Іпотучне страхування

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2012 в 18:37, курсовая работа

Описание работы

Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних і методичних засад становлення і розвитку системи іпотечного страхування в Україні та подальше вдосконалення діяльності банків в системі іпотечного страхування.
Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі завдання:
 визначити сутність та види іпотечного страхування;
 дослідити сучасний стан іпотечного страхування в Україні;
 проаналізувати розвиток страхування в світі;
 запропонувати напрями удосконалення іпотечного страхування.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Виникнення іпотечного страхування
1.2 Особливості, класифікація та види іпотечного страхування
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан іпотечного страхування в Україні
2.2 Розвиток іпотечного страхування в світі
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ
3.1 Проблеми, що перешкоджають розвитку іпотечного страхування
3.2 Удосконалення іпотечного страхування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Работа содержит 1 файл

Курсова_Іпотечне страхування.doc

— 706.50 Кб (Скачать)

Однією з важливих змін, передбачених законом, є зарахування до предметів іпотеки об’єктів незавершеного будівництва або іншого нерухомого майна, право на яке іпотекодавець отримує лише через якийсь час після підписання договору іпотеки. Тим часом, багато страхових компаній сьогодні не приймають на страхування нерухоме майно, права на яке не зареєстровано в належному порядку. Тому страховикам доведеться переглянути свої правила страхування, внаслідок чого на ринку можуть з’явитися нові страхові продукти.

Також, крім обов’язкового, іпотечне законодавство передбачає і добровільне страхування. Зокрема, відповідно до закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, емітент іпотечних сертифікатів має право застрахувати власників сертифікатів від можливих збитків у випадку зміни курсу національної валюти. Отже, за такої різноманітності видів страхування для страхових компаній відкривається широкий спектр діяльності, однак чи будуть такі види поширеними у використанні, і як з ними працювати.

Так, для забезпечення адекватного рівня можливих збитків у процесі будівництва рівень страхових платежів не може бути меншим 0,5% суми страхового платежу. Інакше страхові компанії будуть не в змозі компенсувати збитки будівельного процесу [36].

Нажаль, наше законодавство має багато недоліків. Так, фахівці страхової справи визначають такі вади законодавства:

• у законах нічого не сказано про термін страхування іпотеки, тому можна лише припустити, що він поширюється на весь період чинності договору іпотеки;

• не розглянуто й можливість розірвання договору страхування іпотекодавцем за згодою або без згоди іпотеко утримувача;

• законом необумовлено методику визначення вартості предмета іпотеки. Це означає, що іпотекодавець може обрати той метод оцінки, який йому зручніший. У законі зазначено, що страхова виплата може бути спрямована на відшкодування наслідків страхового випадку. Отже, сума страхового відшкодування може не покрити витрати на відновлення об’єкта іпотеки, якщо вартість цього об’єкта було визначено за залишковою вартістю, а не розраховано як відбудовчу для нового спорудження такого ж об’єкта [13].

У жовтні 2004 року було створено Державну іпотечну установу (ДІУ), яка затвердила стандарти іпотечних кредитів, тим самим також розширивши поле діяльності для страхових компаній. ДІУ передбачила у своїх стандартах одразу два види обов’язкового страхування − предмета іпотеки, а також життя і працездатності позичальника ДІУ визначила максимальний тариф на страхування життя позичальника на рівні 1% суми кредиту, тоді як на ринку середня ставка −0,5%. Виходить, що, попри невисокі відсоткові ставки за іпотечними кредитами, рефінансованими ДІУ, страховики можуть удвічі підвищити тарифи. Таким чином, якщо оптимістичні прогнози експертів підтвердяться і за кілька років більшість іпотечних кредитів на ринку рефінансуватимуться ДІУ, у страховиків з’явиться солідна додаткова стаття доходів у разі співпраці з банками [29, с.10].

 

 

Таблиця 3.1

Умови страхування при видачі іпотечних кредитів банками, що співпрацюють з ДІУ

 

Отже, можна зробити висновок, що страхування іпотеки є перспективним видом страхування у зв’язку з активним розвитком ринку нерухомості. Крім того, у майбутньому в Україні можливе створення системи іпотечного страхування, яка б ефективно функціонувала та охоплювала всіх учасників ринку іпотеки.

На подальший розвиток іпотечного страхування в нашій країні будуть впливати: стабільний фінансовий стан населення; активізація ролі держави в зміцненні та розвитку ринку іпотеки; розробка концепції розвитку іпотеки і страхування для задоволення потреб населення, бізнесу і держави в надійному страховому захисті; збільшення попиту та пропозиції іпотечних кредитів завдяки ринковій (реальній) оцінці нерухомого майна та державній реєстрації його правового становища; можливість реалізації банком іпотечних цінних паперів на відкритому ринку;


3.2 Удосконалення іпотечного страхування

 

Іпотечне кредитування є одним з тих напрямків ринку фінансових послуг, який динамічно розвивається та покликаний створити механізм довгострокового кредитування громадян із середніми доходами для придбання житла. На сьогодні тільки таке іпотечне кредитування, яке ефективно функціонує, зможе вирішити житлову проблему населення, а також забезпечити одержання додаткових коштів під заставу нерухомості.

Іпотеці, як і будь-якій іншій сфері людської діяльності, притаманна ймовірність несприятливого розвитку, а в умовах нестабільної законодавчої бази будь-які, навіть незначні, на перший погляд, ризики стають критичними і загрожують зробити будь-який проект нездійсненним. У такому випадку особливо актуальним є вивчення основних ризиків, які властиві іпотечним програмам, а також засобів і технологій мінімізації наслідків таких ризиків за допомогою страхування. При цьому виникають додаткові можливості розвитку та підвищення ефективності іпотечної діяльності.

Це означає, що першочерговою задачею страхування іпотеки є забезпечення всім учасникам захист від майнових втрат, а також гарантування своєчасного та повного відшкодування збитків, пов'язаних з настанням страхових випадків. До того ж страхування ризиків за іпотечними кредитами призведе до істотного зменшення розміру початкового внеску при придбанні житла в кредит і зробить іпотеку більш доступною для більшості населення.

Іпотечне страхування спрямоване, у першу чергу, на полегшення життя банків у тому випадку, якщо позичальник не може розрахуватися за кредитом. Якщо позичальник виявляється неплатоспроможним, то придбана в кредит нерухомість, яка знаходиться в заставі у банка, вилучається і продається. За рахунок виручених коштів покриваються витрати кредитора. У тому випадку, якщо грошей від продажу закладеної нерухомості достатньо для покриття всіх збитків банку, страхування, в принципі, не потрібне. Однак ситуація на ринку може скластися таким чином, що цих грошей може виявитися недостатньо, щоб компенсувати суму основного боргу, відсотки за кредит, пеню і штрафи. Таке може статися, наприклад, у випадку падіння цін на нерухомість. Крім того, існує поняття упущеної вигоди банку у випадку неплатоспроможності позичальника. І збитки банку, і упущену вигоду може компенсувати страховка. Така система діє у всіх розвинених країнах.

Загалом, можна зробити висновок, що страхування іпотеки вигідне головним учасникам ринку іпотечного кредитування. Такий вид страхування забезпечує кредиторам зниження кредитного ризику, мінімізує їхні втрати за кредитами, забезпечує збільшення обсягів кредитування, до того ж дозволяє банкам надавати великі обсяги іпотечних кредитів і удосконалювати механізм іпотечного кредитування.

Для позичальника страхування іпотеки являє собою доступ до недорогих кредитів, дає можливість вносити більш низький первісний внесок під невисокий відсоток, а також забезпечує впевненість погашення кредиту у випадку своєї неплатоспроможності.

Для ринку нерухомості – це стимулювання як кредиторів, так і позичальників до реалізації іпотечної програми без підвищення ступеня ризику у фінансовій системі.

Для ринку капіталу іпотечне страхування надає додаткові фінансові ресурси.

Якщо ж розглядати всю фінансову систему, то система іпотечного страхування являє собою безперервний цикл, при якому контролюються і стабілізуються ризики, що полегшує доступ до іпотечних кредитів. Це, у свою чергу, призводить до ефективного функціонування та швидкого зростання ринку капіталу. Зростання ринку капіталу дозволяє сформувати іпотечні пули і випустити на їхній основі іпотечні цінні папери (сек’юритизація). А механізм сек’юритизації призводить до ефективного фінансування житла шляхом розвитку вторинного іпотечного ринку.

Визначивши важливість і значимість страхування іпотеки, звернемося до законодавства і становлення системи іпотечного страхування в Україні.

У нашій країні розроблена і введена в дію система правового регулювання іпотечної діяльності, що передбачає страхові відносини як обов'язковий інститут іпотеки. Однак, на превеликий жаль, статистика, яка існує на сьогодні, не дозволяє виділити частку страхування іпотеки. На практиці страхування нерухомості як об'єкта іпотеки відображається в структурі показників страхування майна.

Схеми іпотечного кредитування, що реалізуються в різних регіонах нашої держави, можуть відрізнятися інфраструктурою, умовами кредитування та рефінансування. Однак яка б схема не застосовувалася, безумовно, що кожен іпотечний кредитор зацікавлений у гарантованому поверненні позичальниками отриманих кредитів чи, у випадку неповернення кредиту, неушкодженого майна.

При розробці програми іпотечного страхування доцільно, на наш погляд, правильно визначити необхідність у страховому захисті конкретних ризиків. Не всі ризики потрібно перекладати на страхування, оскільки більшість ризиків, притаманних іпотечному кредитуванню, можна застрахувати, але при цьому істотно зросте ціна самого кредиту. Проте необхідно акцентувати увагу на деяких видах страхування, що досить обґрунтовано стають необхідними для потенційного позичальника.

Так, відповідно Закону України “Про іпотеку”, обов'язковою умовою іпотечного договору є те, що іпотекодавець (позичальник) повинен застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, псування чи пошкодження. При цьому вигодонабувачем відповідно до договору страхування є іпотекодержатель (кредитор), а страховий поліс є гарантією забезпечення виданого банком кредиту.

Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" розробила програму страхування житла при іпотечному кредитуванні: страхування квартири, що купується клієнтом у розстрочку під банківське кредитування. Квартира передається у заставу банку до повного розрахунку клієнтом за кредитом. Програма надає страховий захист від збитків, загибелі чи пошкоджень, викликаних: пожежею, вибухом, ударом блискавки, падінням літальних апаратів чи їхніх частин; стихійними лихами (бурі, вихор, урагани, смерч, дії підземного вогню, град, снігопад, злива, землетрус, лавина, зсув, селевий потік, обвал, осідання ґрунту); залиття водою з водопровідної, каналізаційної чи опалювальної систем; протиправними діями третіх осіб. Страхові тарифи від усіх перерахованих вище ризиків складають 0,36% - 0,40%. Така ж програма розроблена і введена в дію страховою компанією "Аркада-Гарант", яка спеціалізується на страхуванні застави майна (квартир) фізичних осіб-позичальників банка "Аркада".

Крім того, іпотечним законодавством в Україні передбачено, що декілька обов'язкових видів страхування — страхування фінансових ризиків; неотримання, несвоєчасного отримання або отримання не в повній сумі платежів за договорами про іпотечні кредити та платежі за іпотечними сертифікатами; страхування будівельно-монтажних робіт забудовника та страхування відповідальності забудовника перед третіми особами відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю”.

Також, крім обов'язкового, іпотечне законодавство передбачає і добровільне страхування. Зокрема, відповідно до закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, емітент іпотечних сертифікатів має право застрахувати власників сертифікатів від можливих збитків у випадку зміни курсу національної валюти. Отже, за такої різноманітності видів страхування для страхових компаній відкривається широкий спектр діяльності, однак чи будуть такі види поширеними у використанні, і як з ними працювати.

Так для забезпечення адекватного рівня можливих збитків у процесі будівництва рівень страхових платежів не може бути меншим 0,5% суми страхового платежу. Інакше страхові компанії будуть не в змозі компенсувати збитки будівельного процесу.

Cкладніше зі страхуванням відповідальності забудовника перед третіми особами або страхуванням відповідальності керуючого майном за збитки, оскільки, на відміну від страхування нерухомості і будівельно-монтажних робіт, цей вид страхування не має налагодженої системи ризиків. Якщо обмежитися відповідальністю забудовника за несвоєчасне завершення об'єкта або керуючого за збитки, то для страхової компанії виникають невигідні умови.

Так, страхова компанія "Аркада-Гарант" забезпечує страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні будівельно-монтажних робіт. Страховим випадком вважається знищення, пошкодження, розкрадання майна, що відбулося внаслідок техногенних аварій, природних явищ, протиправних дій третіх осіб. Страхувальниками можуть виступати підрядник, замовник, забудовник, інвестор чи інші особи, які мають безпосереднє відношення до об'єкта страхування. Страховий тариф складає 0,4-0,8% від страхової суми (вартості будівництва) на весь період проведення будівельно-монтажних робіт.

Ще однією з провідних компаній в Україні, що надає такий вид послуг є страхова компанія "Інкомстрах". Одним із пріоритетних напрямків розвитку компанії є страхування фінансових ризиків (титульне страхування) на ринку нерухомості. На даний час ринок нерухомості стрімко розвивається. Не відстає і страхування. Але нажаль знання щодо існуючих ризиків при проведенні угод, як на первинному, так і на вторинному ринку, є тільки у фахівців, і, як наслідок, про страхові продукти, які існують в даний час, простий пересічений громадянин дізнається тільки в момент безпосереднього спілкування під час купівлі власної нерухомості в кращому випадку, або під час розгляду позовних заяв про відчуження чи обмеження прав – в найгіршому. Семінари і конференції, які проходять за сприяння компанії "Інкомстрах", збирають великі аудиторії фахівців. Страхові продукти набувають розвитку на всій території України. На сьогоднішній день невелика кількість страхових компаній України може запропонувати титульне страхування своїм клієнтам.

Більшість компаній пропонує страхування фінансового ризику покупця нерухомості, що є лише незначною частиною титульного страхування. Цей вид страхування дозволяє вирішити проблеми, які виникають у власника нерухомості, без позбавлення його права власності чи інших майнових прав. Для виплати страхового відшкодування не завжди потрібно чекати рішення суду. Документом, який підтверджує настання страхового випадку, може бути рішення органів влади, мирова угода сторін тощо.

Іноді невиконання зобов'язань забудовником чи керуючим перед третіми особами може статися через неефективний менеджмент, прорахунки в роботі, низьку кваліфікацію тощо. Саме тому у світовій практиці суб'єктивні фактори ніколи не страхуються. Таке страхування без чіткого визначення ризиків призводить до нескінченних конфліктів між страховиком і страхувальником і, як наслідок, до тривалих судових розглядів. У результаті страхувальник чи взагалі не одержує страхового відшкодування, чи його розмір значно менший, ніж заподіяні збитки. У випадку страхування відповідальності забудовника чи керуючого майном можуть враховуватися тільки незалежні від них обставини — стихійні явища або техногенний вплив.

Информация о работе Іпотучне страхування