496

Усього за розділом III

480

517973

4597357

IV. Поточні зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

500

1289872

76605

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов'язаннями

510

3866274

759738

Усього за розділом IV

 

5156146

836343

Баланс

 

7585655

8546686


Завдання 2

Інформація про облігації емітента ДМЗ (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка за облігаціями (у  відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний  період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22.07.2011

95/2/11

ДКЦПФР

1000

100000

2 1

100000000

16

щоквартально

4019279.06

09.02.2016

Опис

Мета емiсiї - поповнення обiгових  коштiв емiтента, фiнансування iнвестицiйних програм. Вiдкрите розмiщення шляхом укладання бiржових угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було. Торгiвля здiйснюється виключно на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 

27.05.2010

31/2/10

Державна  комiсiя з цiнних паперiв та фондового  ринку України

1000

140000

2 1

140000000

18

щоквартально

24960550.56

01.06.2015

Опис

Мета емiсiї - поповнення обiгових  коштiв емiтента, фiнансуванняiнвестицiйних програм. Вiдкрите розмiщення шляхом укладання бiржових угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було. Торгiвля здiйснюється виключно на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 

17.01.2008

07/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв  та фондового ринку України

1000

600000

2 1

600000000

16

щоквартально

12692811.75

10.01.2013

Опис

Мета емiсiї - поповнення обiгових  коштiв емiтента, фiнансуванняiнвестицiйних програм. Закритерозмiщення.Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було. Торгiвля здiйснюється виключно на внутрiшньому позабiржовому ринку.

 

03.10.2007

637/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв  та фондового ринку України

1000

150000

2 1

150000000

13

щоквартально

2227735.34

02.10.2011

Опис

Мета емiсiї – поповнення обiгових коштiв емiтента, фiнансування iнвестицiйних програм. Закрите розмiщення.Фактiв лiстингу та де лiстингу в звiтному перiодi не було. Торгiвля здiйснюється виключно на внутрiшньому позабiржовому ринку. Скасовано 04.11.2011.

 

 

Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8


 

Цільові (безпроцентні) облігації

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Найменування товару (послуги), під  який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Інформація про облігації емітента ПАТ "ГАЛНАФТОХIМ" (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна  номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін  виплати процентів

Сума  виплачених процентів за звітний  період (грн.)

Дата  погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.04.2008

424/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв

1000

30000

2 1

30000000

18

21.05.2013

431397.4

21.05.2013

Опис

Проценти по облiгацiм Серiї "С" виплачуються поквартально.

 

 

Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

Информация о работе Оцінка вартості інвестиційного капіталу ПАТ “ Донецьксталь”