Аналіз ринку похідних цінних паперів

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 22:30, реферат

Описание работы

Метою дослідження є визначення світових закономірностей розвитку ринків похідних фінансових інструментів та обґрунтувань необхідності стимулювання використання похідних фінансових інструментів в Україні та інших країнах з перехідною економікою.

Содержание

ВСТУП 3
1. Сутність похідних цінних паперів 5
2. Правові основи регулювання похідних цінних паперів 10
3. Статистичний аналіз 15
4. Проблеми недостатку похідних цінних паперів та світовий досвід 22
ВИСНОВОК 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Работа содержит 1 файл

ринок похідних цінних паперів.doc

— 1.27 Мб (Скачать)

Інтеграція України до світового фінансового простору неминуче буде супроводжуватися зростанням обсягу контрактів з похідними фінансовими інструментами, і в першу чергу, з опціонами, оскільки вони є найбільш гнучким інструментом стимулювання інвестиційного процесу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Пискулов, Д. Ю. Хеджирование валютных рисков [Текст] / Д. Ю. Пискулов, А. В. Тупицына // Международные банковские операции. – 2010. – № 4. – С. 77–79.

2.   Примостка, Л. Роль і функції строкового ринку в економічній системі [Текст] / Л. Примостка, О. Береславська // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 16–17.

3.   Ющенко,   В. А.   Управління   валютними   ризиками   [Текст]   /   В. А.   Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Знання, 2007.

4.   Пензин К. Современное состояние и перспективы развития мирового рынка производных инструментов. Стандартные биржовые контракты / К. Пензин // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 21. – С. 16–23.

5.   Дарушин И.А. История развития и современное состояние российского срочного рынка / И.А. Дарушин // Рынок ценных бумаг. – 2005. – №7 (238). – С. 42–48.

6.   Дарушин Иван. Теоретические основы функционирования срочного рынка и его социально-экономическая роль [Электронный ресурс]: экономика и финансы – публикации, статьи, книги, обзоры, аналитика. – Режим доступа: /http://www.finansy.ru/publ/fin/002.html.

7.   Дрожкин И.В. Развитие производных финансовых инструментов в мировой экономике: дис…..канд. экон. наук : 08.00.14/Дорожкин И.В. – Москва, 2002. – 210 с.

8.   Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 1998. – 784 с.

9.   Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты / А.Б. Фельдман – М.: Финансы и статистика, 2005.

10.        Буренин Л.Н. Рынок производных финансовых инструментов /Л.Н. Буренин. – М.: ИНФРА–М, 2000. – 386 с.

11.        Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы / В.А. Галанов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464 с.

12.        Примостка Л. Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи / Л. Примостка // РЦБ. – 2006. – №5–6. – С. 21–24.

13.        Проект Закону України «Про похідні (деривативи)» N 6376 за станом на 11травня 2010 р. [Електронний ресурс]: / Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. – Режим доступу: http://ufin.com.ua/.

14.        Биржевое дело: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 304 с.

15.        Бурений А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. – М.: Тривола, 2005. – 240 с.

16.        Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 2005.– 534 с.

17.        Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України № 632 від 19.05.99 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.

18.        Правила випуску та обігу валютних деривативів: Затв. постановою Правління НБУ №216 від 07.07.97.

19.        Правила випуску та обігу фондових деривативів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 13 від 24.06.97.

20.        Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління НБУ № 150 від 15.04.98.

21.        Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20.03.91.

22.        Про цінні папери та фондову ринок: Закон України від 18.06.2008.

23.        Салыч Г.А. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты: Сверхприбыльные инвестиции в период инфляции. – М:МГУ,2004.–160 с.

24.        Финансовые фьючерсы // Под ред. М.В. Кузнецова. – М.: МГУ, 2003. –120 с.

25. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 2008. – 444 с.Информация о работе Аналіз ринку похідних цінних паперів