Қаржы тәуекелін басқару

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 19:54, курсовая работа

Описание работы

Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты – қаржылық тәуекелдің мәнін толығырақ ашып, нақты кәсіпорын мысалында қаржы тәуекелін басқару жүйесін талдау және оның жетіспеушіліктері мен оны жетілдіру бойынша ұсыныстар беру.
Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде қаржы тәуекелін басқару теориясы, яғни тәуекел түрлері, оны бағалау әдістері, тәуекел-менеджментінің мазмұны, тәуекелді төмендету тәсілдері жазылған.

Содержание

Кіріспе....................................................................................................................3
1.Қаржы тәуекелін басқару теориясы
1.1. Тәуекел мәні, мазмұны және түрлері...........................................................5
1.2. Кәсіпорынның қызметінің тәуекелін бағалау және талдау әдістері.........10
1.3. Тәуекел менеджментінің мәні мен мазмұны...............................................15
1.4. Қаржылық тәуекелді төмендету тәсілдері...................................................19
2. «Қазақтелеком» АҚ филиалының қаржылық тәуекелін талдау
2.1.Кәсіпорын қызметін қаржылық талдау........................................................23
2.2.Кәсіпорындағы қаржы тәуекелін басқару жүйесін талдау........................31
3.Кәсіпорындағы қаржы тәуекелін басқару жүйесін жетілдіру......................37
Қорытынды..........................................................................................................41
Қолданылған әдебиеттер....................................................................................42
Қосымшалар

Работа содержит 1 файл

Қаржы тәуекелін басқару.doc

— 342.00 Кб (Скачать)

Сонымен, тәуекелдерді басқару ролінің маңыздылығын нығайту және оны маманды қызмет сферасына шығару бүгінгі таңда қазақстандық экономиканың тұрақты дамуына жетудің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

 

 

 

 

 

 

 

Қолданылған әдібиеттер тізімі

 

1.      Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

2.      Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.

3.      Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев: ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 1996.

4.      Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996.

5.      Вишняков Я. Д., Колосов А. В., Шемякин В. Л. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей среды бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом – 2000 г. №3, с. 15-17.

6.      Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. – С.-Петербург: Специальная литература, 1995.

7.      Грабовой П. Г. . Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 1994. -  240c

8.      Градов А. П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Спб.: Специальная литература. -1996. -510с.

9.      Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1998.

10. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. М.: «Ось-89», 2002. – 80 с.

11. Стоянова Е.С Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: Перспектива, 1995.

12. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб: Питер, 2000. – 176с

13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа М: ИНФРА, 1995.

14. http://www.telecom.kz/

15. http://www.zona.kz/

 

Қосымша

 

«Қазақтелеком» АҚ филиалының 2004-2005 жылдардағы бухгалтерлік балансы.

Бап атауы

01.01.2004ж.

01.01.2005ж.

Активтер

 

 

1

2

3

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:

Материалды емес активтер

Негізгі құралдар:

Жер

Құрылыстар мен ғимараттар

Машиналар мен жабдықтар

Көлік құралдары

Басқа негізгі құралдар

Негізгі құралдар амортизациясы

Аяқталмаған құрылыс

Дебиторлық қарыз

   Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың қарызы

  Басқа дебиторлық қарыз

 

51

3147215

8792

1040634

1978982

83743

35064

1490461

442476

3894

3894

 

100

3838334

8421

1172572

2498416

105332

53593

1724930

163498

2895

2166

 

729

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР БАРЛЫҒЫ

2103175

2279897

АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:

Тауарлы-материалдық запастар

  Материалдар

  Тауарлар

Дебиторлық қарыз

  Авансталған төлемдер

  Болашақтағы шығындар

  Алуға тиісті шоттар

Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың қарызы

  Басқа дебиторлық қарыз

Ақша қаражаттары

 

115835

112353

3482

151381

9403

611

138051

1639

 

1677

9841

 

79898

77245

2653

142034

4801

991

132342

2135

 

1765

1861

  Ағымдағы активтер барлығы

277057

223793

  Баланс

2380232

2503690

  Меншік капитал және міндеттемелер

 

 

  Меншікті капитал:

Жарғылық капитал

Төленбеген капитал

бөліндеген табыс(шығыс), оның ішінде:

Есеп беру жылына

 

395059

286684

780369

 

395059

248897

955704

955704

Меншікті капитал барлығы

1462112

1599660

Ағымдағы міндеттемелер:

Қысқа мерзімді несиелер

Несиелік қарыз

  Төленуге тиіс шоттар мен вексельдер

Алынған аванстар

Салықтар бойынша қарыз

Негізгі және оның филиалдары арасындағы ішкі топтық қарыздар

Басқа дебиторлық қарыздар

Төленуге тиіс шығыстар

Болашақтағы табыстар

 

0

918120

15955

25901

13198

813262

 

13135

31897

4772

 

0

904030

11114

22519

10120

825736

 

5280

29261

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР БАРЛЫҒЫ

918120

904030

БАЛАНС

2380232

2503690

 

 

 

             

 

    Информация о работе Қаржы тәуекелін басқару