Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 14:13, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи полягає у дослідженні сутності фінансових результатів підприємства, здійсненні характеристики фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» та аналізі фінансових результатів для виявлення резервів зростання прибутку підприємства.

Содержание

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . .
1.1 Сутність та значення фінансових результатів у господарській діяльності підприємств . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Методика аналізу фінансових результатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Порядок формування фінансових результатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» . . . . . . . .
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Аналіз складу, структури та динаміки фінансових результатів ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Факторний аналіз формування валового прибутку ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПрАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» . . . . . . . . . . . . . .

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . .
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Работа содержит 1 файл

РОЗДІЛ 1.doc

— 980.00 Кб (Скачать)


58

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни

«Фінансовий аналіз»

на тему «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств»

 

 

 

 

Виконала: студентка денної форми навчання

ІV курсу групи Ф-83

Марченко Олена В’ячеславівна

Перевірила: асистент

Кобичева Оксана Станіславівна

 

 

 

 

 

Суми – 2011

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . .

 

5

1.1

Сутність та значення фінансових результатів у господарській діяльності підприємств . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

5

1.2

Методика аналізу фінансових результатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3

Порядок формування фінансових результатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» . . . . . . . .

 

16

2.1

Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

16

2.2

Аналіз складу, структури та динаміки фінансових результатів ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

21

2.3

Факторний аналіз формування валового прибутку ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

24

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ  ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПрАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» . . . . . . . . . . . . . .

 

 

27

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . .

37

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40


ВСТУП

 

 

Ринкові умови господарської діяльності вимагають від суб’єктів господарювання забезпечення стійкого економічного розвитку, врахування особливостей ринкової кон’юнктури, результативного ведення господарського процесу, зростання рівня інноваційного удосконалення діяльності промислових підприємств. В даних умовах найважливішим фактором, що обумовлює масштаби та темпи розвитку підприємства, є обсяг та структура фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. 

Одним з інструментів з'ясування ефективності підприємства є аналіз фінансових результатів. Аналізувати фінансовий стан будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарство без міри ваги і рахунку, не добиваючись перевищення доходів над видатками.

Позитивне значення фінансового результату є основним джерелом фінансування господарської діяльності підприємств. Адже саме від величини цього показника залежить рівень платоспроможності, результативності та прибутковості господарської діяльності, можливості економічного розвитку, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Тому дослідження сутності категорії фінансового результату, оцінка та аналіз результатів фінансової діяльності підприємства протягом останніх років є досить актуальною темою на сьогодні.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні сутності фінансових результатів підприємства, здійсненні характеристики фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат»  та аналізі фінансових результатів для виявлення резервів зростання прибутку підприємства.

Відповідно до зазначеної мети у роботі визначені наступні завдання:

-                     визначити сутність та значення фінансових результатів у господарській діяльності підприємств;

-                     розглянути методику аналізу фінансових результатів;

-                     розглянути порядок формування фінансових результатів;

-                     ознайомитись з загальною характеристикою фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат»;

-                     проаналізувати склад, структуру та динаміку фінансових результатів ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат»;

-                     здійснити факторний аналіз формування валового прибутку підприємства;

-                     виділити шляхи та напрямки удосконалення формування його фінансових результатів.

Об’єктом дослідження даної роботи є фінансово-господарська діяльність ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат».

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів, пов’язаних з процесом формування фінансових результатів його діяльності.

При написанні курсової роботи були використані такі методи дослідження, як аналіз і синтез опрацьованої інформації, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний метод, метод порівняння та статистичний метод, а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі.

Інформаційна база, що була використана при написанні курсової роботи представлена законодавчими нормативними актами, офіційними статистичними матеріалами та науковими працями  вітчизняних та іноземних економістів.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1             Сутність та значення фінансових результатів у господарській діяльності підприємств

 

 

Одним з найважливіших показників ефективного ведення господарського виробництва є фінансові результати діяльності підприємств. Фінансовий результат характеризує всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. Він є частиною доходу суспільства і повинен використовуватись для подальшого розвитку виробництва і поліпшення матеріального становища всіх працівників, зайнятих у виробництві.

При опрацюванні наукової літератури та й  в практичній діяльності бухгалтерів та економістів часто можна спостерігати ототожнення понять фінансового результату та прибутку підприємства. Власова Н.О. і Мелушова І.Ю. наголошують на тому, що поняття прибуток за своєю сутність не є ідентичним з категорією фінансові результати. Така позиція обґрунтовується наступними доказами:

-                     фінансові результати асоціюються з показниками прибутку;

-                     категорія прибутку кількісно визначається неоднозначно, що не дозволяє ототожнити прибуток та фінансові результати підприємства;

-                     прибуток може бути об’єктом тактичного та стратегічного управління, тоді як фінансові результати є інструментом тактичного та оперативного управління й контролю [4].

Слід чітко розмежовувати та визначити різницю між зазначеними категоріями для правильного розуміння сутності та алгоритму обчислення даних показників.

Варто відмітити, що категорія фінансового результату є ширшою порівняно з категорією прибутку. Це перш за все пояснюється тим, що показник прибутку є однією із двох форм (прибуток та збиток) відображення фінансового результату господарської діяльності підприємства. Прибуток характеризує позитивне (додатне) значення фінансового результату, що свідчить про високу результативність господарської діяльності, ефективне використання капіталу, а також виступає в якості своєрідної винагороди за ризик комерційної діяльності підприємства.

Скалюк Р.В. вважає, що фінансовий результат – це підсумкова категорія результативності господарської діяльності, котра відображає величину економічних вигод, отриманих (втрачених) підприємством, визначених як різниця між сумами доходів та відповідних їм витрат, що виражена у абсолютних показниках прибутку (збитку), які характеризують потенціал прибутковості, економічного зростання та розвитку підприємства [21].

Філімоненков О.С. зазначає, що фінансові результати – це економічний підсумок виробничої діяльності господарюючих суб’єктів, виражений у вартісній (грошовій) формі [25].

Отже, фінансові результати — прояв ефективності роботи суб’єкта підприємницької діяльності. У широкому змісті фінансовий результат являє собою сукупність прибутку або збитку від реалізації продукції, робіт, послуг, а також позареалізаційних доходів і витрат.

З точки зору Карла Маркса, прибуток — це перетворена форма додаткової вартості, результат відношення між додатковим і необхідним робочим часом [12].

На думку Поддєрьогіна А.М., прибуток — це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалі­зована і набере грошової форми [15].

Таким чином, прибуток є позитивним фінансовим результатом підприємства, негативним результатом діяльності підприємства є збиток. Основною причиною такого збитковості може бути перевищення витрат підприємства над доходами.

Згідно з Господарським Кодексом України збитками є:

-                     втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

-                     доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) [6].

Слід зазначити, що в процесі діяльності підприємства та згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати» використовують такі показники фінансових результатів діяльності підприємства:

-                     валовий прибуток (різниця між сумами чистого доходу (виручки) від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції);

-                     фінансові результати від операційної діяльності, які будуть менші ніж перша сума за рахунок відрахування «адміністративних витрат» і «витрат на збут»;

-                     фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (від попередньої суми відраховуються фінансові витрати, втрати від участі в капіталі);

-                     фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (від попередньої суми відраховується податок на прибуток від звичайної діяльності);

-                     чистий прибуток (мінус надзвичайні витрати) [22].

Отже, фінансові результати являють собою прояв ефективності роботи суб’єкта підприємницької діяльності. Величина фінансового результату є базисом, який забезпечує не тільки життєздатність суб’єкта господарювання, а й відображає рівень результативності, прибутковості господарської діяльності, можливості кількісного зростання основних економічних показників та характеризує потенціал стійкого розвитку підприємства.

1.2                              Методика аналізу фінансових результатів

 

 

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом чистих активів, основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також отриманий в результаті надзвичайних подій.

Як будь-який напрямок аналітичного дослідження, аналіз фінансових результатів підприємства, повинен відповідати певним вимогам, базуватися на загальних принципах. До них відносяться:

                  державний підхід при оцінці економічних явищ, результатів господарювання;

                  науковий характер;

                  комплексність аналізу;

                  системний підхід до аналізу;

                  об’єктивність, конкретність, точність;

                  дієвий характер;

                  плановий характер;

                  оперативний характер;

                  демократичний характер аналізу;

                  ефективність аналізу, тобто витрати на його проведення повинні давати багатократний ефект.

Варто відзначити, що головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

                  систематичний контроль за виконанням планів прибутку;

                  виявлення факторів впливу на формування прибутку та розрахунки їхнього впливу;

                  вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

                  виявлення резервів збільшення прибутку;

                  розробка заходів для використання виявлених резервів [11].

Джерелами аналітичної інформації є: виробнича програма підприємства, фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), різні види операційних бюджетів – бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджети витрат (прямих витрат, загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут), бюджет прибутків і збитків (фінансових результатів), бізнес–план, форми фінансової звітності  № 1 ”Баланс підприємства”, № 2 ”Звіт про фінансові результати”, декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень [16]. 

Информация о работе Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств