Іпотучне страхування

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2012 в 18:37, курсовая работа

Описание работы

Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних і методичних засад становлення і розвитку системи іпотечного страхування в Україні та подальше вдосконалення діяльності банків в системі іпотечного страхування.
Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі завдання:
 визначити сутність та види іпотечного страхування;
 дослідити сучасний стан іпотечного страхування в Україні;
 проаналізувати розвиток страхування в світі;
 запропонувати напрями удосконалення іпотечного страхування.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Виникнення іпотечного страхування
1.2 Особливості, класифікація та види іпотечного страхування
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан іпотечного страхування в Україні
2.2 Розвиток іпотечного страхування в світі
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО СТРАХУВАННЯ
3.1 Проблеми, що перешкоджають розвитку іпотечного страхування
3.2 Удосконалення іпотечного страхування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Работа содержит 1 файл

Курсова_Іпотечне страхування.doc

— 706.50 Кб (Скачать)

14.   Вовчак О.Д. Досвід рефінансування житлових іпотечних кредитів в Україні шляхом випуску звичайних іпотечних облігацій / О.Д. Вовк, І.В. Ковалишин // Економіка та держава. – 2010. - №11. – С.16-21.

15.   Гордіца Т.М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи / Т.М. Гордіца // Регіональна економіка. – 2011. - №1. – С.147-155.

16.   ГордіцаТ.М. Об’єктивні фактори кредитного ризику: сучасна теорія та практика в розрізі споживчого кредитування населення // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Економічні науки: Збірник наукових праць. – 2009. - № 4(17). – С. 68-73.

17.   Грищук Н.В., Крилова В.В., Набок Р.М., Незнамова А.С., Шитко О.П. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2010. – 88 с.

18.   Гулд, Б. Ипотечное страхование: продукты и вопросы ценообразования [Текст] / Б. Гулд // Дубна. Международный семинар. Жилищное финансирование, ипотечное жилищное кредитование. – 2004. – С. 93–97

19.   Евтух А. Т. Ипотека – механизм еффективного использования ресурсов. – Луцк: Волын. обл. типография, 2001. – 314 с.

20.   Євтух О. Іпотека та іпотечний ринок // Вісник НБУ. – 2010. – № 9. – С. 18–22.

21.   Жук О.В. Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / О.В. Жук // Економічний простір. – 2009. - №1. – С.308-315.

22.   Захаркін О.О., Мякота Т.С. Шляхи оптимізації споживчого кредитування в Україні в умовах фінансово-економічної кризи // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2010. - № 1(8). – С.79-84

23.   Кириченко О.А., Патєрікіна Л.В. Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7.– С. 182-197.

24.   Копейкин, А. Б. Страхование кредитных рисков при ипотечном жилищном кредитовании (страхование ипотечных рисков) [Текст] / А. Б. Копейкин, Н. Н. Рогожина. – М. : Фонд “Институт экономики города”, 2005. – 94 с.

25.   Костюкевич О.І. Теоретичні аспекти функціонування іпотечного ринку / О.І. Костюкевич // Економіка та держава. – 2009. - №1. – С.24-26.

26.   Кривенко В.Г. Розвиток системи житлового іпотечного кредитування в Україні: проблеми і перспективи / В.Г. Кривенко // Науковий вісник Національного університету ДПС України : економіка, право. – 2010. – № 2(49). – С. 29-34.

27.   Лагутін В. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 75–82.

28.   Мізерні відсотки на кредитування житла. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.e-news.com.ua.

29.   Наумець І. Заручники іпотеки // Український дiловий тижневик “Контракти” − 2005. − №39.

30.   Охріменко О. Ризик квадратних метрів // Галицькі контракти. 12.01.2004 р. − №1.

31.   Петровська Н.В. Економічно-правові аспекти регулювання оціночної діяльності при банківському кредитуванні / Н.В. Петровська. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ndi-fp.fsta.edu.ua.

32.   Пилипець О. Уніфікація стандартів іпотечного кредитування як інструмент мінімізації ризиків // Юридична газета. – 2005. – №2 (38). – С. 7–13.

33.   Пучковская И. И. Ипотека: залог недвижимости. – Харьков: «KOHCУM». 1998. – 220 с.

34.   Сердюк А.В. Аналіз моделей іпотечного кредитування ті їх придатності до використання у вітчизняних економічних умовах / А.В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. - №1. – С.20-26.

35.   Солодовник Т.О. Державна політика у галузі іпотечного кредитування житла в Україні / Т.О. Солодовник, В.В. Косенко. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.kbuapa.kharkov.ua

36.   Створено всеукраїнське бюро кредитних історій // Вісн/ Нац/ банку України. – 2005. – № 7. – С. 21–22.

37.   Терещенко Г.М. Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування / Г.М. Терещенко, М.М. Мошкова // Фінанси України. – 2009. - №3. С.90-100.

38.   Торлин Г. Страхование жизни заемщиков ипотечных кредитов // Страховое дело. 2001. − № 4. − С. 34-35

39.   У Британії обсяги іпотечного кредитування впали на 83 %. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.news.finance.ua

40.   Чиж Н.М. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні / Н.М. Чиж // Економічні науки. – Сер.: Облік і фінанси. – 2010. – Вип. 7 (25). – Ч. 5. – С. 42-49.

41.   Юpидична енциклопедія: У 6 т. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В. М. Коpецького; Ред. Ю. С. Шемшученко та ін. – К.: Вид-во «Укp. енцикл. ім. М.П. Бажана», 1999. – Т. 2: Д – Й. – 741 с.

42.   Юргелевич С. Деякі порівняльні аспекти зарубіжного іпотечного законодавства та проекту Закону України «Про іпотеку» // Українське комерційне право. – 2008. – № 2. – С. 39–47.

43.   Офіційний сайт Державної іпотечної установи. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ipoteka.gov.ua.

44.   Офіційний сайт Української національної іпотечної асоціації. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.unia.com.ua.

45.   http://www.ukrstat.gov.ua/ - офіційний сайт Державного комітету статистики України.

46.   http://www.bank.gov.ua/ - офіційний сайт Національного банку України.

47.     http://www.dfp.gov.ua/ - офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 

 Информация о работе Іпотучне страхування