Іпотучне страхування

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2012 в 18:37, курсовая работа

Описание работы

Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних і методичних засад становлення і розвитку системи іпотечного страхування в Україні та подальше вдосконалення діяльності банків в системі іпотечного страхування.
Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі завдання:
 визначити сутність та види іпотечного страхування;
 дослідити сучасний стан іпотечного страхування в Україні;
 проаналізувати розвиток страхування в світі;
 запропонувати напрями удосконалення іпотечного страхування.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Виникнення іпотечного страхування
1.2 Особливості, класифікація та види іпотечного страхування
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан іпотечного страхування в Україні
2.2 Розвиток іпотечного страхування в світі
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ
3.1 Проблеми, що перешкоджають розвитку іпотечного страхування
3.2 Удосконалення іпотечного страхування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Работа содержит 1 файл

Курсова_Іпотечне страхування.doc

— 706.50 Кб (Скачать)

Також виникають певні труднощі в разі страхування фінансових ризиків за іпотечними кредитами. Цікавим є той факт, що у випадку коли позичальник не бажає здійснювати погашення своїх зобов'язань через суб'єктивні причини, то це не може вважатися страховим випадком і, тим більше, об'єктом страхування. Отже, можна говорити лише про страхування тільки об'єктивних факторів несплати боргу, які не залежать від бажання або волі позичальника. Проте, на жаль, їх небагато. Для фізичної особи такими чинниками є нещасний випадок, внаслідок якого втрачається платоспроможність, або смерть; для юридичних осіб до об'єктивних факторів належить тільки банкрутство.

Всі інші випадки втрати платоспроможності мають високий ступінь суб'єктивізму, а тому неможливо визначити, у який момент наступив страховий випадок. Фактично такий вид страхування стає непотрібним, як і деякі інші види обов'язкового страхування. Не випадково Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг лобіює зменшення кількості обов'язкових видів страхування, адже страхові компанії здатні самостійно розробити якісні страхові продукти, які задовольнять клієнтів.

На сьогодні в Україні також існує попит на страхування об'єктів незавершеного будівництва, які мають свою вартість, як і інша нерухомість, однак у зв'язку з відсутністю в цій сфері законодавчо-правової бази, такі об'єкти на страхування приймаються дуже рідко.

Отже, можна зробити висновок, що страхування іпотеки є перспективним видом страхування, оскільки у зв'язку з активним розвитком ринку нерухомості, майбутнім врегулюванням законодавчої бази. Крім того, у майбутньому в Україні можливе створення системи іпотечного страхування, яка б ефективно функціонувала та охоплювала всіх учасників ринку іпотеки. На подальший розвиток іпотечного страхування в нашій країні будуть впливати:

- стабільний фінансовий стан населення;

- активізація ролі держави в зміцненні та розвитку ринку іпотеки;

- розробка концепції розвитку іпотеки і страхування для задоволення потреб населення, бізнесу і держави в надійному страховому захисті.

Слід зазначити, що недостатність розвитку страхування іпотеки на сьогодні обумовлене соціально-економічними процесами в державі, станом ринку нерухомості та страхового ринку. 

 

 


ВИСНОВКИ

Узагальнюючи вище сказане можна зробити наступний висновок.

1.        Іпотечне кредитування є одним з тих напрямків ринку фінансових послуг, який динамічно розвивається та покликаний створити механізм довгострокового кредитування громадян із середніми доходами для придбання житла. На сьогодні тільки таке іпотечне кредитування, яке ефективно функціонує, зможе вирішити житлову проблему населення, а також забезпечити одержання додаткових коштів під заставу нерухомості.

2.             Іпотечне страхування спрямоване, у першу чергу, на полегшення життя банків у тому випадку, якщо позичальник не може розрахуватися за кредитом. Якщо позичальник виявляється неплатоспроможним, то придбана в кредит нерухомість, яка знаходиться в заставі у банка, вилучається і продається. За рахунок виручених коштів покриваються витрати кредитора. У тому випадку, якщо грошей від продажу закладеної нерухомості достатньо для покриття всіх збитків банку, страхування, в принципі, не потрібне. Однак ситуація на ринку може скластися таким чином, що цих грошей може виявитися недостатньо, щоб компенсувати суму основного боргу, відсотки за кредит, пеню і штрафи. Таке може статися, наприклад, у випадку падіння цін на нерухомість. Крім того, існує поняття упущеної вигоди банку у випадку неплатоспроможності позичальника. І збитки банку, і упущену вигоду може компенсувати страховка. Така система діє у всіх розвинених країнах.

Загалом, можна зробити висновок, що страхування іпотеки вигідне головним учасникам ринку іпотечного кредитування. Такий вид страхування забезпечує кредиторам зниження кредитного ризику, мінімізує їхні втрати за кредитами, забезпечує збільшення обсягів кредитування, до того ж дозволяє банкам надавати великі обсяги іпотечних кредитів і удосконалювати механізм іпотечного кредитування.

3.        Для позичальника страхування іпотеки являє собою доступ до недорогих кредитів, дає можливість вносити більш низький первісний внесок під невисокий відсоток, а також забезпечує впевненість погашення кредиту у випадку своєї неплатоспроможності. Для ринку нерухомості – це стимулювання як кредиторів, так і позичальників до реалізації іпотечної програми без підвищення ступеня ризику у фінансовій системі.

Для ринку капіталу іпотечне страхування надає додаткові фінансові ресурси. Якщо ж розглядати всю фінансову систему, то система іпотечного страхування являє собою безперервний цикл, при якому контролюються і стабілізуються ризики, що полегшує доступ до іпотечних кредитів. Це, у свою чергу, призводить до ефективного функціонування та швидкого зростання ринку капіталу. Зростання ринку капіталу дозволяє сформувати іпотечні пули і випустити на їхній основі іпотечні цінні папери (сек’юритизація). А механізм сек’юритизації призводить до ефективного фінансування житла шляхом розвитку вторинного іпотечного ринку

4.        Повноцінний страховий захист учасників іпотеки вимагає рішення наступних завдань:

3.             Включення в програму іпотечного страхування широкого спектру страхових продуктів, який забезпечує можливість їх комбінування відповідно умовам кредитування конкретного позичальника.

4.             Розробка оптимального страхового покриття за договором страхування, достатнього для забезпечення захисту при виникненні найбільш вірогідного страхового випадку.

5.        Наявність елементів ризику, якими неодмінно супроводжується процес іпотечного кредитування, породжує необхідність їхнього попередження, відшкодування, зменшення збиткових наслідків. Важливе місце у функціонуванні іпотечного кредиту посідає питання управління ризиками, що спонукає до необхідності пошуку різних способів протидії як першопричинам ризиків, так і їх наслідкам. Саме тому іпотечне кредитування потребує функціонування системи страхування ризиків.

Що стосується загального стану розвитку даного сегменту страхування то треба відмітити, що починаючи з 2010 року він постійно зростав, особливо валові премії. З наведеного дослідження можна зробити висновок про поступове, а починаючи з 2007 року різке зростання показників страхування кредитів. Це було зумовлено стрімким зростанням обсягів надання кредитів комерційними банками.

Однієї з проблем кредитного страхування є те, що банківська система країни на сьогоднішній день більш розвита, ніж страхова. Проте, дані послуги страхових компаній мають високий потенціал росту, тому що кредитування є для банку основним і найбільш дохідним видом активних операцій.

6.        В роботі відзначено, що страхування ризиків споживчого кредиту на мікроекономічному рівні дозволяє: розподілити і мінімізувати ризики як фінансово-кредитних установ, так і їх позичальників; відшкодувати можливі збитки; захистити майнові інтереси як кредиторів, так і позичальників при настанні страхових випадків; здійснити оптимізацію ресурсів фінансово-кредитних установ; збільшити ресурсну базу, розширити клієнтську базу як страхової компанії, так і фінансово-кредитних організацій, а також сформувати коло постійних клієнтів, що знижує ризики як страховика, так і кредитора; розширити спектр продуктів як кредитних установ так і страхових компаній; розширити канали продажу, а також скоротити витрати на утримання власної мережі продажів; підвищити рентабельність активів кредитної установи шляхом отримання додаткового прибутку у вигляді комісійної винагороди за реалізацію страхових продуктів при здійсненні споживчого кредитування; отримати більш низьку ціну, високоякісний продукт та спрощену систему страхування, а також зручність обслуговування в одному місці.

7.         Страхування ризиків споживчого кредиту на макроекономічному рівні сприяє: забезпеченню стійкості усієї фінансової системи; зростанню інвестицій в економіку, через створення резервів грошових коштів; пожвавленню грошового обігу; розширенню виробництва; економічному розвитку та ін.

Схеми іпотечного кредитування, що реалізуються в різних регіонах нашої держави, можуть відрізнятися інфраструктурою, умовами кредитування та рефінансування. Однак яка б схема не застосовувалася, безумовно, що кожен іпотечний кредитор зацікавлений у гарантованому поверненні позичальниками отриманих кредитів чи, у випадку неповернення кредиту, неушкодженого майна.

При розробці програми іпотечного страхування доцільно, на наш погляд, правильно визначити необхідність у страховому захисті конкретних ризиків. Не всі ризики потрібно перекладати на страхування, оскільки більшість ризиків, притаманних іпотечному кредитуванню, можна застрахувати, але при цьому істотно зросте ціна самого кредиту. Проте необхідно акцентувати увагу на деяких видах страхування, що досить обґрунтовано стають необхідними для потенційного позичальника.

8.        Ми можемо запропонувати наступні рекомендації, які допоможуть ввести в Україні систему іпотечного страхування.

По-перше, Україні не має сенсу приступати до створення системи іпотечного страхування доти, поки банки не отримають чіткі роз’яснення про те, яким чином вони можуть звертати стягнення на закладене майно. Процедури стягнення та продажу майна, переданого в забезпечення іпотечного кредиту, повинні регулюватися законом і надійно виконуватися на практиці.

По-друге, перш ніж створювати систему іпотечного страхування уряду України необхідно вирішити численні завдання з вдосконалювання законодавства для того, щоб створити сприятливі умови для розвитку системи іпотечного страхування.

Здійснення цих законодавчих кроків могло б стати гарантією успішного створення та подальшого ефективного функціонування і управління ризиками цієї системи.

По-третє, Національний банк України повинен продовжувати вимагати від банків надання звітних даних про видані іпотечні кредити з метою створення централізованої бази даних.

Четвертим пунктом ми би рекомендували розробляти проект закону про іпотечне страхування. З огляду на необхідність розробки окремого закону про іпотечне страхування, Міністерству фінансів варто продовжувати проведення аналітичних робіт з метою визначення змістовної структури цього закону.

9. Страхування іпотеки є перспективним видом страхування, оскільки у зв'язку з активним розвитком ринку нерухомості, майбутнім врегулюванням законодавчої бази. Крім того, у майбутньому в Україні можливе створення системи іпотечного страхування, яка б ефективно функціонувала та охоплювала всіх учасників ринку іпотеки. На подальший розвиток іпотечного страхування в нашій країні будуть впливати:

- стабільний фінансовий стан населення;

- активізація ролі держави в зміцненні та розвитку ринку іпотеки;

- розробка концепції розвитку іпотеки і страхування для задоволення потреб населення, бізнесу і держави в надійному страховому захисті.

Слід зазначити, що недостатність розвитку страхування іпотеки на сьогодні обумовлене соціально-економічними процесами в державі, станом ринку нерухомості та страхового ринку.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.        Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р., №896-IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – №8. – С. 3–22.

2.        Про банки та банківську діяльність: закон України: вiд 04.12.2000 № 2121-III. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua

3.        Про Схвалення Концепції Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки: розпорядження КМУ № 1406-р від 5.11.2008 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ligazakon.ua.

4.        Питання Державної іпотечної установи: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1715 // http://zakon.rada.gov.ua.

5.        Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

6.        Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440 // http://zakon.rada.gov.ua.

7.        Про затвердження Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна”:постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 року № 1442 // http://zakon.rada.gov.ua.

8.        Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – №32. – Ст. 421.

9.        Про схвалення Концепції створення національної системи іпотечного кредитування: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 559-р // http://zakon.rada.gov.ua.

10.   Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів: рішення правління Державної іпотечної установи від 13 лютого 2006 року № 35 // http://zakon.rada.gov.ua.

11.   Арбузов С.Г. Активізація ролі іпотеки у вирішенні житлової проблеми в Україні / С.Г. Арбузов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №6. – С.194-202.

12.   Блащук-Дев'яткіна Н.З. Ринок іпотечного кредитування житла в Україні: особливості функціонування у 2004-2010 роках. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/

13.   Бовкун А. Страхові компанії побоюються обов’язкового страхування предметів іпотеки // Страхова справа. 2004р. − № 4. – С. 5-6

Информация о работе Іпотучне страхування